Månadsarkiv: maj 2012

Det behövs tydligare fördelningspolitiska inslag i skattesystemet


Erik Åsbrink, tidigare finansminister (S), har under dagen deltagit i ett skatteseminarium anordnat av Almega. Erik sade bland annat att …

Skatteuttagets nivå har sjunkit på senare år, men jag tror att det är svårt att fortsätta på den vägen med tanke på att vi har en åldrande befolkning. Ska vi upprätthålla en generell och generös välfärd så tror jag till och med att vi kan behöva höja skattetrycket något under de kommande åren.

Enligt hans mening borde fastighetsskatten höjas eftersom ”… ekonomer är överens om att det här är den kanske minst skadliga skatten av alla skatter”. Samtidigt säger han att detta endast är möjligt om det sker som en blocköverskridande reform. I dagens politiska klimat är det knappast möjligt att genomföra detta. Vidare anser han att arvs- och gåvoskatten borde återinföras. Erik medgav i seminariet att jobbskatteavdragen förmodligen har haft vissa sysselsättningspositiva effekter. Vidare vill han se över företagsbeskattningen där han ser stora möjligheter att genomföra reformer som kan finansieras inom systemet.

Så vitt jag kan förstå det finns det all anledning att lyssna till Eriks tankar – även om man kanske inte delar alla hans synpunkter. Min inställning är den att det kommer vara svårt att höja inkomstskatter särskilt mycket. Däremot borde det vara rimligt att se över andra ”trögrörligare” skattebaser.

Annons

Om att arbeta till 75


AMF har producerat en rapport (Vem kan jobba till 75?) som visar att allt fler personer (43 % av de tillfrågade) vill arbeta längre. Rapporten visar även att det finns tydliga regionala skillnader hur länge som människor arbetar kvar i arbetslivet. I Stockholms län arbetar nästan var femte invånare mellan 65 och 74 år, i Norrbotten endast var tionde. Rapporten har även använt resultat från en EU-studie. Denna visar, bland annat, att drygt 90 % av de tillfrågade skulle vilja arbeta deltid för att kunna fasa in sig i pensionärslivet.

AMF:s rapport bekräftar tidigare uppgifter att människor med vissa typer av arbeten både kan och vill arbeta längre. Det hänger väl ihop med att man ofta börjar sitt yrkesliv senare (efter högre studier) och har ett arbete som är icke fysiskt utslitande. Här har lagstiftarna att ta hänsyn till detta när man börjar finslipa på pensionssystemet. Begär man att fler ska kunna arbeta längre upp i åldern gäller det ju att även satsa resurser på att skapa förutsättningar för ett yrkesliv där alla kan arbeta längre. Vidare borde man väl sluta att titta på slutåldern för arbetslivet – det skiljer ju även när man påbörjar sitt arbetsliv.

Därför borde LO i kommande avtalsförhandlingar börja driva frågan om att förändra villkoren för SAF-LO Avtalspension. Idag börjar börjar de privata arbetsgivarna att betala in pensionspremier det år en anställd fyller 25 år (samma för de privatanställda tjänstemännen). Detta missgynnar LO:s medlemsgrupper som i allmänhet börjar förvärvsarbeta tidigare än tjänstemannagrupperna.

Länkar: vlt, SvD, dn.se, SVT, Östnytt, Kollega

Andra som skrivit: PensionsåldersutredningenPensionsåldersutredningen

Industribloggare: Carola Andersson, Leine Johansson

Facklig framgång för IF Metall


IF Metall har tecknat ett nytt kollektivavtal med Industri- och kemigruppen om ett avtal för Tvättindustri/Textilservice. Avtalet ger löneökningar om 3,1 % för en avtalsperiod om 13 månader. Den kanske viktigaste förändringen med denna överenskommelse är att det bara blir möjligt med visstidsanställningar på kortare tid än en månad om det finns specifika skäl. Anna Gustafsson, avtalsansvarig för detta avtalsområde på IF Metalls förhandlingsenhet, säger …

På det här avtalsområdet har vi haft väldigt många daglönearbetare. På ett halvår efter förra avtalet fanns det mer än 800 anställningsavtal på mindre än en vecka. Det problemet har vi bara inom det här avtalsområdet i IF Metall.

Med tanke på att det finns omkring 1.500 personer anställda på detta avtalsområde är det många som får något tryggare anställningsförhållanden. Förhoppningsvis visar detta att IF Metall inte är emot att förbättra villkoren för kvinnligt dominerade branscher. Däremot vill vi gärna diskutera verktygen för att uppnå detta.

Industribloggare: Kaj Raving

EU-kommissionen ifrågasätter sänkt krogmoms


Sverige får både ris och ros från EU-kommissionen när man presenterade sin utvärdering för varje lands ekonomiska politik. Sverige får i huvudsak godkänt för sin genomförda politik. Men man ger även den svenska staten kritik i några avseenden. Den borgerliga regeringen har ju drivit fram en halverad restaurangmoms med motivet att detta ska bidra till att sänka arbetslösheten bland ungdomar. Men, som kommissionen uttrycker det …

Erfarenhet från andra länder visar att dessa åtgärder har kritiserats som kostsamma, med en begränsad effekt på sysselsättningen.

Man föreslår även saker som väl mer faller den borgerliga regeringen i smaken (och sådant som inte gör det) …

Kommissionen menar att deltagandet på den svenska arbetsmarknaden av unga människor och svaga grupper bör förbättras,  genom en aktiv arbetsmarknadspolitik och främjandet av ökad flexibilitet i lönebildningen, framför allt på den nedre delen av löneskalan, och en översyn av anställningsskyddet, till exempel vad gäller provanställningsperioder.

Hela dokumentet finns här.

Länkar: Europa-Portalen, fackligt.eu, di.se, dn.se, Ekot

Industribloggare: Kaj Raving, Leine Johansson, Juhani Kulo

Jag gillar Folksam ännu mer idag!


… meddelar idag att man kommer att ”avinvestera” sitt innehav av aktier i Lundin Petroleum. Orsaken är, som Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande Folksam, säger …

Vi är engagerade i det som våra kunder bryr sig om och därför är en aktiv ägarstyrning central för Folksam. Vårt beslut att sälja grundar sig på hur Lundin Petroleums styrelse och ledning valt att hantera de allvarliga anklagelser som riktats mot bolaget.

Med en sådan aktiv inställning till hur man placerar sina pengar gör det enkelt för mig att fortsätta vara kund i Folksam.

Handels har meddelat att de följer Folksams ställningstagande och kommer därför att sälja av sitt innehav.

Länkar: di.se, SvD, dagens arena, SVT, dn.se, SvD, Ekot, Handelsnytt

Vad är hårdmetallic för slags musik?


Den tidigare politiska skribenten på Svenska Dagbladet, numer riksdagsledamot (M) Maria Abrahamsson, har idag fått sig publicerat ett märkligt inlägg i Aftonbladet. Maria utgår från det faktum att Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och LO idag har ordföranden med bakgrund i IF Metall.

Jag förstår inte riktigt vad hon vill med sitt inlägg annat än den litet griniga kommentaren …

Mån om sin lågmälda politiska profil talar han tyst om vilken politik han vill föra. Hittills har den taktiken belönats av väljarna. Annat lär det bli när Löfven tvingas avslöja vilka de egentligen är som ska betala skattehöjningarna på upp emot 25 miljarder kronor som socialdemokraterna har aviserat i partiets vårbudget.

Hon driver tesen att Jonas Sjöstedt kommer att bli sidsteppad och i all sin ensamhet kommer att ”lira” hårdmetallic (sic). Jag antar att Maria menar ”heavy metal”. Vad jag har förstått är det ett musikaliskt begrepp som började användas under slutet av 1960-talet då tidigare bluesinfluerad rockmusik blev allt ”tyngre”. Som exempel detta …

Andra som skrivit: Alliansfritt Sverige

Fattiga barn sjunker djupt


I en rapport där Unicef har jämfört 35 länder konstateras att, när det gäller antalet barn som ligger under den nationella fattigdomsgränsen, Sverige ligger på åttonde plats. Däremot ståtar Sverige med en mindre hedrande 22 plats när det gäller hur djupt under fattigdomsgränsen ett land låter sina fattiga barn falla. Christina Heilborn, jurist på Unicef, säger …

Det finns ungefär 150 000 barn som lever i fattigdom i Sverige. Men det som är alarmerande i den här rapporten är att de barnen som har det allra sämst ställt, de halkar efter och uppmärksammas inte tillräckligt av de åtgärder som finns i dag.

Den borgerliga regeringen har ju mest ruskat på sig litet grann och hävdat att sådana här rapporter, som Rädda Barnens, är överdrivna. De hävdar med en dåres envishet att jobbskatteavdrag minsann och framför allt har gynnat de med de lägsta inkomsterna. Det torde rimligtvis vara svårare att avfärda denna rapport från ett av FN:s organ. Det ska dock bli intressant att få se hur man kommer att kommentera denna undersökning. Jag antar att man har satt ett antal personer att granska rapporten med förhoppningen att sticka hål på ett eller annat påstående.

Oavsett vad man tycker om detta hedrar det knappast att en välfärdsstat (som man hävdar att Sverige fortfarande är) låter sina fattigaste, tillsammans med sina föräldrar, sjunka djupare ned i fattigdom. Men detta är det pris som den borgerliga regeringspolitiken innebär. Vi som hedras med alla skattesänkningar betalar detta moraliska pris för vår förbättrade standard.

Länkar: Ekot, dn.se, SVT

Andra som skrivit: Martin Moberg, Peter Johansson, Annika Högberg, Alliansfritt Sverige, Carola Andersson

Farligare för unga män att arbeta


Arbetsmiljöverket presenterar idag statistik som visar att arbetsmiljöolyckorna fortsätter att öka. Nästan 28.000 personer skadades så pass allvarligt att de tvingades att sjukskriva sig från sitt arbete. En tydlig trend är att arbetsolyckorna har blivit fler inom bemanningsbranschen. Vidare är det unga män yngre än 25 år som löper störst risk att skada sig på arbetet. Mikael Sjöberg, Arbetsmiljöverkets generaldirektör, säger att …

Unga män är kända för ett högre risktagande överlag, och de finns i branscher och på arbetsplatser som har en hög olycksrisk från början. Är du då dessutom inhyrd tillkommer ytterligare risker

Lars-Erik Folkesson, IF Metalls arbetsmiljöenhet, delar denna syn. Han säger

Vi har sett en tydlig ökning av olyckor i bemanningsbranschen. Inte på de stora företagen där de inhyrda är inne för längre perioder och ofta får en bra introduktion. Men är man inne i korta perioder och inte får någon utbildning i jobbet löper man större risk för att råka ut för en olycka.

Bemanningsföretagen har all anledning att ta dessa siffror på stort allvar och tillsammans med sina kundföretag finna rutiner för att motverka och minimera att olyckor sker.

Män råkar oftare ut för arbetsplatsolyckor – kvinnor drabbas oftare av belastningssjukdomar och andra relaterade arbetssjukdomar.

Det är tydligt att det behövs fortsatta satsningar på att minimera risken för arbetsskador. De fackliga kraven på att staten borde ge arbetsmiljöverket mer resurser att genomföra arbetsplatsbesök är onekligen inte orimliga. Det vore en investering för samhället att säkerställa att anställda slipper hamna i sjukskrivning och i stället kunna utföra sitt arbete.

Kanske delar inte regeringen denna syn? Bland det första som den borgerliga regering som tillträdde efter valet 2006 gjorde var ju att dra in på anslagen till Arbetsmiljöverket och att slå sönder den forskning som fanns kring arbetsmarknadens frågor.

Länkar: Arbetet, da.se, di.se, dn.se, SVT, SVT Debatt, Ekot, E-K

Industribloggare: Leine Johansson, Kaj Raving

Vi är bra på det vi gör!


Tidningen Fokus har publicerat en intressant artikel om varför IF Metall håller på att ta över. Artikeln fokuserar kring Ernst Blomberg, förbundsordförande för Metall från mitten av 1890-talet. Artikeln berättar att från och med då Ernst blev ordförande …

… skulle det råda ordning och reda. För Blomberg handlade det om makt. Strategin han drog upp, som sedan dess har löpt som en röd tråd genom metallfackets historia, går att sammanfatta i en kort devis: man måste alltid vara beredd att sätta makt bakom orden.

Bara hota om strejk om man är beredd att strejka. Aldrig inleda en strid som man inte har utsikt att vinna.

I de fackliga förbundens historia tvistade man om huruvida man skulle ha en låg facklig avgift för att locka fler att bli medlem. Under Ernst Blomberg valde Metall att höja avgiften för att kunna bygga upp strejkfonder och sin organisation. Med den taktiken kunde man välja sina strider och med större säkerhet driva konflikten till ett lyckat resultat. Metall byggde upp strejkfonder för att de strejkande skulle kunna ha understöd och därmed vara mer uthålliga i den fackliga kampen. På så sätt blev höjda fackliga avgifter och en bättre ordning i organisationen ett framgångsvapen. Hade Metall haft större inflytande över det tidiga LO hade det kanske aldrig blivit någon storstrejk 1909.

Arvet från Ernst Blomberg är levande inom förbundet även om de flesta medlemmar och förtroendevalda förmodligen inte vet vem han är. IF Metall behöver inte vara det förbund som skriker mest. Förbundet tvekar heller inte att gå egna vägar om man bedömer att detta är i grunden positivt för de fackliga medlemmarna.

Det är ett betydelsefullt arv vi har att hedra. Det betyder inte att man ska vara enbart tillbakablickande och hylla forna tiders framgångar. Det gäller att hitta vägar framåt i den komplicerade framtid vi står inför. Det är det bästa sättet att hedra de principer som grundlades inom förbundet vid Ernst Blombergs tid.

”It’s a long way to the top …”

LO gillar inte monarkin


Idag kunde jag motta ett glädjens budskap från LO-kongressen. Kongressens majoritet beslutade att LO ska verka för att monarkin avskaffas. Det uttrycktes att monarkin är ett otidsenligt statsskick. Däremot avslog man en motion som skulle innebära att LO skulle utreda hur ett annat mer demokratiskt statsskick skulle införas. Nu gör det ju inget eftersom Republikanska föreningen ju har tagit fram ett sådant förslag.

Här kan du bli medlem i Republikanska föreningen!

Länkar: Arbetet, da.se, ka.se

%d bloggare gillar detta: