Månadsarkiv: december 2012

Gott Nytt År!


Annons

Mitt bloggande 2012


The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Här är ett utdrag:

4,329 films were submitted to the 2012 Cannes Film Festival. This blog had 48 000 views in 2012. If each view were a film, this blog would power 11 Film Festivals

Click here to see the complete report.

MUF gillar inte jobbpakt!


Erik gillar låga löner

För ett par dagar sedan levererades ett något märkligt inlägg om arbetsmarknadspolitiken på DN Debatt. Moderaternas ungdomsförbund (MUF), genom sin ordförande Erik Bengtzboe, meddelar däri att man inte gillar den så kallade jobbpakten. Den har nämligen inte levererat något ännu.

Att MUF inte gillar den delen av arbetsmarknadspolitiken känns ju inte så dramatiskt. Av texten förstår man att de unga moderaterna gärna vill se betydligt lägre löner för  att ungdomar (och förmodligen alla arbetslösa) lättare ska få arbete. De vill även göra det lättare för arbetsgivare att behålla unga (och mindre erfarna) anställda i samband med uppsägningsbehov. Det är gamla nyheter.

Men det som gör mig förundrad över inlägget är att samtidigt som MUF skriver att ökad kompetens är viktigt för att få arbete man säger att gymnasiekompetens inte är en garanti för lägre arbetslöshet. Erik skriver att …

I länder där en stor andel av befolkningen har gymnasieexamen ser vi att en gymnasieutbildning inte är en universallösning för att få in unga på arbetsmarknaden. I Slovakien har hela 91 procent av befolkningen en gymnasieexamen, men en ungdomsarbetslöshet på 30,1 procent. I Polen har 89 procent minst gymnasieutbildning, men en ungdomsarbetslöshet på 27,1 procent. Gymnasieexamen är inte en garanterad väg till jobb för oss unga.

Det verkar som om de unga moderaterna är förespråkare för en skola där inte alla ska behöva (tvingas?) genomgå en fullgod utbildning. De verkar vara förespråkare för en arbetsmarknad med större inslag av låglönearbete och lågt kompetensbehov. Det är tydligt att de unga moderaterna gärna ser ett Sverige med betydligt större klyftor på arbetsmarknaden och i samhället än idag!

De lindar in sin i argumentation i förment omsorg och omtanke om ungdomar. Men de lösningar MUF föreslår är verkligen inte någon väg framåt. Jag rekommenderar de tankar som TCO presenterade inför det senaste valet. De håller fortfarande. Lyssna även till intervjun med Samuel Engblom (nedan) som något reder ut statistiken för den höga ungdomsarbetslösheten.

Andra som skrivit: Roger Jönsson, Roger Jönsson

Om ett politiskt ansvar för en rimlig pension


Innan jul markerade Stefan Löfven i en intervju med DN att socialdemokraterna vill diskutera hur pensionerna kan bli högre den dag människor går i pension. De partier som står bakom pensionsreformen på 1990-talet har ju tagit initiativ till diskussioner och utredningar för att möjliggöra ett längre arbetsliv. De borgerliga regeringspartierna har ju fokuserat på att tillåta människor att arbeta längre. Idag finns en gräns om 67 års ålder i lagen om anställningsskydd. Den vill man höja till 69 år.

Socialdemokraterna har väl inget emot att människor ska kunna arbeta längre för att, därmed, ha en högre pension. Men man har också fört en diskussion om att möjliggöra för fler människor att faktiskt kunna arbeta till dagens (informella) pensionsålder om 65 år. Framför allt är det stora yrkesgrupper inom LO:s medlemsförbund som inte har någon chans att kunna arbeta så länge som det behövs för att förbättra sin pension.

Tomas Eneroth öppnade för att minska andelen av pensionsavgiften som går till PPM-systemet för att därmed kunna förstärka den allmänna pensionen. Stefan Löfven markerade ett bredare anslag i DN-intervjun. Han sade (enligt SvD) …

Jag vill att vi funderar på hur vi faktiskt ska kunna åstadkomma högre pensioner.

SvD har talat med KG Scherman i anledning av den markering som socialdemokraterna har gjort i denna fråga. Han att Stefans utspel är viktigt eftersom han tydligt signalerar att det finns ett politiskt ansvar för att folk får en rimlig pension. Han fortsätter …

Arbetsmarknaden måste förändras så att det blir möjligt att kräva att de allra flesta kan arbeta till 67 eller 69 år. Men det Stefan Löfven säger betyder att om man inte fixar att förändra arbetsmarknaden så måste man i stället höja pensionsavgifterna.

KG Scherman menar att i branscher där det inte är möjligt att förlänga arbetslivet måste detta kompenseras med högre avsättningar till tjänstepensionen. Det är klart att det vore önskvärt att höja premierna till löntagarnas tjänstepensioner. Oavsett om det blir som KG Scherman skisserar kommer avtalspensionerna att bli ett stående inslag i kommande avtalsförhandlingar. Det kommer förstås att handla om en balans mellan höjda löner och ökade premier. Med tanke på att de mer personalintensiva servicebranscherna ökar kan det bli en formidabel kamp att klara.

Det är dock bra att socialdemokraterna rört om i denna gryta. Frågan om hur arbetslivet ska möjliggöra för fler att arbeta och hålla sig friska fram till den dag man går i pension blir en viktig politisk fråga.

Länkar: SvD, Arbetet, SvD, da.se, lt.se, barometern

Hur påverkas en människa av att ha en osäker anställning?


Anne Richter, psykolog och arbetsmiljöforskare, har fått AFA Försäkrings stipendium på en miljon kronor för att forska om anställningsotrygghet.

Anne kommer, bland annat, att besöka Claremont-universitetet i Kalifornien, där man specialiserat sig på så kallad positiv psykologi. Hon kommer under en två-årsperiod att kunna besöka olika utländska universitet, som kommit långt inom arbetsmiljöforskningen.

Anne menar att vi människor i hög grad definieras av vårt arbete. Det är viktigt att kunna säga till människor man möter vad man sysslar med. Därför upplevs stressen att inte veta om den anställning jag har kommer att fortsätta som negativ. Anne säger …

Om jag är rädd att få sparken kanske jag jobbar hårdare, men den effekten är kortvarig. I förlängningen tappar man sitt engagemang. Och en organisation mår bra om de anställda visar det lilla extra och vågar ”tänka utanför lådan”, men när vi är stressade och oroliga får vi tunnelseende och gör bara det vi vet att vi kan.

Hon menar vidare att det nästan är enklare att vara utan arbete. Då vet man att man måste söka arbete och gå vidare. Men världen är betydligt mer oklar för den som har en otrygg anställning. Anne säger vidare …

Vad kommer att hända? Vad ska jag göra? De anställda behöver beslutsunderlag, och organisationen ligger alltid före i informationsflödet. Därför måste man vara väldigt rak och öppen med hur det ligger till.

Anne säger att vi kommer att få leva med en otryggare arbetsmarknad. Det kommer inte att vara möjligt att vara hela livet på en och samma arbetsplats i framtiden. Människor kommer att behöva byta anställningar under hela sitt liv. På så sätt blir det verkligen viktigt att arbeta med dessa frågor. Idag förs debatten till stor del av arbetsgivarna som kräver allt högre flexibilitet av de anställda. Arbetsgivarna har dock litet att erbjuda tillbaka till de anställda för att göra dem starkare och bättre anpassade för den värld vi är på väg in i.

De fackliga organisationerna inom LO har ju också en diskussion att föra för att stärka de fackliga medlemmarna för arbetsmarknaden. Det blir en rejäl utmaning att skapa stabila fackliga organisationer i en verklighet med högre personalomsättning och där människor aktivare byter branscher.

Jag önskar, i alla händelser, Anne all lycka med sin forskning. Det är verkligen viktiga frågor att studera.

Om att skapa heltidstjänster


Så här formulerar Socialdemokraterna synen på heltid kontra deltid på hemsidan:

Många människor, i synnerhet kvinnor, jobbar mindre än vad de skulle vilja göra. Av alla sysselsatta arbetar var fjärde deltid – vissa för att de inte vill jobba mer men många för att de inte får. Den ofrivilliga deltidsarbetslösheten kostar samhället mycket stora resurser. Den som vill gå upp i arbetstid ska få möjlighet till det. Vi vill att alla ska ha rätt till heltid, att deltid ska vara en möjlighet.

Onekligen har det blivit som så att kvinnor är de som oftast arbetar deltid. Grunden till det finns förstås i att kvinnor traditionellt har tagit störst ansvar för barnen och arbetet i hemmen (och fortfarande gör det). Eftersom kommuner och landsting är de arbetsmarknader där kvinnor dominerar har det skapats många lösningar för att organisera arbetet genom deltider. I en tid när kvinnor vill arbeta allt mer heltid finns det hårda strukturer att ta sig över och förbi.

Ska kommuner och landsting kunna bli attraktivare arbetsgivare måste man kunna erbjuda unga kvinnor och män heltidstjänster även för dem som arbetar i ”produktionen”. Det kommer att kräva politisk uthållighet och fasthet för att långsiktigt kunna organisera om arbetet för att möjliggöra heltid som det normala.

Att, som SVT rapporterar, bara var åttonde kommun erbjuder alla anställda rätt (eller planerar införa det 2013) till heltidsjobb om de vill gå upp från en deltidstjänst är alldeles för dåligt. Röd-gröna kommuner är endast marginellt bättre på att erbjuda heltider än borgerligt styrda. Jag håller med Carin Jämtin när hon säger att …

Det är alldeles för dåligt och vi jobbar hårt nu för att fler av våra rödgrönt styrda  kommuner faktiskt också ska införa heltid.

Ansvaret för att nå ända fram ligger hårt hos arbetsgivarna!

Länkar: SVT, SVT, Arbetet, Tidningen Vision, E-K, etc Örebro

Andra som skrivit: Ola Möller, Martin Moberg

Tänker regeringen göra det lättare att sparka folk?


LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är idag publicerad med ett debattinlägg i Svenska Dagbladet. Han skriver om en handlingsokraftig regering som inte agerar för att motverka den ökande arbetslösheten.

Den borgerliga regeringen verkar stå nästan handlingsförlamad inför den lågkonjunktur som slagit till mot Sverige och vår omvärld. Karl-Petter ger en eloge till regeringen som, åtminstone, har börjat prata med de fackliga organisationerna och att man därmed nått en överenskommelse om en jobbpakt.

Syftet med debattinlägget är dock att väcka opinion emot ”Uppsägningstvistutredningen”. Regeringen har beställt en utredning med förslag om förändringar i lagen om anställningsskydd som ska göra det billigare för arbetsgivare med färre än 50 anställda att göra sig av med anställda. Man tror att om det blir billigare att göra sig av med icke önskvärda så kommer benägenheten att anställa att öka. Jag vet inte på vilka grunder man har den tron. Det kanske kommer att visa hur resultatet blev. Det förutsätter förstås att någon gör en en utvärdering i efterhand av lagens effekter.

Som ”Kålle” formulerar det – den borgerliga regeringen verkar vara mer inriktad på att göra det lättare att säga upp anställda än att verka för fler jobb. Jag delar Kålles förhoppning i hans avslutsord.

När drömmar om en bättre framtid ersätts av oro och rädsla är vi som land riktigt farligt ute. Det är något varje beslutsfattare måste överväga noga när vi står inför ett nytt år som rymmer så mycket osäkerhet. För min del är detta glasklart. Det vore ett politiskt självmål av sällan skådat slag om regeringen inte meddelar hela svenska folket att detta utredningsförslag åker direkt i papperskorgen. Sverige behöver fler anställningar – inte fler uppsägningar och avsked.

Budgeten var ett luftslott!


... men 2014 blir bättre?

Vojne, vojne …

Några dagar innan jul tvingades till slut finansminister Anders Borg att medge att de budgetförutsättningar som de borgerliga regeringspartierna presenterade innan de satte igång sina interna förhandlingar var byggda på luft.

Den borgerliga regeringens tillväxtprognos för 2013 sänks från 2,7 till 1,1 %. Regeringens bedömning är att arbetslösheten stiger från 7,7 % i år till 8,2 % 2013, för att sedan stiga ytterligare till 8,3 % 2014. Finansministern är dock fortfarande övertygad om att tillväxten blir 3,0 % under 2014 (verkar vara en liten justering nedåt från tidigare bedömning om 3,7 %).

Redan när Anders Borg presenterade sin uppfattning om tillväxttakten i ekonomin tidigare i höstas fick han kritik för att de var alldeles för optimistiska. Oppositionspartierna tog fasta på den kritiken och formulerade sina budgetalternativ utefter stramare ekonomiska linjer. Det var ganska lätt att få uppfattningen att finansministerns förhoppningar om den ekonomiska utvecklingen mer var grundad på interna förhandlingsmöjligheter och närheten till det kommande valåret 2014. Anders Borg hoppas ju fortfarande på en tillväxt under 2014 på 3 %. I det hårdnade opinionsläge som regeringspartierna befinner sig i gäller det ju att skapa utrymme för mycket godis inför valrörelsen.

Anders Borg får ju själv svara för hur denna fatala prognosmiss uppkommit. Men det känns ibland som om regeringens mer framträdande ledamöter är täckta med ett eller flera lager av teflon. Genom att den borgerliga regeringen förhandlat fram en statsbudget på siffror för en mer expansiv ekonomi än vad det blev så ansvarar de för att arbetslösheten ökar. Eventuella expansiva förslag för att minimera arbetslöshet och för att stimulera ekonomin kommer att sparas till valåret 2014. Som Magdalena Andersson, socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, säger. Det  …

… innebär att regeringen nu saknar politik, att det är 35 000 fler arbetslösa som inte finns i de insatser som fanns i budgeten. Regeringen rustade Sverige med sommarskor när det visar sig att det hade behövts vinterstövlar. Det kommer att bli kallt om tårna.

Länkar: SVT, dn.se, SVT, dn.se, di.se, SvD, dn.se, SVT, Ekot, di.se, di.se, dagens arena, SvD, di.se, SVT, di.se, dn.se, Ekot, di.se, Ekot, dn.se

Andra som skrivit: Martin Moberg, Ola Möller, Peter Johansson, Martin Moberg, Roger Jönsson, Alliansfritt Sverige

PS.
Tack Mats Knutsson för rubriken!
DS.

God Jul!


Jag tillönskar alla Er som följer denna obetydliga blogg en God Jul och en avkopplande stund tillsammans med era närmaste!

Villkoren för att få a-kassa har skruvats åt


Dagens Industri träffade finansminister Anders Borg dagen innan julafton för att diskutera diverse olika spörsmål. Bland annat diskuterade tidningen frågan om arbetslöshetsförsäkringen med ministern. Han var tydlig med att han kan sträcka sig till att ta bort, den så kallade, arbetslöshetsavgiften. Man förstår av artikeln att det innebär en riktig uppoffring för Anders Borg.

Men det blir inte tal om att höja den högsta möjliga ersättningen för de arbetslösa. Anders menar att det är en allt för farlig åtgärd eftersom …

Vi riskerar att få fler människor som blir fast länge i arbetslöshet om vi har en alltför generös arbetslöshetsförsäkring.

Det är tydligt att Anders Borg lever kvar i övertygelsen om att höjd ersättning till arbetslösa innebär att de väljer bort att söka arbeten. Denna tro verkar komma mer från just en övertygelse snarare än från vetenskaplig grund. Roger Mörtvik skriver i ett inlägg om nivåns på arbetslöshetsersättningen eventuella påverkan på arbetslösheten att …

Professor Alan Manning vid London School of Economics har formulerat det så här: ” teoretiska modeller överskattar betydelsen av arbetslöshetsersättning när det gäller att påverka de arbetssökandes reservationslöner. Kopplingen mellan generositeten i arbetslöshetsförsäkringen och arbetslösheten är inte så stark som vi skulle vilja. Tron på detta samband vilar mer på teoretiska grunder än på empiriska bevis. Det som spelar roll är ofta inte nivån i ersättningen utan hur försäkringen är uppbyggd”.

Onekligen är Anders Borgs övertygelse stark och kommer inte att kunna brytas. Det kommer därför att krävas en annan majoritet i Sveriges Riksdag för att reformera arbetslöshetsförsäkringen. Jag tillönskar därför den parlamentariska socialförsäkringsutredningen en avkopplande ledighet så att den snart kan återta sitt arbete och återkomma med ett skarpt förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring med utgångspunkt från TCO:s förslag!

%d bloggare gillar detta: