Månadsarkiv: december 2013

Gott nytt år!


Jag vill bara tacka för detta år och tillönska alla ett gott nytt år.

Gott Nytt År: Martin Moberg, Monica Green, Ola Möller, Peter Högberg, Badlands Hyena, Johan Westerholm, Ann-Sofie Wågström

Inte längre svenska skatter högst är


Igår rapporterades det i flera media att Sverige inte längre har världens högsta skattekvot. Enligt OECD ligger Sverige numera på femte plats (EU säger fjärde plats).

Den borgerliga regeringen har ju från den första dagen de tillträdde regeringsmakten på hösten 2006 drivit en politik för sänkta skatter. Detta skulle finansieras genom reformer i socialförsäkringssystemet. Idag går socialförsäkringarna med stora överskott. Medel som går rätt in i statskassan.

De borgerliga regeringar som genomfört dessa omfattande förändringar lyckades sälja in dem som att det nästan inte skulle påverka välfärdssystemet. Denna bild börjar allt mer att krackelera. Det börjar bli allt mer uppenbart att det behövs satsningar i välfärdsproduktionen – det må vara skola, sjukvård, äldreomsorg etc.

Det finns förstås inget självändamål i att ha höga skatter. Däremot måste ambitionerna i välfärdssystemet matchas med hur dessa ska finansieras. Politikerna har att sälja in vad man vill uppnå och hur detta ska lösas.

Det som är tydligt är att Moderaterna vill fortsätta att sänka skatterna. De ser det som ett självändamål i sig att sänka skatter – allt kan bara bli bättre. Folkpartiet har angett att man vill att skattekvoten ska ned till EU:s genomsnitt om 34,1 %. Det innebär en omfattande förändring då vi idag har en skattekvot om 44,3 % (en minskning från 48,3 %). Det vore intressant att se hur Folkpartiet vill genomföra detta.

Socialdemokraterna är mer otydliga i denna fråga. Samtidigt debatterar man för högre ambitioner när det gäller välfärden än de borgerliga partierna. Med tanke på att många anser att reformutrymmet för de kommande åren är uttömda finns här en utmaning att ta sig an för (S).

Länkar: Aftonbladet ledare, dn.se, dn.se, SVT, SvD, di.se, Ekot

Annons

En misslyckad arbetsmarknadspolitik


LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson står, tillsammans med Linda Grape, som undertecknare av ett debattinlägg om arbetsmarknadspolitiken. Inlägget presenterar en ny rapport som LO har tagit fram.

I rapporten konstateras att allt färre av de arbetslösa får del av kvalificerade kompetenshöjande insatser. Endast en av fyra en av fyra arbetslösa får del av sådana aktiva insatser. Men, som debattörererna påpekar, har de valt att räkna in Fas 3 i sådana insatser – trots att denna åtgärd ”inte håller måttet”.

De konstaterar vidare att bara en av tio får del av förberedande eller yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Detta trots ett rekordhögt antal deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. Linda Grape säger på LO:s  hemsida att …

Utvecklingen innebär en urholkning av den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Trots att närapå varannan arbetslös idag deltar i arbetsmarknadspolitiska program är det bara en av fyra arbetslösa som får del av aktiva rustande insatser. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken är omfångsrik men mycket svag.

I debattinlägget framhåller de tre tydliga förslag för en bättre arbetsmarknadspolitik:

  • Genomför en kunskapssatsning.
  • Riv upp jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar.
  • Stärk Arbetsförmedlingens förutsättningar till förmedling av kvalitet.

Dagens arbetsmarknadspolitik är en logisk konsekvens av den borgerliga regeringens syn på människors drivkrafter. Genom kombinationen av sänkta skatter för de som arbetar och höjda pålagor på arbetslösa och sjukskrivna skulle fler ”välja” att arbeta i stället för att stanna hemma. Borgerliga debattörer ser det enbart som ett individuellt val att vara utan arbete. Det behövs därför inga andra insatser än morot och piska för att stimulera fler människor att arbeta.

Detta är ingen syn som jag delar. Det behövs insatser för att få fler människor att lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg. Det behövs fler insatser för en verklig aktiv arbetsmarknadspolitik.

Länkar: SvD, dn.se, SVT, SvD, Arbetet

Fler som skrivit: Linda Grape, Jenny Bengtsson, Martin Moberg

Konfliktnivån har höjts


Dagens Nyheter har under helgen publicerat intervjuer med statsminister Fredrik Reinfeldt och med Stefan Löfven. De två kommer ju att vara huvudkombattanter i det kommande valet till Sveriges Riksdag. I intervjuerna konstateras att tonen har blivit hårdare mellan de två. Inte minst tydligt var det så i den senaste partiledardebatten i SVT.

I takt med att Socialdemokraterna under Stefans ledning har stabiliserat sig och börjat producera slagkraftiga politiska förslag har Moderaterna och med dem alliansen sjunkit. Det är knappast att undra över att man från borgerligt håll har blivit oroliga.

Samtidigt mår politiken bra av att det finns tydlig konflikt mellan de olika politiska alternativen. Socialdemokraterna har genom sitt motstånd till det femte jobbskatteavdraget och höjd brytpunkt för statlig skatt satt fingret på hur en generös välfärd ska finansieras. Vill man behålla en generell och offentligt finansierad välfärd måste man ju också våga diskutera hur detta ska betalas.

Socialdemokraterna har ansvar att föra en sådan debatt. Det är klart att det någonstans får konsekvenser för socialförsäkringssystemet och övrig offentligt finansierad välfärd om resurser försvinner.

Länkar: dn.se, dn.se, SvD

Fler som skrivit: Martin Moberg, Ola Möller, Martin Moberg, Roger Jönsson, Johan Westerholm, Peter Högberg, Sjätte mannen

Om borgerlig ”populism”


Minister framför fd ministrar

Svenska Dagbladet har idag publicerat en intervju med Annie Lööf. I intervjun markerar hon höga ambitioner inför det kommande valet. Hon siktar på en valseger för den borgerliga alliansen och att Centern ska få fler ministrar i en kommande regering.

Annie vill, bland annat, att arbetsmarknadsministern ska vara centerpartist. Hon vill, nämligen, kunna kombinera näringspolitiken med arbetsmarknadspolitiken.

Annie säger att Centerpartiet inte kommer att mumla i de frågor som man anser vara viktiga. De kommer att vara något av pådrivare inom den borgerlia alliansen.

Det i intervjun som framhållits starkast är Annies kritik av Anders Borg och Jan Björklund. De anklagas för att vara populister och att närmast gå i Jonas Sjöstedts ledband.

Det är klart att både (CP) som (KD) har det jobbigt. De har bägge hamnat i skuggan av regeringens storebror. Partierna befinner sig i ett läge där de riskerar att inte ens komma in i riksdagen efter valet. Så det är klart att centern känner ett visst behov av att prata klarspråk. Kanske hoppas de locka över tidigare moderata väljare.

Det lär ju visa sig om partiets taktik kommer att löna sig. Politiskt klarspråk kan ju både verka avstötande som lockande bland opinionen.

Länkar: SvD, SvD, dn.se, SvD

Stabilt opinionsläge


Det är jobbigt!

Ekot rapporterar att den sammanställning som Novus gjort av opinionsläget visar på röd-grön majoritet (50.5 % mot 38.8 %). Socialdemokraterna och Miljöpartiet är tillsammans större än de fyra regeringspartierna tillsammans. Detta blir än tydligare om man skulle undanta Kristdemokraterna som i sammanställningen får mindre än 4 %.

Socialdemokraterna ligger stabilt kring 34 % med små rörelser kring den nivån. Moderaternas utveckling är tydligare genom den stadiga nedgång men gjort sedan det senaste valet. En viktig förklaring till detta är säkert att förtroendet för Fredrik Reinfeldt har minskat samtidigt som förtroendet för Stefan Löfven har ökat kraftigt.

Enligt Aftonbladet är förtroendet för Stefan nästan lika stort som det för Fredrik. Fortsätter trenderna åt samma håll som hittills så kommer Stefan, i opinionens ögon, äga det större förtroendet av de två. Det skulle i så fall kunna tyda på en kommande valseger i september nästa år.

Det är tydligt att socialdemokraternas kritik av skattesänkningar verkar ha träffat rätt. Den borgerliga regeringen har att ta ansvar för att den svenska skolan uppvisar allt sämre resultat, för bristande resurser i offentlig sektor och en misslyckad arbetsmarknadspolitik.

Det är därför viktigt att (S) fortsätter visa på alternativen i politiken och vågar diskutera hur en bättre välfärd ska finansieras.

Länkar: Aftonbladet, SvD, SVT, SVT, di.se, dn.se, SvD, Ekot, di.se, dn.se, Ekot

Fler som skrivit: Martin Moberg, Peter Högberg, Peter Högberg, Sjätte mannen, Kent Persson

Så skriver Centern om historien


Annika Qarlsson

Jag har läst ett debattinlägg undertecknad av Annika Qarlsson (C), arbetsmarknadspolitisk talesperson. Däri omtalar hon att Centerpartiet har varit garanten och de som drivit fram reformen av, så kallade, YA-anställningar. Deras kamp har skett trots aktivt motstånd från fackföreningar. Det är minsann ett något intressant(?) sätt att skriva om historien.

Hon låter förstå att fackföreningar länge har varit motståndare till liknande arrangemang där ungdomar kombinerat arbete och utbildning. Sanningen är snarare den att sådant har funnits inom många branscher. Fackföreningar är i många fall pådrivare av sådant.

Ett gott exempel är det system som funnits inom byggbranschen där arbetsgivarna och fackföreningar har byggt upp ett system där ungdomar som kommer från Byggprogrammen fortsätter sin utbildning i kombination med arbete. Inom verkstadsindustrin har det funnits yrkesutbildningsavtal sedan lång tid tillbaka.

IF Metall tecknade 2010 det yrkesintroduktionsavtal som sedan statsminister Fredrik Reinfeldt lät plocka upp som ett politiskt initiativ. Tillsammans med arbetsgivarna inom industrin har IF Metall utvecklat konceptet med Teknikcollege för att höja status och kvalitet på utbildningar till arbete inom industrin. I dessa utbildningar är det grundläggande med en nära samverkan mellan skola och arbetsliv.

Svenska fackföreningar har inte varit motvilliga till att hitta system för att kombinera arbete med utbildning. Det den svenska fackföreningsrörelsen har varit motståndare till har varit att sänka ingångslöner. Centerpartiet har varit starka pådrivare för sådant. Det har inte handlat om att kombinera arbete med utbildning.

Centerpartiet har ansett att löner ska sänkas rakt av för ungdomar. Annika Qarlssons inlägg synes mest avsett att skriva om historien. När det gäller YA-jobb är det fackföreningar och arbetsgivare som har utvecklat systemet och det är Moderaterna, snarare än Centerpartiet, som har fångat upp frågan till att göra politisk verkstad av.

Fler som skrivit: Thomas Carlén, Roger Jönsson

Betygen glider allt längre från verkligheten


Jag har noterat att en kort liten nyhet från TT har farit runt i tidningsvärlden. Den konstaterar kort att den nyligen presenterade Pisa-rapporten visar att de svenska skolresultaten har försämrats relativt vår omvärld. Samtidigt med denna negativa utveckling så stiger slutbetygen för eleverna.

Det är ju, som det konsteras, något motstridigt. I notisen sägs att en orsak till detta är att lärarna pressas av föräldrar och arbetsgivare (skolan antar jag det menas) att höja betygen mer än vad resultaten motiverar.

Det är ju inte första gången som det rapporteras om detta. Svenska Dagbladet skrev i somras om hur friskolor är frikostigast med att sätta goda betyg. Man hade granskat hur betygen stod sig i förhållande till resultaten i de nationella proven. DN hade en motsvarande granskning i februari 2013.

Det finns alltså en hel mängd konstateranden att det finns ett problem i hur betyg sätts. I konkurrensen om eleverna och den skolpeng de har med sig finns en frestelse att sätta betygen högre än vad de borde vara. Kortsiktig ekonomisk vinning riskerar att fortsätta urholka det svenska kunskapssamhället.

Länkar: SvD, SVT

Fler som skrivit: Badlands Hyena

God Jul


Jag tillönskar alla som följer denna blogg en trevlig julafton och -ledighet!

God Jul: Håkan Svärdman, Peter Högberg, Johan Westerholm, Sofia Lund, Martin Moberg, Heléne Björklund, Monica Green, Jimmy Jansson, Badlands Hyena, Kaj Raving

Det behövs ingen arbetsmarknadsprövning


Eva Nordmark

TCO:s ordförande Eva Nordmark har ett resonerande inlägg om den svenska lagstiftningen om arbetskraftsinvandring. Det Eva meddelar omvärlden är att TCO ställer upp bakom idén med dagens lagstiftning men att det behövs bättre regelverk för att kunna garantera att de som kommer till Sverige garanteras rimliga villkor. Det behövs ingen arbetsmarknadsprövning om reglerna i övrigt är relevanta. Eva Skriver att …

 … TCO stödjer grundtankarna i dagens svenska system som innebär att arbetsgivare kan rekrytera fritt från andra länder så länge löner och arbetsvillkor är i nivå med svenska kollektivavtal. TCO vill, till skillnad från till exempel LO och Socialdemokraterna, inte att någon form av arbetsmarknadsprövning återinförs. Samtidigt kräver vi effektiva kontroller av att reglerna följs, en rätt för migrantarbetare att få utlovade löner och villkor samt kännbara sanktioner för de arbetsgivare som inte följer reglerna. De förslag till skärpta kontroller som nu bereds i regeringskansliet (Ds 2013:57) är dock inte tillräckliga för att lösa problemen.

I denna fråga delar jag TCO:s inställning. Det är idag allt för enkelt för mindre seriösa arbetsgivare att kringgå regelverket. Det gäller bara att skriva ett arbetserbjudande som formellt uppfyller regelverket. Erbjudandet är inte på något sätt bindande för arbetsgivaren. Den arbetande som kommer till Sverige är i en stark beroendeställning till arbetsgivaren eftersom man saknar både språkkunskaper som kunskap om den svenska arbetsmarknaden. Blir migranten inte medlem i en facklig organisation kan arbetsgivaren skita i det första erbjudandet och i efterhand ordna anställningen till helt andra villkor.

Flest arbetstillstånd godkänns till arbeten i branscher med redan hög arbetslöshet, låg formell kompetens och redan hårt lönenedpressade villkor. På det sättet bidrar gällande lagstiftning till att ytterligare pressa ned arbetsvillkoren i dessa branscher. Hotell- och restaurangfacket, som förmodligen har störst erfarenhet av detta, kräver som TCO att arbetserbjudandet blir juridiskt bindande och att Migrationsverket på ett bättre sätt kan följa upp vilka villkor som den arbetande faktiskt fick. De kräver heller inte någon arbetsmarknadsprövning i förskott.

Det skulle förmodligen bli lättare att få till en blocköverskridande överenskommelse kring lagstiftningen om Socialdemokraterna och LO släppte kravet om arbetsmarknadsprövning.

Länkar: SvD, SVT

%d bloggare gillar detta: