Bloggarkiv

Annie Lööf fick en tummetott


Det bidde en utredning!

Centerpartiledaren, tillika rikets näringslivsminister, tänkte ta fajjt för att företagen skulle slippa den andra sjuklöneveckan. Efter, antar jag, hårda förhandlingar inom regeringen fick hon en utredning och ett paket om sänkta egenavgifter.

Självklart presenterar hon detta som en seger för Centerpartiets förslag. Och – vem vet – på lång sikt kanske det blir så. Det förutsätter förstås att den borgerliga regeringen blir omvald nästa år.

Ett val som de centerpartistiska ledamöterna i Riksdagen skulle kunna göra är ju att stödja Socialdemokraterna och Miljöpartiet i denna fråga. Men det lär väl knappast komma att ske.

Men, det är klart, när man använder den största delen av reformutrymmet till ett jobbskatteavdrag och att flytta brytpunkten för statlig skatt uppåt så blir det hårda prioriteringar kring de kvarstående smulorna. Man kan inte vinna alla kamper!

Länkar: di.se, SvD, dn.se, Ekot, SvD, di.se, SVT, SVT, SVT

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige, Alliansfritt Sverige

Sverige förtjänar en regering som vågar tänka offensivt


Igår presenterade finansminister Anders Borg den borgerliga regeringens förslag till vårbudget. Förslaget är i stort sett sett kliniskt rent på framåtsyftande förslag för att utveckla det svenska arbetslivet och för att minska arbetslösheten. Den borgerliga regeringen väljer den defensiva inriktningen att enbart samla i ladorna för de onda tider som kanske kommer. Först då, kanske, de blir beredda att göra mer framtidsinriktade insatser. Å andra sidan inger inte regeringens insatser under finanskrisen något större förtroende.

Gårdagen debatt mellan finansministern och Magdalena Andersson visade detta ganska tydligt. Anders Borg ville hellre diskutera oppositionspartierna än sitt eget ansvar som sittande minister. Jag kan i någon mån förstå detta. Han är väl inte dummare än att han inser att regeringens verktygslåda blivit väldigt tom.

På DN Debatt presenterar Stefan Löfven och Magdalena Andersson sina tankar om en bättre politik för näringslivets och arbetsmarknadens utveckling. De säger …

Svenska företag konkurrerar genom kvalitet, kunskap och förnyelse. I den stenhårda internationella konkurrensen kan Sverige inte hävda sig med låga löner, lägre kompetens och gårdagens teknik. Vi måste ständigt förbättra oss, stärka våra kunskaper och ligga längst fram i utvecklingen av nya affärsidéer, produkter och tjänster. Det kräver en modern tillväxtpolitik som stärker konkurrenskraften.

Socialdemokraterna avser därför att presentera inriktningen för en bättre näringslivspolitik tillsamans med förslag till jobbreformer. En bättre näringslivspolitik måste ske tillsammans med en politik för lägre arbetslöshet och utbildningar i nära samverkan med näringslivet. De framhåller den undersökning som Svenskt Näringsliv presenterade nyligen. Den visar att företagen allt för ofta inte hittar personal med relevant kompetens. Därför behöver samhället stimulera till bättre utbildningar inom skolans värld, i vuxenutbildningen, arbetsmarknadsutbildningar etc. Arbetsgivarna måste förstås också bidra till att stimulera de anställda till löpande kompetensutveckling.

Det innebär att ansvaret måste vara delat mellan samhället (staten och kommunerna), arbetsgivarna, fackliga organisationer och den enskilde. I slutändan måste jag som individ ändå vilja något. Därför blir skolan så viktig för att stimulera alla elever att utvecklas och ges alla möjligheter till ett gott liv.

Jag delar inläggets avslutande ord:

Regeringens politik har prövats i sex år, i både i hög- och lågkonjunktur, och det är uppenbart att den inte leder till fler jobb. Sveriges utvecklingsbejakande befolkning förtjänar bättre. Företag och jobb uppstår inte ur tomma intet. I vår motion presenterar vi i stället en framtidsinriktad ekonomisk politik. Vi vill satsa på ansvar, kompetens, företagande och innovation så att fler företag och jobb kan växa fram.

Det är bara så vi kan få fler i arbete, bygga Sverige modernt och stärka vår framtida konkurrenskraft.

Länkar: DN Debatt, Arbetet, Arbetet, Ekot, Rapport, di.se, Rapport, dn.se, E-K, Ekot, di.se, di.se, Folket

Andra som skrivit: Ulf Bjereld, Martin Moberg, Peter Johansson, Peter Andersson, Johan Westerholm, Thomas BöhlmarkLena Georgsson WirkkalaCharlie Levin

Industribloggare: Patrik Renfors, Leine Johansson

%d bloggare gillar detta: