Månadsarkiv: juli 2012

Det är fritt fram att spendera hur mycket man vill


Dagens Nyheter skriver att det sedan 2007 inte finns några formella bestämmelser som reglerar myndigheters representation. Tomas Kjerf, utredare på Ekonomistyrningsverket, säger till tidningen att …

Det är bara att härja fritt och stå för det.

Med det menar han väl att myndigheterna får lägga så mycket man önskar på representation bara man sedan kan möte medborgarna och stå pall för frågor och synpunkter. Det ska förstås finnas uttalade regler för vad som är tillåtet och vad som inte är det. Tomas säger till tidningen att det är ganska allvarligt att man brutit mot de egna bestämmelserna. Det är ju ganska lätt att hålla med om!

Länkar: dn.se, dn.se, Ekot, SVT

Andra som skrivit: Peter Johansson, Ann-Sofie Wågström, Alliansfritt Sverige, Mario Matteoni

Människan är skyldig till den globala uppvärmningen


Dagens Nyheter skriver idag kort om den amerikanska forskaren Richard Muller. Han har tidigare varit skeptisk till att det är mänskliga aktiviteter som ligger bakom den globala uppvärmningen.

Efter att själv, tillsammans med andra, genomfört en studie (sammanfattning) har han nu ändrat ståndpunkt. Han konstaterar att det är utsläppen av växthusgaser de senaste 250 åren som står bakom den globala uppvärmningen. Richard avslutar ett debattinlägg med …

Science is that narrow realm of knowledge that, in principle, is universally accepted. I embarked on this analysis to answer questions that, to my mind, had not been answered. I hope that the Berkeley Earth analysis will help settle the scientific debate regarding global warming and its human causes. Then comes the difficult part: agreeing across the political and diplomatic spectrum about what can and should be done.

Det är väl frågan om detta räcker. Det finns allt för många skeptiker i denna fråga. Men som han ändå antyder i sin artikel – nu är det upp till politiska beslut för att hindra denna utveckling!

Stockholm – en delad stad


I en artikel i Svenska Dagbladet konstateras krasst att ”… Pengarna har vuxit till sig i centrum, ute i ytterförorterna har slantarna däremot blivit färre.” En bidragande orsak till att det blivit så är den snabba ombildningen från hyreslägenheter till bostadsrätter. Roger Andersson, kulturgeograf på Uppsala universitet, säger till tidningen att …

Det har skett en sortering med en mindre blandning i Stockholms innerstad än tidigare. I mina ögon beror det till stor del på ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter. När bostäder har övergått till att bli en marknadsvara har läget drivit upp priserna.

Detta har, för att vara tydlig, inte skett av en slump. Det har varit medveten politik att minska på hyresrätter. Joakim Larsson (M), ytterstadsborgarråd i Stockholm, säger i och för sig att man behöver verka för ett mer blandat boende i Stockholm. Konkret har detta hittills skett genom …

Till exempel tillåter vi ombildning i delar av staden som har stor majoritet av hyresrätter, medan vi inte längre tillåter ombildningar i innerstaden.

Som lök på laxen håller inte byggandet den takt den borde för att hålla jämna steg med befolkningstillväxten. Det innebär att Stockholm kommer att fortsätta denna utveckling där de som har råd bor väl avskilda från de andra som har att välja boende efter råd och lägenhet.

Utländsk arbetskraft har reducerats till billig handelsvara


Torbjörn Johansson och Thord Ingesson, från LO, talar idag på Aftonbladets debattsida om hur ansvarig minister de senaste tio åren ”varje höst kallad till riksdagen för att förklara vad regeringen tänker göra åt missförhållanden och dåliga arbetsvillkor i de svenska bärskogarna.” De berättar att utländsk arbetskraft inom vissa branscher har blivit till en handelsvara vilken som helst. De säljs till lägsta möjliga pris.

Inlägget är ju skrivet i anledning av de skriverier som varit den senaste tiden kring, framför allt, bulgariska bärplockare. Till det kommer att omkring 6.000 thailändska bärplockare har beviljats arbetstillstånd. Det innebär en fördubbling jämfört med föregående år. Det finns därför en tydlig risk att det kommer att skrivas mycket om bärplockare ute i de svenska skogarna i höst. Herrarna ställer nu krav på att regeringen ska agera och presenterar förslag på tre områden där det behövs aktivitet:

  • Reglera EUs fria rörlighet till arbetstagarnas förmån
    Nuvarande regler gör det möjligt för arbetsgivare att spela ut arbetstagare mot varandra. Den arbetare som accepterar lägst lön får arbetet.
  • Arbetstillståndssystemet
    Det måste finnas en koppling mellan antalet beviljade arbetstillstånd och behovet av arbetskraft.
  • Bärbranschen
    Ett grunduppdrag för näringspolitiken är att upprätthålla gemensamma spelregler.

Det är uppenbart att branschen inte förmår att klara av detta själva. Det behövs en kombination av reglering genom lagstiftning, att branschen hittar former för att premiera seriösa företag och att konsumenterna efterfrågar bär som är plockade och bearbetade på ett etiskt bra sätt.

Grand Hôtel var ­billigast


Dagens Nyheter har stått för dagens stora nyhet. Tillväxtverket har använt stora summor pengar för intern representation och på andra därmed liknande aktiviteter. Det handlar om totalt 16,5 miljoner kronor sedan 2010. Det råder ingen tvekan om att man låtit sig väl smörja kråset både i form av god mat som drycker.

Verket har heller inte följt sina egna interna regler för hur intern representation ska ske. Man har ätit och druckit för betydligt mer pengar än vad regelverket tillåter. Christina Lugnet, generaldirektör på Tillväxtverket, försvarar en del av utgifterna …

Jag granskar ju inte varje detalj, däremot har jag ju avdelnings­chefer som attesterar det som händer på respektive avdelning och jag är den typen som har fullt förtroende för mina chefer. Sen kan det finnas ett och annat som slunkit igenom som jag kan hålla med om inte ska finnas i vår verksamhet.

Jag är minsann inte moralist i sådana här saker. Det är klart att Tillväxtverket som arbetsgivare ibland behöver samla sina anställda för interna möten och för uppmuntran i deras arbete. Jag begär inte ens att de ska träffas på vandrarhem eller andra platser till likartad standard. Men här synes det som om man har blivit något fartblind. Någon annan har betalat och det har inte funnits någon gräns uppåt! Man har kanske låtit sig inspireras av representationskultur (eller vad man trott vara det) inom det privata näringslivet.

Vi lär väl komma att få se många pudlar, nedsänkta blickar och höra många ursäktande uttalanden från denna myndighet en tid framåt. Måhända att en och annan myndighet kommer att få utsättas för samma granskning.

Länkar: dn.se, dn.se, dn.se, SvD, SVT, Ekot, Resumé, Ekot, SVT, SVT

Andra som skrivit: Rosemari Södergren, Mario Matteoni, Högbergs tankar

Socialdemokraterna vinner alltmer förtroende


Enligt en SIFO-undersökning som PR-byrån Westander har beställt har nu Socialdemokraterna störst förtroende för sin politik för att hantera jobben och arbetslösheten. Samtidigt sjunker förtroendet för Moderaternas jobbpolitik. Siffrorna för övriga partier är väldigt låga (samtidigt som en tredjedel av de tillfrågade inte kunde ange något parti. Det är klart att man inte ska dra för stora växlar på detta resultat. Det är långt till näst kommande allmänna val.

Nu gäller det bara att hänga i och fortsätta prestera politik.

Länkar: Aftonbladet, dn.se, GP

Andra som skrivit: Markus Mattila, Sebastian Stenholm, Martin Moberg

Industribloggare: Leine Johansson, Kaj Raving

Drive all night


Fan att jag inte hann med att köpa någon biljett till årets konserter. Får väl hålla till godo med detta:

Om äldrevården eller om hur mycket kiss en vuxenblöja får innehålla


Jag läste igår en text i DN Kultur som skakade om mig ganska ordentligt. Den är skriven av Kristina Lindquist. Hon diskuterar i den hur den svenska äldrevården har blivit och kring debatten om vinstuttag. Hon utgår från en boken ”Så dödar vi en människa” skriven av Stefan Gurt. I boken berättar Stefan om sin far och om hur snabbt han förtvinade och gick bort efter att ha blivit intagen på ett äldreboende. Man har bara tid att låta de boende vara ute en timme per vecka. Kristina berättar …

Sven Gurt bodde sin sista tid på ett hem som ägs av Carema, och sonen har inga direkta invändningar mot att tolka det som hände där i politiska termer. Patienter som sövs ner för att bli fogliga. Ingen fin sista tid, bara förvaring. Men det räcker inte. Gurt läser i sin pappas anteckningsbok: ”ENSAM, ALLDELES ENSAM. På söndan lite mer lågmält: ENSAM.” Han är själv övertygad om att pappans avsked från livet hade blivit bättre om han hade besökt honom varje dag, och riktar skulden minst lika mycket mot sig själv som mot äldrevården. Han ser en ”en kärna av likgiltighet” i det svenska samhället och jämför med sin frus hemland Kina, där svärmor tas om hand med största respekt – av familjen. Utan gamla tiders påtvingade umgänge blir vi alltmer ensamma, menar Gurt.

Det är tydligt att vi behöver diskutera hur den svenska äldrevården har blivit och hur den ska finansieras och drivas i framtiden. Det som beskrivs i boken är inte på något sätt ett värdigt förhållningssätt mot de människor som hamnat där.

Jag kommer att beställa boken!

Berätta vad ni gör för att säkerställa att bären inte ger en besk bismak av oansvar


Per Grankvist, journalist och författare till boken ”CSR i praktiken”, uppmanar i dagens SvD Brännpunkt de svenska bärföretagen att tala om för oss konsumenter vad de gör för att säkerställa att verksamheten bedrivs under goda villkor. Han säger att fokus i skriverierna hittills mest har legat på alla utom de bärföretag som använder de svenska bären. Han menar att svenska företag i stort sett bara arbetar med CSR när det gäller att anlita verksamheter utanför Sveriges gränser.

Svenska konsumenter har all rätt att få veta under vilka förhållanden de varor som vi köper är producerade. Vi borde oftare fråga om detta och ställa krav på att de varor vi köper inte är producerade under sämre villkor än vad vi själva skulle acceptera.

Per avslutar sitt inlägg med denna rimliga uppmaning till svenska bärföretag:

Så Björnekulla, Bob, Findus, Ekströms, Finnerödja och Hemköp (och de företag som äger dessa varumärken), berätta gärna vad ni gör för att säkerställa att inte era bär ger oss konsumenter en besk bismak av oansvar.

Ordning och reda på svensk arbetsmarknad


Hillevi Engström argumenterar idag för ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden. Det är väl knappast att förvåna sig över att nyheter om, framför allt, bulgariska bärplockare som utnyttjats hänsynslöst har tvingat den borgerliga regeringen till att uttala sig. Hillevi meddelar i sitt inlägg den att den svenska regeringen förbereder ett antal förslag för att ”ytterligare stärka skyddet för personer från EU-länder som arbetar i Sverige”. Hon säger …

Regeringen avser därför att gå fram med ett lagförslag som innebär att samtliga företag som utstationerar arbetskraft till Sverige i mer än fem dagar måste anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Utöver information om var och när man arbetar ska också en kontaktperson utses på arbetsplatsen, liksom uppgifter till en avtalsslutande kontaktperson i hemlandet.

Regeringen föreslår en del övriga åtgärder som man hoppas ska förbättra situationen för arbetare som kommer från andra länder för att arbeta i Sverige.

Thord Ingesson, migrationspolitisk expert LO, argumenterar för att reglera den fria rörligheten till arbetstagares och fackliga organisationers fördel. Thord har en betydligt mer pessimistisk syn på detta än vad den ansvarige ministern uppvisar i sitt inlägg. Han skriver att …

De oseriösa har dock ännu några kort kvar att spela ut. Till att börja med kan dom syna det klena lagstödet som Migrationsverket har för de hårdare reglerna. Reglerna går nämligen helt på tvärs med intentionerna i avregleringen av arbetstillståndsregelverket som alliansregeringen genomförde i december 2008. Med 6000 thailändska plockare på väg in till de svenska skogarna för att delta i årets skörd, mer än dubbla antalet mot ifjol, misstänker vi att bedrövelserna för årets säsong inte ännu tagit slut.

Det finns en stor risk att skriverierna om bärplockares situation i de svenska skogarna bara har börjat. De lösningar som Hillevi skissar på ovan kommer ju inte att kunna ha någon som helst bäring på årets situation. Det enda som återstår är för konsumenter att börja ställa frågor om var bären är plockade, hur de har plockats etc. Vidare behöver man börja sätta strålkastarskenet mot de företag och individer som så gärna leker med fattiga människors desperation efter arbete.

Någonstans finns det människor som tjänar pengar på dessa människors olycka.

Länkar: SVT Debatt, SvD Brännpunkt, Arbetet, Arbetet, dn.se, SvD

Andra som skrivit: LO-bloggen, Ann-Sofie Wågström

%d bloggare gillar detta: