Månadsarkiv: juli 2009

Tre gälder i England


Docenten i arkeologi, Mats G. Larsson, har skrivit en bok om hur nordiska vikingar härjade i England. Han utgår från en runsten som berättar om hur Ulf i Borresta tre gånger deltog i härnadståg till England. Ulf deltog vid tre tillfällen då England tvingades betala sig ur vikingarnas härjningar.

Mats använder olika källor för att beskriva händelserna. Dåtida (eller ganska näraliggande) anglosaxiska källor samt isländska sagor (bl.a. Snorre Sturlasson). De engelska källorna är sakligt konstaterande och, förmodligen, mer korrekta än de isländska mer utbroderade beskrivningarna.

Det är ingen munter och angenäm bild som ges av de nordiska män som härjade i England. De stal, mördade, brände och gjorde allt det man kan se i de förfärligaste krig. De nordiska källorna hyllar detta – de engelska sakligt konstaterade att så gick det till.

Jag har läst flera böckor av Mats G. Larsson. De är välskrivna och ger en bra bild av den nordiska historien kring 1000-talet. De är både lättlästa och informativa. Boken kan passa den som är intresserad av nordisk historia och som vill nyansera sin bild av den romantiska vikingatiden.

Annons

Hem till Jarlabanke


… är en bok som delvis tagits fram tack vare anläggandet av en trafikled i norra Storstockholm. När större ingrepp ska göras i miljöer där det kan finnas forntida lämningar ska arkeologiska undersökningar genomföras. Detta är ju bra eftersom det ger möjligheter att hitta rötter och lämningar till vår tidiga historia. I detta fall är det framför allt lämningar från sen järnålder (vikingatid och tiden dessförinnan) som varit intressanta. Området det handlar om är kring Täby, Vallentuna och Sigtuna (ungefär) där man genomfört undersökningar.

Det är vid två platser som jag förstått man gjort mest arbete (Stora och Lilla Sylta). Här har hittats lämningar från boplatser och begravningsplatser. Boken beskriver vad man hittat och resonerar kring vilka slutsatser som fynden bidrar till. Skriften är väl ingen populärhistorisk bok men är heller inte allt för svår att tränga in i. Boken är skriven av en större grupp forskare och resonerar kring olika delar av vår tidiga historia – framför allt centrerad till området norr om dagens Stockholm. Boken är något skriven som en rapport om de slutsatser man dragit av de arkeologiska fynden.

Boken kan vara intressant för de som är intresserad av denna del av svensk historia och som har kunskap om området där norr om huvudstaden.

Breven från Iwo Jima


… är en bok skriven av den i Sverige verksamma journalisten Yukiko Duko. Boken skildrar Japan under det andra världskriget och Japans konflikter innan detta krig. Som utgångspunkt används militären, generallöjtnanten, Tadamichi Kuribayashi. Han avslutade sitt liv under striderna på den lilla ö där så många amerikanska och japanska soldater förlorade livet, sårades och skadades för hela sin återstående levnad.

Tadamichi utbildades till att bli en kompetent officer och uppskattad ledare. Som en av de bästa i sin avgångsklass fick han ett stipendium med möjlighet att tillbringa ett par år utomlands. Han valde att åka till USA där han tillbringade ett par i slutet av 20-talet. Boken följer hans liv genom de många brev han skrev till sin familj som han skrev när han var ifrån dem.

Boken beskriver Japan och dess politiska skeenden under åren som leder fram till de ställningstaganden som man gjorde att starta krig med USA. För min del innebar det mycket ny kunskap. Det är trots som så att andra världskriget, framför allt, har berättats av segrarmakterna. Jag kan därför rekommendera boken för de som vill veta mer om krigshändelserna ur en japansk synvinkel.

God save the (comin’) queen


Så har årets stora monarkistiska högtidsdag passerat. Kronprinsessan har fyllt år igen. Hon har uppvaktats av artister, sin nära familj, det vanliga folket och den insmickrande kolorerade veckopressen (inkl. dagspressen). Svenska Dagbladet går i spinn i att förklara hur kärleken strålar fram mellan de unga tu. Vi fick även veta att Daniel gjorde premiär i storpolitiken (han var visst med vid ett möte med Syd-Koreas president).

Som uttalad republikan bland min vän- och bekantkrets får man då och då synpunkter på det goda med ett kungahus för Sverige. Och det är klart att det finns nåt gott med vårt kungahus:

  • De ser snälla ut och är snälla mot djuren (utom förstås när knugen deltar på jakt med sina överklasskompisar).
  • De skapar många arbetstillfällen för journalistkåren och övriga aktiva inom den kolorerade  veckopressen.
  • Åker knugen på officiellt besök till USA måste ju, gubevars, presidenten ta emot. Skapar ju en massa ”photo-ops” för deltagande statsråd och företrädare för näringslivet.
  • Samtidigt finns det ju nåt roande i att läsa och se allt insmickrande och okritiska som skrivs om och kring det svenska kungahuset.

Jag längtar till den dag då jag i demokratiska val  kan rösta för den statschef jag önskar.

Märkta kort


… är en samling noveller skrivna av Charles Bukowski. Det är i grunden två novellsamlingar som det svenska förlaget samlat i en bok.

Det är första gången jag läser något av denne amerikanske författare. I novellerna speglas den amerikanska baksidan. Här finns alkoholiserade män och kvinnor, personer som inte lyckats med sina liv. Några av novellerna handlar om författare. Ett par av dem har drabbats av skrivkramp, pengarna har tagit slut …

Berättelserna är fyllda av en svart humor och viss galenskap. De är skrivna av en person som sett skuggorna och bakgatorna i USA.

Stridens skönhet och sorg


… är en fastastisk bok av Peter Englund. Boken är en samling av korta berättelser som följer 19 personer genom det första världskriget. Det är 19 ganska vanliga människor – män som kvinnor – från olika krigförande länder. Boken är inte en analys om krigets bakgrund och orsaker eller en beskrivning av krigets strategier. Boken är i och för kronologiskt berättad och upplagd. Det är 212 korta kapitel som hoppar från person till person, från plats till plats, i olika livets situationer. Boken handlar om hur dessa 19 personer uppfattade det som hände dem. Ett par av dem dör i kriget, andra skadas fysiskt eller psykiskt. Ingen av dem befinner sig i någon situation där de kan påverka skeendet. Men samtliga av dem gör olika val som påverkar deras liv och situation.

Läs den!

Hus och hem


… är en bok skriven av den danska författarinnan Helle Helle. Boken handlar om en kvinna som flyttat tillbaka till den småstad som hon en gång lämnat. Det skedde i samband med att hennes föräldrar gick bort. Boken handlar om tiden när hon precis flyttat åter och samvaron med ett par av hennes vänner hennes man och de komplikationer som sker i hennes liv. I början av tiden bor hon ensam i det hos som hon och hennes man köpt. Berättelsen flyter snabbt framåt i ett vardagligt och nära språk.

Det var en ganska trevlig läsupplevelse.

Antikens värld


… är en bok skriven av den engelske historikern Robin Lane Fox. Boken handlar om den grekiska kulturvärlden från ca 600 f.Kr till omkring 100 e.Kr då en romersk kejsare styr världen runt Medelhavet.

Boken berättar om de olika vägar som de grekiska stadsstaterna valde under 400-talet f.Kr. Efter en period där olika despoter hade makten i den grekiska världen utvecklades olika sätt att styra. I Aten utvecklades en slags demokrati (för enbart fria män) där röstning skedde i stora församlingar. Genom detta system utvecklades Aten till en stor makt tack vare det folkliga stödet bakom detta styrelsesätt. Grekland var dock splittrat i olika allianser som valt olika strategier för att styra sina områden.

Denna klassiska period avlöstes av en stark kungamakt från det nordliga Makedonien. Genom  en stark militärmakt kunde de dominera sin omvärld – tydligast med Alexanders erövringar.

I Italien utvecklades en ny stormakt i Rom. Här fanns ett sätt att styra som dominerades av de rika och mäktigaste. Det var inte en demokrati som den i Aten. Dock hade man ett system där man röstade fram befattningshavare för ett år långa mandatperioder. De mäktigaste var konsulerna – två personer som styrde ett år i taget. Det utvecklades olika strategier för att stifta lagar.

Den romerska republiken avlöstes av kejsarmakt med mer eller mindre goda kejsare.

Boken beskriver denna utveckling och mycket annat kring denna viktiga period i Europas historia. Mycket av dess yttre attribut i form av byggnader – ruiner såväl som nybyggnationer – finns fortfarande runt oss.

Det var en intressant och spännande bok att läsa.

%d bloggare gillar detta: