Kategoriarkiv: Republik

Kungen tänker inte abdikera


Rikets statschef

För en tid sedan meddelade H.K.H. att han inte har för avsikt att, likt några andra europeiska kungar/drottningar abdikera. Han sade till fransk press att …

Jag tror fortfarande att jag har saker att bidra med till mina medborgare – alltså kommer jag att fortsätta att arbeta för svenskarna. Bernadotterna brukar inte abdikera!

Det har ju från tid till annan argumenterats för att knugen borde abdikera till förmån för kronprinsessan. Den debatten synes mig tämligen meningslös och mer syfta till att sälja fler aftontidningars lösnummer.

Kungen får, för min del, gärna abdikera. Men då ska det handla om att det svenska folket bestämt sig för att avskaffa den sista resten av ett feodalt och odemokratiskt samhälle – monarkin.

Länkar: dn.se, SVT, di.se

Annons

Kunglig abdikation


Det har kommit ytterligare en undersökning där man undersökt svenska folkets uppfattning huruvida kungen borde abdikera i förmån för kronprinsessan. Expressen gör en ganska stor affär av detta då ett flertal (48 %) angett att kungen borde abdikera. Å andra sidan anser 47 % att  han inte ska abdikera.

Jag vet inte vad denna undersökning är värd då man faktiskt bara verkar ha ställt en fråga:

Kung Carl Gustaf fyller 68 år dem 30 april. Anser du att han bör pensionera sig, det vill säga avsäga sig tronen och överlåta den till Victoria?

Jag skulle vilja att kungen väljer att abdikera. Inte för att lämna över rollen som statschef till kronprinsessan – utan för att monarkin som politiskt system avskaffats i Sverige. Monarkin är den sista resten av ett odemokratiskt fåtalsvälde.

Monarkin är vare sig modern eller tillför riket några värden och/eller fördelar.

Länkar: Expressen, dn.se, di.se, SVT, Aftonbladet

Kungen åker till Eidsvoll


Firar ej nationaldag

Tänka sig – igår meddelade det svenska hovet att kungaparet kommer att delta i firandet av den norska grundlagen i Eidsvoll den 17 maj. För att inte helt chikanera den stackars svenske kungen meddelar hovet att …

Kungen besöker inte andra länder för att medverka i deras nationaldagsfirande så han åker på kvällen till det här särskilda arrangemanget.

Jag vet inte hur man fått kungen att ändra sig. Jag förmodar att den svenska regeringen fått tala varsamt med kungen gällande firandet. För det är klart att det skulle ha varit genant för Sverige att inte statschefen varit på plats. Det handlar trots allt om en viktig och betydelsefull del av norsk historia. Den har dessutom nära koppling till den danska och svenska historien.

Kungens något klumpiga hanterande av denna fråga visar på det gammalmodiga med monarkin. Det vore bättre att Sveriges statschef utsågs som resultat av allmänna och fria val.

Länkar: SVT, Ekot, SvD, di.se, dn.se, SvD, SvD, Aftonbladet kultur

Kungen väljer bort Norge


I år är det 200 år sedan som unionen mellan Sverige och Norge bildades. Det hela skedde som ett storpolitiskt resultat av utgången av Napoleonkrigen. Sverige kompenserades för ”förlusten” av Finland genom att ”få” Norge. Danmark, som hamnat på fel sida i konflikten, bestraffades genom att Norge togs ifrån dem.

Den 17 maj 1814 fick Norge en grundlag. Detta kommer att firas på ett lämpligt högtidligt sätt. I det syftet bjöd man in statscheferna för Danmark och Sverige. DN rapporterar att Danmarks drottning kommer att medverka vid firandet.

Den svenske kungen har meddelat att kungaparet inte avser att medverka vid firandet. Anledningen till detta är tydligen en princip innebärande att kungen inte medverkar vid andra länders firande av nationella högtidsdagar. Beskedet har tydligen skapat visst uppseende i Norge.

Jag kan förstå detta. Det är inte vilket firande som helst och det berör ett grannland som Sverige annars berömmer sig av att ha goda förbindelser med. Firandet har en tydlig koppling även till den svenska historien. Sverige borde delta med en för nationen officiell representant.

Samtidigt visar händelsen det omoderna med att bibehålla monarkin. Även om kungen endast har ceremoniell betydelse för det politiska systemet är han ändå rikets statschef. Det vore mycket bättre om Sveriges officielle representant/statschef var utsedd som resultat av allmänna och fria val.

Länkar: dn.se, SVT, Aftonbladet, Expressen, di.se, SvD

Fler som skrivit: Peter Högberg

Pensionera monarkin!


Dagens Nyheter har låtit opinionsinstitutet Ipsos ställa två frågor till det svenska folket (eller ca 1.100 av dem):

  1. Ska monarkin behållas eller avskaffas?
  2. Ska kungen lämna tronen till förmån för kronprinsessan?

Svaren på den första frågan antyder att allt fler vill se att monarkin avskaffas. Svaret på den andra frågan visar att en majoritet önskar att kungen ska lämna tronen så att kronprinsessan kan ta över densamma.

Svaren på frågorna antyder att förtroendet för den sittande kungen minskar. Huruvida förtroendet för monarkin som sådan skulle öka om kungen lämnade tronen i förtid får väl vara en öppen fråga. Jag hoppas på att allt fler, oavsett ett skifte på tronen eller ej, önskar se ett avskaffande av monarin.

Undersökningen visar tydligen att yngre människor i högre grad är motståndare till monarkin. Det inger ju verkligen förhoppningar inför framtiden. En utveckling där en allt större andel av befolkningen är motståndare mot monarkin borde kunna sätta fart på den politiska debatten. De partier som i partiprogram uttalar sig om monarkins avskaffande borde få litet mer råg i ryggen.

Länkar: dn.se, SvD, di.se, SVT

Att urskulda ett kungligt förflutet


Johan Åsard

Det har under ett par års tid debatterats kring släktingar till den kungliga familjen och deras mindre smickrande inställning till den tyska nazismen. Det är ingen hemlighet att kungens förfader Gustav V var tydligt positiv till Tyskland under 1930- och 1940-talen. Även andra släktingar inom kungens tyska släkt har beslagits med sympatier för den rådande politiska ledningen i Nazityskland.

I en nyutkommen bok diskuteras hur drottningen utrett sin fars agerande under nazisttiden i Tyskland. Särskilt granskas huruvida han utnyttjade situationen när de tyska judarna avlövades inflytande och förmögenheter.

Såväl kungen som drottningen har agerat på ett sådant sätt att man viljat förminska sina släktingars agerande och motiv. Det är måhända mänskligt att agera på ett sådant sätt. I boken blottlägger Johan Åsard ”spelet bakom kulisserna, när Sveriges drottning utnyttjar allt sitt inflytande för att bekämpa den journalistiska granskningen av hennes faders affärer.”

I en krönika skriver Henrik Arnstad om hur kungen och drottningen agerat när det gäller deras släktingar. I stället för att göra upp med deras släktingars förflutna väljer de att förminska och nästan förneka deras ställningstaganden. Eftersom det handlar om statschefens familj kommer de nästan undan med detta.

Det är klart att kungen och drottningen inte har någon skuld för hur deras nära släktingar agerat och vilka ställningstaganden de har tagit. Men de har ansvar för hur de hanterat den sanning som kommit fram i efterhand. Henrik menar att kungens agerande är värre än det som drottningen visat upp när det gäller hans morfar – hertig Karl Edvard av Sachsen-Coburg-­Gotha. Han var en hängiven nazist som tidigt deklarerade sina domäner ”judenfrei”. Henrik skriver att …

… kungen kommer undan med det, i skuggan av Silvia, och det är upp­rörande. Fast historien bakom kungens otäcka historiesyn utgör en helt annan bok än den som Åsard har skrivit. ­Sammantaget visar dock alltihop vilken antidemokratisk kvarleva vårt land obegripligt nog fortfarande dras med; en fläck på Sveriges banér som stavas arvkungadöme.

Nu är det ju gott och väl att det finns journalister som väljer att gräva i historien och samtidigt diskutera hur rikets statschef hanterar det som framkommit. Annars är ju det vanliga att kungafamiljen hanteras med silkesvantar och föräras en högst insmickrande relation.

Länkar: Aftonbladet kultur, dn.se, SvD

Något öppnare kunglig redovisning


Skål för öppenhet!

Svenska Dagbladet rapporterar om att hovet ska redovisa sin ekonomi mer som ett företag med balans- och resultaträkning med därtill hörande noter. Staten och hovet har nämligen nått en överenskommelse om hur den kungliga ekonomin ska redovisas på ett något mer öppet sätt.

Dessa förändringar kommer efter att en majoritet av riksdagen fått i genom kravet på ökad öppenhet om hovets ekonomi.  Jan Lindman, ekonomichef på hovet, säger till tidningen att …

Uppdraget från Konstitutionsutskottet är att öka insynen. Men samtidigt finns två viktiga villkor: dels att respektera den privata sfären, dels att inte göra konstitutionella förändringar.

Kungens och kungafamiljens privata ekonomi omfattas förstås inte av denna överenskommelse.

Det är väl gott och väl att redovisningen förändras i en något mer öppen riktning. Hur stora förändringarna blir i praktiken lär väl komma att visa sig. Det kommer säkert att fortsättningsvis förekomma dragkamp inom riksdagen kring hur stor öppenhet man kan kräva av hovets ekonomi.

Den enda långsiktiga lösningen på denna diskussion är ju att Sverige går från monarki till att införa republik med en demokratiskt vald/utsedd statschef.

Länkar: SvD, Ekot, dn.se, di.se, SVT

Avskaffa monarkin!


Granskningsnämnden har beslutat att fälla ett inslag om monarkin i programmet ”Dagens motion”. I inslaget läser en person upp texten i en riksdagsmotion som Sara Karlsson (S) skrivit. Granskningsnämnden anser att, genom det sätt som motionen presenterades på, det verkade som om SVT tagit ställning för monarkins avskaffande. I beslutet sägs att …

Inslaget framstod som ett ställningstagande av SVT och strider därför enligt nämnden mot kravet på opartiskhet.

Ibland vet jag inte om man ska skratta eller gråta. Granskningsnämndens beslut får ett löjets skimmer över sig när man betänker SVT:s okritiska och insmickrande bevakning av de senaste årens kungliga bröllop. Till det kan läggas de helt okritiska skildringarna av kungafamiljens år som sänds i juletider.

Visste man inte bättre skulle ju dessa TV-sändningar ses som klara och tydliga ställningstaganden för monarkin.

Länkar: SvD, SVT, SVT, Journalisten

Klart kungen ska på fest!


Party, party!

H.K.H. Kalle 16 har tydligen låtit svenska staten betala hans resa till en privat kunglig fest i Tyskland. Kungafamiljen skulle fira att kungens släkting Andreas furste av Sachsen-Coburg och Gotha, fyllde 70 år.

Enligt Expressen var syftet med att resa med ”regeringsplanet” att kungen ville hinna tillbaka till ett officiellt besök i Norge för att träffa det norska kungaparet. Bertil Ternert, informationschef vid hovet, säger att …

Man hade alternativet att gå tom ner och hämta i Coburg eller låta planet gå med kungaparet ned.

Vi ”vanliga” människor måste ibland göra val. Antingen väljer man det privata för att gå på fest. Hinner man inte tillbaka till jobbet får man ta ledigt. Är jobbet viktigare får man ju välja bort festen.

Men nu är ju kungen inte en vanlig människa. Så det är klart som tusan att staten får ställa upp och betala taxiresan till festen.

Uppdatering

Ibland går det fort! Dagens Nyheter rapporterar att kungen kommer att betala resan ur egen ficka. Det känns ju faktiskt som ett korrekt beslut.

Länkar: dn.se, Aftonbladet, Expressen, SVT, di.se, SVT, SvD, SvD, dn.se, di.se

Knugen har det litet jobbigt nu


I lördags fylldes SVT av det kungliga bröllopet mellan den svenska prinsessan och mannen av ”folket”. Den kungliga familjen fick leendes frottera sig inför medias kameror i en högtidlig manifestation av två personers kärlek. Men igår var de goda dagarna över för kungen.

SVT rapporterade att kungen har erhållit pengar från Statens fastighetsverk för att renovera Stenhammars slott trots att arrendatorn (kungen) ska bekosta allt underhåll och renoveringar, även sådant som i normala fall fastighetsägaren betalar.

Kungen arrenderar hela godset med slott, 150 byggnader och 2.200 hektar mark för endast 1.000 kronor per år. För en lekman låter ju detta som ett väldigt förmånligt avtal. Därför känns det heller inte orimligt att kungen själv, med sin egen privata förmögenhet, svarar för underhållskostnaderna.

Kungen och hovet hävdar att det avtal som finns inte omöjliggör att staten bidrar till vissa medel för åtgärder som inte tillhör ordinarie underhåll. Svenska Dagbladet har dock läst avtalet och har funnit följande formulering:

Kronan fritages från all byggnadsskyldighet beträffande den upplåtna egendomen. Med byggande avses i detta sammanhang icke blott ny- och ombyggnad av hus och därmed jämförliga objekt utan även utförande och förbättring av alla andra ifrågakommande fasta anläggningar samt täckdikning eller annan grundförbättring. Arrendatorn har följaktligen att på egen bekostnad låta utföra alla de arbeten av denna art, vilka kunna befinnas erforderliga för egendomens behöriga drift.

Det är uppenbart att kungen förfogar över statlig egendom till en väldigt låg arrendeavgift om endast 1.000 kr om året. Det är även möjligt att avtalet kan tolkas som att staten kan bidra till vissa insatser i den renovering som genomförts. Eftersom det handlar om statschefen har det säkert varit lättare att hitta sådana lösningar.

Kungen brukas ju i allmänhet smekas medhårs och bemötas med en högst förlåtande attityd i sina önskningar. Han är inte särskilt van vid att mötas av mer ifrågasättande attityder av representanter för media. Det syntes tydligt att han hellre flydde än illa fäktade när han fick obehagliga frågor.

Det är fullt rimligt att statschefen bevakas på ett mer kritiskt sätt än vad som är det normala. Statschefen finansieras genom allmänna medel. Det är fullt rimligt att staten ges ökade möjligheter att granska hur dessa medel används.

På något sätt är det litet synd om kungen. I ena ögonblicket bemöts han okritiskt och nästan beundrande för att i nästa ögonblick få obehagliga frågor riktade mot sin person. Han är uppfostrad att spela en roll han kanske inte ville ha men som han är tvungen till. Det är priset för den monarki vi lever med idag.

Det vore bättre om vi genom en allmän diskussion (och möjligen i allmänna val) kunde utse statschef på ett demokratiskt vis. Monarkin är en rest av ett odemokratiskt samhälle styrt av en elit av det svenska samhället.

Det är verkligen på tiden avskaffa monarkin!

Länkar: SVT, SvD, dn.se, SVT, SVT, Resumé, SVT, SVT, SVT, ekuriren, di.se, SvD

Fler som skrivit: Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: