Månadsarkiv: augusti 2009

Om att skruva åt och släppa till


Sveriges Kommuner och Landsting konstaterar att kostnaderna för försörjningsstöd har ökat med 1,2 miljarder kronor första halvåret. Orsaken är att arbetslösheten har ökat, att fler har lämnat a-kassorna och de förändrade reglerna i sjukförsäkringen.

Det är väl knappast någon som är förvånad över den utvecklingen. Vi har ju en regering som anser att vissa typer av bidrag och försäkringar ska vara särdeles svåra att tillägna sig. Andra typer av bidrag har man dock gjort allt man kan för att förenkla mottagandet av.

Arbetslösa och sjukskrivna är människor som måste piskas på för att dessa ska motiveras till arbete. Det är personer som inte får vänjas vid att erhålla ersättningar från sådana försäkringssystem.

Den välbärgade medelklassen däremot är trovärdiga hårt arbetande människor som minsann inte gör nåt ont. För dessa hedervärda människor ska det vara enkelt att kunna utnyttja hushållsnära tjänster och ROT-avdrag.

Det är gammal vanlig klasspolitik som genomförs. Nu vill man fortsätta detta. Skattesänkningar som, framför allt, kommer regeringens kompisar i Täby och Danderyd till del ska fortsätta. Man för en politik med allt mer lånade pengar och övervältrar kostnaderna på kommunerna.

Annons

Tokstressad!


… är en bok som snälla arbetsgivaren försett mig med. Alla lokalombudsmän har fått genomgå en friskvårdssatsning under året. Själv deltog jag i slutet av januari och kommer i mitten av oktober delta i det andra steget. Boken är skriven av Tomas Danielsson. Tomas är föresläsare på området och hjälper organisationer och enskilda att hantera stress. Tomas deltog i utbildningens första steg med ett ganska inspirerande föredrag. Han tillhör dem som undviker att skriva en på näsan hur man ska göra. Det ligger i hög grad hos mig själv att hantera stressiga situationer och att undvika onödig stress (tokstress).

Boken är väl ett sammandrag av hans föresläsningar och en redovisning av hans erfarenheter. Det är en ganska lätt tillgänglig skrift med en del handfasta råd och beskrivningar av vanliga situationer.

Bärplockarkriget


Ett par hundra thailändska bärplockare har tagit sig till Luleå och har blivit inkvarterade i en gammal sporthall. De anser sig ha blivit lurade till Sverige med falska förespeglingar. Många har skuldsatt sig för att komma till Sverige för att plocka bär och tjäna ”stora” pengar.

En svensk företrädare för bärbranschen anser att det finns andra människor som utnyttjar situationen och att man, minsann, kan hitta mycket bär i skogen. Man kan tjäna pengar.

Jag vet inte var sanningen ligger i den aktuella situationen. Däremot är jag övertygad om att många lockas till Sverige för att arbeta för en liten penning. Det är inte första gången man kan läsa om, eller se i nyhetsprogram om bärplockare som farit illa under sin tid i Sverige. Det förekommer ett utnyttjande av fattiga människors förhoppningar och resurser. Vi svenskar är beredda att överse med mycket för att kunna inhandla billiga bär och/eller sylt.

Detta system att ta människor från Thailand och låta dem plocka bär skulle inte vara lönsamt om inte deras förtjänst blir väldigt låg. Det är självklart att de människor som kommer hit tar en väldig risk. En risk som vi låter svenska bärentreprenörer utnyttja.

Ibland får man skämmas som en hund!

Tusen strålande solar


… är en fantastisk berättelse skriven av Khaled Hosseini.

Boken handlar om två flickor som växer upp till kvinnor och vad som händer med deras liv. Deras öden flätas samman trots att de kommer från olika generation. Allt sker med bakgrund i Afghanistan från 70-talet och fram till början av 2000-talet. Berättelsen är en bitvis tragisk berättelse om kvinnornas liv.

Kvinnorna växer upp i olika miljöer. Den äldre av kvinnan växer upp i en liten stuga tillsammans med sin mor utanför Herat. Eftersom hennes far inte kan erkänna faderskapet växer flickan upp som förskjuten utanför tillvaron av andra människor. Hon ges inte möjlighet att gå i skola. Efter sin mors död pressas hon till att gifta sig med en betydligt äldre man bosatt i Kabul. Hon tvingas snart att bära burkha och tvingas till underdånighet och lågt självförtroende av sin man. Allt försvåras av att hon inte kan föda mannen en son (eller ett barn över huvudtaget).

Den yngre kvinnan växer upp i Kabul i en förhållandevis modern familj. Fadern är lärare på universitetet. Flickan växer upp med skola och samvaro med kamrater och en jämnårig pojke som hon blir nära vän med. Under det inbördeskrig som drabbar Afghanistan dör hennes föräldrar av en raket, flickan skadas allvarligt men överlever.

Så småningom hamnar flickan i omvårdnad i mannen och den äldre kvinnans hem. Omständigheterna gör att hon blir mannens andra hustru. Hon föder honom en son. Till en början är kvinnorna, i någon mån, konkurrenter. Men efterhand byggs en nära vänskap och samhörighet upp mellan kvinnorna. De hjälper varandra i det allt mer kärlekslösa och våldsamma livet med sin gemensamma man. Bokens ton är ofta i moll men leder fram till ett slut som ändå ger hopp för karaktärerna i boken och för Afghanistan.

Även denna bok är en fantastiskt välskriven och spännande historia. Jag rekommenderar den varmt för läsning.

Spådomar om framtiden


På SvD:s hemsida kan man läsa en artikel om en undersökning som Eurofound genomfört under 2007. Man har tillfrågat ett antal experter i ett 30-tal länder vad de tror om utvecklingen på arbetsmarknaden fram till 2025.

Uppfattningen är tydligen som så att de flesta tror på att inkomstskillnaderna, egenföretagandet och att de osäkra anställningsförhållandena kommer att öka. Vidare tror man på att den fackliga anslutningsgraden kommer att minska.

Med den rådande utvecklingen är det svårt att se någon motsatt trend. Utvecklingen är, tyvärr, tydlig i Sverige. Allt fler väljer att inte vara medlem i ett fackförbund, antalet arbetstillfällen inom industrin minskar och ökar inom servicesektorer. Detta innebär att antalet osäkrare arbetstillfällen ökar och att antalet garanterade anställningstimmar minskar.

De svenska fackföreningarna var som starkast när industrisamhället var som störst. Det är lättare att skapa en facklig organisation på stora och stabila arbetsplatser. Här är det lättare att känna sig trygg i vetskapen om att arbetstillfällena inte så lätt försvinner. Då är det också lättare att engagera sig i sin omgivning och sin arbetsplats. I en miljö med korta garanterade anställningar och där arbetstillfällena lättare försvinner blir man som arbetstagare mer försiktig. Det blir svårare att skapa en stark facklig organisation.

De fackliga organisationerna står inför stora utmaningar. Utvecklingen kan tvinga fram en utveckling där de fackliga organisationerna måste vara aktivare och mer stridbar för att kunna motivera fler till fackligt medlemskap.  Fackföreningsrörelsen har länge kunnat lita till a-kassan som ett säkert kort för att motivera till medlemskap. Nu gäller det att hitta fler kort.

Men vilka? Men vi har fortfarande användning av alla hjältar vi kan hitta.

Arbetsförmedlingen vill ha mer


Idag kan man läsa att Arbetsförmedlingen vill ha mer pengar till nästa år. Anledningen är ju, förstås, att arbetslösheten har ökat kraftigt. Jämfört med 2008 handlar det om en fördubbling. Jag är tämligen övertygad om att arbetsmarknadspolitiken kommer att få ökade anslag nästa år. Regeringen har knappast råd att inte öka anslagen till arbetsmarknadsprogram och ersättningar till arbetslösa. Antalet personer som blir utstämplade kommer att öka. Dessutom är det ju valår 2010.

Regeringen försökte ju göra en stor affär av att anslagen ökades inför 2009. Men eftersom det mesta av anslagsökningarna handlar om utbetalningar i form av ersättningar i a-kassesystemet och till de som finns i Jobb- och utvecklingsgarantin går det ju knappast att förhindra utgiftsökningar. Enda sättet att minska utgifterna vore ju att sänka ersättningsnivåerna. Det är säkert en våt dröm hos enskilda borgerliga politiker att göra det. Men det kommer knappast att ske ett valår.

Vidare har ju Fredrik och Anders sagt att det finns utrymme att öka bidragen till kommuner och landsting. Oavsett vad Maud tycker om det kan hon knappast förhindra detta. Jag tycker att det är bra att öka anslagen till kommunal verksamhet. Behoven av sjukvård, skola och omsorger om de äldre minskar ju inte bara därför att det råkat bli lågkonjunktur.

Det regeringen borde göra är att satsa mer medel på offensiva och arbetsskapande åtgärder för att underlätta byte av bransch och arbetsgivare. Många arbetslösa kommer att behöva omfattande påbyggnad av och ny kunskap för att bli anställningsbara. Allt för mycket används nu till att enbart betala ut ersättningar. Det behövs mer utav arbetsmarknadsutbildning i olika former. Utbildningarna ska självklart planeras och genomföras i nära samarbete med omställningsföretag, näringslivet, kommuner och landsting för att tillgodose kommande behov av utbildad arbetskraft.

Flyga drake


Jag har läst en fantastisk berättelse ”Flyga drake”. Boken är skriven av Khaled Hosseini.

Det är en berättelse om vänskap och blodets betydelse. Boken handlar om två vänner som växer upp i Kabul precis tiden innan de omvälvningar som drabbat Afghanistan i samband Sovjets invasion, inbördeskrig och talibaner. De växer upp tillsammans – men ändå på olika villkor. Den ene pojken (Amir) är rikemansson och den andre pojken (Hassan) är dennes tjänare. Amir går i skola och har en ombonad tillvaro, Hassan kan inte läsa och arbetar i hemmet. Trots att pojkarna är goda vänner kan inte Amir undvika att något utnyttja sitt övertag som rik och läskunnig.

Hassan är trots allt som händer trogen sin kamrat tills en dag då något händer som bryter de band som funnits mellan pojkarna. Amir hamnar, tillsammans med sin far, i USA. Där skapar han sig ett nytt liv tills det ögonblick då barndomstiden gör sig påmind igen. Amir får chansen att återgälda den skuld han har till sin gamle vän Hassan.

Det är fantastisk berättelse som författaren skrivit. Läs den!

Övergivna platser – Två


… är den andra boken författad (och fotograferad) av Jan Jörnmark. Här fortsätter han att dokumentera övergivna platser och att resonera om vad som orsakat förändringarna. Han fortsätter i denna bok sin något kritiska skildring av den svenska bostadspolitiken under efterkrigstiden och vilka konsekvenser den haft. Boken har sin utgångspunkt i den elektroniska värld vi på full fart är på väg in i. Jan skildrar förändringar i våra större städer där nedlagda och övergivna miljöer ger plats för omvandling och utveckling av stadsmiljöer.

Jan beskriver även förändringar i människors fritidssysselsättningar som fått till följd att verksamheter har slagits ut och andra kommit i dess ställe. Bägge böckerna är läsvärda och intressanta.

Övergivna platser


… är en bok (och en hemsida) författad av ekonomihistorikern Jan Jörnmark. Han har besökt olika övergivna platser och reflekterar över de mekanismer som lett till att dessa platser övergivits. Här möter vi ett övergivet danspalats, flera övergivna bostadsområden på platser där även arbetsplatserna försvunnit. Han beskriver kort den svenska bostadspolitiken under efterkrigstiden och vilka konsekvenser som den ledde till. Han beskriver i samband med besök på ett antal övergivna livsmedelsindustrier vilka mekanismer som långsiktigt ledde till att de slogs ut och sedan lämnades kvar.

Det är en spännande bok i så motto att den är full av bilder på gamla arbetsplatser, bostäder och annat. Många av dessa platser finns fortfarande kvar – andra områden är under kraftig omvandling (som exempel de gamla varvsområdena i Göteborg).

En av de platser han besöker är platsen för Bukettens huvudkontor som låg utanför Eskilstuna. Se bilderna här!

Läs den! Jag ska ge mig i kast med bok nummer två med samma titel.

Den löftestid nu kommer


Finansminister Anders Borg har blivit mindre pessimistisk. Det låter ju bra. Det är till och med som så att det verkar finnas möjlighet till vissa satsningar i kommande statsbudget. Fast det är väl varje finansministers uppdrag – oavsett politisk tillhörighet ett år innan ett allmänt val. Det är knappast något att hymla om.

De flesta partiers företrädare kommer att genomföra sommartal. Folkpartiet har, genom  Jan Björklund, lovat att strida för att kommuner och landsting ska få mer pengar. Maud Björklund anser tydligen att det utrymme som finns ska komma småföretagarna till del. Men hon har ju lovat småföretagare mycket tidigare utan att leverera särskilt mycket.

Det viktiga sommartalet har ännu inte hållits. Fredrik Reinfeldt ska ju hålla sitt tal inför sina välbärgade kompisar. Det ska bli intressant att höra vad han har för budskap. Trots allt är det Moderaterna som är motorn i regeringen och som har det sista ordet i de flesta viktiga frågor. Sen får de övriga tre partierna hovera sig så mycket som de vill.

Men det är klart att det kommer att bli en del sena nätter i höst. Samtliga borgerliga partier måste ju få med en del hjärtefrågor i statsbudgeten. Det är ju – trots allt – bara ett år kvar till nästa riksdagsval!

Det är nu i höst som grunden läggs till kommande valprogram.

%d bloggare gillar detta: