Bloggarkiv

Ett bra förslag från Göran Hägglund


Läser inte politiker böcker?

Katrine Kielos skriver i Aftonbladet om ett bra förslag från Göran Hägglund. Göran anser nämligen att svenska skolbarn behöver en lista med litteratur, filmer, pjäser och musik som alla elever ska ha tagit del av innan de lämnar skolan.

Katrines inlägg blir till en argumentation för betydelsen av att alla behöver få ta del utav bra kulturupplevelser.

Katrine menar att dagens borgerlighet präglats av ett föregivet förakt mot bildning. Hon säger att …

Statsministern som koketterar med att han ägnar semestern åt att läsa inte mindre än fyra Camilla Läckberg-deckare, skryter med att hans favoritmusik är Da Buzz och ger en platt-tv i officiell present till kronprinsessan. ­Lika mycket som de nya Moderaterna handlade om att ställa jobbskatteavdrag mot socialförsäkringar handlade det om att ställa de Läckbergläsande massorna mot en politisk och kulturell elit. De som ­inte vill låta oss äta tacos och bygga bad­tunnor med rot-avdrag och i stället ger pengarna till sjuka och arbetslösa.

Katrine påminner om att Göran Hägglund och Kristdemokraterna för några år sedan försökte etablera uttrycket ”verklighetens folk” som en motsats till någon slags kulturelit som försöker pracka på vanligt hederligt folk konstigheter.

Jag delar Katrine Kielos när hon säger att socialdemokraterna en gång tiden förstod betydelsen av att låta alla ta del av goda kulturupplevelser. Inom hela arbetarrörelsen arbetade man för att göra läsande och andra kulturupplevelser lätt tillgängliga även för arbetarna.

Det är därför vi har så många kommunala bibliotek. Det är därför det finns teaterföreningar med ideellt arbetande krafter som ser till att Riksteaterns utbud kommer ut till nästan hela landet. Det är därför Konstfrämjandet finns på många platser i Sverige. Det är därför det för många är ett fackligt arbete att tillhandahålla arbetsplatsbibliotek.

Det är viktigt att alla elever har tillgång till goda skolbibliotek, därför ska alla elever få ta del av bra teater, film, musik etc. Det är viktigt att stat och kommun satsar skattemedel på göra goda kulturupplevelser till något som finns nära till hands och lätt tillgängligt för alla.

Länkar: Aftonbladet ledare, SvD, dn.se, Arbetet

Romska röster vandaliserade


”Romska röster”

UNT rapporterar att flera konstverk i utställningen ”Romska röster” har vandaliserats. Utställningen, som finns utställd längs gågatan i centrala Uppsala, innehåller ett antal bilder av romer av olika ursprung. Utställningen arrangeras av Upplandsmuseet och beskrivs på följande sätt:

Med porträtt på stora skärmar låter vi romer från olika romska grupper ta plats i det offentliga rummet. De vill berätta om sin kultur och sitt språk, romani chib. Här kan du upptäcka olika romska grupper som du kanske möter på olika sätt i din vardag. Lyssna på deras röster. Rösterna klingar genom fotografen Anders Rymans porträtt av finska romer, polska romer, rumänska romer, svenska romer, serbiska romer, bulgariska romer och resande – unga och gamla, män och kvinnor. Alla olika men ändå lika. Känslan av att inte höra till, att stå utanför delas av alla, men den romska identiteten är stark och släktsammanhållningen är stor. Med utställningen Romska röster vill vi bidra till samtal och reflektioner kring rasism, utanförskap och marginalisering. Som kulturinstitution vill vi verka för ett inkluderande.

Det är verkligen sorgligt att det finns människor som inte tål att man visar bilder på representanter för en levande kultur och människor aktiva i Sverige. Det är en grupp som är utsatt för systematisk diskriminering och har svårt att accepteras av det omgivande samhället. Det är verkligen en välgärning av Upplandsmuseet att genomföra sin satsning. Jag delar den uppfattning som Håkan Liby, länsmuseichef på Upplandsmuseet, uttrycker till tidningen.

Det här visar bara vilket viktigt ämne utställningen tar upp, hur stark antiziganismen är. Det är givetvis oerhört tråkigt att bli utsatt för den här typen av vandalism. Men det kommer inte att påverka utställningen. Så lätt ger vi inte upp.

Länkar: unt.se, SvD

%d bloggare gillar detta: