Om en nationell utmaning


Migrationsverket bedömer i en prognos att fler flyktingar och asylsökande kommer att söka sig till Sverige under nästa år. Som ett slags genomsnitt kan omkring 95.000 personer söka sig till Sverige under 2015. Den största anledningen till utvecklingen ligger i bedömningen att inbördeskriget i Syrien kommer att fortsätta under ett par år ytterligare. Sverige har ju tidigare beslutat att flyende från Syrien i anledning av det pågående inbördeskriget kan beviljas permanent uppehållstillstånd.

Det är klart att detta innebär en utmaning för det svenska mottagningssystemet. Samtidigt måste man ha perspektiven klara för sig. Lenjonparten av de som flyr Syrien kommer inte längre än till Turkiet och andra näraliggande länder. Det handlar om miljoner människor som hamnar i en besvärlig situation i det att dessa mottagande länder verkligen inte har tillräckliga resurser för ett ordnat mottagande.

I det skenet är det endast en rännil som kommer till våra nordliga breddgrader. Samtidigt har vi stora ambitioner i Sverige att skapa värdiga förhållanden för de som kommer till oss. Det är ändå inte alltid vi lyckas med våra föresatser. Det kommer nu att bli än viktigare att Sverige som nation delar på mottagandet och att inte vissa kommuner lätt kan undandra sig sitt ansvar.

Statsrådet Morgan Johansson överväger lagstiftning för att säkerställa att alla rikets kommuner drar sina strån till stacken. I första hand tänker han sig ett system som, i någon mån, premierar de kommuner som tar större ansvar för mottagandet än de som betackar sig. Jag är dock rädd att ett sådant system endast innebär att ett antal kommuner kan välja att betala för att slippa att ta emot asylsökande och flyktingar.

Det är klart att ett ökat flyktingmottagande på kort sikt innebär ökade kostnader för det svenska samhället. Men det är samtidigt kostnader som snabbt vänds till inkomster och vinning så fort som människor ges möjlighet att försörja sig själva genom arbete. Sverige kommer att behöva många människors arbete i framtiden om vi tänker oss att kunna finansiera vår välfärd och socialförsäkringssystem.

Morgan Johansson har bjudit in samtliga övriga partier i riksdagen (förutom SD) till samtal om hur det svenska samhället ska klara av denna utmaning. Även om det finns skillnader i uppfattning om hur politiken i enskilda delar ska se ut förutsätter jag ändå att man kommer att nå en samsyn. Jag hoppas vidare att den moderata partiledningen talar allvar med sina kommunala företrädare i kommuner med låg eller närmast obefintligt mottagande av flyktingar till Sverige. Nu får moderaterna chansen att visa att de menar allvar när de säger ska ha en positiv och generös politik i att ta emot människor från andra länder.

Länkar: dn.se, Aftonbladet ledare, Aftonbladet ledare, dn.se, Ekot, SVT, SvD, SVT, Ekot, di.se, dagens arena, vlt, SVT, di.se, SVT, SVT, SvD, dn.se

Fler som skrivit: Johan Westerholm, Sjätte mannen

Annons

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 5 november, 2014, i Politiska funderingar och märkt , , , . Bokmärk permalänken. 17 kommentarer.

 1. Hur många ytterligare procent får SD vid det kommande nyvalet – tror du?

  ”S”-tollerierna och Svetsaren, den politiskt fullständig oerfarne nollan, kommer naturligtvis att ta en ända med förskräckelse!!!

 2. ”Men det är samtidigt kostnader som snabbt vänds till inkomster och vinning så fort som människor ges möjlighet att försörja sig själva genom arbete. Sverige kommer att behöva många människors arbete i framtiden om vi tänker oss att kunna finansiera vår välfärd och socialförsäkringssystem.”

  Otroligt vilka felaktigheter du skriver, helt insiktslös propaganda. Enligt docent Jan Tullberg senaste beräkning kostar invandringen svenska skattebetalare 264 miljarder per år netto. Bara en asylansökan tar 414 dagar och kostar 166.000 kr (kost & logi). Bara det faktum att svenskar har 85% och invandrare 50% sysselsättningsgrad medför en dränering av samhällesresurser. Det finns inga jobb ens till gymnasieutbildade svenskar som talar god engelska. Sedan skall flyktingar ha skydd och tillfälligt uppehållstillstånd, de skall inte integreras i språk, arbete, etc, de skall återvända när de kan.

  Det finns 40 miljoner flyktingar i världen enligt FN. Sverige har 1% av världens BNP. Om Sverige bekostar sin andel, dvs 400.000 flyktingar per år i UNHCR-läger så blir kostnaden ca 3-4 miljarder per år och vi slipper precis alla integrationsproblem i Sverige.

  Det här är ingen seriös blogg, utan bara S-propaganda som förskönar mycket allvarliga problem. Våra politiker klarar inte av att vidtaga nödvändiga åtgärder utan ruinerar hela landet ekonomiskt, socialt och kulturellt. Otroligt ansvarslöst.

 3. Det inte fint att ljuga. Det finns ingen statistik som visar att flyktinginvandringen går med vinst. Vare sig i det korta eller långa perspektivet. Det begriper du säkert. Men du väljer att vidarebefordra lögner och falska illusioner.

 4. Jonny Disenfeldt

  Inte ens arbetskraftsinvandringen på 60-talet gick till slut med vinst pga stora förhöjda kostnader (förtidspensionering etc).

  Den ”rännil” som kommer hit är till stor del de som köper sig en biljett av smugglare…är det rätt ?

  Denna politik kommer att förstöra den svenska välfärdsmodellen.

  • Anonym numera.

   ”Inte ens arbetskraftsinvandringen på 60-talet gick till slut med vinst pga stora förhöjda kostnader (förtidspensionering etc).”

   Det där tror jag inte ett dugg på. Vilka belägg har du för den teorin?

   Förtidspensioneringarna har aldrig varit speciellt höga.
   Den höga siffra som Reinfeldt nämt 147 per dag var felaktig siffran 50-55 är mer rätt räknat på heltid.

   Men om vi tar den högre siffran 147 per dag så blir det en på 60 000 innevånare per dag.
   Kort sagt löjligt lite.

   Arbetskraftsinvandringen på 60-talet när inte minst många från Finland kom hit.
   De fick jobb direkt och skapade en enorm framgång för Sverige i tillväxt.
   Inte minst inom Industrisektorn.

   Vad som kan nämnas är att mellan 76-82 när borgarna var i makt då blev det barnfamiljerna som fick de största försämringarna.
   Detta var lustigt nog första steget mot att Svenskar minskade barnafödseln
   istället las inriktningen om till ta emot fler utlandsinkommande.

   Samtidigt las politiken om -90 då inflation, ränta skulle vara högsta prioritet hålla låg.
   (Beroende på förberedelse för EU och Maastrichtfördraget )
   Istället struntade man i arbetslösheten som därmed skenade.
   Detta samtidigt som utlandsinkommandet ökade.

   Strategin var tydlig lönedumpning och social dumpning.
   Av detta slog sedan Borgarna sista spiken i kistan när de kom i makt 2006 vet vi ju redan.
   Idag ser vi tanken sänkta trösklar ( lägre och obefintliga låglöner) skattesänkningar och inte nog med det, idag läser vi om bl.a Ikeas skattefifflande .

 5. Leif Andersson

  Hade varit klädsamt om Morgan Johansson samtidigt hade berättat hur den fantastiska nya regeringen under Löfvens ledning ska bygga tillräckligt med bostäder så att alla dessa flyktingar får bostad samtidigt som man kraftigt minskar bostadsbristen för den nuvarande befolkningen. Detta kombinerat med hur dessa ska få jobb inom väldigt kort tid så att vi når EU:s lägsta arbetslöshet.

  Den nya regeringen känns mest som ett dåligt skämt så här långt.

 6. Vilka svenska ungdomar f-å-r en möblerad bostad av kommunen med hyran betald tills dess hen får ett jobb?

 7. Leif Andersson

  Löfven borde åka på studiebesök till Norge där man vågar diskutera problemen och även tar tag i saker och ting. T.ex. så genomförde den förra S-regeringen där en effektivisering vad gällde asylansökningar av medborgare från länder där det saknas asylskäl så dessa kan få beslut på ett par dagar och sen avvisas effektivt. Effekten blev att man nästan halverade antalet ogrundade asylansökningar och sparade 2,5 miljarder NOK nästföljande år. En inte alltför djärv gissning är att dessa numera tar sin tillflykt till Sverige istället.

 8. Lars Flemström

  När det engelska kolonialväldet i Indien/ Pakistan avvecklades 1947, delades den f.d. engelska kolonien i ett hinduiskt område (Indien) och två muslimska områden (Väst- och Östpakistan, med Indien mellan sig). 1971 utbröt ett uppror i Östpakistan mot den västpakistanska centralmakten, som slog ner uppropet med en oerhörd brutalitet. Sex miljoner östpakistaner flydde till Indien, med följd att Indien intervenerade militärt i Östpakistan och drev bort de (väst-)pakistanska styrkorna. Med stöd av Indien utropade sig Östpakistan som en egen stat under namnet Bangladesh.

  Den indiska interventionen fördömdes inledningsvis som ett brott mot folkrätten (en kränkning av den suveräna staten Pakistan). Men Indien försvarade sig med att flyktingkaststrofen var ett hot mot Indiens egen stabilitet, Och anklagade Pakistan för att ha kränkt Indiens suveränitet, genom att – genom sin hänsynslösa framfart i dåvarande Östpakistan – ha påtvingat landet en flyktingkastrof som landet inte kunde hantera. Indien ansåg sig ha rätt inte bara att avhysa flyktingarna, utan även att ge dem ett land (deras eget land) att återvända till.

  Detta blev ett ”prejudikat” som kom att förändra folkrätten, som i hög grad är en sedvanerätt. Detta ”prejudikat” kom att användas av det kommunistiska Vietnam, när landet invaderade Kambodja och gjorde slut på röda khmernarna skräckvälde, av Tanzania, när landet invaderade Uganda och avsatte diktatorn Idi Amin. Samt av USA, när landet upprättade en ”skyddad zon” i norra Irak för de irak-kurdiska flyktingarna i Turkiet efter Gulf-kriget. Detta blev början till det kurdiska självstyret i Irak.

  De svenska socialdemokraterna har, givetvis i Sverige eget intresse, haft en rejält ambivalent inställning till militärt starkare länder att intevenera i andra länder. Vänsterpartiet har fullständigt dogmatiskt hållit fast vid ”den oförändrade folkrättens” förbud mot sådana ingripanden. Miljöpartiet är den verkliga jokerna i leken, som tycker att omvärlden ska lägga sig platt för diktatorer och terrorister. Ju mer hänsynslösa dem är, desto mer ska man undvika att reta upp dem.

  Utan att ens överväga om inte Sverige borde utnyttja sin ställning som (f.d.?) neutral stat till att medla mellan Ryssland och Nato (att Ryssland får behålla Krim och sin marinbas i Syrien i utbyte mot att Nato får fria händer i Syrien) förbereder nu Sverige att hjälpa diktatorn i Damaskus att bli av med demokratirörelsen och IS-terroristerna att fullborda sin etniska rensning genom att ge de överlevande permanenta uppehållstillstånd i Sverige – samt övertala andra EU-länder att göra samma sak.

  Den svenska flyktingpolitiken blir alltmer ett hyckleri. Den svenska debatten har kapats av extrempartier och deras uppbackare i media. Man blir beskylld för rasism om man ens antyder att flyktingkatastroferna måste stoppas på plats, att skyddade zoner måste upprättas inne i de krisande länderna och att tiden i flyktinglägren måste bli så kort som möjligt. Ingen säger vad som händer när det inte längre finns några länder att fly till, sedan alla mottagarländer har tvingats stänga sina gränser. Om vi så tvingar de få och små rikemanskommuner, som fortfarande inte tagit emot flyktingar att göra det, så hjälper det bara kortvarigt.

 9. Jonny Disenfeldt

  ”Anonym numera”

  Tro du vad du vill, det har gjorts vetenskapliga stuidier på området.

  Tyvärr så var alltså inte ens arbetskraftsinvandringen på 60-talet lönsam.
  För industrin som drog nytta av arbetskraften ja, för Sverige som helhet nej.

  Exempel –

  ”Utrikes födda som kom till Sverige före 1968 har idag cirka tre
  gånger så hög förtidspensioneringsfrekvens som den svenskfödda befolkningen
  (Hammarstedt 2000). Även de som kom efter 1968 har en högre andel
  förtidspensionerade (Ekberg 1996, Lundh et al 2002). Därför måste den vedertagna
  bilden av arbetskraftsinvandringen modifieras. De har visserligen haft en gynnsam
  inkomstutveckling men andelen som pensionerats i förtid är hög.
  Andrén (2001) visar t ex i en studie av förtidspensioneringar och
  sjukskrivningar under perioden 1986-1991 att både naturaliserade invandrare och
  utländska medborgare hade en högre sannolikhet att bli förtidspensionerade än inrikes
  födda. Naturaliserade invandrare var långtidssjukskrivna i högre utsträckning än
  svenskar och utländska medborgare, något som tyder på höga sjukskrivningstal bland
  arbetskraftsinvandrare. De invandrargrupper som var bäst integrerade på 1960-talet
  tycks vara samma grupper som idag har högst sjukskrivning, förtidspensionering och
  mortalitet. Hemström (2002) visar att nordiska samt öst- och sydeuropeiska
  invandrare har en högre sannolikhet för såväl helårssjukskrivning som
  förtidspensionering än andra grupper.
  En tänkbar anledning till att tidigare arbetskraftsinvandrare idag uppvisar högre
  sjukfrånvaro är att många ursprungligen hade tänkt sig att stanna en kortare tid i
  Sverige, med avsikt att arbeta ihop ett sparkapital som man kunde föra med sig tillbaka
  till hemlandet (Klinthäll 2003). Detta innebar att man uppvisade ett högt arbetskraftsutbud
  inom tunga och slitsamma yrken, något som i längden resulterade i
  exempelvis förslitningsskador.”

  • Anonym numera.

   Det där visar väl inte att de var olönsamma som kom hit under 60-talet.
   Det är ju bara ett försök att skapa negativ bild om förtidspensionerade invandrare.

   De som kom före 68 är ju idag pensionärer.
   Så visst var invandringen lönsam av de som kom på 60-talet

   De kom direkt och jobbade.
   D.v.s ingen kostnad i skola, barnomsorg o.s.v
   Om sedan ett antal blev förtidspensionerade så uppväger det långt
   ifrån kostnaden vad skola,
   dagis, o.s.v kostar.
   För de som föds här går det ju ca: 20 år innan de producerar första skattekronan till staten.
   Det är ju därför som Barnfamiljerna fick de mesta av försämringarna 76-82 när högern
   hade makt.

   Så jag förstår inte vad du vill visa

   Dessutom anser jag att de som är sjuka länge eller arbetslösa länge
   och där möjligheten få jobb är obefintlig, de ska självklart förtidspensioneras.
   Skulle de få jobb så går förtidspensionering häva.
   Så vad är problemet???

   Bara dumheter att förtidspensionering smutskastats så oerhört av högern.
   Reinfeldt blev ju helt galen när han talade om förtidspensionerade
   Samtidigt som många högavlönade har fallskärmar och avtal som gör att de kan sluta jobba vid 40 .

   Förtidspensionering tillhör välfärden, precis som sjukvård ska fås efter behov
   Inte att det är som i USA efter vilken plånbok och om du har råd köpa en privat sjukförsäkring.

   Däremot börjar jag bli allvarligt oroad över denna enorma flyktinginvandring.
   Det finns ju ingen som helst framförhållning från politiker vad som ska göras.

   Sedan måste politiker ta tag i frågan.
   Vad göra om jobben inte kommer eller om jobben
   försvinner och utförs av maskiner.
   Kommer kapitalet betala människor för att de utför ett arbete.
   Eller kommer kapitalet hellre betala till maskiner som utför jobbet istället.

   Idag finns ingen framförhållning om massarbetslöshet på kanske 30-50%
   uppstår. Redan idag ser vi hur oerhört många som jobbar men inte har förhandlingsbar
   försörjningsinkomst. Ofta väldigt låga ersättningar jobbar de för
   I Sysselsättningsfasen jobbar t.o.m flera tusen helt utan ersättning.

 10. Lars Flemström

  Om vi backar 30 – 40 år kunde vi som svenskar känna en viss stolthet över vår flyktingmottagning, att vi hjälpte människor i nöd, även om det var en viss uppoffring. Det var just uppoffringen som gav stoltheten, men nu har vi förnedrats under två – tre decennier med alltmer vidlyftiga påståenden om hur mycket vi tjänar på invandringen.

  Det är vi som snyltar på andras olycka, och det är vi som inte ens under yngre dagar dög något till, får vi veta. Men om det nu är en viss uppoffring, måste vi fråga: Till vilken nytta? Gjorde inte Indien en mycket större nytta för flyktingarna från Östpakistan, när de indiska trupperna körde ut förtryckarna, så att flyktingarna kunde återvända hem och börja bygga upp sitt land?

  Många skroderar med att de ska ”ta debatten med SD”, men få försöker. Och de få som försöker är så illa förberedda så att de ger SD nya förevändningar att trumma ut sitt budskap om hur många miljarder som frigörs till välfärden i Sverige, om man i stället hjälper flyktingarna i ”närområdet”. Men 1000 kr per flykting och år är ingen långsiktigt lösning, utan snarare en krutdurk, ett eldorado för flyktingsmugglare och en jordmån för framtida terrorister. Något meningsfullt arbete torde dessa flyktingar inte heller utföra, men alltfler kommer att dryga ut sina inkomster genom kriminalitet.

  Om man i stället skulle inrätta skyddade zoner i landet, som de flytt ifrån, kan de så sakteliga börja planera för en framtid i sitt eget land. De turkiska stridsvagnarna har väl stått i flera veckor norr om gränsen och väntat på körorder. Man kan förvissa fråga sig om de turkiska styrkorna verkligen kommer att återvända hem, när jobbet är klart.

  Men det är sådant som borde ha disktuerats färdigt mellan det s.k. världssamfundet och den turkiska regeringen. Tungt beväpnad FN-grupp kunde ha tagit över och tagit hand om gränserna till den första skyddade zonen, när den turkiska armén gjort grovjobbet. De kurdiska självförsvars- och pesh merga-styrkorna kunde sedan ha utvidgat den skyddade zonen för att slutligen krossa terroristerna. Men i stället diskuterar vi vilka enorma vinster VI kommer att göra på flyktingmottagningen på lite längre sikt. Inte för att jag tvivlar på att en stor del av flyktingarna utgörs av män i sina mest produktiva åldrar, representerande en mängd yrken.

  Som om de inte skulle behövas i hemlandet, för att återbygga detta, när terroristerna har drivits bort. Sverige gör sig skyldigt till en grov stöld. Av Mellanösterns bästa arbetskraft. Vi är också medbrottslingar till de flyktingsmugglare, som låter människor drunkna i Medelhavet. Vi klagar på att detta är en skam för Europa, men har inte själva skickat ett enda räddningsfartyg till Medelhavet. Jag tycker att de miljöpartister, som var så modiga när de bemannade ”ship to Gaza” borde anmäla sig som frivilliga till de svenska räddningsbåtarna. Men det är förstås mer ärorikt att låtsas ”ta debatten med SD” på hemmaplan.

  Eller att diskutera koldioxidutsläppen i Europa. Hyckleriet börjar bli äckligt. Debattscenen har intagits av extremisterna. Den ena lovar att kostnaderna kan skäras ner till under 3 kronor om dagen per flykting men utan slut och utan framtid, medan den andra lovar att hur många miljarder som helst kan slängas ut på den ”rännil” av flyktingarna, som själva lyckas ta sig till Sverige – för det blir ju vinst för OSS i slutändan.

 11. Lars Flemström

  Militära interventioner är förstås inga småsaker, och kan inte tillgripas mot en stormakt med kärnvapen, även om den begår fruktansvärda övergrepp mot sin befolkning. Vidare måste det våld som tillgrips vara mindre än det våld som ska bekämpas. Valet mellan en eventuell militär intervention och flyktingmottagning, att ge flyktingar ett nytt hemland, måste därför bero på bl.a. hur många som tvingas fly p.g.a. våldet i hemlandet. Det börjar nu handla om flera miljoner flyktingar enbart från Syrien, varav hundratusentals väntas till Sverige. Indiens intervention i dåvarande Östpakistan 1971 är ett nu ett prejudikat, som är mycket tillämpligt på situationen i Syrien. Men man kan naturligtvis inte motivera ett svenskt stöd (och deltagande?) i en intervention i Syrien med att de många flyktingarna är en ren vinst för Sverige.

 12. Jonny Disenfeldt

  ”Anonym Numera”

  Du läser dåligt, : Ta detta exempel publicerad i en forskningsrapport år 2000 .

  ”Utrikes födda som kom till Sverige före 1968 har idag cirka tre
  gånger så hög förtidspensioneringsfrekvens som den svenskfödda befolkningen
  (Hammarstedt 2000). Även de som kom efter 1968 har en högre andel
  förtidspensionerade (Ekberg 1996, Lundh et al 2002).

  Det har gjorts ett par studier vad som hände med de som kom hit under 60-talet och de visar att dessa fick i mycket hög grad arbetsskador och tvingades till förtidspensionering.
  Kostnaderna för samhället blev stora liksom givetvis det personliga lidandet.

  Företagen tjänade kortsiktigt på detta, samhället och individerna var de stora förlorarna.

  • Anonym numera.

   Självklart blev individerna förlorare. Men idag är de ännu större förlorare när Reinfeldt säger de är närmare arbetsmarknaden när han utförsäkrat över 80 000 personer.sjuka, och okänt antal med a-kassa.

   Gällande invandringen under 60-talet så står jag kvar med min åsikt .
   Det är fullkomligt omöjligt att den invandringen skulle gå i förlust.
   Man behöver inte ha mycket till sunt förnuft för att inse 60-talets invandring var lönsam.

   Förtidspensioneringarna var ju som störst i Sverige när arbetslinjen övergavs ( okt-90 )och inflation, räntor skulle satsas på istället för att få ner.

   När folk hade varit arbetslösa under lång tid ( när man övergav arbetslinjen steg ju arbetslösheten oerhört ) och byråkratin kostade pengar plus att a-kassan var högre än sjukersättning.

   Det var då Förtidspensionerna gavs första prioritet. Många av de arbetslösa var skadade ( industrijobb statiska jobb) och man för att spara pengar istället för utbetala sjukpenning, a-kassa som var högre än förstidspensionspengar så satte man igång en ”förtidspensioneringskampanj”
   som resulterade i de 147 per dag som Reinfeldt skanderade om.
   Felet som uppgavs var att han inte skilde på tidsbegränsade och ej tidsbegränsade.

   Enligt statistiken är den korrekta siffran 51 personer per dag i genomsnitt under åren 1998-2006″

   Detta gjordes för att kort sagt spara pengar i statskassan.
   Sedan gav högern en dålig klang av förtidspensioneringarna
   och började skylla på de sjuka.
   Av det så kunde både a-kassan i princip krossas, facken krossas. sjukersättningen sjukpenning förstöras och sedan lägga till retoriken ” De är närmare arbetsmarknaden nu”

   Kort sagt ett fruktansvärt sätt bolla med folk som på grund av en politisk omvälvning och EU
   medlemskap skapade en massa offer bara för att man övergav arbetslinjen -90 för att bekämpa inflation ränta i stället d.v.s enligt EU-s önskan att föjla Maastrichtfördraget.

   Så¨hur du än vrider och vänder det till att de utlandsinkommande på 60-talet skulle ha förtidspensionerats i sådana mängder att det blev en förlustaffär för staten

   Det stämmer inte. Därför att förtidspensioneringarna var som störst när man
   av den arbetslöshet som uppstod förtidspenionerade folk mellan 98-2006 som mest.

   Självklart var invandringen på 60-talet lönsam. i.o.m de som kom fick jobb direkt.

   Om dagens invandring blir lönsam. Det är jag däremot väldigt tvivlande till.
   Jag ser en framtid med minskande jobb, där maskiner tar över.
   Alla s.k lätta jobb försvinner och endast jobb med relativt hög utbildning blir kvar.
   Hög utbildning och talang kommer inte massor människor förkovra sig till, ej heller klara.

   Det är därför jag uppmanat , politiker måste ha en utväg om massarbetslöshet
   inträffar.

 13. Det (o)lustiga i sammanhanget är att samtidigt som dessa enorma mängder asylsökande och anhöriga med mestadels högst bristfällig utbildning kommer hit och politikerna menar att vi kommer och tjäna ekonomiskt på detta efter x antal år så ger AF svenska ungdomar rådet och bidrag att söka sig till Norge för att jobba. Detta känns som en konstig logik när dessa svenska ungdomar försörjts av de svenska skattebetalarna med först barnbidrag och sedan studiebidrag samt utbildning till färdig arbetskraft.

 14. @Leif. Nej, vi behöver verkligen inte mera folk. Och det är alldeles för många etniska svenskar med universitetsexamen – också sådana som har disputerat – som går arbetslösa och försörjer sig på A-kassa. Det har kostat miljonbelopp och fortsätter att kosta….

%d bloggare gillar detta: