Bloggarkiv

Lööfskt larmande


Enligt en prognos från Finansdepartementet återhämtar sig samhällsekonomin långsammare än förväntat. Departementet förväntar sig att de offentliga finanserna kommer att gå med underskott (med nu gällande utgångsvärden) under innevarande mandatperiod. Detta föranleder finansminister Magdalena Andersson att meddela att en del av regeringens ursprungliga mål kan ta längre tid att uppnå. Magdalena säger att …

Vi har fortfarande en återhämtning när det gäller tillväxt och arbetslöshet, men långsammare än i tidigare prognoser.

Regeringen kommer i anledning av denna prognos enbart föreslå reformer som är fullständigt finansierade.

Flera av de kommentarer jag läst utgår från att departementets bedömningar delvis är till för att minska förväntningarna från Miljöpartiet och, framför allt, Vänsterpartiet. Och, det är klart, att det kan finnas något i det. Genom decemberöverenskommelsen med de borgerliga partierna finns det ändå en del begränsningar i vad regeringen kan föreslå riksdagen. Därför måste ju regeringen tillsammans med Vänsterpartiet verkligen diskutera vad som är möjligt att inom ramen för överenskommelsen genomföra.

Det är mycket troligt att rabatten på de sociala avgifterna avvecklas för att finansiera andra och förhoppningsvis bättre fungerande åtgärder för att minska ungdomars arbetslöshet. Den borgerliga metoden har både varit väldigt dyr för statskassan som trubbig.

I sedvanligt Lööfskt aggressiv och konfrontativ stil sablar Centerpartiets ordförande ned regeringens politik. Annie Lööf meddelar att det inte finns några som helst möjligheter att finna kompromisser om inte de utgår från hennes egna förslag. Hon säger att …

Det är anmärkningsvärt att Magdalena Andersson målar upp en betydligt sämre prognos för arbetsmarknaden de kommande åren. Det här är enbart för att regeringen har förstått att den har tomt i verktygslådan och det kommer att vara ofantligt svårt för den att nå sina målsättningar.

Problemet när det gäller Annies resonemang är ju att det är den borgerliga arbetsmarknadspolitiken som fortfarande gäller. Det är väl endast de borgerliga partiernas ledningar som tror på den politik de genomfört. De som granskat effekterna av deras politik finner inga som helst bevis för att den skapat särskilt många nya arbetstillfällen. Den kan, möjligtvis, ha inneburit att vissa branscher har gynnats samtidigt som andra missgynnats av deras förslag.

Annies höga tonläge handlar mer om att överskyla egna misslyckanden parat med en insikt om det parlamentariska läget. Förutom när det gäller rena budgetfrågor så har ju den sittande regeringen stora svårigheter att skapa majoritet för egna förslag så långe som de borgerliga partierna håller samman sin allians. Hon vet ju att regeringen inte kommer att vända sig till SD för ett aktivt samarbete. Därför kan ju de borgerliga partierna, med passivt stöd av SD, hela tiden säga nej, nej, nej till allt som kommer från regeringen.

Det går därför inte att jämföra denna mandatperiod med den föregående. Det är ju alldeles uppenbart att Annie Lööf har lättare att acceptera stöd från SD eftersom deras politik ligger närmare dem.

Länkar: dn.se, SVT, SvD, SvD, SVT, di.se, Ekot, politism, di.se, SVT, di.se, di.se, Ekot, SvD, di.se, SvD, Arbetet

Fler som skrivit: Lars Jagrén

Annons

Den tomma ladan och överskottsmålet


Barskrapat

Under en presskonferens meddelade finansminister Magdalena Andersson att den sittande regeringen har övertagit en tom och helt utäten lada. Det finns inga möjligheter att nå överskottsmålet förräns tidigast omkring 2018. Hon sade något drastiskt att …

Det har blivit väldigt tydligt att ladan är helt tom. Det är inget dukat bord vi kommer till – det är helt avskrapat. Frågan är om ens bordet står kvar.

Det är väl knappast något okänt att statliga Konjunkturinstitutet vid ett flertal tillfällen har meddelat dem som viljat lyssna om läget i statens finanser. De har återupprepat budskapet att reformutrymmet är uttömt de kommande åren. Vill man genomföra en politik innebärande status quo av den offentliga välfärden krävs att man finansierar dessa. Vill man inte det återstår endast besparingar och minskade ambitioner på välfärdens område.

Annie Lööf och Anna Kinberg Batra tog, i anledning av Magdalenas tillkännagivande, tillfället att kritisera den nyvalda regeringen för att ”ha tappat greppet” med flera lustmordiska uttryck. Tänk så lätt det är att glömma att den regering de tidigare ingått i eller företrätt inte heller den klarade av överskottsmålet. SVT skriver i en artikel att …

Magdalena Anderssons uppgifter om tillståndet i ekonomin är inte helt nya. I Alliansens vårbudget skrev finansdepartementet att överskottsmålet tidigast kommer att nås 2018, det vill säga samma årtal som Andersson pekar mot. Det var då en dystrare prognos än den som presenterades i höstbudgeten 2013, då överskottsmålet sades vara möjligt att nå 2017.

Även om Magdalena tar i när hon använder sitt bildspråk så har hon dock en utmaning i att finansiera den kommande bdgeten. Det gäller ju då att finna de pusselbitar som gör budgeten möjlig att ta genom riksdagens mangling. Häri står väl att finna orsaken bakom den politiska oppositionens likaledes väl skarpa ordval.

Magdalena Andersson öppnar för att diskutera överskottsmålets framtida konstruktion. Hon ser anledning till att göra justeringar av den av, bland annat, demografiska skäl. Det kan finnas goda skäl att göra som finansministern önskar.

Länkar: dn.se, SVT, di.se, SvD, Ekot, di.se, dagens arena, SVT, politism, di.se, dn.se, Ekot, dn.se, Ekot, di.se, di.se, SvD, dn.se, SVT, SvD, Ekot, SvD, SvD, dagens arena, Aftonbladet ledare, SVT, di.se, SvD, Arbetet, Arbetet, Arbetet, SvD

Fler som skrivit: Ola Möller

Centerns kamp mot väderkvarnar


Sänk priset!

Dagens Nyheter har intervjuat Centerpartiets ordförande Annie Lööf om partiets prioriterade frågor inför det stundande riksdagsvalet. En av partiets prioriterade frågor är ”jobben”.

Som en viktig bit i en strategi för att minska ungdomars arbetslöshet vill man fortsätta på vägen med sänkta sociala avgifter för arbetsgivare som anställer unga människor. Annie vill få ned avgiften till tio procent. Det faktum att denna generella åtgärd är högst ifrågasatt viftar hon obesvärat bort.

I stort det enda som den borgerliga regeringen har åstadkommit med systemet med rabatterade sociala avgifter har varit att skänka pengar till arbetsgivare som ändå skulle ha anställt ungdomar. Sådana generella åtgärder gör vare sig till eller ifrån när det gäller att minska arbetslösheten. Bättre då att använda åtgärder som syftar till att hjälpa de som är i störst behov av hjälpen.

Den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik kostar statskassan stora summor pengar utan att därför påverka arbetslösheten. Annies politiska prioritering synes mig lika fåfäng som Don Quijotes kamp mot väderkvarnarna.

Centern har kört huvudet i väggen


Dagens Industri och Svenska Dagbladet skriver i varsin artikel om Centerpartiets opinionskris. Partiet har ju en längre tid legat på nivåer i opinionen som antyder att man inte klarar av riksdagsspärren i det kommande valet. De senaste siffrorna som angav 2.8 % har tydligen ruskat om ordentligt i partileden.

Även om man utåt visar upp ett positivt ansikte och talar om att man är duktig på att spurta in i mål i valrörelsens slutskede är det uppenbart att partiets problem är allvarligt. I de två artiklarna anges debatten om det partiprogram som lades fram för ett år sedan som en anledning till opinionstappet.

Som ett gammalt folkrörelseparti har centern länge kunnat lita till fotarbete ute i bygderna för att kunna samla de röster som behövts. Men det verkar som om dessa tider är över. Centerpartiet kommer att vara beroende av stödröstande borgerliga väljare. Men ska Centern få dessa röster krävs att man på egen hand ligger på en nivå där eventuella stödröster inte känns som bortkastad möda. Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, säger att …

Har ingenting hänt efter vårbudgeten då är det nog rökt för alliansen. … Då är det mycket lättare för moderata väljare att se om sitt eget hus och stärka det egna partiet.

Jag har tidigare uttryckt att Kristdemokraterna står närmare en uteslutning från Riksdagen efter höstens val. Men nu … vete tusan!

Det är fortfarande en lång resa fram till den 14 september då facit gives. Allt kan fortfarande hända. Centerpartiets och Kristdemokraternas prekära opinionsläge innebär att de måste ges stort utrymme i den kommande vårbudgeten. Samtidigt har Moderaterna för omvärlden meddelat att tiden för skattehöjningar, för tillfället, är över.

Det kan bli en intressant dragkamp att följa mellan de fyra partiernas ordföranden när de ska förhandla om vårbudgetens innehåll och politiska prioriteringar.

Länkar: di.se, SvD

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige

Centerns lööftunna förhoppningar


Dagens Nyheter låter nådigt meddela de aktuellaste opinionssiffrorna. De visar, bland annat, att Centerpartiet har det tungt just nu. Partiet har de lägsta/sämsta opinionssiffrorna i DN/Ipsos 35-åriga historia.

Partiledningen meddelar sina partiaktiva och sympatisörer  …

Håll i och håll ut!

Den förhoppning som partiets ledning har är att siffrorna ska stiga ju närmare valdagen man kommer. De hoppas på en sådan utveckling som skedde i föregående valrörelse. Man må ju säga att det är särdeles (Lööf)tunna förhoppningar att lita till.

Det finns ju en betydande skillnad jämfört valrörelsen 2010. Det socialdemokratiska partiet känns bra mycket mer stabilt i opinionens ögon än då. (S) får större förtroendesffror i alla aktuella förtroendemätningar som kommit den senaste tiden. De frågor som partiet prioriterar är i hög grad de som väljarna ser som viktiga.

Dessutom – med två borgerliga partier dansande lina på riksdagsspärren har de borgerliga väljarna två partier att sympatirösta på. Det är frågan om dessa röster räcker till alla behövande. Risken för den borgerliga alliansen är att rösterna splittras på för många och att man därmed får ett än sämre samlat resultat än annars.

Sanningen är väl den som uppmaningen ovan antyder – partiets enda förhoppning är att väljarna ska vakna till en insikt som de inte har idag.

Allt som partiledningen kan göra är att hoppas, hoppas, hoppas … att vinden vänder.

Länkar: dn.se, Ekot, SVT, Ekot, bblat.se, dagens arena, dn.se, di.se, SVT, SvD, Aftonbladet ledare

Fler som skrivit: Monica Green, Peter Johansson, Alliansfritt Sverige, Alliansfritt Sverige, Annika Högberg, Ulf Bjereld, Alliansfritt Sverige, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Peter Högberg, Ola Möller, Leine Johansson, Peter Johansson

Om borgerlig ”populism”


Minister framför fd ministrar

Svenska Dagbladet har idag publicerat en intervju med Annie Lööf. I intervjun markerar hon höga ambitioner inför det kommande valet. Hon siktar på en valseger för den borgerliga alliansen och att Centern ska få fler ministrar i en kommande regering.

Annie vill, bland annat, att arbetsmarknadsministern ska vara centerpartist. Hon vill, nämligen, kunna kombinera näringspolitiken med arbetsmarknadspolitiken.

Annie säger att Centerpartiet inte kommer att mumla i de frågor som man anser vara viktiga. De kommer att vara något av pådrivare inom den borgerlia alliansen.

Det i intervjun som framhållits starkast är Annies kritik av Anders Borg och Jan Björklund. De anklagas för att vara populister och att närmast gå i Jonas Sjöstedts ledband.

Det är klart att både (CP) som (KD) har det jobbigt. De har bägge hamnat i skuggan av regeringens storebror. Partierna befinner sig i ett läge där de riskerar att inte ens komma in i riksdagen efter valet. Så det är klart att centern känner ett visst behov av att prata klarspråk. Kanske hoppas de locka över tidigare moderata väljare.

Det lär ju visa sig om partiets taktik kommer att löna sig. Politiskt klarspråk kan ju både verka avstötande som lockande bland opinionen.

Länkar: SvD, SvD, dn.se, SvD

Annie Lööf fick en tummetott


Det bidde en utredning!

Centerpartiledaren, tillika rikets näringslivsminister, tänkte ta fajjt för att företagen skulle slippa den andra sjuklöneveckan. Efter, antar jag, hårda förhandlingar inom regeringen fick hon en utredning och ett paket om sänkta egenavgifter.

Självklart presenterar hon detta som en seger för Centerpartiets förslag. Och – vem vet – på lång sikt kanske det blir så. Det förutsätter förstås att den borgerliga regeringen blir omvald nästa år.

Ett val som de centerpartistiska ledamöterna i Riksdagen skulle kunna göra är ju att stödja Socialdemokraterna och Miljöpartiet i denna fråga. Men det lär väl knappast komma att ske.

Men, det är klart, när man använder den största delen av reformutrymmet till ett jobbskatteavdrag och att flytta brytpunkten för statlig skatt uppåt så blir det hårda prioriteringar kring de kvarstående smulorna. Man kan inte vinna alla kamper!

Länkar: di.se, SvD, dn.se, Ekot, SvD, di.se, SVT, SVT, SVT

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige, Alliansfritt Sverige

Om Löfvens hemliga plan


Centerpartiet ut ur riksdagen

Svenska Dagbladet fortsätter att göra reklam för den bok ett par av tidningens journalister skrivit. Denna gång ”avslöjas” att Stefan Löfven har en hemlig plan för att slå ut Centerpartiet ur Riksdagen i nästa års val.

Socialdemokraterna ska ta fram en plan som ska attrahera centerpartistiska kärnväljare på landsbygden. Enligt tidningen stöds dessa tankar av Göran Persson.

Annars verkar artikeln mest handla om att Göran Persson och Stefan Löfven talas vid litet då och då. Vidare rekommenderar Göran socialdemokraterna att bedriva en egen valrörelse i syfte att kunna bilda egen regering. Göran Persson säger att …

Blir valresultatet sådant att det inte fungerar så är vi beredda att ta det ansvar som väljarna har begärt av oss. Då skapar vi en regering baserad på den riksdag som svenska folket har valt.

Tidningen har lyckats skrapa ihop tre artiklar på temat om den förment hemliga planen att utradera det stackars Centerpartiet.

Artiklarna verkar mest vara till för att göra reklam för en nyskriven bok som ska handla om Stefan Löfven. Det känns mest som om tidningen har kokat mycket soppa på spik i detta fall.

Det är klart att Socialdemokraterna måste presentera en politik för att attrahera väljare att rösta på partiet. Vilka av de borgerliga partierna som skulle förlora mest på en socialdemokratisk valseger är väl svårt att veta. Men det är klart att centern och kristdemokraterna har minst marginal att tappa röster i det kommande valet.

Länkar: SvD, SvD, SvD

Fler som skrivit: Peter Högberg, Ola Möller, Roger Jönsson, Peter Johansson, Johan WesterholmPia Bernthling

Lööf och företagen


Annie gillar lärlingar

Ordföranden för rikets rikaste parti, Annie Lööf, har hållit hov/sommartal under tak på det fagra Djurgården i Stockholm. Enligt medias rapportering var temat för talet företag, företag, företag etc.

Eftersom Centerpartiet har haft statsrådsposten som Näringslivsministern sedan 2006 är det kanske inte att undra på att man i retoriken försöker vara företagens bästa kompis. Det har ju i allmänhet mest blivit till retorik.

Nåväl. I talet framhöll Annie Lööf att partiets viktigaste krav kommer att vara att avskaffa den andra sjuklöneveckan samt att införa ett ”riktigt” lärlingssystem. Jag har väl inget emot att man tar bort företagens ansvar för den andra sjuklöneveckan. Jag skulle ju helst vilja se införandet av någon typ av för arbetsgivarna solidarisk och obligatorisk rehabiliteringsförsäkring. I det fallet skulle det ju passa väl att ta bort arbetsgivarnas ansvar för den andra sjuklöenveckan. Jag misstänker väl dock att (CP) och den borgerliga regeringen inte delar min ståndpunkt.

Det verkar som om de tre mindre partierna av regeringens fyra driver på när det gäller införande av lärlingssystem. De kommer nog att få det svårare där. Moderaterna har ju bundit upp sig hårt för införande av introduktionsavtal inom, framför allt, LO-förbundens verksamhetsområden. (M) har lovat statliga pengar för att stödja framväxten av sådana avtal samt att avskaffa arbetslöshetsavgiften.

Det är väl först när Fredrik Reinfeldt hållit sitt sommartal som vi kommer att ana hur prioriteringarna i den kommande höstbudgeten kommer att se ut. Det talet lär avgöra huruvida Annie får gehör för sina tankar.

Länkar: Ekot, dn.se, dn.se, SvD, SVT, di.se, SvD, dn.se, SvD

Fler som skrivit: Peter Johansson, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Ann-Sofie Wågström, Alliansfritt Sverige, Peter Högberg, Peter Johansson

Ett centerpartiets standardrecept


I måndags skrev Annie Lööf om ett initiativ för att hjälpa bruksorter skapa ett stort antal nya arbetstillfällen (17.000–25.000). Receptet, som Centerpartiet formulerat tillsammans med WSP Analys & Strategi, är inte någon innovation precis. De föreslår tre åtgärder:

  • Sänkta kostnader för att anställa
    De föreslår sänkta arbetsgivaravgiften för små och växande företag. Detta kombineras med sänkta kostnader för företagens sjuklöneansvar (dvs ett slopande av den andra sjuklöneveckan).
  • Snabbare väg till jobb
    De vill stimulera fler lärlingsutbildningar genom ett fördubblat anordnarbidrag till arbetsgivaren. Lärlingarna ska stimuleras att gå en sådan utbildning genom att erhålla en ersättning motsvarande Arbetsförmedlingens aktivitetsersättning.
  • Investera och växa
    De vill stimulera mer investeringar på bruksorterna.

Receptet med att sänka kostnaderna för att anställa människor har ju av den borgerliga regeringen prövats i stor regi. Resultaten tyder knappast på att de visat några lysande resultat. Jag vet förstås inte hur de har räknat på sina förslag. Men Centerpartiet har ju tidigare angett väldigt optimistiska tal när de räknat på sina ”jobbskapande” förslag. Det är måhända mänskligt att tro på sina förslag.

Det känns vidare som om Centerpartiet hoppas på att lösa alla dessa orters olika problem med ett alexanderhugg. Det är förstås väl naivt och alldeles för enkelt. Jag tror inte på att det finns allena ett sätt att skapa en positivare utveckling på orter som idag har en vikande arbetsmarknad och utflyttning. Det kan ju också vara på det sättet att man idag inte kan veta vad som krävs för att vända utvecklingen.

Länkar: dn.se, Ekot, dn.se, di.se, SVT, Aftonbladet ledare

%d bloggare gillar detta: