Månadsarkiv: oktober 2010

Hjärtdjur


… är en bok författad av Herta Müller. Detta är den tredje boken som jag läser av denne författare.

Boken handlar om fyra vänner som lever i Rumänien under Ceausescus diktatur. De tillhör den tyskspråkiga minoriteten. Boken är en berättelse om hur de tar sig fram i detta övervakningssamhälle. De kallas regelbundet till förhör och har hela tiden ögonen på sig.

Det är en skrämmande historia om hur det är att leva i ett reaktionärt samhälle där man tvingas till anpassning och att hålla inne med sina egna tankar och åsikter. Straffet för att inte anpassa sig blir hårt och brutalt.

Dags för en bättre sjukförsäkring


Jag läste idag ett intressant debattinlägg i lördagens DN. Ruth Mannelqvist, Bengt Järvholm och Berndt Karlsson debatterar för ett förändra försäkringen. De framhåller i sitt inlägg två saker:

  • Att de sjukskrivna delas upp i ett A- och ett B-lag. De med vissa ”godkända” sjukdomar/diagnoser kan beviljas förlängd sjukpenning.
  • Definitionen av den ”reguljära arbetsmarknaden”. Om Försäkringskassan bedömer att en person kan erhålla arbete på den reguljära arbetsmarknaden kan sjukpenningen dras in. Problemet är hur detta begrepp ska definieras.

Jag har i flera fall där jag hjälpt fackliga medlemmar med att överklaga beslut sett hur handläggare på Försäkringskassan resonerar. Försäkringskassan behöver bara argumentera för att en sjukskriven kan ta ett arbete. Försäkringskassan behöver dock inte visa att ett lämpligt arbete existerar i verkligheten.

Vi behöver en försäkring som verkligen ser till individens behov för att åter kunna komma åter i ett arbete och försörjning. Dagens sjukförsäkring gör inte detta. De sjukskrivna hamnar i ett läge där man betraktas som ett barn som inte förstår sitt eget bästa. Människor förlorar sitt människovärde.

Slumdog millionaire – Vem vill bli miljardär?


… är en bok skriven  Vikas Swarup. Jag köpte denna bok som pocket för att ha som läsäventyr på min semester. Jag hann bara påbörja boken under flygresan hem från mitt resmål. Tack vare en pågående förkylning har jag under dagen läst färdigt boken.

Det är en berättelse om dagens Indien. Ram Mohammad Thomas deltar i en frågesporttävling och vinner en hel massa pengar. Personerna bakom detta program vill dock inte betala ut några pengar och bestämmer sig för att hävda att pojken fuskat sig till pengarna. För att frikänna sig från dessa beskyllningar berättar han om sitt liv som fattig och föräldralös. Berättelsen går mellan Dehli, Mumbai och Agra och beskriver hans levnadsöde.

Det är en lättläst bok och man fastnar snart i berättelsen. Det är samtidigt en berättelse om Indien med de skarpa klasskillnader som finns där. Huvudpersonen drar sig fram genom lågbetalda arbeten och bor stora delar av sitt liv i något som närmast är slum. Det är lätt att rekommendera denna bok för läsning.

Omodernitet


Kenneth Bengtsson, tillträdande ordförande för Svenskt Näringsliv, önskar reformera lagen om anställningsskydd och rätten till att strejka. Han anser strejkvapnet vara ett omodernt sätt att umgås mellan parterna.

Det går väl alltid att diskutera vad som är modernt eller icke i samtiden. Det brukar trots allt bottna i en persons egna värderingar hur man definierar modernitet eller omodernitet. Arbetsgivarna vill göra det enklare att själva avgöra vem eller vilka man vill ska lämna företaget. Man skulle kunna hävda att det är en omodern ståndpunkt om någon.

Samtal mellan jämlika parter känns mer modernt än alternativet. Fungerar samtalet minimeras även risken för konflikter på arbetsmarknaden.

It takes two to tango.

Läs även:

Peo Wågström och Alliansfritt Sverige

Vad kostar invandringen


SD har lämnat in ett antal frågor till Riksdagens utredningstjänst (RUT). SD hävdar ju att invandringen kostar Sverige stora belopp, de hävdar att arbetslösheten är hög bland invandrade och att invandrare tränger undan svenskar från arbetsmarknaden. Det är väl inget att förundra sig över att partiet nu ser till att nyttja sig av de tjänster man åtnjuter såsom riksdagsparti.

Dock är det väl som så att vad som ska räknas som kostnader alternativt förtjänster med invandringen till Sverige i hög grad är en värderingsfråga. Man skulle ju lika gärna kunna uppdra åt RUT att beräkna vad Sverige nationalekonomiskt tjänar på invandringen.

För egen del är jag övertygad om att det finns både minus- som plussidor på detta konto. Jag är också övertygad om att Sverige som nation tjänar på invandringen. Både kulturellt som ekonomiskt.

Gårdsförsäljning kan bli tillåtet


Regeringens utsedde utredare Lotty Nordling kommer att föreslå att det ska bli tillåtet med gårdsförsäljning av lokalt producerad öl och vin på svenska gårdar. Det exakta regelverket är dock ännu inte klart. Försäljningen kan komma att ske i form av en slags filial till Systembolaget.

Som aktiv och ordförande i föreningen Eskilstuna Ölkultur kan jag se det positiva i detta. Det kan kanske ge fler personer möjligheter att inhandla en lokalt producerad kvalitetsprodukt från producenter som idag inte har sina produkter på Systembolaget. Å andra sidan finns det en viktig bakgrund till den alkohollagstiftning vi har i Sverige. Den är att Sverige för inte så länge sedan led av ett omfattande superi.

Det är därför viktigt att presumtiva gårdsförsäljare åsätts vissa fundamentala regler. Ingen försäljning får ske till uppenbart berusade personer. De personer som försäljer ska ha god kunskap om gällande alkoholpolitiska regler etc.

Bakom krisens siffror


… ”Röster från Gislaved” är en reportagebok skriven under drygt ett år om hur finanskrisen drabbade Gislaveds kommun, enskilda och företag. Boken är skriven av Gunhild Wallin och Anna Danielsson, utgiven av Premiss förlag.

Författarna hade en ambition att hitta människorna bakom rubrikerna. De vill ge en bild hur ett samhälle påverkas av en lågkonjunktur. I det syftet har de intervjuat företagsledare, fackliga företrädare, politiker och de ”vanliga” människor som påverkats av det som skett.

Gislaveds kommun står inför förändringar i sin näringslivsstruktur. De, tidigare, många familjeföretagen ersätts av koncernägda företag. Det är fortfarande en industristark kommun. Dock minskar arbetstillfällena här. Det finns oro inom kommunen att yngre människor kommer att försvinna. Men det framgår också att det finns vilja att samlas över olika intressen för att utveckla kommunen.

De intervjuade ges möjlighet att få tala till punkt för att beskriva sina känslor och uppfattningar om det som de varit med om. På det sättet är det bra läsning.

Semester


Jag försvinner iväg på semester. Det blir troligen ganska lugnt på denna plats.

Kanske inte lön för mödan


Vi har idag alla kunnat glädja oss åt att de instängda gruvarbetarna börjat komma upp till ytan igen. Det är självklart goda nyheter. Mindre glädjande är att de (och deras arbetskamrater) kanske inte får någon lön. Deras arbetsgivare, gruvföretaget Empresa Minera San Esteban, hävdar att de inte har några pengar.

Det förstås – hade de inte pengar nog att satsa på förebyggande säkerhet finns förstås heller inga pengar att betala till arbetarna. Sådan är den bistra verkligheten i många länder. Den viktigaste motkraften till sådant är facklig organisering och kamp för värdigare arbetsförhållanden.

Gemensam a-kassa


Fackförbundet inom LO, GS, föreslår att LO-förbunden ska bilda en gemensam arbetslöshetskassa. LO:s två största förbund IF Metall och Kommunal tackar nej till en sådan lösning. De menar att …

– Vi gjorde en utredning som visade att det inte fanns några förutsättningar för en gemensam a-kassa. I sak har inget förändrats sedan dess. Vi avvisar inga diskussioner, men det viktigaste nu är att ta en ordentlig fajt mot regeringens förslag om ett obligatorium, anser Anders Ferbe, IF Metalls andre vice ordförande.

Anders Bergström, Kommunals förbundskassör, ledde utredningen om en gemensam LO-kassa. Den blev klar 2008 och landade i ett nej.

– Om solidariteten begränsas till LO-förbunden får lågavlönade, deltidsarbetande kvinnor betala mer av kostnaden för arbetslösheten. Det är inte aktuellt för vår del. Frågan är hur vi ska kunna få tjänstemän och akademiker att vara med och betala i ett solidariskt system, säger han.

Jag sympatiserar med tanken att slå ihop förbundens a-kassor. Tanken är ju att solidariskt dela på bördorna och nå en lägre avgift för stora grupper. Det räcker dock inte med att enbart LO-förbunden enas. För att få en avgift på en anständig nivå behövs att även förbunden inom TCO och SACO blir med. De har dock inget intresse av en sådan lösning eftersom avgiften för deras medlemmar skulle öka.

Den borgerliga regeringen vill inte förändra dagens system. Den moderata arbetsmarknadsministern har klart uttalat att hon vill behålla systemet med differentierade avgifter. Sålunda förhindrar man en facklig solidaritet och driver det icke klart uttalade syftet med dagens a-kasseregler – att pressa ned lönerna i servicesektorn.

Fakta: Avgifter för a-kassan

%d bloggare gillar detta: