Månadsarkiv: maj 2009

Det nya bidragssamhället


Den borgerliga regeringen är på god väg att skapa ett nytt bidragssamhälle. I deras värld är det skadligt att ge bidrag till människor med låga inkomster och kort utbildning. Däremot har de inga problem med att skapa bidrag för de välbärgade och välutbildade.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har i en studie visat att de är de välbärgade som i högst grad utnyttjar de, så kallade, hushållsnära tjänsterna. Danderyd är den kommun som har högst andel som fått bidraget.

Regeringen höjer avgifterna för arbetslösa och ger bidrag till de välbärgade. Se där det nya bidragssamhället!

Annons

Föraktets kranka blekhet


En av Sverige-demokraternas kandidater till Europaparlamantet talar klarspråk. Elena Yurkovskaya anser att de flesta invandrare som kommer till Sverige är okunniga analfabeter och primitiva individer. Hon menar att hon talar av egen erfarenhet.

Trots partiledningens ansträngningar att släta till partiets budskap och företrädare bubblar deras riktiga värderingar upp till ytan. Vad än Jimmie Åkesson försöker dölja så är SD ett fördomsfullt parti som inte hyser annat än förakt för människor från andra kulturer.

Fraustadt


… är en stad i Polen (Wschowa) där det 1706 stod ett slag mellan den svenska armén och en sammanslagen sachsisk/rysk dito. Slaget innebar att den svenska armén i grunden besegrade sin motståndare. Dett slag och dess upptakt berättas det om i boken ”Fraustadt 1706 – Ett fält färgat rött” skriven av historikern Oskar Sjöström.

Boken är den första monografin om slaget vid Fraustadt som någonsin skrivits. Genom ett digert och till stora delar aldrig tidigare använt källmaterial presenteras en radikalt ny bild av slaget. Många tidigare sakfel, överdrivna tolkningar och missförstånd reds här ut.”

Boken är lättillgänglig och lätt att läsa och ta till sig. Boken beskriver översiktligt historien fram till slaget. Kriget har sin upprinnelse i den svenske kungens strävan att avsätta sin kusin kungen av Sachsen som polsk kung. Boken följer också enskilda människor i de bägge arméerna.

Enligt författaren är denna bok den första som går till rötterna med händelserna. Han reder också ut tidigare överdrivna beskrivningar av händelserna. Det är en intressant och bra bok som rekommenderas till läsning.

Inget nytt under solen


Ett antal företrädare för arbetsgivarorganisationer inom industrin har idag på DN:s debattsida uttalat sig inför den kommande avtalsrörelsen. De för fram ett antal – som de anser de – nödvändiga krav inför de kommande förhandlingarna. Det handlar om allt från lägre löner för ungdomar, lönestopp, flexiblare regler för uppsägningar etc.

De anser att dessa krav är nödvändiga i den rådande lågkonjunkturen. Nåja, det finns ingen anledning att alltför mycket hetsa upp sig inför dessa arbetsgivarkrav. Det hör till sakernas tillstånd att arbetsgivarna förstås vill driva sina symbolfrågor. Dessa frågor har de även drivit när Sverige befann sig i högkonjunktur. De kommer att driva dessa krav oavsett vilket konjunkturläge vi befinner oss i.

Självklart stundar en tuffare avtalsrörelse nästa vår. Det råder det inget tvivel om. Arbetsgivarna vädrar morgonluft i denna djupa lågkonjuktur. Den fackliga utmaningen ligger i att motivera och förklara för medlemmarna att avstå från arbetsgivarnas krav. De fackliga organisationerna har visat att vi klarar av att ta ansvar för löneutvecklingen under de senaste tio åren. Vi har visat att det finns alternativ till arbetsgivarnas önskemål att förändra maktförhållandena på arbetsmarknaden.

Avsikt att förinta


… är en bok med samlade artiklar skrivna av Sven Lindqvist. De har som tema ”förintelse”. Artiklarna resonerar om vad förintelse är för något – ur juridisk terminologi, huruvida resultatet av handlingarna var menat såsom förintelse eller som en beklaglig bieffekt.

Nazityskland har fått stå som exempel på vad en totalitär regim kan åstadkomma av förföljelse och i sin strävan av att faktiskt utrota hela folk och icke önskvärda element. Sven Lindqvist visar fram andra exempel än de som nazisterna utförde.

De brittiska bombningarna av tyska städer under andra världskriget var måhända inte avsedda att förinta det tyska folket men var förmodligen en allvarlig krigsförbrytelse. Bombningarna genomfördes medvetet och med öppna ögon för att terrorisera den tyska befolkningen. Tekniken utvecklades av brittiska flygvapnet när de bombade befolkningen i sina koloniala besittningar innan världskriget.

Sven lyfter också fram ett annat exempel på förbrytelse mot en folkgrupp – aboriginerna i Australien.

Det är en tänkvärd och läsvärd liten bok som rekommenderas för läsning.

Elefantiasis


Eskilstuna-Kuriren toppar sin hemsida med en fantastisk nyhet. En jättestor elefant kallad Gomphotherium kan ha bott i trakten av Eskilstuna i förhistorisk tid. Visst är det fantastiskt!

Huruvida tidningen lider av nyhetstorka eller ej har jag svårt att uttala mig om. Men en sak vet jag i allafall. När jag var liten minns jag mina besök i Parken Zoo när det fanns elefanter i djurparken. Jag minns dock inte om det var afrikanska eller indiska elefanter som fanns i djurparken.

De var förstås jättestora – men hade dock inte fyra betar!

En världshistoria om ofrihet, band 3


Jag har ikväll läst ut tredje bandet av Dick Harrisons böcker om ”Slaveri” (1800 till NUTID). Denna bok (liksom de två övriga) speglar slaveriet som det sett ut över hela vår jord. I detta det tredje bandet är det framför allt slavsystemet i Nordamerika och i Afrika som har flest sidor text.

Som de flesta har jag mest hört talas om slaveriet i de amerikanska sydstaterna. Jag har fått ny kunskap om hur slavkulturerna sett ut (och ser ut idag) över världen. Man kan konstatera att de flesta kulturer har haft olika former av slaverisystem. Det är inte endast i den kristna kultursfären som slaveriet frodats. Dock kan man säga att Afrika är den kontinent som drabbats hårdats av slaveriets verkningar.

I boken konstateras även att slaveriet långt ifrån är utrotat idag. Fortfarande finns miljontals människor i olika former av slaveri. Det förekommer fortfarande över hela världen (även i Europa).

Böckerna är faktaspäckade och innehåller många kapitel som speglar olika former av slaveri i olika geografiska områden. Det är dock intressant läsning.

Peder Wachtmeisters fjäderviftande


Den moderate ledamoten i Sveriges Riksdag, Peder Wachtmeister, skapar i dagens Folket en höna av en fjäder. Riksdagen har nämligen fattat beslut om några regeländringar gällande a-kassan.

Det är förstås positivt att man nu gör ersättning från Försäkringskassan grundande till ersättning. Det var ju faktiskt den borgerliga majoriteten som ursprungligen bestämde att frånvaro från arbetet skulle innebära lägre ersättning från a-kassan.

De borgerliga partierna har bestämt att avgiften till a-kassan ska vara högre för a-kassor med högre arbetslöshet. Teorin bakom detta bygger på att disciplinera fackföreningarna att inte driva fram för höga löner. Man har med berott mod valt att bestraffa medlemmar i a-kassor med hög arbetslöshet. En sänkning med en 50-lapp för dessa medlemmar är enbart ett hån.

Borgarna anstränger sig att visa upp dessa förändringar som större än vad de är. Regeländringarna är bara lite lappande och lagande. Det är väl ingen som på allvar inbillar sig att de 500.000 människor som borgarna skrämt ut ur a-kassorna kommer tillbaka?

Borg övervältrar kostnader


Finansminister Leif Borg har uttalat sig till TT angående finanspolitiska rådets rapport som lämnades förra veckan. Statsrådet anser att regeringen ska vara fortsatt återhållsam. Detta står något i motsats till vad rådet föreslagit. Finanspolitiska rådet har förordat regeringen att satsa mer på stimulansåtgärder. Som bekant har regeringen hållit emot.

Regeringen har ju bidragit till att försämra det ekonomiska läget och sitt handlingsutrymme genom sänkta skatter. Man har finansierat skattesänkningarna genom att, bland annat, höja avgifterna till a-kassan och på annat sätt försämra regelverket. Detta har fått till följd att massor av människor flytt a-kassorna och att de övriga får ut mindre i ersättning.

Detta innebär en massiv kostnadsövervältring till Sveriges kommuner i form av sänkta skatteintäkter, ökade kostnader för försörjningsstöd och arbetsmarknadspolitik. Regeringen har nådigt gett sin tillåtelse till sina partivänner att kunna höja kommunalskatterna vid behov.

Så kan Leif Borg pösmyndigt luta sig tillbaka och tala om betydelsen av att spara i ladorna och att vara försiktig med kostnadsökningar. 

Ja, men förstås! Det är ju valår nästa år. Måste väl ha råd till lite godis då!

Kortsiktiga företag


Ove Jansson som är regionchef för Företagarna i Sörmland har intervjuats av radio Sörmland. Han säger något viktigt i denna intervju. Något som jag i min fackliga roll också stött på. Det handlar om att större företag utnyttjar mindre företag som ”bank”.

Underleverantörer drabbas ganska ofta av att de större företagen kräver längre kredittider för sina fakturor än vad de själva beviljar sina kunder. Storföretagen gör detta för att förbättra sin egen likviditet och ekonomiska situation. Denna kortsiktighet kan dock få till följd att annars sunda och väl skötta företag kan drabbas av likviditetsbrist i denna lågkonjunktur.

Storföretagen agerar med sitt eget bästa som riktmärke. De tar hem arbeten från underleverantörer och de kräver långa kredittider. Denna kortsiktighet riskerar att slå ut många företag. Det kan även innebära problem för storföretagen i en normaliserad konjuktur. Det kommer åter en tid när storföretagen behöver anlita underleverantörer igen.

Det är bra att Ove Jansson lyfter denna fråga. Här är en sådan viktig fråga som Svenskt Näringsliv behöver fundera över. Det finns mer att diskutera för att utveckla företagandet än bara förändringar av lagen om anställningsskydd. Näringslivet behöver också diskutera sitt eget ansvar för att utveckla företagande och jobbtillväxt.

%d bloggare gillar detta: