Månadsarkiv: juli 2011

Den haltande världsmakten


Det verkar som om demokrater och republikaner är på väg att hitta en lösning på den akuta lånekrisen. Enligt DN innebär detta att:

Kongresskällor uppger att förslaget innebär att skuldtaket skulle höjas förbi valet 2012 och innebära åtstramningar om närmare 1.000 miljarder dollar under en tioårsperiod.

Detta ska även innebära att presidenten ska få höja lånetaket med upp till 2.400 miljarder dollar. Allt beroende av hur höga åtstramningar som kongressen kan bli överens om.

Enligt TT har dessa förhandlingar med dess låsningar skadat förtroendet för USA. SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist, säger dock också att:

De har en statsskuld som, enligt mina beräkningar, efter årsskiftet kommer att överstiga 100 procent av BNP. Det första målet blir nu att försöka stabilisera statsskulden. Förutom detta brottas man med en ekonomi som är väldigt svag, och visar tecken på att försvagas ytterligare.

Vad detta kommer att få för betydelse för USA på lång sikt lär väl komma att diskuteras. Paul Cooper, analytiker på Sarasin-Alpin & Partners, till Blooomberg (genom SvD):

Dollarn kanske stärks av att man undviker att ställa in sina betalningar, men den kommer troligtvis att falla därefter när landets mediokra BNP-tillväxt tas in i beräkningarna. Det samma gäller den amerikanska statsobligationerna, där en svag ekonomi kommer att ge större konsekvenser än att USA hade förlorat sitt AAA.

USA har byggt mycket av sitt globala inflytande på att dess valuta har fungerat som den stora valuta i världshandeln och på sitt militära inflytande. USA har kanske världens starkaste och  mest mobila militära styrkor av något land. Landet satsar genom amerikanska företag stora summor på att utveckla allt mer avancerade militära system. Samtidigt har man urholkat sin nationella ekonomi genom att, bland annat, sänka skatterna för de allra rikaste. Det ska bli intressant om USA kommer att kunna ha råd att bibehålla sin militära styrka på samma sätt idag. Det är tydligt att man inte har råd med två betungande operationer samtidigt. Detta är väl en av anledningarna till att USA håller på att lämna först Irak och sedan Afghanistan.

Det är en intressant framtid vi ser i detta avseende när Ryssland och Kina rustar upp sin militära förmåga. Men det är trots allt bra att man – i det korta perspektivet – (kanske) har nått en överenskommelse i USA. Med detta har man fått bort frågan från dagordningen till efter det kommande presidentvalet.

Fortsättning lär väl följa!

Länkar: dn.se, Ekot, SvD, dn.se, di.se, di.se, di.se, Ekot, SvD

Andra som skrivit: Röda Berget, Martin Moberg

Annons

Vi ska inte vika oss en tum i försvaret av människors lika värde


Jag tittade på gårdagens ljusmanifestation genom SVT Play ikväll. Det var en i mina ögon värdig och fin manifestation som SSU genomförde. Personer från hela det politiska spektrat gavs möjlighet till att tända ett ljus och säga några ord. Tydligen gavs inte representanter för Sverige-Demokraternas ungdomsförbund den möjligheten. Jag känner inte de närmare omständigheterna kring det. Men det är dock tydligt att man försöker göra affär av det hela och att placera sig i sin vanliga roll som martyr.

SD har ganska hårt jobbat på att inte förknippas med den norske förövaren (vars namn jag vägrar att ta i mitt namn eller skriva ut). SD försöker väldigt nitiskt att glida ifrån frågan genom att inte, som de säger, vilja göra politik av tragedin i Norge. Det är klart att de har det jobbigt i denna stund. Det är ju alldeles uppenbart att mördaren har delat ståndpunkter som företrädare för SD har uttryckt och uttrycker. Expo visar detta tydligt i en aktuell artikel.

Men hur än SD vrider och vänder på sig går det inte att undvika att göra politik av detta. Mördarens avsikt var att slå mot det norska samhället, demokratin och på det politiska parti han alldeles uppenbart såg på med det största hat. Därför drabbade han AUF genom att ursinnigt mörda unga engagerade människor i avsikt att förhindra framtida rekrytering till den organisationen.

Ingvar Carlsson sa något väldigt fint och viktigt igår kväll:

Vi måste vara starka, vi måste vara modiga, vi måste benhårt försvara våra värderingar. Den norske mördaren har gjort oss illa, mycket illa. Men han misstar sig i grunden. Vi viker inte en tum i försvaret av människors lika värde.

Länkar: Expo, Aftonbladet

Andra som skrivit: Martin Moberg, Röda Berget

Idka nolltolerans mot hatet


Jag sitter denna kväll framför min dator och ser på SSU:s ljusmanifestation igår fredag. Det som visades var en blandning av tal och sång, Jonas Gardell höll ett engagerande anförande. Därför har rubriken på detta inlägg ”stulits” från honom. Jonas avslutade sitt inlägg med följande ord:

Tänd gärna ett ljus idag. Men kom ihåg att när ljuset brunnit ut är det i oss själva som lågan måste brinna.

Jag lyssnade till Ingvar Carlssons engagerande och resonerande inlägg. Han var klar över att handlingarna i Norge förra fredagen var en politisk handling med syfte att slå ett oresonligt slag mot de norska socialdemokraterna.

Vi låter oss inte förledas och vi får inte låta oss skrämmas. Mördarens avsikter var glasklara! Lika tydliga är våra svar. Vår tro på människors lika värde är obändigt. Vi viker inte från människors rätt till religiös frihet. Vi underordnar oss inte självutnämnda övermänniskor som försöker sätta demokratins grundförutsättningar ur spel. Det är inte solidaritet och medmänsklighet som hotar vår framtid. Det är inte människor som fredligt som utövar sin religion som hotar vår frihet. Det är inte demokratiska politiker till höger eller till vänster som undergräver demokratin. Hoten kommer från fundamentalister och extremister – religiösa och politiska – förblindade av hat och fanatism. De tilldelar sig till och med rätten att förgöra sina medmänniskor. Men vi låter oss inte skrämmas! Vi måste vara starka, vi måste vara modiga, vi måste benhårt försvara våra värderingar. Den norske mördaren har gjort oss illa, mycket illa. Men han misstar sig i grunden vi viker inte en tum i försvaret av människors lika värde.

Beatrice Ask höll ett värdigt och bra inlägg där hon poängterade att det var en attack mot demokratin. Hon ville ge kärlek och omtanke till de som behöver det. Hon följdes av Mona Sahlin som höll ett varmt och engagerande tal. Mon vill att vi alla, som ljuset, ska brinna av engagemang.

Rasismen kan bara överleva om vi inget säger eller inget gör.

Representanter för de politiska ungdomsförbunden tände ett ljus på scenen. Jytte Guteland höll ett avslutande tal där tårarna inte var långt borta. Hon framhöll hur nära banden mellan AUF och SSU är. Därför har SSU dragit igång en insamling för Utøyas återuppbyggnad.

Det kändes som en värdig och stark manifestation.

Har Arbetsförmedlingen misslyckats?


På dagens SvD Brännpunkt har företagarna och representanterna för Städarna Sverige AB, Christoffer Sjögren och Ulrik Hollman, en ordentlig överhalning av Arbetsförmedlingen. De kritiserar myndigheten för att ha långa handläggningstider och dess regelverk. Samtidigt får de med lite facklig kritik och kritik av regeringens bristande intresse av att förbättra villkoren för företagande.

Problemet är förstås att det fortfarande lönar sig alldeles för dåligt att gå från sysslolöshet till arbete, trots jobbskatteavdragen. Det har hänt oss flera gånger under de senaste åren att arbetssökande tackar nej till en anställning med låg ingångslön därför att de bara tjänar ett par tusen kronor extra i månaden på att jobba.

Vad man förstår är den huvudsakliga kritiken egentligen inte Arbetsförmedlingen. Utan det är just det ”faktum” att arbetslösa och slika personer uppbär alldeles för goda förmåner och bidrag för att göra det intressant för dem att ta dåligt betalda arbeten inom deras bransch. De säger att det måste bli lättare för arbetsgivare att anställa. Det brukar ofta också betyda (underförstått) att det måste bli lättare för dem att säga upp dem de önskar.

Inledningsvis anser de att Arbetsförmedlingen har misslyckats med sitt uppdrag. Namnet på myndigheten antyder ju att den ska syssla med att förmedla arbeten. Som jag ser det har den lagstiftande församlingen har omdefinierat vad Arbetsförmedlingen ska syssla med. Lagstiftarna har ansett det viktigare att Arbetsförmedlingen ska övervaka att de arbetslösa uppfyller villkoren för arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsförmedlingens handläggare ska tillsammans med de arbetslösa upprätta handlingsplaner. De arbetslösa ska sedan kunna visa att man uppfyllt planen att vara aktivt arbetssökande. Om man anser de arbetslösa inte uppfyller sina åligganden ska arbetslöshetskassa informeras eller annan disciplinär åtgärd vidtas.

Att förmedla arbeten åt arbetslösa har i högre grad överlämnats till privata aktörer som slipper fatta de myndighetsbeslut som är Arbetsförmedlingens uppdrag. På det sättet blir det fel att kritisera Arbetsförmedlingen för att de misslyckats med sitt uppdrag. Det är snarare så att lagstiftarnas syfte med förändringarna har uppfyllts. Det vore därför bättre att rikta kritiken mot regeringen direkt om  man vill ha en annan tingens ordning.

Industribloggare: Leine skriver om hur media hjälper …, Camilla skriver om gränser, Kaj skriver om ett smaklöst utspel, Juhani är med i matchen, Patrik vill bygga ut demokratin, Leine om en vindkraftsfabrik

Facklig seger på Swedwood


National Labor Relations Board har nu genomfört en hemlig omröstning på det till IKEA kopplade Swedwood i Danville. Frågan gällde om de anställda skulle låta sig företrädas av den fackliga organisationen International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAMAW. Omröstningen har utfallit på sådant sätt att 221 anställda (76 %) röstade ja och 69 anställda röstade emot facklig representation. Bill Street, som representerar facket säger:

Jag är mer än tillfredsställd.

Per-Olof Sjöö, förbundsordförande för GS-facket, som organiserar arbetarna på Swedwood i Sverige, säger till DN:

Jag är jätteglad, framförallt för arbetarna på Swedwoodfabriken i Danville. Det har varit en lång kamp det här.

Jag hoppas nu framför allt på att den lokala ledningen accepterar omröstningens resultat. Det viktiga arbetet börjar nu med att förhandla med företagets representanter. Utfallet av dessa är ju beroende av företagsledningens (eller koncernledningens) inställning till frågorna.

Jag är dock säker på att GS-facket kommer att bevaka hur det går. De har ju närmare kontakt med koncernledningen i detta svenska företag.

Länkar: d.a., BWI, SvD, smp.se, dn.se, Ekot, dn.se, di.se

Fler som skrivit: LO-bloggen

Industribloggare: Carola har hittat en rolig bild

Sova har Vaknat


Dagens Nyheter skriver idag att:

Under onsdagen tog bland annat Peter Andersson, ägare till de sju Sova-varuhusen i Stockholmsområdet, kontakt med Handels lokalavdelning för att inleda en diskussion om ett kollektivavtal. En telefonkonferens kommer att genomföras redan i dag.

Karin Jungerhem, förhandlingsombudsman på Handelsanställdas förbund:

Nu har vi möjlighet att teckna avtal och värva medlemmar på arbetsplatserna. De anställda har antagligen många frågor.

Nu gäller det att Handels bibehåller trycket på företaget så att inte intresset att teckna avtal falnar i takt med att mediebevakningen sjunker undan. Med ett kollektivavtal får man bort de värsta avarterna i de arbetsförhållanden som DN rapporterat om.

Fler som skrivit: Röda Berget

Fler organiserade socialdemokrater


Ekot rapporterar att samtliga större politiska partier (vänster till höger) och deras ungdomsförbund i Norge i snabb takt har fått fler nya medlemmar. Det är en högeligen glädjande trend som jag hoppas är bestående. Jag hoppas att detta kan innebära ett trendbrott i det politiska deltagandet. Det som avgör detta är ju förstås livaktigheten i det interna arbetet och förmågan att ta tillvara allas engagemang. Hadia Tajik, medlem i Arbeiderpartiets ungdomsförbund och stortingsledamot säger:

Det är viktigt att visa att friheten är större än fruktan och det gör man genom att delta och påverka i den demokratiska processen.

Det verkar även som om SSU nu får allt fler medlemmar. Det är särskilt glädjande att just SSU kan växa eftersom det innebär att fler deltar i att formulera framtidens tankar och idéer. Det kan även vitalisera det Socialdemokratiska partiet.

Länkar: Ekot, Ekot, dn.seLO-tidningen, LO-tidningen, dn.se, dn.se, E-K

Erik Hellsborn kryper in i skuggan


Erik Hellsborn, kommunpolitiker (SD i Varberg meddelar nu att han tar time-out från sitt bloggande. Men, som han skriver på sin blogg …

Även om jag fortfarande inte anser mig ha gjort något fel så står det klart att min blogg efter gårdagens negativa publicitet snarare är en belastning än en tillgång för partiet.

Det är, med andra ord, ren taktik att för ögonblicket sluta skriva i offentlighetens ljus. Han har inte ändrat ståndpunkt. Han kommer nu bara att förpassa sig in i SD:s skugga och kanske finna mer ljusskygga fora för att sprida sina åsikter. Vi andra vet att SD fortfarande i grunden är ett rasistiskt parti. Hur mycket man än putsar på ytan!

Andra som skrivit: Tokmoderaten, (S)ebastians tankar, Ann-Sofie Wågström

”Sova-kulturen”


DN Ekonomi följer idag upp gårdagens artikel vilken jag kommenterade. Flera anställda på andra butiker i denna kedja har hört av sig till tidningen för att berätta om arbetsvillkoren på sina arbetsplatser. Journalisten beskriver det som att företaget skapar en …

… sektkultur som innebär att de inte får vara med i facket, trakasseras om de har relationer utanför jobbet och får sparken på stående fot.

Företaget delar förstås inte denna beskrivning av förhållandena. Men det verkar trots det som att Handels svårligen kan undvika att ta tag i de beskrivningar som nu flyter upp till ytan. Karin Jungerhem, förhandlingsombudsman på Handelsanställdas förbund, säger till tidningen:

Självklart ska vi se över situationen och boka möten med franchisetagarna. Vi måste ta tag i attityden hos den här arbetsgivaren och se till att så här stora aktörer har kollektivavtal.

Jag kommer för min del inte att besöka något företag kopplat till denna kedja.

Om IKEA och facket


Idag ska de anställda på Swedwoods (dotterbolag till IKEA) fabrik i Danville, Virginia. Jag har tidigare skrivit om den kritik som det amerikanska facket har mot den lokala ledningen. Facket behöver över 50 % av rösterna för att kunna inleda förhandlingar om ett kollektivavtal.

Det rapporteras om klagomål på såväl borttagna lönehöjningar, en ohållbar arbetstakt, obligatorisk övertid och rasdiskriminering för de anställda på fabriken i USA. Det amerikanska facket har länge arbetat med att organisera de anställda till den fackliga organisationen. Facket menar dock att företagsledningen aktivt har motarbetat denna strävan. Bill Street som jobbar på fackförbundet Maskinisterna i Virginia, säger:

Swedwood har vägrat låta oss komma in och prata med de anställda. Om vi inte kan prata med dem kan vi inte låta dem veta vilka rättigheter de har.

Jag hoppas att omröstningen nu utfaller på ett sådant sätt att de anställda kan inleda fackliga förhandlingar och starta en lokal facklig verksamhet.

Länkar: Ekot, dn.se, SvD, Machinist’s News Network

Industribloggare: Leine skriver ingen rök utan eld

%d bloggare gillar detta: