Bloggarkiv

Lööf och företagen


Annie gillar lärlingar

Ordföranden för rikets rikaste parti, Annie Lööf, har hållit hov/sommartal under tak på det fagra Djurgården i Stockholm. Enligt medias rapportering var temat för talet företag, företag, företag etc.

Eftersom Centerpartiet har haft statsrådsposten som Näringslivsministern sedan 2006 är det kanske inte att undra på att man i retoriken försöker vara företagens bästa kompis. Det har ju i allmänhet mest blivit till retorik.

Nåväl. I talet framhöll Annie Lööf att partiets viktigaste krav kommer att vara att avskaffa den andra sjuklöneveckan samt att införa ett ”riktigt” lärlingssystem. Jag har väl inget emot att man tar bort företagens ansvar för den andra sjuklöneveckan. Jag skulle ju helst vilja se införandet av någon typ av för arbetsgivarna solidarisk och obligatorisk rehabiliteringsförsäkring. I det fallet skulle det ju passa väl att ta bort arbetsgivarnas ansvar för den andra sjuklöenveckan. Jag misstänker väl dock att (CP) och den borgerliga regeringen inte delar min ståndpunkt.

Det verkar som om de tre mindre partierna av regeringens fyra driver på när det gäller införande av lärlingssystem. De kommer nog att få det svårare där. Moderaterna har ju bundit upp sig hårt för införande av introduktionsavtal inom, framför allt, LO-förbundens verksamhetsområden. (M) har lovat statliga pengar för att stödja framväxten av sådana avtal samt att avskaffa arbetslöshetsavgiften.

Det är väl först när Fredrik Reinfeldt hållit sitt sommartal som vi kommer att ana hur prioriteringarna i den kommande höstbudgeten kommer att se ut. Det talet lär avgöra huruvida Annie får gehör för sina tankar.

Länkar: Ekot, dn.se, dn.se, SvD, SVT, di.se, SvD, dn.se, SvD

Fler som skrivit: Peter Johansson, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Ann-Sofie Wågström, Alliansfritt Sverige, Peter Högberg, Peter Johansson

LO är beredd att avskaffa den andra sjuklöneveckan


Vi har helt enkelt inte råd att avstå från att ta till vara på alla människors inneboende potential.

I måndags skrev tre företrädare för LO på DI Debatt. De meddelar i sitt inlägg att de är beredda att stödja ett avskaffande av den andra sjuklöneveckan. De säger att den borgerliga regeringen genom regelförändringar lagt allt ansvar på den enskilde försäkrade att se till sina rättigheter. De är dock beredda att tillstyrka en reform av sjuklönelagen under vissa förutsättningar. De säger att …

Riksdagen bör därför signalera att den kan tänka sig att slopa den andra sjuklöneveckan i utbyte mot att det upprättas ett rehabiliterings- och ­omställningsavtal som ger dem som drabbas av ohälsa ett väl utbyggt stöd att ställa om, ungefär på samma sätt som det stöd som i dag erbjuds dem som sägs upp på grund av arbetsbrist.

Detta stöd bör även ­gälla åtgärder på arbetsplatsen, som anpassning av arbete, arbetstid och arbetsorganisation. Men det kan också handla om olika utbildnings­insatser som rustar den enskilde på vägen tillbaka till arbetsplatsen och även, när alla andra rimliga utvägar är prövade, ­vidare till en ny anställning.

Jag delar LO:s inriktning i detta. Det behövs åtgärder för att möjliggöra för fler långvarigt sjukskrivna att återkomma till arbetsmarknaden snabbare än vad som är fallet idag. Arbetsgivarna har en viktig funktion i att stödja denna process även om en återgång till arbete innebär att man lämnar sin aktuella anställning. Därför gillar jag den idén med ett avtal där dessa insatser finansieras på ett solidariskt vis.

Om att slopa en sjuklönevecka


Ingen effekt på sjukfrånvaron

Kristdemokraterna meddelar att de avser att inom regeringen driva kravet att slopa den andra sjuklöneveckan. Mats Odell (KD), ordförande i riksdagens näringsutskott, säger till Ekot att …

Företagarna säger att det här är ett av de största hindren för att anställa fler människor. Att ta bort andra sjuklöneveckan tror vi är viktigt för jobben, att fler unga kan komma in på arbetsmarknaden.

Detta innebär att KD ansluter sig till det förslag som Stefan Löfven lämnade i somras. KD hoppas att en sådan reform skulle bidra till att fler människor får arbete i mindre företag. Det är möjligt att det kan bli så. Organisationen Företagarna säger att de inte kan ställa några sådana löften. Det gör de nog rätt i.

Reformen kom till som en uppgörelse 1992 mellan den dåvarande borgerliga regeringen och socialdemokraterna. Reformen finansierades genom att staten sänkte sjuklöneavgiften och att överföra kostnaden för de första två veckornas sjukskrivning till arbetsgivarna. Systemet infördes som ett sätt att, sades det, stimulera arbetsgivarna till att satsa mer på åtgärder för att minska sjukfrånvaron på arbetsplatserna.

Jag har inget emot att arbetsgivarna slipper betalningsansvaret för den andra sjukskrivningsveckan. Jag skulle gärna se att en sådan åtgärd kombinerades med att införa en för arbetsgivarna obligatorisk rehabiliteringsförsäkring. Det skulle kunna sänka kostnaderna för arbetsgivarna samtidigt som man kan förstärka resurserna för att stödja långtidssjukskrivnas återgång till arbete.

Länkar: Ekot, dn.se, di.se, ekuriren, SvD, Ekot

Andra som skrivit: Martin Moberg, Den hälsosamme ekonomisten

%d bloggare gillar detta: