Bloggarkiv

Solidaritet ska löna sig!


Lönar solidaritet!

Integrationsminister Erik Ullenhag presenterade under måndagen en reform som innebär att kommuner som tar emot en högre andel invandrande (i förhållanden till sin folkmängd) ska få högre statliga bidrag. Regeringen föreslår att man avsätter 1,1 miljarder kronor under åren 2014-2017. Erik sade under sin presskonferens att …

Kommuner som Södertälje och Eskilstuna kommer att få högre ersättning och Vellinge och andra får lägre. Det är en tydlig signal till de som inte tar solidariskt ansvar. För mig är det tydligt att solidaritet ska löna sig.

Det är ju ett ganska rimligt förslag som regeringen kommer att lägga. Det är i linje med socialdemokraternas ståndpunkt. Huruvida förslaget kommer att motivera Vellinge och liknande kommuner att ta emot flyktingar är väl högst tveksamt. Dessa typer av kommuner runt de större städerna fokuserar på att skapa boenden för en mer välbärgad medelklass. De kommer knappast att ändra beteende på grund av regeringens bonuspeng.

Men det är ju bra att regeringen nu väljer att bättre löna de kommuner som faktiskt tar emot många utlandskommande människor.

Länkar: SVT, Ekot, dn.se, ekuriren, ekuriren, Tidningen Vision

Eskilstuna fixar 1.000 jobb


I Eskilstuna är arbetslösheten hög – 13,7 % (8,1 % hela Sverige), bland de unga är arbetslösheten än högre. Det har gjort att Eskilstuna ligger i topp när det gäller att betala ut försörjningsstöd (socialbidrag). De höga utbetalningarna av socialbidrag innebär att  resurser som annars kunnat användas till skola och annan kommunal verksamhet försvinner.

Kommunen har därför beslutat sig för att investera i att vända denna utveckling. Under några år kommer kommunen att, med egna medel och i samarbete med Arbetsförmedlingen, anställa 1.000 långtidsarbetslösa personer. Förhoppningen är att dessa personer långsiktigt ska kunna komma i arbete. Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S), säger att …

Staten tog över ansvaret för arbetsmarknadspolitiken 2007, tog ifrån kommunerna pengar och sa att vi skulle hålla oss borta. Det fungerade inte. Vi har blivit tvungna att bygga upp parallella system i kommunerna. Samtidigt har nedskärningarna i a-kassan inneburit att våra utgifter för socialbidrag ökar.

Kommunen och Arbetsförmedlingen samverkar om detta sätt att hjälpa människor till arbete. Patrik Vikström, chef för Arbetsförmedlingen i Eskilstuna, hoppas att det ska vara slut med att skicka tillbaka 30 miljoner kronor till statskassan. Patrik vill att alla de medel som är avsatta för arbetsmarknadsåtgärder i Eskilstuna ska användas. Det är ju verkligen en rimlig förhoppning.

Jag hoppas verkligen att kommunens satsning bär ända fram för de som får möjlighet att få en kommunal anställning. Många av dem har gått länge i arbetslöshet.

Länkar: Arbetet, Arbetet, Arbetet, ekuriren

Eskilstuna gör en miljösatsning


Eskilstunas partier (förutom SD) har i kommunfullmäktige gemensamt beslutat om en satsning på egna vindkraftverk. Investeringen ligger på 185 miljoner kronor och innebär att man kommer att producera miljövänlig och billigare elektricitet.

Jimmy Jansson, kommustyrelsens ordförande (S), säger att …

Miljöeffektivt och dessutom sparar vi pengar som vi kan lägga på skola och omsorg.

Det är alldeles utmärkt att denna satsning ka genomföras med i stort sett total politisk enighet. Samtidigt är det ju bra att kommunen satsar på en sådan miljökälla.

Om en satsning på läslust


Lokala media rapporterar att den styrande majoriteten i Eskilstuna kommun kommer att satsa på läsfrämjande åtgärder. Satsningen ska omfatta barnen från förskoleklass till årskurs 3. Programmet ska innehålla flera delar.

Faisal Hassan (MP), 1:a vice ordf. i Barn- och utbildningsnämnden, säger att ambitionen är att bli ett kommunalt föredöme i denna fråga.

Det vore alldeles utmärkt om de uppnår det målet. Detta känns som ett väldigt bra initiativ. Goda kunskaper i att tillgodogöra sig skriven text stärker en person och skapar bättre förutsättningar att etablera sig i samhället och i samhällsdebatten. Det handlar om att skapa större deltagande i vårt demokratiska system.

Jag blir litet stolt över den ambition som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i Eskilstuna visar.

Länkar: SVT Sörmland, ekuriren

1 maj 2013


Den borgerliga regeringens politik har kraschlandat!

1 maj 2013 blev till en väldigt trevlig dag. Jag deltog i demonstrationen i Eskilstuna. Vädret var fantastiskt bra, solen sken över ett anständigt långt demonstrationståg.

Samling skedde i stadsparken på den plats där det tidigare fanns en utomhusscen. Vi tågade sedan till Djurgården där huvudtalen genomfördes. Talare var Anahita Kheder (ordförande för SSU Eskilstuna) och (S)-riksdagsledamoten Ardalan Shekarabi.

1 majfirandet i Eskilstuna avlöpte detta år utan dramatik och upplopp. Det skedde heller inga viktigare politiska utspel. Demonstrationen blev till en manifestation för insatser mot arbetslöshet och emot främlingsskap. Det skedde inget som helst spännande i Eskilstuna denna dag.

I riksmedia vill man dock producera en konflikt mellan LO och Socialdemokraterna. Karl-Petter Thorwaldsson argumenterade från talarstolen för en kraftfull satsning för att minska arbetslösheten. Nu var ju inte LO:s uppfattning särskilt överraskande. LO:s förslag presenterades för ett par dagar sedan i en debattartikel i Dagens Industri. ”Kålle” sade i sitt tal att …

I dag kommer vi med en helt ny politik för att sätta människor i arbete. Någon måste våga och orka bryta dödläget i svensk politik när det gäller sysselsättningsfrågorna.

Idag går spiralen åt fel håll. Motgång föder motgång. Tyvärr har det resulterat i att vi har 448 000 människor i arbetslöshet, många av dem helt i onödan för att vi inte vågar använda de resurser vi faktiskt har.

LO har en tradition att driva på i politiska frågor som berör de fackliga medlemmarna. Frågan om arbetslösheten berör i hög grad medlemmar i de olika LO-förbunden. Det är därför naturligt att de fackförbund som står socialdemokraterna nära driver på och argumenterar för politiska initiativ för att minska arbetslösheten.

Det är knappast särskilt troligt att den borgerliga regeringen kommer att ta till sig av LO:s tankar. Vad som eventuellt kan finnas med i ett socialdemokratiskt valmanifest kan man ju bara avvakta. Det är dock bra att LO driver på och utvecklar politiska förslag.

Länkar: Arbetet, SVT, Ekot, dn.se, SVT, bblat.se, dn.se, Ekot, Ekot, dagens arena, dn.se, di.se, dagens arena, dagens arena, Ekot, SVT, vlt, SVT, ekuriren, ekuriren, Ekot, dn.se, ekuriren, Ekot, SvD

Andra som skrivit: Martin Moberg, Peter Högberg, Ola Möller, Johan Westerholm, Martin Moberg, Martin Moberg, Sofia Lund, Peter Högberg, Ulf Bjereld, Johan Westerholm, Leine Johansson, Carola Andersson, Carola AnderssonJan-Henrik SandbergJenny Bengtsson, Martin Moberg, Roger Jönsson

Industribloggare: Leine Johansson, Kaj Raving, Carola Andersson, Leine Johansson, Kaj Raving

Surt sa räven om 1 maj


20130501-102914.jpg

Pia Bernthling, (C)-märkt politiker i Eskilstuna , säger sin mening om 1 maj som en helgdag enbart för ”sossar och kommunister”. Man förstår av hennes inlägg att hon är upprörd intill sitt innersta över att 1 maj är en helgdag ägnad endast en liten del av den svenska befolkningen. Vad man i övrigt kan förstå av inlägget är att hon vill att 1 maj ska avskaffas som allmän helgdag till förmån för att återinföra annandag pingst som helgdag.

Det känns litet förvirrande att hon i ena ögonblicket vill avskaffa 1 maj eftersom den är ”förlegad” för att ersätta den med en nygammal helgdag. Ska man tolka hennes åsikt som att firande av annandag pingst är höjden av modernitet?

Pia får självklart tycka vad hon vill om att den svenska (och internationella) arbetarrörelsen väljer att demonstrera på och högtidlighålla den 1 maj. Pia kan ju välja att fira 1 maj på samma sätt som jag firar de kristna helgdagarna – genom att endast vara ledig.

Även om en allt minskande andel av den svenska befolkningen väljer bort att aktivt fira de kristna högtidsdagarna är det inga partier som driver ett avskaffande av sådana dagar.

Men det säger väl något om Pia Bernthling som vill avskaffa den enda helgdag som ska minna om hur människor en gång i tiden valde att engagera sig för allmän rösträtt och demokrati.

Det är inte bara skit med Eskilstuna


Tidningen MiljöAktuellt har utsett Eskilstuna till 2012 års bästa miljökommun. Va bra att denna industristad vuxit fram till att bli ett gott föredöme för praktiskt miljöarbete.

Det är inte bara skit med Eskilstuna!

Länkar: MiljöAktuellt, SVT, E-K, SVT, dn.se

Andra som skrivit: Ann-Sofie Wågström

%d bloggare gillar detta: