Kategoriarkiv: Kultur

Hatstyret är här!


För ett par år sedan sände Sveriges Television ett uppmärksammat och starkt program om situationen för kvinnliga debattörer. I programmet ingick att ett tiotal av dem läste upp meddelanden de fått. Tonen i dessa meddelanden var hatiskt fientliga gentemot de kvinnor som utnyttjat sin rätt att uttrycka sina åsikter i frågor de brinner för.

Det var tydligt att de som skickade dessa meddelanden företrädesvis var män. Syftet är förstås att skrämma kvinnorna till att ”hålla käft” och inte bry sig i sådant som de inte har med att göra. Det var inte precis så att jag blev särskilt stolt över hur dessa män agerade.

Häromdagen publicerade Alexandra Pascalidou ett blogginlägg och en kommentar på twitter som tydligt signalerade att hon inte orkar mer. Hon har under lång tid utsatts för hatiska och förnedrande kommentarer från män som anser att en kvinna, dessutom med ett icke svenskt lydande namn, inte har i debatten att göra. Till slut verkar det som om Alexandras ork har nötts ned av alla dessa kommentarer.

Alexandra är knappast den enda som efter ett sådant motstånd tystnar och drar sig tillbaka till tystnaden. Och det är ju förstås det som är syftet med den ström av hatiska och förnedrande kommentarer som kvinnor i den offentliga debatten drabbas av. Malin Ullgren skriver i en kommentar att ”hatstyret är här”.

Det går inte längre att säga att det finns en grupp medborgare vars invandringsfientliga åsikter ”förtigs”, ”inte släpps fram”. Deras åsikter fyller redaktionernas mejlkorgar dagligen. Skulle detta passera obemärkt, utan effekt på själva journalistiken? Naturligtvis inte. I stället har bilden etablerats: det finns ett abstrakt ”folk” där ute någonstans, vars åsikter ”måste tas på allvar”. Även om detta folk lika gärna kan vara en organiserad och orkestrerad mejlbombning från en och samma högerextrema lilla grupp. Lik förbannat: bilden etableras. ”Folket” har talat.

Detta ”folk” håller på att skaffa sig en makt som ingenting har med demokrati, med folkstyre att göra. När våldshoten och nätattackerna får till följd att en lysande journalist som Alexandra Pascalidou inte orkar längre, då är hatstyret faktiskt här.

Jag hoppas att Alexandra Pascalidou och alla andra av de starka kvinnor som utnyttjar sin rätt att tala och uttrycka sig offentligt finner fortsatt styrka att fortsätta sin viktiga insats. Det är upp till oss alla andra att bidra till ett debattklimat som inte ger plats för (ibland) anonyma hatiska förnedrande kommentarer.

Rätten att fritt uttrycka sig innebär inte rätten att samtidigt förnedra, skrämma eller förminska andra människor. Jag äger ingen respekt för dem som agerar så – de förtjänar heller ingen.

Jag hyser, däremot, den största respekt för de människor (kvinnor som män) som vågar utnyttja sin rätt att fritt uttrycka sin åsikt (och på så sätt bidrar till en friare värld) trots att de riskerar hot och våld riktade mot sin egen person. De förtjänar vårt stöd för att orka fortsätta. Om de tystnar blir världen så mycket tommare.

Vi får inte låta ”hatstyret” ta över!

Länkar: dn.se, dn.se, Resumé, dn.se, Resumé, politism, Resumé, Resumé

Snipp, snapp … snopp …


Gosse på Nyköpingsk skolgård

SVT Sörmland rapporterar att personal på Nyköpings högstadium har fått se den beramade ”snippa” som efter hetlevrad debatt täckts över.

Konstnären Carolina Falkholt fick i uppdrag att skapa ett konstverk som skulle pryda en vägg på den då nyrenoverade högstadieskolan i Nyköping. Konstverket var en reaktion på kvinnligt nedvärderande språkbruk klottrat på skolväggen. Konstverket är en slags avbildning av det kvinnliga könsorganet. Det är ingen explicit avbildning av snippan. Konstverket är öppet för egen tolkning.

Det verkar som om personalen på skolan uppskattade konstverket och inte förstod det nödvändiga i att dölja detsamma. Nyköpings kommundirektör Erik Carlgren verkar dock ta illa vid sig av tilltaget att visa upp det övertäckta konstverket.

Mig synes det som en viss överdriven moralpanik att täcka över konstverket. Det är som vore kommunledningen levande i alldeles egen bubbla blundande över möjligheten att kommunens högstadieelever på egen hand kan ta del av betydligt mer explicita avbildningar av kvinnors (och mäns) intimare kroppsdelar.

Det vore ju faktiskt ett hedrande ställningstagande att permanent plocka bort den trävägg som döljer konstverket.

Länkar: SVT Sörmland, SVT Sörmland

En borgerlig kulturrevolution


Då riksdagens majoritet för en tid sedan beslutade att rösta för de borgerliga partiernas budgetmotion lever riket med röd-grön regering och borgerlig statsbudget. Effekterna av detta börjar nu klarna på många olika sätt. Inom kulturpolitiken har de borgerliga partierna genom sitt besparingsförslag inom området lett till något av en kulturrevolution. De borgerliga partierna har med stöd av SD beslutat om en kraftig minskning av stödet till kulturtidskrifter med 79 %.

Partiernas ställningstagande har lett till att ett stort antal kulturpersonligheter tagit tydlig ställning emot beslutet. Kritiken kommer från hela det politiska spektrat. Den kände kulturpersonligheten Lars Gustafsson skriver i en kommentar att …

Därför är kulturutskottets förslag djupt obehagligt. Det går inte att utesluta misstanken om en politisk avsikt. Ty den ekonomiska vinsten av indragningen, knappast mer än vad några styrelsemedlemmar i vinstgivande statliga företag bevisligen årligen begagnar av offentliga medel för sitt privata sällskapsliv, är inte tillräckligt stor för att motivera denna osande dumhet.

I en debattartikel frågar sig 13 företrädare för olika kulturtidskrifter …

Vill Alliansen begränsa det offentliga samtalet? Är de intresserade av att försvåra villkoren för tidskrifter där deras politik, liksom övriga riksdagspartiers, kritiseras?

Det är inte utan att de kritiska frågorna har fog för sig. De borgerliga partierna väljer att helt lägga den besparing de vill göra på stödet till kulturtidskrifter. Litteraturstödet till bokförlagen ska däremot helt bevaras.

Du kan skriva under för att behålla kulturstödet här!

Länkar: dn.se, dn.se, dn.se, dn.se, dn.se, dagens arena, dagens arena, SvD, Expressen kultur, Expressen kultur, Expressen kultur, dn.se, dn.se, SvD, Aftonbladet kultur, dn.se, SvD, Aftonbladet kultur, Expressen kultur, dn.se, SvD, SvD, dn.se

Fler som skrivit: Kulturbloggen, Skiftet, Skiftet

Ett bra förslag från Göran Hägglund


Läser inte politiker böcker?

Katrine Kielos skriver i Aftonbladet om ett bra förslag från Göran Hägglund. Göran anser nämligen att svenska skolbarn behöver en lista med litteratur, filmer, pjäser och musik som alla elever ska ha tagit del av innan de lämnar skolan.

Katrines inlägg blir till en argumentation för betydelsen av att alla behöver få ta del utav bra kulturupplevelser.

Katrine menar att dagens borgerlighet präglats av ett föregivet förakt mot bildning. Hon säger att …

Statsministern som koketterar med att han ägnar semestern åt att läsa inte mindre än fyra Camilla Läckberg-deckare, skryter med att hans favoritmusik är Da Buzz och ger en platt-tv i officiell present till kronprinsessan. ­Lika mycket som de nya Moderaterna handlade om att ställa jobbskatteavdrag mot socialförsäkringar handlade det om att ställa de Läckbergläsande massorna mot en politisk och kulturell elit. De som ­inte vill låta oss äta tacos och bygga bad­tunnor med rot-avdrag och i stället ger pengarna till sjuka och arbetslösa.

Katrine påminner om att Göran Hägglund och Kristdemokraterna för några år sedan försökte etablera uttrycket ”verklighetens folk” som en motsats till någon slags kulturelit som försöker pracka på vanligt hederligt folk konstigheter.

Jag delar Katrine Kielos när hon säger att socialdemokraterna en gång tiden förstod betydelsen av att låta alla ta del av goda kulturupplevelser. Inom hela arbetarrörelsen arbetade man för att göra läsande och andra kulturupplevelser lätt tillgängliga även för arbetarna.

Det är därför vi har så många kommunala bibliotek. Det är därför det finns teaterföreningar med ideellt arbetande krafter som ser till att Riksteaterns utbud kommer ut till nästan hela landet. Det är därför Konstfrämjandet finns på många platser i Sverige. Det är därför det för många är ett fackligt arbete att tillhandahålla arbetsplatsbibliotek.

Det är viktigt att alla elever har tillgång till goda skolbibliotek, därför ska alla elever få ta del av bra teater, film, musik etc. Det är viktigt att stat och kommun satsar skattemedel på göra goda kulturupplevelser till något som finns nära till hands och lätt tillgängligt för alla.

Länkar: Aftonbladet ledare, SvD, dn.se, Arbetet

Om en satsning på läslust


Lokala media rapporterar att den styrande majoriteten i Eskilstuna kommun kommer att satsa på läsfrämjande åtgärder. Satsningen ska omfatta barnen från förskoleklass till årskurs 3. Programmet ska innehålla flera delar.

Faisal Hassan (MP), 1:a vice ordf. i Barn- och utbildningsnämnden, säger att ambitionen är att bli ett kommunalt föredöme i denna fråga.

Det vore alldeles utmärkt om de uppnår det målet. Detta känns som ett väldigt bra initiativ. Goda kunskaper i att tillgodogöra sig skriven text stärker en person och skapar bättre förutsättningar att etablera sig i samhället och i samhällsdebatten. Det handlar om att skapa större deltagande i vårt demokratiska system.

Jag blir litet stolt över den ambition som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i Eskilstuna visar.

Länkar: SVT Sörmland, ekuriren

Romska röster vandaliserade


”Romska röster”

UNT rapporterar att flera konstverk i utställningen ”Romska röster” har vandaliserats. Utställningen, som finns utställd längs gågatan i centrala Uppsala, innehåller ett antal bilder av romer av olika ursprung. Utställningen arrangeras av Upplandsmuseet och beskrivs på följande sätt:

Med porträtt på stora skärmar låter vi romer från olika romska grupper ta plats i det offentliga rummet. De vill berätta om sin kultur och sitt språk, romani chib. Här kan du upptäcka olika romska grupper som du kanske möter på olika sätt i din vardag. Lyssna på deras röster. Rösterna klingar genom fotografen Anders Rymans porträtt av finska romer, polska romer, rumänska romer, svenska romer, serbiska romer, bulgariska romer och resande – unga och gamla, män och kvinnor. Alla olika men ändå lika. Känslan av att inte höra till, att stå utanför delas av alla, men den romska identiteten är stark och släktsammanhållningen är stor. Med utställningen Romska röster vill vi bidra till samtal och reflektioner kring rasism, utanförskap och marginalisering. Som kulturinstitution vill vi verka för ett inkluderande.

Det är verkligen sorgligt att det finns människor som inte tål att man visar bilder på representanter för en levande kultur och människor aktiva i Sverige. Det är en grupp som är utsatt för systematisk diskriminering och har svårt att accepteras av det omgivande samhället. Det är verkligen en välgärning av Upplandsmuseet att genomföra sin satsning. Jag delar den uppfattning som Håkan Liby, länsmuseichef på Upplandsmuseet, uttrycker till tidningen.

Det här visar bara vilket viktigt ämne utställningen tar upp, hur stark antiziganismen är. Det är givetvis oerhört tråkigt att bli utsatt för den här typen av vandalism. Men det kommer inte att påverka utställningen. Så lätt ger vi inte upp.

Länkar: unt.se, SvD

Läs för mig, pappa!


Jag läser att den biträdande utbildningsministern Nyamko Sabuni vill att en satsning ska göras för att främja pojkars läsande. Hon vill använda en del av de medel som avsatts för att 2012 och 2013 främja ökad jämställdhet i skolan. Det är alldeles utmärkt att man gör den ”satsningen” även om jag inte vet hur mycket som kommer att gå till det. Det totala beloppet för två år handlar om 48,5 miljoner kronor. Men det är väl ändå något. Statsrådet har en teori om varför pojkar väljer bort att läsa böcker. Hon säger …

Vi vet från tidigare studier att tjejer som presterar bra och ser bra ut är populära, medan killar som är atleter och ser bra ut är populära. Det ger inga extrapoäng som kille att vara ”plugghäst”.

Det där känns ju något förenklat minst sagt. LO brukar ibland undersöka hur läsandet ser ut för olika grupper. Det man konstaterat är att gruppen ”arbetarmän” hör till de som läser minst. Vad detta beror på går väl att diskutera, men det är ju samma grupp som studerar kortast tid och i högre grad väljer bort högre studier. Jag tror inte det beror på att arbetarpojkar i högre grad än andra satsar mer på atletisk uppbyggnad än intellektuell.

Det finns en satsning som tidigare skedde genom ”En bok för alla”. Tidigare fick denna verksamhet statligt stöd för sitt arbete att ge ut kvalitetslitteratur till låga priser. Syftet med detta var i hög grad läsfrämjande. Inom denna verksamhet startades i samarbete med fackliga organisationer och ABF en verksamhet kallad ”Läs för mig pappa!” Syftet med denna verksamhet var att stimulera ”arbetarpappor” att läsa mer för sina barn. Genom att pappor fick upp ögonen för betydelsen av eget läsande skulle även barnen stimuleras till ett ökat läsande.

Det vore väl trevligt om denna verksamhet skulle få del av en ökad statlig satsning på läsfrämjande verksamhet.

En satsning på kultur


Dagen efter att Håkan Juholt valdes som ny ordförande för det socialdemokratiska partiet lyssnade jag till hans tal. Han började med att prata om betydelsen av kultur. Det är därför inte att förvåna sig över att den första budgetmotion han har inflytande över till viss del präglas av detta. Partiet vill få bort en del av de orättvisa avgifterna i de olika kommunala kultur- och musikskolorna landet runt. Man föreslår nu:

att de kommuner som sänker sina avgifter till max 500 kronor per termin, eller de kommuner som redan har avgifter som uppgår till max 500 kronor per termin, ska få ett stimulansbidrag motsvarande 250 kronor per barn som deltar i kultur- och musikskolan. De som redan har låga avgifter får även de 250 kronor.

Jag har tidigare framfört en viss oro för hur en sådan här reform skulle se ut. Denna metod verkar ganska neutral. Jag tycker att det är riktigt att satsa på bra kultur- resptektive musikskolor. Det är rätt och riktigt att unga människor ges möjlighet att utveckla sina kulturella begåvningar utan att behöva begränsas av sina föräldrars eventuellt tomma plånböcker. Det innebär stort mervärde för en kommun att ha en ambitiös kultur- eller musikskola.

Länkar: dn.se, dn.se, Rapport, dn.se

%d bloggare gillar detta: