Bloggarkiv

Alla ska kunna strejka


Foto: Richard Drew/AP

I ett tal inför ECOSOC, FN:s ekonomiska och sociala råd, talade statsminister Stefan Löfven om nödvändigheten av fackliga fri- och rättigheter. Han berättade om hur fackligt aktiva över hela världen förföljs och ibland mördas.

Facklig organisering motarbetas på många platser runt om vår jord. Människor och miljö far illa på många platser. Stefan nämnde särskilt den kollapsade klädfabriken i Bangladesh då 1129 personer omkom på sin arbetsplats.

Det här var inte en unik händelse. Två miljoner dör på arbetsplatser, varje år. Det händer överallt, inklusive mitt hemland Sverige. Varje dag ser vi folk som utsätts för fruktansvärda risker. Fackliga representanter förföljs och mördas. Barn tvingas arbeta på de mest inhumana sätt. Migranter utnyttjas under fruktansvärda omständigheter.

Vill vi att fler människor ska kunna njuta frukterna av globaliseringen krävs att människor ges chansen att arbeta till rimliga arbetsvillkor. Det är därför nödvändigt att understödja och bidra till facklig organisering. Genom att löntagarna ges möjlighet att ta del av en större andel av företagens vinster får vi en bättre värld och minskad risk för de ekonomiska bubblor vi sett utvecklas världen över.

Länkar: dn.se, SvD, di.se

Walmart vill inte förändras


AP-fonder lämnar Walmart

Svenska Dagbladet rapporterar att Första, Tredje och Fjärde AP-fonden har beslutat sig för att avveckla sina aktieinnehav i det amerikanska företaget Walmart.

Anledningen är att man efter dialog med företaget om dess dåliga personalpolitik och arbetsvillkor inte fått gehör för sina ståndpunkter. Christina Kusoffsky Hillesöy, ordförande i Etikrådet (ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden), säger att …

… Bolaget vill inte ha någon förändring. Jag hoppas att någon annan kan ta vid och fortsätta vårt arbete. Problemen kommer ju att finnas kvar. Men amerikanska bolag är svåra att få till en dialog med.

Det är hedervärt handlat av dessa AP-fonder att försöka få Walmart att förbättra sin personalpolitik och arbetsvillkor för sina anställda. Jag uppskattar att AP-fonderna inte förvaltar svenska folkets pensionsmedel genom placeringar i sådana principlösa företag som Walmart.

Genom att avveckla aktiekapitalet försvinner dock möjligheten att påverka företagets inriktning och affärsidé. Jag vet inte hur stor andel av det totala aktiekapitalet som de svenska fonderna har ägt. Jag kan misstänka att det har varit för litet för att kunna imponera på och påverka företagsledningen.

Det var lika så gott att avveckla det svenska aktieinnehavet.

Ryanair bötfällda


Ääeehh, fackföreningar!

Det rapporteras att det irländska flygbolaget Ryanair i fransk domstol dömts för att ha brutit mot landets lagstiftning. Enligt en fransk förordning ska nämligen alla flygbolag, som har en bas i Frankrike, omfattas av landets arbetslagstiftning.

Ryanair har valt att inte följa den franska lagstiftningen då man hävdar att denna är i strid med EU-lagstiftning. Bolaget har tydligen i förväg aviserat att man kommer att överklaga ett negativt domstolsutslag. Det troliga är väl därför att domstolsprocessen fortsätter och kanske slutar på EU-nivå.

Ryanair kommer säkert att göra allt de kan för att kringgå nationella bestämmelser och avtal som på något sätt gynnar arbetstagares intressen. Företaget kommer som ett Walmart motsätta sig facklig organisering bland sina anställda.

Jag kommer att välja bort Ryanair i alla de fall jag avser att flyga någonstans. Du kan göra detsamma!

Länkar: SvD, di.se, Arbetet, TCO-tidningen, Kollega

Slaveri i Qatar


FIFA har behagat att utse Qatar som värdland för fotbolls-VM 2022. Qatar är ett ”land” som satsar stort inför en framtid då oljeinkomsterna försvunnit. De har gjort sig till ett populärt ställe för turister eftersom här finns tillgång till sol och värme. Här finns gigantiska byggprojekt i form av bostäder, hotell, kontorsbyggnader etc. Som grädde på moset ska de få ta emot världens bästa nationslag i (manlig) fotboll.

Qatar är dock inte ett ”land” som gjort sig känt för att hylla fackliga rättigheter och goda villkor för tillresande arbetare. Fattiga arbetare reser till Qatar från stora delar av Asien för en chans att förtjäna pengar till sig själva och sina familjer. Kvinnor kommer till Qatar för att arbeta i medborgarnas hem, männen för att utföra tungt byggnadsarbete.

Det kommer regelbundet rapporter om hur de migrerande arbetarna utsätts för illa behandling och förvägras fackliga och mänskliga rättigheter. Brittiska ”the guardian” skriver i en aktuell artikel om de villkor som, i det aktuella fallet, nepalesiska arbetare jobbar under.

Detta har gjort att ”världsfacket” ITUC har dragit igång en kampanj för att väcka opinion emot Qatar som värdland för fotbolls-VM. Man anser att så länge inte Qatar kan respektera de arbetandes rättigheter till rimliga löner och arbetsvillkor borde FIFA avstå från att genomföra fotbolls-VM där.

Jag delar ITUC:s ståndpunkt i denna fråga. Jag ber dig som läser detta att underteckna uppropet om att respektera fackliga och mänskliga rättigheter i Qatar. Du kan agera här och här!

Länkar: SvD, dn.se, SvD, Ekot, TCO-tidningen

Ryanair stämd i norsk domstol


20130904-232637.jpg
Det norska fackförbundet Parat har hjälpt en av sina medlemmar att stämma sin tidigare arbetsgivare, Ryanair, inför norsk domstol. Den principiellt viktiga frågan är vilket lands arbetsrättsliga lagar som ska gälla. De irländska eller de norska. Alexandra Cocca, som medlemmen heter, var av Ryanair placerad i Moss.

Efter ett överklagande av Parat till högre instans fick man rätt – uppsägningen ska prövas enligt norsk lagstiftning. Nu väntas Ryanair överklaga det ställningstagandet till högsta juridiska instans. Skulle utslaget bli att norsk lag ska gälla för placeringsorten kan det få viss betydelse.

Ryanair tillämpar anställningsvillkor som, enligt Vegard Einan, ger …

Arbetsgivaren har alla rättigheter, men inga plikter. Arbetstagaren har alla plikter, men inga rättigheter. Det är därför vi kallar det för slavkontrakt.

Det ska bli intressant att se vart detta tar vägen.

Länkar: TCO-tidningen, dn.se, Ekot, Östnytt, SvD

Det krävs kraftiga löneökningar


Arbetare på Babylon Garments fabrik i Dhaka, Bangladesh. Foto: Amy Helene Johansson.

Swedwatch rapporterar att det sakta går framåt i arbetet med att förbättra förhållandena i de fabriker i Bangladesh som svenska företag anlitar. H&M har utvecklat en policy för mänskliga rättigheter (med särskilt fokus på kvinnors rättigheter). Vidare har de startat ett projekt mot sexuella trakasserier hos ett antal leverantörer. Lindex och MQ deltar i olika projekt för att öka kunskapen om sexuell och reproduktiv hälsa. Men, som Swedwatch skriver

Kraftiga löneökningar, i kombination med tillåtna och fungerande fackliga rättigheter, är dock det som på sikt kan skapa en hållbar situation i textilindustrin i Bangladesh.

Svenska Dagbladet rapporterar att 70 internationella klädföretag med verksamhet i Bangladesh ska börja med säkerhetsinspektioner i de fabriker där de har verksamhet. Nästa steg blir att sammanställa vilka fabriker de använder och hur mycket som det krävs för nödvändiga renoveringar.

Det är gott och väl att det tas några steg framåt för att förbättra situationen för de som arbetar i fabrikerna. Det gäller dock att konsumenterna i Sverige och övriga västvärlden fortsätter att driva på för att de kläder som vi köper tillverkats under rimliga villkor. Vi måste vara beredda att betala ett rimligt pris för att kunna garantera att textilarbetarna får möjlighet att skapa sig ett bättre liv.

Länkar: Arbetet, da.se, SvD, Ekot, Ekot

En rapport om fackliga kränkningar


International trade union confederation (ITUC) – världsfacket – har presenterat sin årliga rapport om fackliga kränkningar världen över.

Enligt rapporten har den ekonomiska krisen på många håll gjort det farligare att vara fackligt aktiv. Krisen har använts som argument för att urholka fackliga avtal och på andra sätt motarbeta fackliga strävanden.

I rapporten framhåller man särskilt sju länder där den fackliga verksamheten är starkt hotad: Burma/Myanmar, Bahrain, Fiji, Guatemala, Swaziland, Zimbabwe and Georgien.

Guatemala framhålls som det kanske farligaste landet att vara fackligt aktiv i. Sedan 2007 har, åtminstone, 53 fackliga ledare och företrädare mördats. Till det kommer talvis av mordförsök, tortyr, kidnappning, inbrott och mordhot. Detta har skapat en kultur av fruktan och våld som gjort fackligt arbete nästan omöjligt.

Sharan Burrow, ITUC:s generalsekreterare, säger (på engelska) …

Hundreds of millions of working people, in developing and in industrialised countries, are denied the fundamental rights to freedom of association and collective bargaining.

For many, especially those in precarious employment, this denial wreaks havoc on their lives, as they work extremely long hours in hazardous or unhealthy situations with incomes so low that they are unable to support themselves and their households properly. Lack of respect for workers’ rights has increased inequality around the world, and that inequality helped trigger the global economic crisis and stand in the way of recovery.

Rapporten visar att även i flera europeiska länder är den fackliga verksamheten satt under press. Enligt ITUC har den ekonomiska krisen under­minerat ingångna avtal i Portugal, Grekland, Rumänien, Spanien och Italien.

Det är fackliga organisationer som verkar för att förbättra arbets- och anställningsvillkor för löntagarna. Fackföreningar är ett viktigt inslag i ett demokratiskt och fritt samhälle. Men som rapporten visar kommer inte fackliga rättigheter gratis eller automatiskt. Det gäller att försvara dem hela tiden.

Länkar: Arbetet, TCO-tidningen

Bojkotta Ryanair!


LO-distriktet i Mellansverige uppmanar i ett uttalande till bojkott av flygbolaget Ryanair. De säger att …

Vi är upprörda för att företag i Sverige förbjuder de anställda att organisera sig fackligt och tar Sverige 100 år tillbaks i tiden. Vi avskaffade brukpatronernas inflytande över det svenska samhället. Och det gör oss än mer upprörda när företag verksamma i Sverige behandlar sina anställda på detta sätt.

De uppmanar de fackliga avdelningar som är medlemmar i LO-distriktet att inte flyga med oseriösa företag som Ryanair. Därmed stödjer man den kamp för rätten till facklig organisering som Svensk Pilotförening driver. Jag kommer att, för min del, välja bort Ryanairs flygstolar.

Länkar: Östnytt, vlt

Kräver ett globalt avtal med IKEA


Jag har ett antal gånger skrivit om hur IKEA inte alltid uppträder på ett korrekt sätt i fackliga frågor. I Sverige uppträder man korrekt i relation till de fackliga organisationerna. I sina officiella uttalanden hävdar företaget att man eftersträvar goda förhållanden med fackliga organisationer och arbetstagarnas representanter. Tyvärr syns detta inte alltid i det praktiska arbetet.

Handels och Unionen har gått ut offentligt med hur förhållandena är i Turkiet och kritiserar hur företaget agerar i förhållande till den fackliga organisationen. Den bild som ges är en av hur företaget aktivt motarbetar den fackliga organisationen genom att hota, avskeda och motarbeta fackligt aktiva. Susanna Gideonsson, första vice ordförande hos Handels, säger …

Ikeas agerande i Turkiet är rent ut sagt för jävligt och under all kritik. Facket har länge försökt få till stånd en dialog med företaget.

IKEA försvarar väl inte inställningen från företagsledningen i Turkiet. Man hänvisar till att det turkiska företaget är franchisetagare till varumärket. Därför är enheten en egen juridisk person. Däremot hänvisar man till den officiella policy har i dessa i frågor.  Även om IKEA formellt har rätt i att det turkiska företaget är en egen enhet som inte ingår i något koncernförhållande. Men genom det avtal som sluts som franchisetagare borde man kunna reglera även sådant som hur man ska förhålla sig till fackliga organisationer. Turkiska IKEA solkar genom sitt agerande ned hela varumärket IKEA. Därför borde intresset vara större för att förbättra förhållanden i Turkiet.

Länkar: Arbetet, Handelsnytt, Kollega, di.se, dn.se, dagens arena, ka.se

Om EU-kommissionens övertramp


Olle Ludvigsson (S)-ledamot i Europaparlamentet (tidigare klubbordförande för Volvo verkstadsklubb i Göteborg) skriver idag på SvD Brännpunkt om fackliga rättigheter i skenet av den ekonomiska kris som EU-länderna är inne i. Olle skriver om den ovana som EU-kommissionen fått när det gäller de länder som hamnat i ekonomiska problem. Man har gett sig på att kräva regleringar som annars ska skötas av arbetsmarknadens parter. Han menar att denna ovana har förts vidare till kommissionens rådgivning till respektive medlemsnation. Olle ser ett antal problem med detta agerande:

  1. Det är oacceptabelt att kommissionen trotsar fundamentala fri- och rättigheter.
  2. Det är kontraproduktivt av kommissionen att försöka slå sönder fackliga organisationsstrukturer och mekanismer för dialog mellan parterna.
  3. Det är förödande att kommissionen så envetet försöker urholka tryggheten på nationella arbetsmarknader.

Olle är dock uppenbart nöjd med att Europaparlamentet sannolikt kommer att rösta för …

… skarpa skrivningar till försvar för fackliga fri- och rättigheter. I alla åtgärder gentemot enskilda euroländer som EU-kommissionen och rådet vidtar på basis av denna lagstiftning ska nationell lönebildning och nationella kollektivavtal respekteras. Inte ens i den mest närgångna kontrollprocessen – de makroekonomiska anpassningsprogram som Grekland, Irland och Portugal nu är inne i – ska det vara tillåtet att sätta parterna på den nationella arbetsmarknaden ur spel.

Olles inlägg pekar indirekt på betydelsen av vilka ombud EU-medborgarna utser till Europaparlamentet men även av vilka nationella regeringar som man väljer i de nationella valen. EU:s lagstiftning är en kombination av förhandlingar mellan regeringarnas representanter i Europeiska rådet samt av hur Europaparlamentet röstar i olika frågor. Det kan i sin tur leda till förhandlingar mellan kommissionen och representanter för parlamentet. Därför är det viktigt att rösta i såväl de nationella valen som i valet av nationella ledamöter till Europaparlamentet.

Det känns bra att det finns en person med fackliga erfarenheter bland de svenska ledamöterna i parlamentet.

%d bloggare gillar detta: