Månadsarkiv: mars 2010

Skitiga arbetsvillkor inom hamburgerbranschen


LO-tidningen skriver idag på hemsidan om hur det kan fungera inom vissa snabbmatsföretag. Tidigare anställda har varit i kontakt med sin fackliga avdelning. De har berättat om att de varit tvungna att stämpla ut från arbetet när de ska besöka toalett. De har även tvingats stämpla ut från arbetet men sitta kvar fullt påklädda på arbetsplatsen när det varit tomt på besökare. De har därmed tvingats till långa obetalda raster.

Hotell- och Restuarang Facket (HRF) sitter nu i förhandling med arbetsgivaren om detta. De säger att om de gjort fel ska de rätta till detta. Facket undersöker nu om det förekommer på fler arbetsplatser att anställda tvingas ta långa obetalda raster.

I denna bransch arbetar många unga personer. Ibland har man det som extraknäck till studier, för många är det det första arbetet. Många har säkert ingen aning om hur det fungerar på arbetsmarknaden. Detta parat med en lägre facklig organisationsgrad inom branschen ger utrymme för mindre seriösa arbetsgivare att utnyttja situationen.

I artikeln berättas att HRF i Stockholm genomför utbildningar för ickemedlemmar inom snabbmatsbranschen. Det är bra! Härmed ökar man kunskapen om arbetsvillkoren inom branschen och, förhoppningsvis, får man fler fackliga medlemmar och ökat förtroende för de fackliga organisationerna.

Annons

Bönbok för en vän


… är författad av den amerikanska författaren och journalisten Joan Didion.

Boken handlar om Charlotte som är på flykt (från sitt liv). Händelserna utlöses av att hennes dotter (och det enda barnet) rånar en bank och sedan försvinner. Charlotte får veta detta när FBI besöker hennes hem. Charlotte klarar inte av att hantera denna situation och flyr från sitt hem i Kalifornien och sin andre man Leonard.

Hon följer med sin första man Warren (som också är hennes dotters far). Så småningom lämnar hon även Warren och ger sig ut på resa i Karibien. Till slut hamnar i Boca Grande (ett fiktivt land) där hon träffar bokens berättarjag Grace. En amerikanska som hamnat i Latinamerika, gift sig och har en position där hon kontrollerar sin familjs rikedomar.

Boken leder fram till det slut då Charlotte dör i handlingar under en militärkupp.

Industrin börjar närma sig hamn


IF Metall har nu tecknat preliminärt avtal på fem avtalsområden. Avtalet kommer att löpa på 22 månader och ge en lönekostnadsökning under perioden med 3,2 %. Avtalet innehåller även förbättrad föräldralön. IF Metall har även förhandlat fram en reglering av bemanningsfrågan. Det, så kallade, krisavtalet förlängs fram till den 31 oktober i år.

Av det jag kunnat läsa av uppgörelsen känns lösningen av bemanningsfrågan tillfredsställande. Det kommer självklart att bli intressant att så småningom ta del av avtalstexterna. Först då kan man ju göra en rimlig bedömning av styrkan i överenskommelsen. Nivån på löneökningarna känns ganska förväntade och konstruktionen med ett baktungt avtal rimlig. Industrin är trots allt på väg ut ur en lågkonjunktur.

IF Metall har med detta visat att vi tar ansvar för en rimlig löneutveckling inom den konkurrensutsatta sektorn. Nu kan vi börja planera för lönerevision på våra arbetsplatser inom avdelningen.

Kampen om sjukfrånvaron


… är en bok författad av Björn Johnson, forskare vid Malmö högskola. Boken analyserar hur debatten om de ökade kostnaderna för sjukskrivningarna fördes under 90-talet och de första åren av 00-talet.

I boken analyseras hur olika intressegrupper, tidningar och andra bedrev debatten, vilka argument som fördes fram. Björn analyserar även hur rimliga de olika förklaringar som fördes fram var.

Under det tidiga 90-talet fördes debatten om sjukskrivningarna mest som ett problem för statsfinanserna. Så småningom övergick debatten till att handla om arbetsmiljön som en viktig orsak bakom de ökande sjuktalen. I början av 00-talet gled debatten över till att mer handla om hur försäkringen överutnyttjades. Där är debatten kvar.

Björn Johnsons tes är att vare sig förklaringen att arbetsmiljöproblem bidragit till ökande sjuktal eller att försäkringen överutnyttjas håller måttet. Självklart kan förändringar inom arbetsmiljön påverka sjuktalen. Det är otvetydigt att pressen på arbetsplatserna ökade i samband med 90-talskrisen. Framför allt slog detta mot offentliga arbetsplatser. Det förekommer även att sjukförsäkringen överutnyttjas och visst förekommer det rent fusk. Men detta har inte påverkat sjuktalen i någon högre grad.

Björn Johnson framhåller det faktum sjuktalens ökade pga att de långa sjukskrivningarna blev allt längre. Det var inte fler människor som blev sjuka. Björn menar att det förhållandevis väl fungerande systemet för kvalificerat rehabarbete som fanns havererade under 90-talet.

På större arbetsplatser fanns anpassningsgrupper där arbetsgivare, fack, företagshälsovård, Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen fanns representerade. Anpassningsgrupperna hade flera verktyg för att kunna rehabilitera människor tillbaka till arbete helt eller delvis. Under inflytande av förändringar i lagstiftning och minskade ekonomiska resurser havererade detta system.

Boken är mycket intressant att läsa. Jag rekommenderar den starkt för läsning!

Splittring pågår


Unionen och Sveriges Ingenjörer har skrivit avtal med Teknikföretagen och Kemi- och Industrigruppen. Avtalet löper på 18 månader och ger löneökningar på 2,6 %. Parterna har vidare gjort upp om avsättning till kompetenskonton och har reglerat bemanningsfrågan.

Det som är bra med de slutna avtalen är nivån på löneökningarna och överenskommelsen om avsättning till kompetenskonton. Däremot är jag mer tveksam till hur man reglerat frågan om bemanning i samband med att det finns personer med företrädesrätt till återanställning. Vad jag förstått kommer man att tillsätta arbetsgrupper för att diskutera en lösning. Det innebär att frågan ska diskuteras under fredsplikt och därmed riskerar att begravas under hövliga diskussionsformer.

Parterna fick slutbudet under fredagen från opo. Det som är överraskande är att de fackliga organisationerna inom LO inte fått något bud över huvudtaget. Den fackliga fronten har därmed brutits.

LO-förbunden inom industrin har hårt drivit frågan om att få en reglering av bemanningsfrågan. Självklart har LO:s positioner därmed fått sig en törn. Däremot har vår syn på löneutrymmet bekräftats av arbetsgivarna.

Det finns inget annat än att spotta i nävarna och fortsätta förhandlingarna.

Sprickor i arbetsgivarfronten


Dag Klackenberg, VD för organisationen Svensk Handel har meddelat att arbetsgivarna inom Handeln är beredda att sluta ett avtal med Handels om inte industrins parter kan komma till avslut. Orsaken är att man vill undvika en arbetsmarknadskonflikt under påskhelgen.

Svensk Handel fick stark intern kritik i avtalsrörelsen 2007 när man slöt ett för dyrt avtal. Svenskt Näringsliv tog Svensk Handel i örat och hotade med allvarliga konsekvenser. I slutändan kom det, trots det, ett avtal till stånd.

Det finns fortfarande en acceptans för att att den konkurrensutsatta industrin ska vara först med att sluta avtal. Detta är ett viktigt ansvar för parterna inom industrin att leva upp till. Man måste kunna sluta avtal som samtliga övriga betydelsefulla branscher kan acceptera.

I dagsläget har inte parterna inom Industriavtalet klarat av detta. Orsaken är att arbetsgivarna är starkt motvilliga till att finna en reglering kring frågan om inhyrning i stället för att återanställa tidigare uppsagda. Detta är en viktig fråga för samtliga fackliga organisationer inom LO.

Parterna inom handelns område kommer inte att tveka att sluta avtal för att bevara arbetsfreden. Önskar Teknikföretagen behålla sin ledande roll inom Svenskt Näringsliv kommer det att krävas en mer öppen hållning till de fackliga kraven.

Stackars Urban


Urban Bäckström oroas av det höga tonläget från de fackliga organisationerna inom industrin.

Å andra sidan kan man hävda att arbetsgivarna bidrar till detta. De har liten vilja till att förhandla kring de fackliga organisationernas prioriterade frågor. Tonläget var väldigt högt från arbetsgivarhåll innan förhandlingarna startade.

Urbans krokodiltårar är inget annat än snömos!

Arbetsmarknadskonflikt på gång


Under helgen meddelade de fackliga organisationerna inom industrin att de avvisat det avtalsbud som ”opo” (opartiska ordföranden) lämnat. För LO-förbunden var det framför allt på två punkter som budet avvisades. Det ena gällde att opo föreslår lägre löneökningar än i det första budet. För det andra gäller det frågan om att förhindra användandet av bemanningsföretag så länge det finns tidigare anställda som omfattas av företrädesrätt till återanställning. På denna punkt finns i dagsläget inga förslag till lösningar.

Det börjar nu bli bråttom för parterna inom industrin att komma framåt. Det finns en acceptans för att  parterna inom den konkurrensutsatta sektorn ska vara först med att sätta löneökningsnivån. Detta förutsätter dock att man kan visa på reella och rimliga lösningar. I dagsläget finns inget sådant. De första avtalen löper ut den 31 mars. Eventuell konflikt kan dras igång tidigast den 1 april.

På kö efter industrins parter står många branscher angelägna om att reglera sina specifika branschproblem. Om inte industrin kan sätta nivån för avtalen finns det andra som vill ta ett steg fram. Om arbetsgivarna inom industrin vill vara de som sätter märket måste de börja visa större förhandlings- och kompromissvilja.

LO-förbunden är överens om att reglera och finna avtalslösningar på arbetsgivarnas möjlighet att runda LAS. Denna fråga är nästan viktigare än lönefrågan i denna avtalsrörelse. Det kan innebära att de fackliga organisationerna inom industrin låter andra branschförbund ta stafettpinnen om inte arbetsgivarna ser upp.

Ökande inkomstklyftor


LO-tidningen skriver på sin hemsida att de ekonomiska klyftorna ökar, såväl i Sverige som internationellt. Inkomstklyftorna har aldrig varit så stora som idag. I alla fall så länge som man kan följa statistiken sedan 70-talet då man började mäta detta.

Man hävdar att det är politiska beslut som påverkar denna utveckling. Regeringar genomför förändringar men använder argument som om att man vill minska klyftorna. Praktiken har dock blivit att klyftorna har ökat.

Ett exempel som man visar på är förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen. Där har det visat sig att de personer som har de lägsta inkomsterna samtidigt är de som betalar mest till sin a-kassa. Till det kan man lägga att den borgerliga regeringens politik med förvärvsavdrag framför allt har gynnat de med de högsta inkomsterna.

Om inte annat så visar detta att vi behöver en ny regering i höst!

Låst läge i avtalsförhandlingarna


De opartiska ordförandena (opo) har lämnat sina första bud till de bägge parterna inom industrin. Buden har avvisats av samtliga. Det var väl ingen större dramatik eller överraskning i det. Ordförandena testar väl parterna var de hårda ståndpunkterna finns någonstans.

Teknikföretagen har som en av Svenskt Näringslivs tongivande arbetsgivarförbund gett en tydlig signal. De kan tänka sig löneökningar (om de ligger sent i avtalsperioden). Men de kan däremot inte tänka sig att släppa till något när det gäller frågan om att kunna hyra in personal när det finns personal som omfattas av företrädesrätt till återanställning. Detta är en viktig fråga om makten över arbetsplatsen.

De fackliga organisationerna har å sin sida tackat nej till opo:s bud. Därmed har kärnfrågan utkristalliserats sig. Det gäller arbetsgivarnas möjlighet att kringgå lagen om anställningsskydd (LAS).

De fackliga organisationerna har bestämt sig – man vill ha en reglering av denna fråga. Arbetsgivarna måste inse detta. Det kommer inte bli lätt att lösa denna knut. En sak är däremot klar. Frågan gäller inte löneökningar för att avstå en reglering kring arbetsgivarnas arbetsledningsrätt!

%d bloggare gillar detta: