Bloggarkiv

Hillevi satsar på FAS 3


Jo men, … FAS 3 är bra!

SVT rapporterar att regeringen kommer att genomföra en ekonomisk satsning på att få ned långtidsarbetslösheten. Detaljerna i förslaget kommer att presenteras i veckan som kommer.

Hillevi Engström vågar dock avslöja att paketet kommer att innehålla tre delar:

  • En satsning på 1.000 utvecklingsanställningar till Samhall.
  • Förstärkt stöd till deltagarna som ingår i FAS 3. De kommer att fortsätta få praktik och arbetsmarknadsutbildning.
  • Det ska bli fortsatt väldigt, väldigt billigt för arbetsgivare att anställa långtidsarbetslösa.

SVT:s artikel är ju inte särskilt klargörande i de enskilda detaljerna och därför borde man väl avhålla sig från allt för djupgående slutsatser. Det verkar dock alldeles uppenbart att regeringen med förslagen försöker fånga upp en del av den kritik som riktats mot sysselsättningsfasen (FAS 3).

FAS 3 har ju mest utvecklats till en åtgärd där man parkerar långtidsarbetslösa i mer eller mindre meningsfull sysselsättning. Det är väldigt få som går från sysselsättningsfasen till ordinarie arbete. De flesta hamnar i subventionerade anställningar.

En anledning till det kan ju vara att FAS 3 inte innehåller särskilt mycket av kompetenshöjande utbildning. Ursprungligen var det uttalat att deltagarna inte skulle få ta del av någon kompetenshöjande utbildning. Detta har man sedermera lättat upp något.

Jag får väl se vad förslagen är värda när de presenteras. Mina förväntningar är dock ganska lågt satta. Den borgerliga regeringen har ju gått emot vad en majoritet av riksdagen anser om FAS 3. De anser nämligen att sysselsättningsfasen i grunden är en alldeles utmärkt arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Jag misstänker därför att förslagen mest är ett försök att putsa på en redan nedsliten fasad.

Länkar: di.se, SvD

Fler som skrivit: Markus Mattila

Annons

Förändra Arbetsförmedlingen!


Enligt en kort inslag i Ekot önskar arbetsmarknadens parter att Arbetsförmedlingens uppdrag borde förändras. Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsenheten på Svenskt Näringsliv, säger att …

Myndigheten har för många olika uppdrag. Man behöver se över om man kan lägga upphandlingarna av kompletterande aktörer på en annan myndighet eller lägga ut det på en ny myndighet för att skilja det på själva förmedlingsuppdraget.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson delar åsikten att myndighetens uppdrag borde förändras. Arbetsförmedlingen borde kunna använda aktiva arbetsmarknadsåtgärder som utbildning i högre grad än idag.

Jag delar bägge synpunkterna. Arbetsförmedlingens uppdrag spretar åt all sköns håll. De är i högre grad övervakare av de arbetslösas insatser för att söka arbete snarare än aktiva förmedlare av arbeten. Om än jag delar Carinas och Kålles förhoppningar har jag inte den minsta tro på att den sittande regeringen har för avsikt att göra annat än kosmetiska förändringar av Arbetsförmedlingens uppdrag.

Som Eva Franchell påpekar så styrs Arbetsförmedlingen av det regleringsbrev som regeringen utfärdar. Eva karaktäriserar dokumentet som ”flummigare dokument får man leta efter”. Hon fortsätter …

I brevet får Arbetsförmedlingen i uppdrag att fixa det mesta. Huller om buller räknas hela utanförskapet upp och hur det ska vägas, mätas och kontrolleras. I bästa fall blir det föremål för någon insats från någon ”kompletterande aktör”.

Någon coach kanske, lite handpåläggning eller en framtidsvision sedd i spåkorten. Det handlar alltså om arbetssökande människor.

När försvann egentligen Arbetsförmedlingens uppdrag att ge dem jobb?

Det kommer att krävas en annan regering för att förändra myndigheten till att åter bli det som dess namn antyder – en arbetsförmedling!

Länkar: Aftonbladet ledare, Ekot, Aftonbladet ledare, Ekot, vlt, da.se, Arbetet, da.se, TCO-tidningen, da.se, di.se, dagens arena, di.se, SvD

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige, Markus Mattila, Carin Hallerström, Oscar Ernerot, Carola Andersson

Angeles fick silkessnöret


En sammanhållen bedömning!

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström har efter en sammantagen bedömning funnit att Arbetsförmedlingens generaldirektör ska lämna sitt uppdrag med omedelbar verkan.

Det innebär i praktiken att Angeles Bermudez-Svankvist kommer att fortsätta få lön under det år hon har kvar på sitt förordnande. I sådana här fall säger regeringen att man ska utnyttja en persons kompetens till andra uppgifter.

Eftersom styrelsen för myndigheten och dess generaldirektör kommit på kant med varandra var det väl enklast att bort chefen. Regeringen kommer väl att på lämpligt sätt ta hand om Angeles för de tjänster som hon, trots allt, gjort för regeringen.

Förändringen kommer ju inte att påverka inriktningen på arbetsmarknadspolitiken eller det uppdrag som Arbetsförmedlingen har inom den.

Länkar: dn.se, vlt, SvD, ekuriren, dn.sedn.sedn.se, SVT, di.sedn.sedn.sedn.se, di.sedn.se, SVT, Ekot, Ekot, Ekot, Aftonbladet ledare, Publikt, Publikt, Arbetet

Fler som skrivit: Ann-Sofie Wågström

Högt spel om Arbetsförmedlingen


Har det jobbigt

Det har verkligen börjat storma kring kring generaldirektören för Arbetsförmedlingen, Angeles Bermudez-Svankvist. Delar av Arbetsförmedlingens styrelse var snabba med att omtala sitt missförtroende för Angeles efter att Aftonbladets artikel exploderat.

Från regeringen råder mest tystnad i denna fråga. Niklas Gillström, pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, låter meddela media att regeringen …

… är upptagna i budgetförhandlingar. Om det sker någon förändring där så låter vi er veta det.

Det är en inställning som den politiska oppositionen förstås inte är nöjda med. Huvudpersonen själv verkar spela ett högt spel och har inte för avsikt att i tystnad försvinna ut genom skuggan. I en intervju i Svenska Dagbladet säger hon sitt hjärtas mening om den styrelse som hon leder. Hon menar att den har agerat ”oprofessionellt”. Angeles har därmed inte längre förtroende för sin styrelse.

Det är ju ganska uppenbart att regeringen i det här läget duckar i frågan. Däremot sker säkert kontakter och funderingar kring hur man ska agera. Eftersom både styrelsen som generaldirektören offentligt har omtalat sitt ömsesidiga förtroende för varandra lär framtida samarbete dem emellan försvåras. Därför bör det ju ske personförändringar i myndighetens styrelse. Eftersom det är regeringen som tillsätter den högsta ledningen faller ju frågan tillbaka på dem.

Det bör ju vara ansvarigt statsråd Hillevi Engström som praktiskt ska hantera den frågan. Men om nu, som det spekulerats om, hon är på väg ut ur regeringen så lär hennes intresse av en insats vara ganska liten.

Det troliga är väl ändå att Angeles Bermudez-Svankvist kommer att få byta jobb. Men osvuret är väl ändå bäst. Hon har ju på ett lojalt sätt genomfört den politik som regering och riksdag har ålagt Arbetsförmedlingen. Debaclet med höga kostnader för dataroaming är väl då närmast ett mindre misstag i ett annars väl utfört arbete?

Länkar: SvD, SvD, SvD, Kollega, Publikt, ArbetetArbetetArbetet, SVT, di.se, SVT, SVT, dn.se, Ekot, SvD, dn.se, dn.se, dn.se, di.se, SvD, Aftonbladet ledare, Ekot, di.se, SvD, SVT, Resumé, SVT, Ekot, SVT, SVT, di.se, SvD, dagens arena

Fler som skrivit: Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Ola Möller, Peter Johansson, Peter Johansson, Ylva Johansson, Carola Andersson, Martin Moberg

Hillevi Engström och 70.000 arbetstillfällen


Jo minsann – 70.000 jobb försvinner!

I ett några dagar gammalt debattinlägg motiverar mångordigt arbetsmarknadsminister Hillevi Engström reformen för att skapa ”YA-jobb”. Reformen syftar till stödja de avtal om yrkesintroduktion som slutits mellan fackliga och arbetsgivarorganisationer.

Regeringen hoppas att avtalen tillsammans med de statliga stöd som föreslås ska göra att ungdomar som saknar relevant utbildning för branschen lättare ska få arbete. Jag tror som ministern att denna reform är en mer realistisk metod att hjälpa ungdomar till arbete. Sedan ska man, förstås, vara försiktig med bedömningar om hur många som kan få arbete denna väg.

Som brukligt följs ministerns resonemang av en beskrivning över regeringens, enligt dem själva, framgångsrika reformer för att skapa arbeten åt ungdomar. Hillevi ställer dessa i motsats till socialdemokraternas förslag om ”fördubblad arbetsgivaravgift och restaurangmoms”. Dessa, som man förstår, drakoniska förslag innebär ett hot mot åtminstone 70.000 arbetstillfällen (huvudsakligen för ungdomar).

Jag anser mig ha följt debatten ganska väl om hur den borgerliga regeringens politik har påverkat nivån på ungdomsarbetslösheten. Jag har inte sett att någon oberoende instans har gjort sådana beräkningar som stödjer Hillevis påstående. Snarare har det framförts stora tvivel på att regeringens reformer har haft annat än obetydlig påverkan på arbetslösheten. Vad jag förstår bygger ministerns påstående enbart på teoretiska beräkningar från finansdepartementet.

Ändå påstår Hillevi Engström som om det vore en sanning att 70.000 arbetstillfällen skulle försvinna. Jag förmodar att regeringen kommer att återupprepa denna uppgift vid varje tillfälle de får under det kommande året och valrörelse.

Men ett påstående blir ju inte mer sant oavsett hur många gånger det återupprepas.

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige

Fasta anställningar ska vara grunden


EU-domstolen

DN Debatt har idag publicerat Samuel Engbloms slutreplik i debatten kring visstidsanställningar. Inlägget tillför väl egentligen inget nytt i denna diskussion annat än att regeringen inte verkar förneka att det sker ett missbruk av visstidsanställningar bland arbetsgivare. Samuel säger att …

Den enda rimliga tolkningen av statsrådets tystnad är att regeringen inte längre förnekar att missbruk av tidsbegränsade anställningar förekommer på den svenska arbetsmarknaden. EU-kommissionen har därför anledning att notera att den svenska regeringen har övergett ännu en del av sin argumentationslinje.

Det är tydligt att den borgerliga regeringen hellre ställer sig inför skranket i EU-domstolen i denna fråga. Det regeringen uppnår med detta är att frågan för en tid begravs i en juridisk process. Dessutom hoppas man väl att finna domstolens stöd för sin tolkning av EU:s visstidsdirektiv.

Den borgerliga regeringen uppför sig i denna fråga som en Don Quijote i kampen emot jättarna.

Arbetsmarknaden ska präglas av ordning och reda


Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström ger replik på TCO:s debattinlägg kring visstidsanställningar. Hillevi meddelar kategoriskt att den borgerliga regeringen inte kommer att vidta några som helst initiativ för att förändra dagens lagstiftning. Hon säger att …

… ställerkonjunktursvängningar och oroligheter i vår omvärld krav på arbetsgivares möjligheter att anpassa sina verksamheter efter nya förutsättningar, såväl bättre som sämre. Möjligheter som jag inte är beredd att begränsa.

Regeringen har ju tidigare hävdat att det inte förekommer något som helst missbruk av lagstiftningen. Denna gång väljer hon endast att hävda att lagstiftningen redan nu ger tillräckligt skydd för visstidsanställda.

Regeringens budskap är klart och tydligt. Den kommer hellre att pröva den svenska lagstiftningen gentemot EU:s i EU-domstolen. Någon frivillig förändring av lagstiftningen blir det inte tal om!

Länkar: DN Debatt, Arbetet, Tidningen Vision, Europaportalen

Regeringen har inte haft koll


Hillevi Engström har inte haft koll?

SVT har pratat med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström om situationen på Arbetsförmedlingen (Af). TV-bolaget har ju rapporterat om att Af:s internrevisorer påpekat att myndigheten har utmärkta rutiner för att beivra bedrägerier och oegentligheter bland arbetslösa.

Revisorerna anmärkte dock att Af inte alls har sådan bra kontroll när det gäller de företag och organisationer som man upphandlat tjänster utav.

Enligt SVT:s rapportering säger Hillevi Engström att det är oacceptabelt av Arbetsförmedlingen att inte ha bättre koll på de bolag de anlitar. Hon säger vidare att …

Det är bekymmersamt. Jag har varit tydlig mot Arbetsförmedlingen att de inte klarat av kontrollen på ett korrekt sätt och också krävt en återrapport.

Det där låter ju mest som en bekännelse under yxan. Det har knappast varit obekant att den typ av tjänster om Af upphandlat tidigare fått kritik i mediarapportering. Hon väljer att helt och hållet lägga skulden på Arbetsförmedlingen. Det är ju en ganska bekväm metod som praktiserats av fler statsråd än Hillevi.

Det gör inte undanflykten mindre ihålig.

Fler som skrivit: Martin Moberg

Om en obeslutsam och senfärdig regering


Fler arbetsgivare begär utdrag ur belastningsregistret.

Den borgerliga regeringen genom Hillevi Engström har beslutat sig för att tillsätta ytterligare en utredning för att granska varför arbetsgivare kräver utdrag ur belastningsregistret av arbetssökande. Det ansvariga statsrådet Hillevi Engström säger att …

i ser att utdrag från belastningsregistret är fem gånger så vanligt i dag som för tio år sedan. Ett felaktigt nyttjande riskerar att förpassa människor till ett långvarigt utanförskap utan en andra chans att komma in på arbetsmarknaden.

Hillevi har ju alldeles rätt i det hon säger. Det som gör mig något konfunderad är att hon inte verkar ha lagt någon större möda i att göra något åt detta. För fyra år sedan lämnade Cathrine Lilja Hansson över sin utredning till regeringen. Hon ville förbjuda arbetsgivarna att begära utdrag ur belastningsregistret.

Niklas Gillström, pressekreterare hos Hillevi Engström, säger att den tidigare utredningen hade ett brett uppdrag. Den nya utredningen ska gå på djupet och att den mer specifikt ska granska om utdragen hindrar människor att få en andra chans på arbetsmarknaden.

Jag vet inte, men det känns verkligen som om den borgerliga regeringen inte prioriterar denna fråga. De fackliga organisationerna är nöjda med det förslag till lagstiftning som utredningen 2009 föreslog. Svenskt Näringsliv delar inte den fackliga uppfattningen.

Det känns som om regeringen försöker skjuta detta problem framför sig och i det längsta undviker att ta ställning i frågan. Den kanske inte vill reglera frågan? Med denna utredning har de, i vilket fall som helst, fått bort frågan ur den kommande valrörelsen. En får väl se om detta leder fram till något konkret.

Länkar: Arbetet, Tidningen Vision, Fastighetsfolket, Publikt, Kollega, Arbetet

Fler som skrivit: Samuel Engblom

Helt oacceptabelt att arbetstagare utnyttjas


Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström meddelar i Aftonbladet att …

För att belysa och begränsa felaktig användning av de arbetsmarknadspolitiska stöden har regeringen nyligen tillsatt en utredning. Utredningen ska kartlägga förekomsten av oegentligheter, överutnyttjande och andra felaktigheter i samband med utbetalning av ekonomiska ersättningar för stöd till personer med svag förankring på arbetsmarknaden. Utredaren ska även titta på om rutinerna hos Arbetsförmedlingen inför beslut om stöd är tillräckliga och ändamålsenliga. Senast i mars nästa år ska utredningen överlämna sina förslag till regeringen.

Det var ju trevligt att den borgerliga regeringen till slut verkar ha tagit till sig något av den kritik som framkommit om hur stöden används. Måhända att medias rapportering till slut blev för mycket för regeringen att fortsätta som om ingenting hänt. Det är dock tydligt att regeringen inte på något sätt kommer att göra några grundläggande förändringar av arbetsmarknadspolitiken. Det är väl heller ingen slump att uppdraget skall pågå fram till mars månad nästa år. Det ger ju möjlighet att kunna föreslå kosmetiska justeringar inför kommande valrörelse.

Trots allt känns ministerns nymornade intresse som ett ”sent ska syndarn vakna”!

Andra som skrivit: Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: