Månadsarkiv: augusti 2011

Ungdomar gillar fasta jobb


Landsorganisationen, LO, har låtit ett opinionsföretag, Novus, fråga över 3.000 unga vuxna om deras arbetsvillkor och syn på arbetslivet. Det visar sig att en majoritet av dessa hellre har en fast anställning än visstid. 60 % av de unga vill ha ett arbete på heltid. Verkligheten ser dock helt annorlunda ut – 30 % har heltid och fler än hälften har någon form av kort anställning. De har även fått svara på frågan om vad de anser om lägre löner för ungdomar. Över hälften är motståndare till sådant, ungefär en fjärdedel kan acceptera lägre ungdomslöner.

Det är väl knappast några sensationella resultat som LO presenterar i sin rapport. Men det är trots allt bra att ungdomars synpunkter förs fram på detta sätt. Det förekommer ju ibland i debatten att vissa, främst borgerliga, debattörer hävdar att ungdomar i gemen gärna arbetar under lösa villkor. Resultatet visar också skillnaden mellan ungdomars önskningar och den verklighet de lever i.

Borgerliga och näringslivets företrädare hävdar att ungdomar måste acceptera sämre villkor för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det är tydligt att de har ett svårsmält budskap att sälja in till de unga.

Industribloggare: Leine skriver om KDU, Elis tänkvärda ord, Eli tackar Volvo för att de lyssnar, Kaj resonerar om LO:s jämställdhetspott, Camilla meddelar att avtalsrörelsen har startat

Annons

Lathet är inget funktionshinder


Eskilstuna-Kuriren rapporterar idag att Flens kommun i irritation över lata bilister monterat upp en ny skylt. Man har tröttnat på att bilister som saknar tillstånd att parkera på p-platser för handikappade skiter i den bestämmelsen. Jag måste medge att jag själv irriteras över det respektlösa beteendet. Detta verkar, enligt min erfarenhet, vara särskilt vanligt om dessa p-platser befinner sig inom en radie om 10-20 meter från Systembolagets ingång.

Nu har Tekniska kontoret i Flen …

… förtydligat vad som gäller med och förkunnar på den nya skylten att ”Lathet är inget funktionshinder.”

Me like!

Sänkt krogmoms ökar vinsterna för krögarna


I lördags den 27 augusti hade ledamöterna av Sveriges Riksdag Peder Wachtmeister, Lotta Finstorp och Walburga Habsburg Douglas i representerande Moderaterna en insändare i tidningen Folket. I dagens tidning (dock ej på hemsidan) finns mitt svar på deras tillägg. Rubriken är satt av tidningen.

De moderata riksdagsledamöterna Peder Wachtmeister, Lotta Finstorp och Walburga Habsburg Douglas säger i lördagens Folke: ”Att bekämpa ungdomsarbetslösheten i Sverige är något Alliansen tar på allvar. Därför är sänkt krogmoms prioriterat i höstens budgetförhandlingar.”
 
Det är svårt att förneka sanningshalten i det uttalandet med tanke med det pris de är beredda att ta. De 3.000 – 4.000 jobb de hoppas ska bli resultat av den sänkta momsen kostar ju mellan 1.250.000 – 1.667.000 kronor per person. Skulle de välja att direkt avlöna ungdomar till avtalsenliga löner skulle ju betydligt fler kunna få en anställning.
 
Nu är ju denna jobbeffekt de hoppas på högst osäker, det är heller ej knappast troligt att maten på krogen blir lägre. Det enda som lär hända är väl att restaurangföretagens vinstmarginal ökar något.
 
En statlig inkomst omvandlas till privata restaurangföretags inkomster. Det vore hederligare av de ärade moderata ledamöterna av Sveriges Riksdag att säga det.

Unga inhyrda skadas oftare


LO-tidningen rapporterar idag att …

30 procent av dem som de senaste fem åren anmält en arbetsolycka har varit uthyrda av ett bemanningsföretag och under 25 år. Och av dem är 73 procent män.

En viktig anledning till detta är att i bemanningsbranschen finns många unga. Unga män brukar ju dessutom ligga högt i olycksfallsstatistik. De största grupper som drabbas är uthyrda som kör truck eller jobbar med olika handverktyg, som knivar och slipmaskiner. Det handlar om yrken där män är överrepresenterade.

Arbetsmiljöverket kommer att genomföra aktiviteter riktade till bemanningsbranschen. Myndigheten kommer därför att besöka 700 bemannings- och kundföretag.

Det är bra att Arbetsmiljöverket genomför detta. Arbetsgivare inom bemanningsbranschen har ju en utmaning att säkerställa att de anställda arbetar i en säker och trygg miljö. Många av de anställda inom bemanningsbranschen byter ju ofta miljöer och är, i den meningen, hela tiden nybörjare på sina arbetsplatser. Det borde innebära en större risk för skada eller tillbud. Det behövs att den fackliga organisationen på kundföretaget är aktivt i att förebygga risker tillsammans med sina arbetsgivare för att säkerställa även de inhyrdas säkerhet.

Anmäl allvarliga olyckor och tillbud här!

Andra som skrivit: Ledarbloggen

Per Bardhs varning


Svenska Dagbladet (och E24) har idag en artikel om den kommande avtalsrörelsen. Landsorganisationens, LO, avtalssekreterare varnar arbetsgivarna att:

Det finns en uppenbar risk att konflikter i vår och sommar får effekter som berör områden som träffade avtal i november. Det tror jag inte att arbetsgivarna riktigt har tänkt igenom.

Arbetsgivarna har ju hårt markerat sitt ogillande kring LO:s samordnade krav om höjningar av lägstalöner och en begränsning av visstidsanställningar. Vi får väl se hur hårt arbetsgivarna är beredda att driva sina ståndpunkter. Alla parter är överens om att industrins avtalsparter äger ansvaret att sätta den totala nivån för vad avtalet får kosta. Inom industrin är knappast höjda lägstalöner eller en begränsning av visstider den dyraste av frågor. Det ska därför bli intressant att se huruvida Svenskt Näringsliv orkar hålla ihop och hur detta, i sådant fall, kommer att påverka industriförhandlingarna.

Länkar: Lag & Avtal, Kollega, LO-tidningen, d.a.

Andra som skrivit: LO-bloggen

Industribloggare: Patrik skriver om bidrag eller a-kassa

Regeringen menar allvar


Arbetsförmedlingen bedömer att den vikande konjunkturen kan innebära att arbetstillfällen försvinner under nästa år. Arbetsförmedlingens analyschef Clas Olsson säger att:

”Det kanske blir en tillväxt som inte räcker till för att för att vi ska kunna fortsätta pressa ner arbetslösheten och öka sysselsättningen, och det är ju illa nog.”

Regeringen verkar ju ha insett att det är fara å färde och planerar för att använda en del av sitt reformutrymme för att stävja utvecklingen. De vill avsätta 5 miljarder kronor i sänkt restaurangmoms för att det, förhoppningsvis, ska skapa 3.000 till 4.000 nya jobb i branschen. Om utfallet blir som man hoppas innebär det att dessa nya jobb kostar någonstans omkring 1,5 miljoner kronor för varje arbetstillfälle.

Det får man medge – regeringen menar vad de säger. Kosta vad det kosta vill!

Länkar: dn.se, LO-tidningen, di.se, dn.se

Så ser LO:s krav ut


Idag spikade LO.s representantskap (dess högsta beslutande organ mellan kongresserna) den gemensamma avtalsplattformen, minus lönenivån.. Jag har tidigare skrivit om dessa. Det finns inga nyheter i hur de ser ut. Kraven är som följer:

• Löneökningar med minst x procent per månad och heltidsanställd dock med ett lägsta utrymme om y procent räknat på avtalets genomsnittsförtjänst.
• Löneskillnader mellan kvinno- och mansdominerade yrken och områden på arbetsmarknaden ska tydligt minska och avtalsområden med lågt löneläge ska erhålla ett större löneutrymme.
• Lönekonkurrens ska förhindras och mer ska säkras till dem som har minst. Kravet handlar om att avtalets lägstalöner ska höjas där det behövs.
• Alla ersättningar ska höjas med samma procenttal som lönen.
• Begränsning av visstidsanställningarna – två års sammanlagd anställning som visstidsanställd och vikarie under en fem årsperiod ska automatiskt övergå i en tillsvidareanställning.
• Förbättringar av avtalsförsäkringarna.

Två av punkterna ovan har arbetsgivarna redan angett som särskilt förhatliga. Det gäller kraven på höjda lägstalöner och en begränsning av visstidsanställningar. Det finns en tydlig koppling mellan låga löner i branschen och korta anställningar. Vidare kan man nog misstänka att LO:s önskan om att utjämna löneskillnader mellan kvinnligt respektive manligt dominerade avtalsområden inte ses med helt förstående ögon från herrarna inom Svenskt Näringsliv.

Länkar: LO-tidningen, dn.se, di.se, Rapport, d.a.

Industribloggare: Kaj meddelar att (V) utmanar Moderaterna

Staten och kapitalet


Andreas Cervenka är minsann värd att läsa för sina analyser om ekonomi. Idag skriver han om staternas och bankernas ömsesidiga beroende. Bankerna kan trots sitt beteende hela tiden räkna med statens hjälp när den behövs. Han skriver …

Studier som bland annat Storbritanniens centralbank Bank of England har gjort visar att varje ny bankkris under de senaste hundra åren krävt att staten rycker ut med allt större och dyrare räddningsinsatser. Detta har bankerna tackat för genom att obekymrat fortsätta på samma sätt som tidigare, bara i ännu större skala.

Som tack för hjälpen förväntas dock bankerna att köpa statsobligationer för att hjälpa staterna med billiga lån för att finansiera sin politik. Nu har detta lett till vägs ände. Andreas skriver att EU-länderna inte längre har råd att hjälpa sina banker. Och …

Kvar sitter snopna banker med sina enorma lager statsobligationer som inte var den trygga livförsäkring de trodde, utan snarare en plastkasse med osäkrade handgranater. Det oheliga förbundet mellan stat och kapital föder inte längre två vinnare utan två förlorare. Det är denna obehagliga insikt som ligger bakom sensommarens rysare på börserna.

Det är en obehaglig insikt som på detta sätt serveras oss. De som i slutändan kommer att få betala allt detta är väl medborgarna som skattebetalare och kunder.

Om att kasta skit


Kent Persson, förbundsordförande för Moderaterna i Örebro län har idag publicerat ett högst anmärkningsvärt inlägg på sin blogg. Han anklagar tydligt och väldigt svepande Socialdemokraterna för odemokratiska metoder. Han menar att (S) varit och är allt för dominerande där de styr och har gjort det länge. Det har, menar han, lett till att personer som har andra uppfattningar om politiken inte vågar ge uttryck för den.

Det har säkert förekommit att enskilda företrädare för (S) och likväl för andra partier ibland har gått över linjen. Att makten har stigit dem något över huvudet. Risken är kanske större idag än förr eftersom politiken allt mer har proffessionaliserats. Risken finns att människor av karriärskäl agerar på ett mindre snyggt sätt för att komma åt arvoderade uppdrag. Jag får väl påminna om vad som skett inom Moderaterna i samband med de interna maktkamperna.

Kent Persson menar tydligt att sossar är mer belastade av odemokratiska metoder. Underförstått ska vi väl förstå att Moderaterna inte har sådant i sin ryggsäck och att de har inbyggt i sin sanna natur att aldrig agera på något olämpligt sätt. Det är tydligt att han menar att (S) fått sin dominerande roll genom tvång eller näst intill tvång. Han säger ju:

Vi vet från valrörelserna att socialdemokratin går hem till folk för att få dom att gå och rösta, tonläget kan ibland vara ganska skarpt och på gränsen till hotfull. Det går inte att bevisa, men kollektivröstning används tyvärr i vårt land idag.

Kent för väl till torgs sådant som man pratar om mellan skål och vägg på Moderaternas interna möten. Det innebär ju inte att hans påståenden blir mer sanna för det. Det är uppenbart att han inte har något emot att skandalisera det största oppositionspartiet. Finns inga andra argument kan man ju alltid börja kasta skit.

Andra som skrivit: Jimmy Jansson, Röda Berget

Ett annat perspektiv på Stockholms betydelse


Jag läste i dagens SvD ett intressant inlägg från Johan Westerholm, Peter Högberg och Staffan Lindström. De vänder något upp och ner på debatten om Stockholms betydelse för den svenska politiken. De säger att:

Påståendet att det som är bra för Stockholm är bra för hela landet blir allt mer obekväm. Trots detta så kretsar det politiska samtalet kring storstäderna i allmänhet och Stockholmarnas livsvillkor i synnerhet. När det faktiskt förhåller sig tvärtom – det som är bra för vår varuexport skulle kunna utveckla storstädernas tjänsteexport. Svensk tjänsteexport ligger på oroväckande låga nivåer vid internationella jämförelser.

De har onekligen en poäng i vad de säger. Storstockholmsområdet har idag omkring två miljoner invånare. Här finns departementen, de viktigaste nationella organisationerna, de flesta journalister och andra som bevakar och diskuterar den svenska politiken. Det är inget litet kotteri precis. Det är klart att i den stora staden finns många som gärna och ofta framhåller sin stads stora betydelse för övriga Sverige.

Detta inlägg nyanserar verkligen bilden av Stockholm.

%d bloggare gillar detta: