Knugen har det litet jobbigt nu


I lördags fylldes SVT av det kungliga bröllopet mellan den svenska prinsessan och mannen av ”folket”. Den kungliga familjen fick leendes frottera sig inför medias kameror i en högtidlig manifestation av två personers kärlek. Men igår var de goda dagarna över för kungen.

SVT rapporterade att kungen har erhållit pengar från Statens fastighetsverk för att renovera Stenhammars slott trots att arrendatorn (kungen) ska bekosta allt underhåll och renoveringar, även sådant som i normala fall fastighetsägaren betalar.

Kungen arrenderar hela godset med slott, 150 byggnader och 2.200 hektar mark för endast 1.000 kronor per år. För en lekman låter ju detta som ett väldigt förmånligt avtal. Därför känns det heller inte orimligt att kungen själv, med sin egen privata förmögenhet, svarar för underhållskostnaderna.

Kungen och hovet hävdar att det avtal som finns inte omöjliggör att staten bidrar till vissa medel för åtgärder som inte tillhör ordinarie underhåll. Svenska Dagbladet har dock läst avtalet och har funnit följande formulering:

Kronan fritages från all byggnadsskyldighet beträffande den upplåtna egendomen. Med byggande avses i detta sammanhang icke blott ny- och ombyggnad av hus och därmed jämförliga objekt utan även utförande och förbättring av alla andra ifrågakommande fasta anläggningar samt täckdikning eller annan grundförbättring. Arrendatorn har följaktligen att på egen bekostnad låta utföra alla de arbeten av denna art, vilka kunna befinnas erforderliga för egendomens behöriga drift.

Det är uppenbart att kungen förfogar över statlig egendom till en väldigt låg arrendeavgift om endast 1.000 kr om året. Det är även möjligt att avtalet kan tolkas som att staten kan bidra till vissa insatser i den renovering som genomförts. Eftersom det handlar om statschefen har det säkert varit lättare att hitta sådana lösningar.

Kungen brukas ju i allmänhet smekas medhårs och bemötas med en högst förlåtande attityd i sina önskningar. Han är inte särskilt van vid att mötas av mer ifrågasättande attityder av representanter för media. Det syntes tydligt att han hellre flydde än illa fäktade när han fick obehagliga frågor.

Det är fullt rimligt att statschefen bevakas på ett mer kritiskt sätt än vad som är det normala. Statschefen finansieras genom allmänna medel. Det är fullt rimligt att staten ges ökade möjligheter att granska hur dessa medel används.

På något sätt är det litet synd om kungen. I ena ögonblicket bemöts han okritiskt och nästan beundrande för att i nästa ögonblick få obehagliga frågor riktade mot sin person. Han är uppfostrad att spela en roll han kanske inte ville ha men som han är tvungen till. Det är priset för den monarki vi lever med idag.

Det vore bättre om vi genom en allmän diskussion (och möjligen i allmänna val) kunde utse statschef på ett demokratiskt vis. Monarkin är en rest av ett odemokratiskt samhälle styrt av en elit av det svenska samhället.

Det är verkligen på tiden avskaffa monarkin!

Länkar: SVT, SvD, dn.se, SVT, SVT, Resumé, SVT, SVT, SVT, ekuriren, di.se, SvD

Fler som skrivit: Martin Moberg

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 14 juni, 2013, i Republik och märkt , , , , , . Bokmärk permalänken. 8 kommentarer.

 1. ”Knugen” – att driva med någon för hans dyslexi borde väl inte vara gångbart inom ett varmt och medkännande socialdemokratiskt parti? Eller spelar det ingen roll ifall det är ”motståndare”? Lite skenhelighet måste man räkna med?

 2. Anders Nilsson

  Bra att hela texten publiceras. Den skyddar staten från arrendatorns krav
  men förbjuder inte staten att bidra till renoveringar och förbättringar, vilket
  gjort att fastighetsverket gått in med 9,2 mkr av totalt 36 mkr. Staten äger fastigheten. Orimligt att då bidra till ombyggnad? Rubriker som Kungen använder skattemedel
  är populistiska och vilseledande. Det är fastighetsverket som använder skattemedel.

  • Göran Johansson

   Jag skriver oxå att det förmodligen inte har begåtts nåt. Men eftersom arrendeavgiften är så påfallande låg borde kungen kunna finansiera hela renoveringen själv.

 3. Kungahuset borde ha avskaffats för länge sedan, men av olika anledningar finns det människor som hellre lever i en värld fylld av sagofigurer, kanske i brist på ett eget meningsfullt liv? Många avskärmar sig från verkligheten, saknar förmåga till engagemang och ”lever” sitt liv genom fantasier om andras lyxtillvaro, en slags förströelse.

  Indoktrineringen är stark, kungahusets reklamvärde ifrågasätts märkligt nog inte, man frågar sig inte vad de egentligen gör för att förtjäna ett liv i sus och dus på skattebetalarnas bekostnad. Fantasin och tankeförmågan verkar ytterst begränsad bland dem som hyllar kungahuset som institution, men även benägenheten att mentalt förnedra sig inför dess företrädare är för mig helt obegriplig.

  Ett riksdagsbeslut om kungahusets avskaffande kräver lång och noggrann faktabaserad avindoktrinering, via skolor, massmedia, studiecirklar osv. Annars skulle dumheten segra och försvåra saklig upplysning för lång tid framöver.

  Jag skrev till Olof Palme i början av 80-talet och frågade varför man inte förverkligade partiprogrammet i den här frågan. Han svarade att det fanns viktigare saker att genomföra. Det stora problemet är rädslan för att förlora väljare, endast Vänsterpartiet motionerar om kungahusets avskaffande.

 4. Lars Flemström

  ” Arrendatorn har följaktligen att på egen bekostnad låta utföra alla de arbeten av denna art, vilka kunna befinnas erforderliga för egendomens behöriga drift.” Detta syftar uppenbarligen på lantbruksdelen av egendomen. Slottet behövs inte alls för driften av lantbruket. Om inte kungen hade arrenderat egendomen, hade det hela säkert blivit mycket dyrare för staten. Säg ett enda exempel på ett statsjordbruk som går med vinst. Säg ett enda exempel på ett statligt slott som går med vinst. När revs ett statligt slott senast? Om något statligt slott ska rivas, finns väl andra?. Det aktuella slottet är ju riktigt vackert, och måste definitivt anses tillhöra det statliga kulturarvet. Men det var starkt förfallet, vilket kanske inte har märkts på utsidan, efter att ha stått obebott i decennier.

  Presidentbostad? Jag tror inte det. Republik hade i varje fall inte löst det här problemet. Hade det funnits någon arvsberättigad prins med republik? Kanske om det hade funnits krafter, som velat återinföra monarkin. Annars inte. Testamentet säger nämligen att slottet ska upplåtas till ”arvsberättigad prins”. Och en sådan har vi bara en, nämligen prins Carl Philip, som skulle kunna bli kung om han överlever sina båda syskon och syskonbarn. Det är innebörden av ”arvsberättigad”.

  Med ett oåterkalleligt beslut att införa republik, skulle det inte finnas någon laglig arrendator eller hyresgäst. Intäkterna från lantbruket täcker inte, med dagens priser på lantbruksprodukter, kostnaderna för att hålla hela egendomen, inkl. slottet, i skick. Detta är alltså en av de dolda kostnaderna för republiken. Personligen tycker jag att staten borde ha gjort en deal med kungafamiljen om att ge allmänheten tillträde till slottet. Men det hade varit på kungafamiljens villkor.

  Men därav blir väl inget, sedan en oförskämd ljugande journalist gjort kungen sur. Det är inte första gången journalister har ljugit om kungen och just det här slottet. Vad som borde granskas i den här affären, är hur det kan komma sig att man använder en tvångsavgift (TV-avgiften) till försörjning av ljugande journalister, som definitivt inte gör rätt för sig.

  Prinsessbröllopet var, oavsett vad man anser om monarkin, en verklig händelse av stort publikt intresse. Man kan iofs ifrågasätta om det verkligen ska ingå i public service att skildra alla verkliga händelser, om TV-avgiften ska användas till Melodifestivalen. Låt kommersiell TV ta hand om det också. Varför ska en obligatorisk avgift användas till sådant, som intresserade är villiga att betala för, om inte för att ge vissa journalister en gräddfil på arbetsmarknaden undan arbetslöshet och FAS 3?

  Dessutom missbrukar journalisterna public service till politiskt propaganda för sina egna intressen. Det skulle vara möjligt att köra det verkliga public service-utbudet för en fjärdedel av kostnaden. När man dessutom försöker hålla upp tittar- och lyssnarintresset med pseudoskandaler med anknytning till kungen, är måttet rågat. Att ledaren för det största oppositionspartiet inte får mer tid än Mp, V och Sd, samt var och en av ledarna för regeringspartierna, visar vilket hot mot demokratin som detta journalistfrälse är.

  Prinsessbröllopet, som förlöpte helt utan störande inslag, var hur som helst bra för Sverige-bilden, som motvikt mot de upphetsade reportagen om upploppen i Husby, och upphetsade TV-journalister, som frågade maskerade huliganer om det är bra att bränna sina grannars bilar. Hur kunde journalisterna veta att det var huliganernas EGNA grannars bilar, som de brände? Huliganerna var ju maskerade.

  Dessutom lyckades de ditresta huliganerna inte alls locka med sig någon lokal mobb i exempelvis de invandrartäta stadsdelarna i Örebro. Föräldrarna visste ju vad som hade hänt i Husby och hållit sina ungdomar inomhus. Man kan inte alls lita på Sveriges Television.

  Om man nu behövde ett negativt reportage om kungen, som motvikt mot den positiva skildringen av prinsessbröllopet, kunde man väl ha intervjuat någon företrädare för Republikanska klubben i stället för att göra ett osant skandalreportage om kungen?

  Den skenbara objektiviteten.

  • Göran Johansson

   Oj vad du tog i! Jag höll på att tappa andan enbart av att läsa din harang.

  • Lars Flemström

   TV-avgiften kostar lika mycket för en ensamlevande fattigpensionär, som för ett exempelvis ett läkarpar med en sammanlagd årsinkomst på 1,2 miljoner kr, även om de har en TV-mottagare var. Det förekommer aldrig några diskussioner i TV om detta är rimligt. Detta strider mot avtalet med staten om saklighet.

   Det kan verkligen ifrågasättas om en direktsändning under flera timmar av ett prinsessbröllop ska finansieras med den obligatoriska avgiften.

   Under TV-sända partiledardebatter inför valet innan Mp, Kd och Sd kommit in i riksdagen hade alltid S två debattörer, V en och de borgerliga partierna en var. När Juholt ifrågasatte placeringen inför den planerade Agenda-debatten, drev TV-chefen Eva Hamilton en hätsk kampanj mot Juholt. Agenda-redaktionen tvingades de facto backa och ändra placeringen något. För att ge sken av att Juholt hade bråkat om ingenting, visades den placering som han hade protesterat mot under bara några sekunder.

   Sveriges Radio och TV ägs av en förvaltningsstiftelse, vars sammansättning släpar efter riksdagsvalet med en mandatperiod. Det innebär att stiftelsen är borgerligt dominerad nu.

   Media kallas Tredje statsmakten. Denna statsmakt granskas nästan aldrig. Uppdrag Granskning hade dock för en tid sedan ett reportage om hur en SVT-journalist hade trakasserats av kollegor, sedan hon kritiserat dem för att ha gjort ett osakligt motprogram mot hennes program, som stred mot den falska verklighetsbild, som radioledningen ville ha.

   Jag har nämnt den osakliga rapporteringen om upploppen i Husby och den helt lögnaktiga rapporteringen av de påstådda upploppen i Örebro. Enligt lokala media förekom inga upplopp alls i Örebro, utan det var ett gäng ditresta mordbrännare, som försökte starta upplopp.

%d bloggare gillar detta: