Bloggarkiv

Läs för mig, pappa!


Jag läser att den biträdande utbildningsministern Nyamko Sabuni vill att en satsning ska göras för att främja pojkars läsande. Hon vill använda en del av de medel som avsatts för att 2012 och 2013 främja ökad jämställdhet i skolan. Det är alldeles utmärkt att man gör den ”satsningen” även om jag inte vet hur mycket som kommer att gå till det. Det totala beloppet för två år handlar om 48,5 miljoner kronor. Men det är väl ändå något. Statsrådet har en teori om varför pojkar väljer bort att läsa böcker. Hon säger …

Vi vet från tidigare studier att tjejer som presterar bra och ser bra ut är populära, medan killar som är atleter och ser bra ut är populära. Det ger inga extrapoäng som kille att vara ”plugghäst”.

Det där känns ju något förenklat minst sagt. LO brukar ibland undersöka hur läsandet ser ut för olika grupper. Det man konstaterat är att gruppen ”arbetarmän” hör till de som läser minst. Vad detta beror på går väl att diskutera, men det är ju samma grupp som studerar kortast tid och i högre grad väljer bort högre studier. Jag tror inte det beror på att arbetarpojkar i högre grad än andra satsar mer på atletisk uppbyggnad än intellektuell.

Det finns en satsning som tidigare skedde genom ”En bok för alla”. Tidigare fick denna verksamhet statligt stöd för sitt arbete att ge ut kvalitetslitteratur till låga priser. Syftet med detta var i hög grad läsfrämjande. Inom denna verksamhet startades i samarbete med fackliga organisationer och ABF en verksamhet kallad ”Läs för mig pappa!” Syftet med denna verksamhet var att stimulera ”arbetarpappor” att läsa mer för sina barn. Genom att pappor fick upp ögonen för betydelsen av eget läsande skulle även barnen stimuleras till ett ökat läsande.

Det vore väl trevligt om denna verksamhet skulle få del av en ökad statlig satsning på läsfrämjande verksamhet.

%d bloggare gillar detta: