Månadsarkiv: oktober 2009

Tidens melodi – hyr ut dig själv


LO-tidningen berättar i en artikel om tolv personer i Göteborg som kommet att starta ett eget bemanningsföretag. De räknar med att bli uppsagda från Volvo. De kommer att hyra ut sig själva till arbetsgivare inom industrin i Göteborgsområdet. De säger att många företag inte vill ha så många fast anställda längre.

De har säkert rätt i att det kommer att dröja innan större företag börjar fastanställa igen. Det kommer att bli mycket av visstidsanställningar, övertidsarbete, inhyrning och andra kortare åtgärder innan arbetstillfällena börjar öka inom industrin igen. Det såg man tydligt efter lågkonjunkturen i början av 90-talet. Det dröjde nog en fyra-fem år innan anställandet tog fart igen.

Jag har i mitt arbete märkt av att Bemanningsföretagen har börjat komma igång. Jag har sett att flera företag hyr personal via bemanningsföretag hellre än att anställa tidigare anställda. Ibland kommer tidigare anställda in via ett bemanningsföretag. Bestämmelserna om företrädesrätt till återanställning i lagen om anställningsskydd riskerar därmed att urholkas.

Bemanningsbranschen kommer att fortsätta att växa. De fackliga organisationerna har att förhålla sig till detta. LO-förbunden har för sin del tecknat avtal med branschen. Det är i stora delar ett bra avtal som balanserar företagens behov och de fackliga organisationernas intressen. De förändringar i avtalet som förhandlats fram under hösten kommer nu inte att införas denna gång. Det är olyckligt. Däri fanns betydelsefulla förändringar som ur facklig synvinkel hade varit bra.

Vill vi som fackligt aktiva stärka de inhyrdas och de korttidsanställdas ställning på arbetsmarknaden krävs att vi fortsätter arbetet. Vi måste öka organisationsgraden bland dessa grupper. Vi måste teckna avtal som gynnar de som arbetar som inhyrda och på korta anställningar. Annars är chansen/risken stor att vi får mer av otrygga anställningsförhållanden. Detta kommer endast att gynna oseriösa arbetsgivare och leda till fler och lägre betalda arbetstillfällen.

Förskingring


Såg ett intressant reportaget på SVT:s Rapport ikväll. Stockholms läns landsting har sålt en vårdcentral till nya privata ägare för 750.000 kr. Den privata vårdcentralen visade sedan en vinst på ca 4 miljoner kronor, företagets styrelse kunde plocka ut 720.000 kr i arvoden.

Sålunda säljer den borgerliga majoriteten ut gemensamt finansierade tillgångar till underpris. Så får ideologisk enögdhet gå före det allmänna bästa. Ska man nu ändå privatisera kan man väl för bövelen ta ordentligt betalt!

%d bloggare gillar detta: