Bloggarkiv

Kungen åker till Eidsvoll


Firar ej nationaldag

Tänka sig – igår meddelade det svenska hovet att kungaparet kommer att delta i firandet av den norska grundlagen i Eidsvoll den 17 maj. För att inte helt chikanera den stackars svenske kungen meddelar hovet att …

Kungen besöker inte andra länder för att medverka i deras nationaldagsfirande så han åker på kvällen till det här särskilda arrangemanget.

Jag vet inte hur man fått kungen att ändra sig. Jag förmodar att den svenska regeringen fått tala varsamt med kungen gällande firandet. För det är klart att det skulle ha varit genant för Sverige att inte statschefen varit på plats. Det handlar trots allt om en viktig och betydelsefull del av norsk historia. Den har dessutom nära koppling till den danska och svenska historien.

Kungens något klumpiga hanterande av denna fråga visar på det gammalmodiga med monarkin. Det vore bättre att Sveriges statschef utsågs som resultat av allmänna och fria val.

Länkar: SVT, Ekot, SvD, di.se, dn.se, SvD, SvD, Aftonbladet kultur

Att urskulda ett kungligt förflutet


Johan Åsard

Det har under ett par års tid debatterats kring släktingar till den kungliga familjen och deras mindre smickrande inställning till den tyska nazismen. Det är ingen hemlighet att kungens förfader Gustav V var tydligt positiv till Tyskland under 1930- och 1940-talen. Även andra släktingar inom kungens tyska släkt har beslagits med sympatier för den rådande politiska ledningen i Nazityskland.

I en nyutkommen bok diskuteras hur drottningen utrett sin fars agerande under nazisttiden i Tyskland. Särskilt granskas huruvida han utnyttjade situationen när de tyska judarna avlövades inflytande och förmögenheter.

Såväl kungen som drottningen har agerat på ett sådant sätt att man viljat förminska sina släktingars agerande och motiv. Det är måhända mänskligt att agera på ett sådant sätt. I boken blottlägger Johan Åsard ”spelet bakom kulisserna, när Sveriges drottning utnyttjar allt sitt inflytande för att bekämpa den journalistiska granskningen av hennes faders affärer.”

I en krönika skriver Henrik Arnstad om hur kungen och drottningen agerat när det gäller deras släktingar. I stället för att göra upp med deras släktingars förflutna väljer de att förminska och nästan förneka deras ställningstaganden. Eftersom det handlar om statschefens familj kommer de nästan undan med detta.

Det är klart att kungen och drottningen inte har någon skuld för hur deras nära släktingar agerat och vilka ställningstaganden de har tagit. Men de har ansvar för hur de hanterat den sanning som kommit fram i efterhand. Henrik menar att kungens agerande är värre än det som drottningen visat upp när det gäller hans morfar – hertig Karl Edvard av Sachsen-Coburg-­Gotha. Han var en hängiven nazist som tidigt deklarerade sina domäner ”judenfrei”. Henrik skriver att …

… kungen kommer undan med det, i skuggan av Silvia, och det är upp­rörande. Fast historien bakom kungens otäcka historiesyn utgör en helt annan bok än den som Åsard har skrivit. ­Sammantaget visar dock alltihop vilken antidemokratisk kvarleva vårt land obegripligt nog fortfarande dras med; en fläck på Sveriges banér som stavas arvkungadöme.

Nu är det ju gott och väl att det finns journalister som väljer att gräva i historien och samtidigt diskutera hur rikets statschef hanterar det som framkommit. Annars är ju det vanliga att kungafamiljen hanteras med silkesvantar och föräras en högst insmickrande relation.

Länkar: Aftonbladet kultur, dn.se, SvD

Klart kungen ska på fest!


Party, party!

H.K.H. Kalle 16 har tydligen låtit svenska staten betala hans resa till en privat kunglig fest i Tyskland. Kungafamiljen skulle fira att kungens släkting Andreas furste av Sachsen-Coburg och Gotha, fyllde 70 år.

Enligt Expressen var syftet med att resa med ”regeringsplanet” att kungen ville hinna tillbaka till ett officiellt besök i Norge för att träffa det norska kungaparet. Bertil Ternert, informationschef vid hovet, säger att …

Man hade alternativet att gå tom ner och hämta i Coburg eller låta planet gå med kungaparet ned.

Vi ”vanliga” människor måste ibland göra val. Antingen väljer man det privata för att gå på fest. Hinner man inte tillbaka till jobbet får man ta ledigt. Är jobbet viktigare får man ju välja bort festen.

Men nu är ju kungen inte en vanlig människa. Så det är klart som tusan att staten får ställa upp och betala taxiresan till festen.

Uppdatering

Ibland går det fort! Dagens Nyheter rapporterar att kungen kommer att betala resan ur egen ficka. Det känns ju faktiskt som ett korrekt beslut.

Länkar: dn.se, Aftonbladet, Expressen, SVT, di.se, SVT, SvD, SvD, dn.se, di.se

Knugen har det litet jobbigt nu


I lördags fylldes SVT av det kungliga bröllopet mellan den svenska prinsessan och mannen av ”folket”. Den kungliga familjen fick leendes frottera sig inför medias kameror i en högtidlig manifestation av två personers kärlek. Men igår var de goda dagarna över för kungen.

SVT rapporterade att kungen har erhållit pengar från Statens fastighetsverk för att renovera Stenhammars slott trots att arrendatorn (kungen) ska bekosta allt underhåll och renoveringar, även sådant som i normala fall fastighetsägaren betalar.

Kungen arrenderar hela godset med slott, 150 byggnader och 2.200 hektar mark för endast 1.000 kronor per år. För en lekman låter ju detta som ett väldigt förmånligt avtal. Därför känns det heller inte orimligt att kungen själv, med sin egen privata förmögenhet, svarar för underhållskostnaderna.

Kungen och hovet hävdar att det avtal som finns inte omöjliggör att staten bidrar till vissa medel för åtgärder som inte tillhör ordinarie underhåll. Svenska Dagbladet har dock läst avtalet och har funnit följande formulering:

Kronan fritages från all byggnadsskyldighet beträffande den upplåtna egendomen. Med byggande avses i detta sammanhang icke blott ny- och ombyggnad av hus och därmed jämförliga objekt utan även utförande och förbättring av alla andra ifrågakommande fasta anläggningar samt täckdikning eller annan grundförbättring. Arrendatorn har följaktligen att på egen bekostnad låta utföra alla de arbeten av denna art, vilka kunna befinnas erforderliga för egendomens behöriga drift.

Det är uppenbart att kungen förfogar över statlig egendom till en väldigt låg arrendeavgift om endast 1.000 kr om året. Det är även möjligt att avtalet kan tolkas som att staten kan bidra till vissa insatser i den renovering som genomförts. Eftersom det handlar om statschefen har det säkert varit lättare att hitta sådana lösningar.

Kungen brukas ju i allmänhet smekas medhårs och bemötas med en högst förlåtande attityd i sina önskningar. Han är inte särskilt van vid att mötas av mer ifrågasättande attityder av representanter för media. Det syntes tydligt att han hellre flydde än illa fäktade när han fick obehagliga frågor.

Det är fullt rimligt att statschefen bevakas på ett mer kritiskt sätt än vad som är det normala. Statschefen finansieras genom allmänna medel. Det är fullt rimligt att staten ges ökade möjligheter att granska hur dessa medel används.

På något sätt är det litet synd om kungen. I ena ögonblicket bemöts han okritiskt och nästan beundrande för att i nästa ögonblick få obehagliga frågor riktade mot sin person. Han är uppfostrad att spela en roll han kanske inte ville ha men som han är tvungen till. Det är priset för den monarki vi lever med idag.

Det vore bättre om vi genom en allmän diskussion (och möjligen i allmänna val) kunde utse statschef på ett demokratiskt vis. Monarkin är en rest av ett odemokratiskt samhälle styrt av en elit av det svenska samhället.

Det är verkligen på tiden avskaffa monarkin!

Länkar: SVT, SvD, dn.se, SVT, SVT, Resumé, SVT, SVT, SVT, ekuriren, di.se, SvD

Fler som skrivit: Martin Moberg

Knugen betalar bröllopet!


Expressen meddelar idag att skattebetalarna slipper stå för notan när prinsessan Madeleine gifter sig i sommar. Hovets informationschef Bertil Ternert, säger …

Det är inte skattebetalarna, utan kung Carl Gustaf som betalar bröllopet med pengar från den privata förmögenheten.

Det var ju verkligen ett högeligen tacknämligt budskap som presenterades oss likaledes tacksamma menighet!

Länkar: Expressen, di.se

%d bloggare gillar detta: