Bloggarkiv

IF Metalls avdelningar uttrycker stöd för Kommunal


IF Metalls avdelningsordföranden har i ett uttalande uttryckt sitt stöd för Kommunal i den lönekamp de gett sig in i. Uttalandet lyder som följer:

IF Metall ställer till fullo upp på LO-samordningen i årets avtalsrörelse. Vi är överens om att det ska vara en låglönesatsning till avtalsområden med en snittlön under 25 000 kronor. Hittills har avtal träffats på svensk arbetsmarknad som därmed ger cirka 1 700 kronor under en period av 36 månader.

För IF Metalls medlemmar är det viktigt och angeläget med en väl fungerande välfärdssektor. Det förutsätter goda arbetsvillkor för såväl industriarbetarna som välfärdens arbetare. Det är två sektorer som är beroende av varandra för att samhället ska utvecklas.

Likväl som avtal har träffats inom andra områden borde det vara möjligt att med konstruktiva förhandlingar gå att hitta en lösning även för Kommunals medlemmar, längre ifrån varandra står inte parterna.

IF Metalls avdelningar och förbund uttrycker sitt starka stöd för Kommunal i kampen för arbetsvillkor och löner i enlighet med LO-samordningen.

Länkar: IF Metall, IF Metall, da.se, Arbetet, ka.se, Lag&Avtal, Fastighetsfolket

Annons

LO:s lönesamordning höll


20130316-171916.jpg

Avtalen ger rimliga förutsättningar för reallöneökningar

Facken inom industrin har tecknat avtal med sina respektive arbetsgivarorganisationer. För IF Metall hamnade det tre-åriga avtalet på en total kostnad om 6,8 % (inklusive 0,6 % för delpension).

Många kommer säkert att vara besvikna på nivån på löneökningarna. Med tanke på att den svenska industrin fortfarande påverkas av den sämre konjunkturen och den (numera) starka svenska valutan får resultatet ses som rimligt.De viktigaste framgångarna nåddes på andra områden:

 • LO-förbundens princip för låglönesatsning har genom de ingångna avtalen genomförts. Principen innebär procentpåslag på löner över 25.000 kr/månad och krontalspåslag för löner under 25.000 kr/månad. Denna princip kommer att ha stor betydelse för när lönerna ska förhandlas inom Handels och Hotell- och Restaurangfackets områden.
 • En föräldralöneförsäkring införs som ger mammor och pappor sex månader var med ett extra tillägg när man är föräldraledig. Detta kommer förhoppningsvis innebära att fler pappor blir föräldralediga under längre perioder.
 • IF Metall har fått in en avtalskonstruktion som möjliggör för anställda att gå i delpension när man nått 60 års ålder. Detta ska förhoppningsvis innebära att fler industrianställda kan arbeta längre och därmed nå en bättre nivå på pensionen än annars.

Förhandlingar innebär ett givande och ett tagande för att komma i mål. Det intressanta blir att se hur texterna ser ut när de kommer på pränt. IF Metalls förbundsordförande, Anders Ferbe,  säger om avtalet att det …

… ger rimliga förutsättningar för reallöneökningar och uppfyller industrins lönenormerande roll. Ett längre avtal ger stabilitet och möjliggjorde att vi fick framgångar både för arbetstidsfrågan och föräldraförsäkringen, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe. Samtliga fem avtal löper på tre år från och med den 1 april 2013 till och med den 31 mars 2016.

Länkar: di.se, dn.se, SvD, dn.se, di.se, vlt, SvD, di.se, Ekot, SVT, SvD, SvD, di.se, dn.se, SVT, Ekot, Ekot, Arbetet, TCO-tidningen, Fastighetsfolket, Kollega, Arbetet, Publikt, Lag & Avtal, Arbetet, Kollega, ka.se, Tidningen Vision, ingenjören, Byggnadsarbetaren, Kollega, TCO-tidningen, Arbetet, da.se, Ekot, ekuriren

Andra som skrivit: Leine Johansson, Carola Andersson, Niklas Hjert

Industribloggare: Leine Johansson

Kampen om föräldralön


Föräldralönetillägg – ett fackligt krav

Ett av LO-förbundens viktiga gemensamma avtalskrav är ett föräldrapenningstillägg. Det ska betalas till alla anställda på företag med kollektivavtal som är föräldralediga.

Tillägget ska betalas ut under 180 dagar per försäkrad förälder och ska komplettera föräldrapenning från försäkringskassan. Ersättningen ska komplettera upp föräldrapenningen till 90 % av lönen.

Tanken är att föräldralönetillägget ska införas som en avtalsförsäkring. Det krävs då att LO och Svenskt Näringsliv (SN) tecknar avtal om att införa en sådan försäkring. IF Metall har meddelat sina arbetsgivarorganisationer att man inte kommer att skriva på ett nytt branschavtal innan LO och SN har nått en överenskommelse.

LO och SN har efter att Elektrikerna och EIO tagit tillbaka sina konfliktvarsel åter satt sig vid förhandlingsbordet. Det återstår nu bara att avvakta hur långt parterna kan komma i dessa förhandlingar innan påskhelgen inträder. Det kommer oavsett innebära att det inte kommer att tecknas kollektivavtal på industrins sida.

Jag hoppas att LO når framgång i diskussionen om ett föräldrapenningtillägg. Förhoppningsvis kan en sådan reform innebära att fler pappor tar ut föräldraledighet under en längre period än vad som är fallet idag. Det kan också göra det mer intressant för fackliga medlemmar att kräva att arbetsgivare tecknar kollektivavtal.

Länkar: Arbetet, da.se, da.se, da.se, Arbetet, SvD, Elektrikern, Byggnadsarbetaren, Byggnadsarbetaren, Arbetet, Arbetet, ka.se

Andra som skrivit: Liv Beckström

Stridsåtgärderna är avblåsta!


Det rapporteras att de varslade stridsåtgärderna mellan Elektrikerna och EIO har blåsts av. Det verkar som om det pågått diskussioner inom LO och Svenskt Näringsliv som lett fram till att denna bransch har valt att återta sina lagda varsel om strejk respektive lock-out.

Denna åtgärd borde innebära att diskussionerna mellan LO och Svenskt Näringsliv om avtalsförsäkringarna kan återupptas. Det i sin tur kan innebära att Facken inom industrin och Teknikföretagen et al kan komma vidare i diskussionerna om kostnadsnivåerna på nya branschavtal inom industrin.

Det är fortfarande en lång väg att vandra innan ett eventuellt slutbud kan presenteras för parterna inom industrin. Den viktigaste att lösa är förstås kostnadsnivån på de nya avtalen. Arbetsgivarna vill ha ett flerårigt avtal. De fackliga organisationerna vill i ett sådant utbyte se rimliga lönehöjningar och lösningar på vissa villkorsfrågor av strategisk natur.

Det är möjligt att påskhelgen kommer att passera innan nya kollektivavtal inom den konkurrensutsatta sektorn är på plats.

Länkar: SvD, da.se, Arbetet, Elektrikern, dn.se, Ekot, Handelsnytt, SvD, Arbetet, Lag & Avtal, TCO-tidningen, da.se, Arbetet, da.se, Byggnadsarbetaren

Om eventuell missämja inom LO


Det verkar som om det kommer att dröja ett tag till innan de opartiska ordförandena lämnar ett slutbud till parterna inom industrin. Det skulle enligt den ursprungliga vägplanen ha kommit ett sådant i fredags (den 22/3). Det betyder inte att det är stiltje på förhandlingsfronten. De fackliga organisationerna och arbetsgivarna träffas för att försöka reda ut sådana tvistefrågor som kräver lösningar innan ett avtal är i hamn.

Mer problematiskt är att det verkar ha uppstått en fnurra på tråden mellan IF Metall och Elektrikerförbundet. IF Metalls förbundsordförande säger till Dagens Arbete att förbundet inte var informerat om att Elektrikerna skulle varsla om strejker på arbetsplatser anslutna till Teknikavtalet. Anders säger att …

Jag trodde vi hade en ordning inom LO för stridsåtgärder. LO:s styrelse har inte behandlat Elektrikerförbundets varsel. Därför är jag överraskad.

Elektrikerförbundet säger att man visst har informerat LO:s styrelse om sitt konfliktvarsel. LO väljer att inte kommentera frågan eftersom förhandlingarna befinner sig i ett känsligt läge. Jag har ingen aning om hur det förhåller sig. Men det är klart att det inte är särskilt bra att ett annat LO-förbund drar igång strejk på arbetsplatser bundna av kollektivavtal med IF Metall. Det kommer verkligen inte att göra det enklare att komma överens med Teknikföretagen.

LO-förbunden är överens om att den konkurrensutsatta sektorn ska sätta ”märket” för löneökningarna. Den principen gäller (med vissa spänningar) även inom arbetsgivarnas organisation. Teknikföretagen kommer svårligen att teckna avtal med IF Metall så länge det förekommer konfliktvarsel från andra förbund inom deras verksamhetsområden.

Vi får väl se hur det här slutar.

Länkar: da.se, Elektrikern, Arbetet, Arbetet, SVT, dn.se, di.se, SvD, di.se, Ekot, SvD

Om avtalsmotsättningar under passionsveckan


Media rapporterar om att det går trögt i förhandlingarna mellan parterna inom industrin. Byggnads och Elektrikerförbundet har varslat om strejk inom sina branscher. Medlarna har när det gäller Byggnads strejkvarsel beslutat att skjuta på denna åtgärd. Orsaken är alldeles säkert att medlarna vill avvakta vad som händer i förhandlingarna på industrins område.

Facken inom industrin har ju gemensamt meddelat de opartiska ordförandena (opo) att man avvisat det första avtalsutkastet. Ett nytt skulle ha presenterats under gårdagen (fredag den 22/3). Något förslag har ännu inte lämnats till parterna. IF Metall har kallat in sina förhandlingsdelegationer på de avtalsområden där diskussioner pågår.

Vad jag förstått finns det ett antal stötestenar som opo behöver överbrygga för att kunna lägga ett förslag som kan accepteras av alla parter:

 • Lönenivån
  Arbetsgivarna vill ha treåriga avtal för att därmed bädda för lugn och ro på arbetsmarknaden under en längre period. Längre avtalsperioder gör det även lättare att omreglera villkor i de olika branschavtalen. Facken vill dock ha högre avtalshöjningar än vad arbetsgivarna, hittills, accepterar.
 • Delpension
  IF Metall driver som en viktig fråga att införa en delpension lösning på de avtalsområden där sådana inte finns idag. Diskussionen gäller väl hur mycket denna får kosta i form av avstådd lönehöjning.
 • Föräldraförsäkring
  LO-förbunden är överens om att driva kravet om ett införande av en föräldralöneförsäkring i form av en avtalsförsäkring. Dessa förhandlingar förs mellan LO och Svenskt Näringsliv (SN). Arbetsgivarna vill inte förhandla så länge som det finns strejkvarsel från Byggnads och Elektrikerna. Samtidigt har LO-förbunden tagit i hand på att inte skriva på branschavtal så länge inte LO och SN inte är färdiga. Här låser man varandra.
 • LO:s lönesamordning
  LO-förbunden är överens om principerna för en låglönesatsning som man driver. Eftersom IF Metall går först och ska sätta  märket för löneökningsnivån ligger det på förbundet att driva i genom den principen. Samtidigt sätter detta press på samarbetet inom Facken inom industrin. De fackliga förbunden inom TCO och Saco är inte bundna av en sådan princip. Här finns ju en möjlighet för arbetsgivarna att spela ut vissa kort för att så splittring mellan Facken inom industrin.

Det är kanske inte att förundra sig över att opo behöver litet tid på sig att hitta en formel som åtminstone är möjlig att diskutera mellan parterna inom industrin. Det går nu snabbt fram till den 31 mars då avtalen löper ut. Det blir då möjligt för parterna att börja varsla om konflikt i händelse av att man vill driva vissa krav eller för att försvara sig från införandet av vissa obehagliga krav. Tommy Öberg skriver i en analys i Arbetet att …

Veckan fram till påsk kallas som bekant stilla veckan eller passionsveckan. På arbetsmarknaden är det ännu högst oklart vilken beskrivning som kommer att passa bäst.

Vi går nu alla i väntans tider.

Länkar: da.se, ArbetetArbetetArbetetArbetet, TCO-tidningenArbetetArbetet, Ekot, SvD, SVT

Tillförsikt i industriförhandlingarna


… ingenting är löst förrän allt är löst …

Svenska Dagbladet har tagit pulsen på parterna inom verkstadsindustrins avtalsförhandlingar. Journalisten möts tydligen av ganska lugn tillförsikt från de intervjuade partföreträdarna.

Tomas Undin, biträdande förhandlingschef på Teknikföretagen, väntar sig att ett avtal är i hamn innan månadens slut.

Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall, säger att man i stort sett har fått bort de flesta av villkortsfrågorna från förhandlingsbordet. Nu återstår endast, som Anders uttrycker det, de stora ”puckarna”. Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen, menar att man har haft ett gott förhandlingsklimat hittills med tanke på de svåra ekonomiska år som industrin har gått i genom.

De stora frågor som kvarstår att hantera ur IF Metalls räkning är:

 • Nivån på löneökningarna.
  Handlade det enbart om en ekonomiskt förnuftig nivå på löneökningarna vore det säkert inga större problem. Men nu handlar det även om att IF Metall har bundit upp sig för den princip som LO-förbunden är överens om. LO:s krav är att det procentuella värdet mätt på en lön om 25.000 kr ska omvandlas till ett motsvarande värde i kronor och ören för lägre avlönade branscher. Denna princip ogillar arbetsgivarnas organisationer högeligen. Unionen är inte bunden av detta krav. Det kan onekligen bli en rätt så rejäl nöt att knäcka.
 • Delpension
  Allt tyder på att parterna kommer att lösa den frågan. Det handlar väl mest om hur mycket reformen kommer att kosta i motsvarande löneutrymme.
 • Föräldraledighetstillägg om 10 % av aktuell lön.
  Parter i förhandlingarna om avtalsförsäkringarna är LO och Svenskt Näringsliv. LO-förbunden är överens om att inte skriva på några branschavtal innan dessa förhandlingar är klara. Blir de förhandlingarna framgångsrika ska IF Metall förhandla om en utrangering av motsvarande villkor ur branschavtalen.

De opartiska ordförandena kommer alldeles säkert inte vara särskilt sysslolösa de kommande veckorna om avtal ska kunna nås innan de gällande går ut.

Länkar: SvD, da.se, Lag & Avtal, SvD, da.se

Andra som skrivit: Kaj Raving

Det behövs flexibilitet för att lösa industrins problem


Anders Ferbe

För några dagar sedan publicerade Dagens Industri en debattartikel skriven av IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe. Nu har den lagts ut på nätet. Debattartikeln innebär ett antal förslag och inkast till den pågående avtalsrörelsen. Anders passar även på att lämna en del förslag till den borgerliga regeringen.

IF Metall vill diskutera kollektivavtalslösningar för ökad flexibilitet. Med det menar förbundet en flexibel användning av arbetstidsbanker, breddad kompetens och smartare arbetsorganisation. Som en del i detta finns också en diskussion om flexibel pensionsålder som ett stöd för kommande generationsväxling. På en del branschavtalsområden finns redan lösningar där arbetsgivaren avsätter mer medel till de anställdas pension i stället för direkt arbetstidsförkortning.

Av regeringen efterlyser IF Metall mer aktivitet för att stödja industrin i den svåra stund man nu befinner sig i. Förbundet föreslår att:

 • Regeringen bör ge ett bidrag med 100 kronor per anställd och timme för företag som kompetensutvecklar sin personal i stället för att varsla om uppsägning.
 • Regeringen behöver se över Arbetsförmedlingens uppdrag och prioritera insatser redan när varsel läggs.
 • Höj taket i a-kassan och avskaffa den särskilda arbetslöshetsavgiften. Det är inte rimligt att arbetslösa tvingas leva på en ersättning som i bästa fall motsvarar halva lönen.
 • Pröva möjligheten till att tidigarelägga infrastrukturinvesteringar, öka satsningarna på yrkeshögskolan och genomför ett brett kunskapslyft för alla dem som saknar gymnasiekompetens.

Ur min synvinkel anser jag det vara rimliga förslag som Anders Ferbe och IF Metall lägger till den borgerliga regeringen. Det är väl dock inte någon större risk/chans att regeringen kommer att ta till sig förslagen. Den enda öppningen som finns är ju att den parlamentariska socialförsäkringsutredningen tydligen har tagit till sig TCO:s utkast till en ny arbetslöshetsförsäkring. TCO:s förslag beaktar ju de låsningar som finns mellan de politiska blocken. Återstår väl dock att se om de borgerliga ledamöterna kommer att gå emot Anders Borgs uppfattning i frågan.

Det ska bli spännande att se hur långt IF Metall kommer i avtalsförhandlingarna med de frågor som artikeln tog upp. De borde inte vara särskilt kontroversiella. Men man kan aldrig veta i förväg vilka de svåra frågorna blir eller hur man föreslår byten för att få i genom olika önskemål.

Industribloggare: Ann-Sofie Wågström, Carola Andersson, Kaj Raving

Svenskt Näringsliv våndas


Inga höjda lägstalöner!

Kenneth ser framtiden an?

Idag skriver Svenskt Näringslivs styrelseordförande Kenneth Bengtsson ett inlägg kring den kommande avtalsrörelsen på SvD Brännpunkt. Här presenterar han de privata arbetsgivarnas avtalsönskemål:

 • Avtalen ska stärka exportsektorns konkurrenskraft och därmed samhällsekonomin
  Det förutsätter att avtalen normeras av internationellt konkurrensutsatt verksamhet.
 • Företagsnära lönebildning
  För att göra kollektivavtalen mer attraktiva för både företag och medarbetare behöver löneavtalen utvecklas så att de bättre kan anpassas till de enskilda företagens förutsättningar.
 • Ingen löneutjämning
  Vi motsätter oss löneavtal som är konstruerade för att förstärka detta.
 • Lägstalöner som möjliggör nya jobb
  Det är viktigt att avtalen inte hindrar företagens möjligheter att nyanställa medarbetare.

Detta är gamla och välbekanta krav från arbetsgivarna inom Svenskt Näringsliv. Som vanligt förkläs dessa krav i skepnad av omsorg om samhället och de enskilda arbetsgivarna. De är förstås krav från en av parterna på arbetsmarknaden och representerar därför inte den enda sanningen.

Fackliga och arbetsgivarorganisationer inom industrin har tillsammans skrivit under Industriavtalet. Syftet med avtalet är att kunna genomföra avtalsrörelser på ett sådant sätt att de gynnar de svenska företagens konkurrenskraft och de anställdas löneutveckling. De fackliga organisationerna har därmed deltagit i att ta stort ansvar för att skapa en reallöneutveckling. De svenska företagen (och aktieägarna) har gynnats av detta. Parterna är även överens om att den konkurrensutsatta sektorn med sina avtal ska ange det totala löneökningsutrymmet – ibland kallat för ”märket”.

Den samordning som skett mellan industrins parter har dock gjort det svårare att rätta till lönestrukturerna inom samhället. Det finns yrkesgrupper, framför allt kvinnligt dominerade, med låga lönelägen. Inom LO:s förbund finns en strävan att rätta till sådana obalanser. LO har inför denna omgång av kollektivavtalsförhandlingar funnit en lösning som tillfredsställer både industrins lönenormering som behovet av att kunna bidra till en löneutjämning. De innebär att de som tjänar mindre än en genomsnittlig industriarbetare får löneökningar med samma krontalsbelopp som industriarbetarna.

Det är uppenbart att de privata arbetsgivarna motsätter sig LO:s konstruktion. Jag antar att motståndet hänger ihop med deras motstånd mot att höja avtalens minimilöner. På arbetsgivarnas önskelista finns också kravet att kunna sluta avtal utan garanterade löneökningar och/eller bestämda procentsatser. Sådant kan säkert fungera för vissa typer av yrkesgrupper. För de flesta grupper inom LO:s medlemsförbund finns däremot en stor risk för stagnerad löneutveckling.

Kenneth önskar få till stånd avtalsperioder längre än ett år. Kravet är ju lätt att förstå. Det innebär ju att arbetsgivarna vet vilken lönekostnadsutveckling man kommer att leva med för en längre tidsperiod. Det vanliga har dessutom varit att parterna tecknat treåriga avtalsperioder. De senaste avtalen har ju snarare varit undantag från den ”regeln”. Det mer svårbedömda ekonomiska läget i den globala ekonomin har säkert varit den påverkande faktorn.

Nu har arbetsgivarna presenterat sina krav. De var knappast särskilt överraskande eller innovativa till sin natur. Vad facit blir vet vi någon gång längre fram i vår.

Länkar: SvD Brännpunkt, SvD Brännpunkt, ka.se, Kollega, TCO-tidningen, Arbetet, di.se, SvD, Ingenjören, Kollega, di.se, di.se

Andra som skrivit: Johan Ulvenlöv

Industribloggare: Leine Johansson

Om avtalssamordning


LO har nu valt en ny avtalssekreterare – Torbjörn Johansson. Han kommer att i stort sett omedelbart starta arbetet inför den kommande avtalsrörelse som går igång igen under den kommande hösten. Han meddelade att …

Det blir en rivstart så fort vi har installerat oss. Den här gången måste vi komma ihop. Innerst inne vet alla att det är så, vi tjänar inte på att på att vara söndrade. Men ibland försöker vi ta genvägar och det funkar inte.

Lycka till Torbjörn! Det blir säkert inte någon lätt uppgift att hitta samsyn på detta område.

Länkar: Arbetet, da.se, ka.se, SvD, SvD

%d bloggare gillar detta: