Månadsarkiv: april 2010

Så slår piskan


Sveriges Radio rapporterar om Lotta Rosenkvist. Hon är sjukskriven sedan några år tillbaka. Hennes sjukpenning upphörde vid årsskiftet varvid hon övergick till arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion. Det är ännu inte klarlagt huruvida hon kan återgå i arbete hos sin senaste arbetsgivare. Regelverket är dock sådant att hennes ersättning kommer att sjunka kraftigt eftersom hon fortfarande är anställd. Skulle hon dock vara arbetslös skulle hennes ersättning inte påverkas lika mycket.

Sven Otto Littorin ser dock inget konstigt med detta. Så slår piskan mot de som redan är drabbade.

Annons

Debatt om debatten


Häromdagen presenterade de tre partierna i det röd-gröna regeringsalternativet sina förslag om att leverera mer pengar till vård, skola och omsorg. Mats Odell, kommunminister, kommenterade förslagen med att:

”– Det är ren Tobleronepolitik. Man tar det på kortet och skickar fakturan till svenska folket, sade han, citerad av TT.

Det hör till politikens spelregler att man kan få mothugg och argument som motsätter sig de egna förslagen. Det man kan diskutera är tonen emellan olika politiska företrädare. Att bibehålla respekten för varandra och olika ideologiska ståndpunkter är grundläggande för demokratins förtroende. Kan inte de politiska företrädarna bibehålla en hövlig ton sinsemellan kan man knappast begära att väljarna ska hysa förtroende för politikens innehåll.

Allt tyder på att det kommer att bli ett jämnt val i höst. I ett sådant läge kan det vara frestande att använda smutsiga medel i debatten. Det som hänt är att debatten nu mer handlar om Toblerone än om hur framtidens välfärd ska finansieras. Omedvetet eller ej har Mats Odell lyckats med sitt uppsåt.

De röd-gröna partierna har allt att vinna på att hålla fokus på innehållet i den politik vi vill genomföra. Vi vinner inget på att falla i Mats Odells fälla.

Hornsgatan


Jag har läst ytterligare en bok av Ernst Brunner. Bokens handling är förlagd till Hornsgatan och dess omgivningar på Söder i Stockholm. Boken följer ett antal människor under ett par veckor i ett varmt augusti. Personerna springer på varandra om vartannat och beskriver vilka förhållanden de står till varandra.

Det är en berättelse om kärlek, brusten, misslyckad och sökande. Personernas erfarenheter och livsbetingelser styr hur de agerar. Boken avslutas med crescendo vid kräftpremiären med dunder och brak.

Jag gillar boken och tycker om att läsa Ernst Brunner.

Kunzelmann & Kunzelmann


En fördel med att stanna hemma från arbetet vid sjukdom är att man inte kan göra så mycket annat än att läsa. Idag har jag läst färdigt boken ”Kunzelmann & Kunzelmann” skriven av Carl-Johan Vallgren.

Förlaget kallar det för en skälmroman vilket man ju kan hålla med om. Boken handlar om den moderna tidens ytlighet och vad som är äkta. Boken följer en fars, visar det sig, falska liv och sonens misslyckanden, ekonomiska såväl som i privatlivet.

Fadern, Viktor, visar sig vara något helt annat än vad som getts sken utav. Boken följer Viktors uppväxt i Tyskland under 30-talet och genom krigsåren. Viktor visar sig ha talang för dubbelliv och att skapa falska konstverk. Denna talang bygger han sedan hela sitt liv på när han skapar sig en karriär i Sverige.

Sonen, Joakim, har ingen aning om faderns dubbelliv förräns vid faderns bortgång då allt uppdagar sig.

Boken är betydligt bättre än min förmåga att presentera den. Om du inte gjort det – läs boken!

Är det någon skillnad mellan blocken


Ann-Marie Lindgren pratar med deltagarna vid ABF Sörmlands årsmöte i Eskilstuna. Hon menar att det finns en stor skillnad mellan blocken – även om man får gräva lite under slagorden.

Ann-Marie menar att det skett en förskjutning av makten. Från det folkvalda-politiska till marknaden (eller snarare starka kapitalintressen). Det har skett under 90-talet och framåt. Höstens val handlar, bland annat, om att politiken ska börja ta tillbaka mer av sitt inflytande.

Marknaden är inte särskilt kompetent att fatta kloka miljöpolitiska beslut. Det är endast under galgen det kan ske förändringar. Flygindustrin kämpar emot förändringar – men miljön bryr sig inte om att flyget är så betydelsefullt som det är.

Moderaterna har startat en kampanj under rubriken ”Rättvisa” där man stulit ett antal s-märkta slagord. Men verkligheten pekar ju åt ett helt annat håll. Arbetslösheten är fortsatt hög. Regeringen räknar med att arbetslösheten kommer att ligga kring 6,5%. Rapporter visar att barnfattigdomen ökar.

Arbetarrörelsen har verkat för att utjämna klyftor i samhället som det bästa sättet för att öka makten för lågbetalda och andra som har det svårt. Lösningen är inte att öppna upp för enskilda att göra klassresor. Det är den kollektiva styrkan som kan innebära påtagliga förändringar för de flesta.

Idag ser vi en utveckling där ojämlikheter ökar. Förändringarna inom sjukförsäkringen, som delvis sålts in genom påstående om fusk, visar tydligt vad man vill. Har någon sett moderata kampanjer för att motverka skattefusk? Moderaterna har skapat ett byråkratiskt system där man tar ifrån människor eget inflytande. De förminskas och förnedras, de tvingas ut att konkurrera med fullt friska människor på en arbetsmarknad med hög arbetslöshet.

Moderaterna vill skapa en armé av lågbetalda människor som ska ta de nya jobben som man menar ska komma i framtiden. Man gör detta genom att försämra ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen, begränsa antalet dagar som man kan få ersättning och höja avgifterna. Man har vidare minskat på möjligheten för människor att delta i arbetsmarknadspolitisk utbildning för att stärka sina möjligheter att få arbete.

Den rödgröna alliansen vill genomföra förändringar i en annan riktning för att öka enskilda människors makt och inflytande.

Den rödgröna alliansen kan inte skapa underverk dagen efter man tillträtt regeringsmakten. Det är fortfarande ett ekonomiskt besvärlig läge. Samtidigt har den borgerliga raserat väldigt mycket av strukturer. Det kan därför handla om att bygga upp nya organisationer. Skattesystemet har förändrats, tidigare statliga företag har sålts ut etc. Förändringar i en positivare riktning kan ta lång tid att genomföra.

Vi behöver diskutera vilken typ av samhälle vi vill ha i framtiden.

Utanförskap – för vilka och varför


… är en bok skriven av Carina Nilsson. Boken handlar ”om arbetslinjen i praktiken för sjuka och arbetsskadade”.

Carina Nilsson har tidigare arbetat som utredare på LO inom arbetslivs- och socialförsäkringsområdet. Boken är en lång sammanställning och beskrivningar av ett stort antal riktiga socialförsäkringsärenden. Det är ofta djupt sorgliga människoöden som kommer fram i boken. Det har varit svårt att läsa boken i sträck. Det har fått bli en läsning i omgångar. Här får man beskrivet i en ganska torr prosa människor av kött och blod och hur det har gått för dem.

Det är ingen enkel läsning – ej heller någon avkopplande. Men boken ger ammunition och drivkraft att verka för förändring av, ett idag, avhumaniserat socialförsäkringssystem.

Fakturera kungahuset


Tydligen har Polisen möjlighet att ta betalt när de kallas in i samband med kommersiella evenemang. Den svenska handeln räknar med att tjäna stora pengar i samband med bröllopet. Kungahuset kommer själva att dra in en del pengar på kommersen kring spektaklet.

Det borde därför inte vara orimligt att fakturera kungahuset för kostnaden för polisens tjänster.

Minskat förtroende för kungahuset


Jag läste en glädjande nyhet på DN:s hemsida idag. Enligt SOM-institutet minskar förtroendet för kungahuset. Fortfarande har dock en majoritet förtroende för kungahuset. Trenden är dock att allt färre personer tror på denna ålderdomliga maktinstitution.

Min förhoppning är att denna trend fortsätter fram till ett läge då de politiska partierna kan vinna val på att aktivt driva frågan om monarkins avskaffande. Idag råder ju, tyvärr, det omvända förhållandet. Trots att man till gagnet vill avskaffa monarkin blir detta ingen valfråga.

Min största förhoppning är att Socialdemokraterna kommer till insikt att aktivt driva frågan om att avskaffa denna rest från ett odemokratiskt styrt Sverige. Att man går från ord till handling!

Ur partiprogrammet:

Den demokratiska processen och sam- hällsförvaltningen måste bygga på offent- lighet och insyn, och på klara och rättvisa spelregler. Politiska uppdrag och tjänster inom offentlig förvaltning måste stå öppna på lika villkor för alla medborgare. Som en konsekvens av dessa generella krav på samhällsförvaltningen vill socialdemokra- tin också verka för att monarkins arvsprin- cip avskaffas och ersätts av en republik, där statschefen direkt eller indirekt väljs av folket. Denna förändring förutsätter, som alla demokratins förändringar, en majori- tet bland befolkningen.

Moderaternas röstfusk


Moderaterna har ett stort ansvar att reda ut huruvida det har skett internt röstfuskande eller ej. Den svenska demokratin bygger på att medborgarna har förtroende för de politiska partierna. Det verkar dock som om Moderaterna är splittrade i hur man ska hantera den uppkomna situationen.

http://www.tv4play.se/nyheter/nyhetskanalen?videoId=1.1601004

Valfusk hos Moderaterna


(De nya) Moderaterna har fått ett nytt exempel på påstått internt valfusk. Enligt de nya uppgifterna har det redan 2001 förekommit internt röstköp för att främja personers möjlighet att komma högt upp på listorna. Huruvida dessa uppgifter är helt sanna eller bara ett försök till smutskastning lär väl aldrig bli helt klarlagt.

Tidigare har media frossat i påstått fusk med medlemssiffror hos SSU. De borgerliga partierna har varit betydligt mer förskonade från sådan kritisk granskning. Det ska därför bli intressant att betrakta hur man kommer att agera i detta fall.

Visar det sig finnas en osund hantering av medlemssiffror hos Moderaterna måste detta komma i dagen. Det demokratiska systemet kräver att partierna agerar på ett öppet och ärligt sätt. Det drabbar alla partier om det visar sig att man kan köpa sig till höga (välarvoderade) politiska uppdrag hos Moderaterna.

%d bloggare gillar detta: