Månadsarkiv: juni 2010

Thick as a brick


… är titeln på en debutroman skriven av Micke Evhammar.

Boken handlar om Leo, byggnadssmed och hans liv – ungdomsår och livet som familjefar. Boken handlar om hur ungdomsårens förväntningar och förhoppningar inte blir som man hoppats. Familjeliv och konventioner bidrar till att leva sitt liv som det förväntas. Leo är arbetarbarnet som gifter sig med flickan från akademikerbakgrund. Dessa skillnader i bakgrund leder sakta till att de kommer ifrån varandra.

Det är en betydligt bättre bok än min bristande förmåga att beskriva den. Titeln kommer från ett musikaliskt verk av Jethro Tull.

Annons

Cellon i Sarajevo


… är en berättelse om livet i det belägrade Sarajevo. Boken är skriven av Steven Galloway.

Handlingen i boken kretsar kring en verklig händelse. Vid ett tillfälle dödades 22 personer och över 70 skadades i en brödkö. En i Sarajevo välkänd cellist valde att i 22 dagar efter händelsen spela ett musikstycke.

Boken följer tre (fiktiva) personer. En av dem är en kvinnlig skytt som valt att enbart skjuta fiendesoldater. Handlingen leder henne fram till ett val. Boken följer också en man som, trots sin rädsla för att dödas, måste hämta vatten åt sin familj. Slutligen följer boken en man vars familj redan lämnat Sarajevo. Han minns det Sarajevo som fanns en gång.

Boken följer dessa människor i en fruktansvärd miljö när de försöker leva sina liv så normalt som det går. De kommer samtliga att fatta beslut som påverkar dem som människor.

Det är en bra bok!

Familjealbum


… är en bok skrivaren av författaren Håkan Boström. Boken är illustrerad av Knut H. Larsen.

Författaren har forskat i sin familjs historia och sammanställt till korta berättelser. Berättelserna är i versform och ger en komprimerad bild av personernas liv och livsöden. Ett exempel:

Skolgången hade inneburit skoplass med ovett, hurrilar som värkte
längre än kinden blossade, läraren betraktade honom som sär och egen.

Han kom ut i livet utan anspråk, hade inget annat än händerna att
förlita sig på. Brodern talade för honom hos bas och verkstadsägare,

systern …

Det är en i mitt tycke fin skrift. Läs den om du får tag på den!

600 – 1350


… är det andra bandet i Norstedts nya serie ”Sveriges historia”. Denna bok har som huvudförfattare historikern Dick Harrison.

Detta band handlar om den period då, så småningom, riket Sverige bildades. Första gången man hittar ordet ”Sverige” är på ett dokument författat i Kalmar 1384. Det som skulle bli Sverige var i periodens början en smet bestående av en massa hövdingadömen. De levde i något slags maktbalans. Blev något hövdingadöme för mäktigt gick andra samman och återställde balansen.

Under denna period etablerade sig den katolska kyrkan så sakteliga i vårt område. Det man vet är att kyrkan etablerade sig betydligt tidigare i Danmark och Norge än i (det som skulle bli) Sverige. Det kyrkliga inflytandet kom söderifrån in över de svenska landskapen.

Det är en spännande del av den svenska historien. Det är en period där kunskapsluckorna fortfarande är stora. Det finns inte mycket av skriftliga källor. Mycket av det som finns kommer från skribenter utanför det svenska området eller av inhemska berättelser med tveksamt källvärde. Mycket är fortfarande teorier och gissningar.

Men det är en intressant och välskriven bok som jag kan rekommendera att läsa.

Sjukförsäkringsfällan


De sjukskrivna som behöver sjukpenning för sin försörjning lever idag under hårdare krav. Riksdagens borgerliga majoritet har genom förändringar i lagstiftningen ställt hårdare krav på läkarnas skriftliga utlåtanden. Detta har fått till följd att sjukskrivna får vänta längre på att sjukpenning betalas eller att Försäkringskassan beslutar att man inte har rätt till sjukpenning.

Om läkarutlåtandena inte är korrekt skrivna eller att man inte tillräckligt motiverat varför någon är i behov av sjukpenning drabbas den sjuke. Jag har sett flera fall där myndighetens dragkamp med den sjukskrivande läkaren drabbar den sjuke.

Lagkraven innebär att läkarna utöver sin medicinska kunskap även behöver kunskap om de juridiska begreppen inom socialförsäkringen. Enligt en artikel som DN refererar till innebär detta att läkarna får mindre tid att lägga på sina patienter. Denna kritik avfärdas av uttalande från Försäkringskassan.

Det får vara hur som helst med det. Jag möter allt för många medlemmar som hamnar i kläm mellan lagstiftarnas/myndighetens krav och de sjukskrivande läkarna. Sjukskrivna får vänta på pengar och/eller nekas sjukpenning.

De hårdare kraven bygger på en myt om att sjukpenningen domineras av en massa simulanter och fuskare. Ingen tänker på behoven hos den sjuke. Det är dags för en förändring!

En hälsning


Denna lördag den 19 juni har blivit riktigt behaglig. Förmiddagen ägnades åt studium av den svenska historien. Den sena eftermiddagen och tidiga kvällen har jag tillbringat på mitt stamlokus tillsammans med trevliga människor. Vare sig bröllopsbestyr eller fotboll har stört mitt lugn.

Om en stund kommer jag att bege mig hemåt. Jag kommer att avsluta med en ”Geuze Mariage Parfait”. Det får bli min tillönskan till bröllopsparet om ett gott liv. De har levt sina liv tillsammans i en bubbla omringade av konventioner och gammalmodiga traditioner. En mediahysteri av sällan skådat slag har följt deras resa till kyrkan och en stund därefter.

I ett Sverige med republik hade bröllopsakten blivit en kärlekshandling i kretsen av nära och kära. Nu har det blivit ett offentligt spektakel av värsta sort.

Ha ett gott liv!

Republikansk gryning


En ny rapport visar på fortsatt sjunkande stöd för monarkin. Rapporten visar dessutom att stödet för kungafamiljen sjunker snabbare än stödet för monarkin. Rapporten diskuterar att detta kan bero på den mättnad som kan ha uppstått bland befolkningen. TV och tidningar har ju så frenetiskt rapporterat om det kommande bröllopet att människor tröttnat på spektaklet.

Utmaningen för oss förespråkare för republik är att bibehålla opinionstrycket. Målet bör vara att frågan om införande av republik kan bli en valfråga i valet om fyra år. Nu borde de partier som i sina program förespråkar republik kunna räta på sina ryggar i denna fråga och börja bedriva opinion.

För övrigt kommer jag att i morgon fira SVT- och TV4-fri dag.

Mina republikanska motargument


Dagens Nyheter låter rojalistiska föreningen lista tre goda argument för monarki:

– Monarkin vilar på en tusenårig tradition.

Vet inte hur mycket denna tradition är värd i ett modernt demokratiskt samhälle. Hur kungar utsågs för 1.000 år sedan är dolt i myter och berättelser. När historien börjar bli känd var det som skulle bli Sverige valhövdingadömen där man inom eliten valde/utsåg hövdingen/kungen. Detta övergick till att kungatiteln gick i arv inom en släkt. Historien är ju dock fylld av statskupper och interna stridigheter inom den kungliga eliten. När ätten inte hittade manliga arvingar fick man hämta färskt blod någon annanstans. Känns inte som om detta argument är särskilt hållbart. Det är ej heller särskilt föredömligt i alla avseenden.

– Kungen är en viktig samlande symbol för hela nationen.

Kungabarnen har till stor del fått sin utbildning på Lundsberg. En internatskola för de med föräldrar med goda inkomster. Det är en plats för nätverkande för samhällets högsta elit. De lever sedan i en värld där omgivningen behandlar dem okritiskt och insmickrande. De får göra studiebesök i en verklighet de inte har särskilt stor anknytning till. Det är inte deras fel. Det är inbyggda konsekvenser av deras påtvingade livsstil. Regenten ska behandlas som någon som står utanför och ovanför partikäbbel och andra slika konflikter i det omgivande samhället. Regenten blir som en blind höna som rådgivare måste hålla på säker väg från fällor och otrevligheter.

– Monarkin är ett billigt statsskick.

Det går ju att diskutera. DN bedömer i en artikel att monarkin kostar skattebetalarna ca 250 miljoner kronor. Jag kan inte riktigt hålla med om att det är billigt – snarare tvärtom.

Kompetensutveckling för LO-förbundens medlemmar


LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin har i ett uttalande svarat att Landsorganisationen (LO) kommer till förhandling om nytt huvudavtal om Svenskt Näringsliv skickar en inbjudan.

Förhandlingarna avslutades senast när arbetsgivarna valde att lämna förhandlingsbordet. Den stora frågan då, och i eventuellt nya förhandlingar, gäller turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd. Arbetsgivarna vill ha hårdare krav på att kunna säga upp anställda som saknar rätt kompetens. De fackliga organisationernas linje är att man redan med dagens regler har möjlighet att kringgå turordningen pga kompetens.

Ett viktigt fackligt krav måste bli att arbetsgivarna måste bidra till att stärka de kollektivanställdas kompetensutveckling. Jag har sett exempel där företagens anställda tjänstemän får löpande utveckling i arbetet medans de kollektivanställda inte får den utbildning de behöver. Orsaken är att de kollektivanställda behövs i produktionen, att företaget inte har tid att låta dem gå ifrån för att genomgå planerad utbildning.

Utrycket att företag i lågkonjunktur inte har råd att utbilda de anställda och att man i högkonjunktur inte har tid blir en verklighet.

Om arbetsgivarna går med på att hårdare prioritera kompetensutveckling även för de kollektivanställda kan man säkert finna vettiga kompromisser kring kompetensbegreppet i lagen om anställningsskydd. Det behövs konstruktioner och finansiering för att garantera kollektivanställdas möjlighet att utvecklas i arbetet. Det är bra för den enskilde likväl för företaget. Det är dessutom en fördel för parterna om man kan finna en avtalslösning i denna fråga. Avtal är svårare att förändra än bestämmelser i lag!

Humoreller


Jag har under den senaste tiden haft en liten bok utgiven av ”En bok för alla” som bredvidläsning. Det är en samling av korta mer eller mindra humoristiska noveller. Det har varit trevlig läsning för korta stunder och under resande.

Berättelsen jag minns bäst är skriven av Tage Danielsson ”Sagan om busschauffören som tänkte att va fan”. En liten stor berättelse om att förverkliga drömmar och kasta loss från verkligheten ibland.

%d bloggare gillar detta: