Månadsarkiv: november 2011

(M) är beredda att lagstifta kring de politiska partiernas finansiering


Det förmenta arbetarepartiet Moderaterna presenterar i dagens SvD Brännpunkt en omsvängning kring frågan om partifinansiering. Det låter som om partiet har tvingats till en taktisk reträtt under galgen att hamna i samma fålla som SD. Sedan återstår att se hur ärligt menat denna, eventuella, omsvängning är. I följande oskyldiga formulering finns formuleringar som utan tvekan är riktade mot socialdemokraterna:

I arbetet med en ny lagstiftning bör partiernas samtliga finansieringskällor ses över. Det innebär till exempel tydliga regler kring hur stöd från privatpersoner och organisationer ska få ges och hur de ska redovisas. Dessutom bör principen om frivillighet beaktas. En ny lagstiftning bör pröva hur olika medlemsavgifter kopplas till partibidrag och hur partibidrag i form av oavlönat arbete och stödinsatser ska redovisas. Även den omfattande lotteriverksamhet som bedrivs i bolagsform av politiska partier måste ses över.

Man riktar tydligt laserpekaren mot den socialdemokratiska lotteriverksamheten och, mer subtilt, den nära kopplingen mellan LO och (S). Frågan är ju hur man sätter gränser när det gäller hur organisationer stödjer eller genomför kampanjer i samband med valrörelser. Det är inte bara LO som mer aktivt arbetar för att mobilisera väljare. Det syns minsann en ökad aktivitet från förment opolitiska organisationer som ändå genomför kampanjer som stöd för borgerliga förslag och politiska initiativ i samband med valrörelser.

Detta initiativ känns mest som ett inlägg för att få en taktisk reträtt att verka som en offensiv.

Länkar: SvD Brännpunkt, dn.se, Rapport, di.se, SvD

Andra som skrivit: Victor Bernhardtz, Parkstugan, Alliansfritt Sverige, Röda Berget, Martin Moberg, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Röda Berget, Kent Persson

Annons

Facken inom industrin avvisar gemensamt lönebudet


Vid en gemensam pressträff meddelade Facken inom industrin att man avvisar det slutbud som de opartiska ordförandena, opo, arbetat fram. Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg säger nej …

… eftersom budet inte har en tillräckligt hög nivå för löneökningarna, men också på grund av att det är helt tomt på innehåll för att öka jämställdheten genom utökad föräldralön eller förbättrade arbetstidsvillkor. Vi ser positivt på att budet innehöll individgarantier, höjda lägstalöner och löneökningar från avtalets första dag, men det räcker inte.

IF Metalls förbundsordförande Stefan Löfven säger för sin del …

Vår förhoppning är att arbetsgivarna tar sitt förnuft till fånga och inser att även industriarbetarna är värda anständiga löneökningar, det kan inte bara vara direktörerna och företagsledningarna som ska ta del av det vi tillsammans skapar.

GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö säger …

Vi tycker att ramverket är bra och uppskattar såväl utlöpningstid som revisionstillfälle. Vårt nej bygger helt och hållet på att löneökningstalet är för lågt. 2,6% motsvarar inte de förväntningar våra medlemmar har på ett nytt avtal. Högre löneökningar än de nu föreslagna är väl förenliga med rådande inflationsmål och en fortsatt stark konkurrenskraft.

Från arbetsgivarhåll har reaktionerna på det fackliga svaret varit väntat balanserade. Peter Isling menar i en twitterkommentar att …

Fackens nej till lönebud riskerar jobben och ekonomin.

Det som är särskilt glädjande är den fackliga sammanhållningen denna gång. Det borde innebära att arbetsgivarna får svårare att få igenom sina långtgående krav och världsbild. Nu blir det till att vänta på hur parterna kommer att agera och vilka eventuella konfliktåtgärder som kan komma. Jag misstänker att det kommer att ske en hel del möten under kvällen och tidiga morgonen. Nu gäller det att mobilisera styrkorna!

Länkar: LO-tidningen, TCO-tidningen, LO-tidningen, di.se, Rapport, Ekot, Ekot, di.se, Rapport, dn.se, di.se, Ekot, di.se, di.se, LO-tidningen, Ingenjören, TCO-tidningen, dn.se

Andra som skrivit: Röda Berget, Martin Moberg, Niklas Hjert, Röda Berget

Industribloggare: Dan Oskarsson, Eli Abadji, Leine Johansson

Trafikförsäkringsskatten – ett varnande exempel


Sofia Bergström, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv har idag ett – faktiskt – tänkvärt inlägg på SvD Brännpunkt. Den handlar om det faktum att den borgerliga regeringen, med Riksdagens majoritet bakom sig, införde en skatt på trafikförsäkringen. Denna skatt har inbringat 14 miljarder kronor till statskassan ”för att finansiera något som aldrig genomfördes. Skatten infördes med det förmenta syftet att kostnaderna för skador och sjukdomar föranledda av trafikolyckor skulle bort från sjukförsäkringen. Sofia menar avslutningsvis att …

Regeringens hantering av trafikförsäkringsskatten bör utgöra ett varnande exempel för utredningen. Skatter som införts för ett syfte som aldrig förverkligats urholkar acceptansen för solidarisk finansiering av socialförsäkringen. Också av det skälet måste skatten på trafikförsäkringen upphöra.

Jag har tidigare skrivit om hur arbetslöshetsförsäkringen ger ett överskott om 28 miljarder kronor till statskassan. Detta är inte några pengar som går tillbaka till de arbetslösa. Håkan Svärdman skriver om att socialförsäkringarna ger stora överskott till staten. Det är med andra ord uppenbart att socialförsäkringarna har blivit ett sätt att finansiera jobbskatteavdragen. Därför är det lätt att inse att Sofia Bergström har en poäng i sitt inlägg.

Den motsträviga regeringen


I somras beslutade en majoritet av socialförsäkringsutskottets ledamöter genom ett, så kallat utskottsinitiativ, om ändringar av den gällande sjukförsäkringen. Den borgerliga regeringen har dock valt att inte gå riksdagens majoritet till mötes i denna fråga. Man hänvisar till att socialförsäkringsutredningen granskar, bland annat, sjukförsäkringen. Thomas Eneroth (S), vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, vill dock inte vänta i denna fråga eftersom …

Personer tvingas till uppsägning när de är sjuka längre än 180 dagar. Trots att de pågår rehabilitering eller är mitt inne i en cellgiftsbehandling. Vi tycker inte att det är rimligt.

Det är svårt att göra någon annan tolkning än att den borgerliga regeringen avser att dra ut på denna fråga så länge de bara kan. De anser ju i grunden de nuvarande reglerna vara bra.

Länkar: ka.se, Ekot, dn.se, SvD

Industribloggare: Carola Andersson

Långt dygns färd mot avtalsteckning


De opartiska ordförandena har lämnat över ett slutbud till parterna som förhandlar inom Industriavtalets ram. Svar ska lämnas till opo senast i morgon kväll kl. 18.00. Avvisas förslaget till avtal inträder parterna i ett avtalslöst tillstånd vilket innebär att parterna kan varsla om konflikt. Industriavtalet har dock ett antal mekanismer inbyggda för att främja att avtal kan tecknas utan att konfliktåtgärder behöver vidtas. Som jag skrev igår borde det faktum att LO och Svenskt Näringsliv nått en preliminär överenskommelse om avtalsförsäkringarna göra det lättare för opo. Men den stora frågan är ändå nivån på löneökningarna.

De fackliga organisationerna kräver betydligt mer än vad arbetsgivarna säger sig vara beredda att gå med. Arbetsgivarna kräver låga garanterade löneökningar samt att de ska vara möjliga att lokalt kunna bli lägre om man är överens. Jag har ingen aning om hur opo föreslår en lösning på denna till synes oförenliga ståndpunkt.

I morgon vet vi hur det gick. Det finns dock ingen anledning för de fackliga parterna att sälja sig för billigt!

Länkar: LO-tidningen, LO-tidningen, Lag & Avtal, TCO-tidningen, Lag & Avtal, LO-tidningen, Ekot, di.se, dn.se, di.se, LO-tidningen, Rapport

Andra som skrivit: Jon Tillegård, Niklas Hjert, Daniel Lind, Camilla Wedin, Håkan Svärdman

Industribloggare: Juhani Kulo, Leine Johansson, Kaj Raving

Ett tydligt alternativ till regeringens låtsaspolitik


På SVT Debatt levererar idag Ylva Johansson och Maria Stenberg (bägge (S) ett tydligt alternativ till den borgerliga regeringens (så kallade) satsning på att minska arbetslösheten för unga vuxna. Ylva och Maria presenterar en betydligt positivare syn på hur man kan göra ungdomar färdiga för anställning och inträde på arbetsmarknaden. De avslutar sitt inlägg med den retoriska frågan …

När regeringen väljer att försämra anställningstryggheten ytterligare för ungdomar vill vi socialdemokrater istället satsa på kunskap och kompetens. I grunden handlar det om vilken framtid vi väljer: skall vi konkurrera med kompetens eller med låga löner?

Jag väljer – kompetens!

En stötesten är borta från opo:s himmel


Landsorganisationens, LO, styrelse antog idag en preliminär överenskommelse om avtalsförsäkringarna med Svenskt Näringsliv, SN. SN, å sin sida, väljer att avvakta förhandlingarna inom industrin innan de tar slutlig ställning till överenskommelsen. Det handlar förstås om sätta press på de fackliga organisationer inom LO som förhandlar med industrins organisationer. Å andra sidan har LO öppnat upp för att diskutera turordningsreglerna med SN för att förhoppningsvis förbättra omställningsförsäkringen. Det borde ju kunna vara ett lockbete som gör detta arbetsgivarspel något ihåligt.

Att det nu finns en lösning för försäkringspaketet (där LO-förbunden hållit ihop) borde göra verkligheten något lättare att bära för de opartiska ordföranden, opo, som arbetar med att presentera ett slutbud under tisdag (i stället för måndag). De har dock en formidabel formel att lösa. De fackliga organisationerna vill ha högre löner och en kort avtalsperiod, arbetsgivarna vill ha låga dispositiva löneökningar och en längre avtalsperiod. Frågan är vad som i slutändan blir viktigast för arbetsgivarna. Arbetsgivare brukar gilla att veta vilka kostnadsökningar man står inför, därför är en längre avtalsperiod attraktiv för dem. Här kanske det kan ske ett byte mellan parterna. Arbetsgivarna vet också att om industrins avtal ska sätta märket kan det inte bli för billigt.

Hittar inte opo en lösning som alla parter kan acceptera innan torsdag inträder avtalslöst tillstånd. Det innebär att man kan varsla om stridsåtgärder. Det är knappast en hemlighet att de fackliga organisationerna överväger vad man kan göra.

Länkar: LO-tidningen, LO-tidningen, Lag & Avtal, LO-tidningen, LO-tidningen, TCO-tidningen, dn.se, di.se, di.se, di.se, Rapport, E24, Ekot

Andra som skrivit: Peter Andersson, Löntagarbloggen

Industribloggare: Patrik Renfors, Leine Johansson

En tydlig bild av ökade inkomstklyftor


LO-tidningens ledarredaktör Martin Klepke visar i en väldigt tydlig bild hur inkomstklyftorna ökade kraftigt i samband med den borgerliga regeringens tillträde. Han säger, i anledning av bilden, att …

Statistiska Centralbyråns mycket tydliga siffror, som skulle kunna tjäna som diagram i skolböcker som en förklaring av borgerlig fördelningspolitik, tar också kål på en annan myt, den att alla tjänar mer på att de rika får det ännu bättre.

Han uppmanar läsarna att skriva ut diagrammet och att sätta upp det på väggen. Ja! Gör det!

Här nedan hittar du bilden:

Länkar: LO-tidningen

Andra som skrivit: Martin Moberg, Johan Ehrenberg, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Högbergs tankar, Röda Berget, Norrköpingsbloggen

Ett race mot botten


LO-tidningen skriver i sin senaste utgåva om hur det svenska företaget Volvo Logistics via ett norskt företag använder bulgariska chaufförer för att dumpa priserna för körningar av nytillverkade tunga fordon. Det norska åkeriet Olsen & Terra Transport Skandinavia AS anlitar förare som är anställda i Bulgarien och därmed kan arbeta för bulgariska löner. De har motsvarande 1.000 kr i månadslön. Det som i någon mån gör det värt att arbeta i Sverige är att de erhåller traktamente om 35 € per dag. Sammantaget motsvarar detta en månadslön om ca 9.600 kr. De får ut 500 kr varje vecka som ett förskott på sitt traktamente, resten betalas ut i Bulgarien. Det är dessa pengar som de lever på de tider de arbetar i Sverige.

Detta upplägg har fått till följd att inga svenska åkerier knutna till svenska kollektivavtal har den minsta chans att konkurrera om körningar åt Volvo. Sverige har en långtgående avreglerad åkeribransch. Detta har fått till följd, för att låna Martin Klepkes ord, att …

Avregleringen öppnar i stället för en okontrollerad jobbtrafficking, där människor fraktas över världen för att utnyttjas som billig arbetskraft.

Är det så framtiden ska se? Att tävla med varandra mot botten så att man kan pressa ned lönerna till ett minimum. Detta är ju inget ovanligt när man tittar ut över världen. Arbetare från fattigare länder över hela världen reser till platser där de kan tjäna bättre och, förhoppningsvis, kunna skicka hem pengar till sina familjer. Om än de tjänar bättre än hemma hamnar de i ett hårt utnyttjande av de företag som använder deras arbetskraft. Här tillåts ingen facklig organisering. Passar inte villkoren är det bara att packa sig hemåt.

De bulgariska förarna både tjänar sämre än motsvarande svenska kollektivavtal. De har sämre arbetsförhållanden genom att de får längre arbetsdagar och får acceptera sämre boendeförhållanden. Chefer och uppdragsgivare är heller inte särskilt begivna på att låta förarna uttala sig för journalister eller andra utomstående. LO-tidningens journalist fick ett motvilligt samtal med det norska åkeriets platschef Inge Bork. På frågan om han ville berätta något om verksamheten var svaret bara att …

Ingenting. Jag vill inte berätta någonting.

Länkar: LO-tidningenLO-tidningenLO-tidningenLO-tidningenLO-tidningenLO-tidningenLO-tidningenLO-tidningen

Industribloggare: Leine Johansson, Kaj Raving

Om misshushållningen med skattemedel


Jag hittade oförhappandes en välskriven debattartikel på Dagens Industri hemsida. Artikeln är skriven av Tommy Waidelich och Jennie Nilsson, bägge (S). Artikeln handlar om den oroväckande utvecklingen där allt mer av våra gemensamma skattemedel hamnar i fickorna på riskkapitalister snarare än att utveckla den sociala välfärden. De skriver i inledningen att …

Utgångspunkten för all ­offentlig finansiering bör vara att skattemedel ska användas för medborgarnas bästa. Eventuella överskott ska komma antingen verksamheten eller skattebetalarna till del. Som finansieringen av privat drivna välfärdsföretag är utformad kan detta knappast sägas vara fallet i dag.

De föreslår ett antal möjliga vägar att gå för att begränsa dagens misshushållning med skattemedel. I motsats till den borgerliga regeringens företrädare finns här konkreta förslag snarare än att bara vänta ut mediastormen och att hoppas på allmänhetens glömska.

%d bloggare gillar detta: