Bloggarkiv

Om att leva efter arbetslinjens principer


Fredrik Reinfeldt har i media fått förklara varför han glatt(?) tar emot 100 % av avgångsersättningen som tidigare statsminister. Detta trots att hans bolag, Fredrik Reinfeldt AB, tar emot alla de intäkter som han har som föreläsare, konsult etc. Fredrik har nämligen valt att ej ta ut någon lön ur sitt egna bolag. Han säger till SVT att …

Ett företag kan inte fungera från dag ett om det inte får en viss möjlighet att byggas upp. Det kommer att vara det som är grund för min försörjning framåt.

Det är uppenbart att Fredrik avser att till fullo utnyttja detta omställningsstöd som vederfarits honom. Skattebetalarna kommer därför att få fylla hans företag med det kapital som han anser sig behöva för att klara framtidens mödor. Det finns ju heller inga andra hinder än moraliska för honom att agera på detta sätt. Tyvärr har han ju goda exempel att ta efter.

Samtidigt kan jag inte bli annat än beklämd över hur han agerar. Denne starke företrädare för ”arbetslinjen” lever verkligen inte upp till det han tidigare predikat. Han menade på fullt allvar att enda sättet att minska  arbetslösheten var genom skattesänkningar till de arbetande kombinerat med sänkta ersättningsnivåer till arbetslösa. Det är tydligt att han inte anser att sådana åtgärder behövs i det egna fallet.

Som Hanne Kjöller skriver.

Under flera valrörelser har Fredrik Reinfeldt hävdat att valet står mellan den borgerliga arbetslinjen och de rödgrönas bidragslinje. Nu har han själv röstat. Det blev, trist nog, en röst för bidragslinjen.

Länkar: dn.se, SVT, SVT, SVTSVTdi.sedn.se

Fredrik Reinfeldt – hedersambassadör för den svenska modellen


Hedersambassadör

TCO har avtackat Fredrik Reinfeldt för sin tid som statsminister och ordförande för Moderaterna. För visad uppskattning utses Fredrik av TCO till ”hedersambassadör” för den svenska modellen. Titeln ställer tydligen inga särskilda krav på insatser eller åtaganden utan innebär endast ett erkännande av att Fredrik valt att (åtminstone i ord) försvara den svenska partsmodellen. José Gutierrez, presschef på TCO, säger att …

Regeringen Reinfeldt agerande inte rätt ur TCOs perspektiv, som i fråga om taket i a-kassan och visstidsfrågan, till exempel. Men samtidigt var det Reinfeldt som höll tillbaka de krafter som ville försämra arbetsrätten och ju längre tiden gick kom han mer och mer att uppskatta, och se värdet av, den svenska partsmodellen.

Denna ståndpunkt känns ju verkligen något defensiv. De förändringar som den borgerliga regeringen genomförde av arbetslöshetsförsäkringen syftade ju till att påverka den svenska modellen med branschsatta kollektivavtal. Systemet med ”arbetslöshetsavgifter” (högre avgift till a-kassa ju högre arbetslöshet) syftade till att påverka lönebildningen i branscher med högre arbetslöshet. Fackföreningarnas medlemmar skulle bestraffas med högre avgifter om de drev fram för höga löneökningar.

Ja, Moderaterna höll emot när det gäller större förändringar av LAS och när det gäller lagstiftning kring lönebildning (utom i det avseende jag berört ovan). Jag ser det mer som taktisk hänsyn.

Men, men ,,, det är uppenbart att TCO har en annan syn på saken.

Boo(m)! Valet är förlorat!


Fredrik ser framåt

Häromdagen avslöjade Expressen att Moderaterna i Stockholm kommer att bränna upp 24 miljoner kronor på politiska annonser riktade emot Socialdemokraterna. Man har producerat ett antal annonser med mer eller mindre sanna budskap.

Denna kampanj synes mest som en döende rörelses sista dödsryckningar. Kan man inte vinna valet med den egna politiken försöker man med svartmålning av den politiska oppositionen.

De borgerliga partierna driver tesen att fyra partier som är överens(?) är bättre än en förment röd-grön röra. Annonserna anspelar väl på just denna påstådda röra och oenighet.

Eric Sundström analyserar på ett bra sätt kampanjen. Han säger, bland annat, att …

Tajming är avgörande. Att ljuga och hoppa på din motståndare utan att ha byggt upp ett eget positivt budskap skadar i regel den egna trovärdigheten. En rejäl attack på motståndaren brukar ske när alla andra alternativ är uttömda. Det hade varit mer logiskt om M först hade tjatat och tjatat om vad de vill göra under en tredje mandatperiod, för att sedan leverera en smutsig attack på de rödgröna.

Jag tror att denna kampanj kommer att slå mer tillbaka på budbäraren än på det avsedda målet.

Länkar: dagens arena, Expressen, SvD, politism, Resumé, dn.se, dagens arena

Fler som skrivit: Peter Johansson, Martin Moberg

Det är jobben, stupid!


Drivkrafter, för bövelen, drivkrafter!

Rikets statsminister Fredrik Reinfeldt blev publicerad med en debattartikel igår (lördag). Han presenterade där ett fempunktsprogram ”… för att fler människor genom ett arbete ska kunna stå på egna ben och växa av egen kraft.”

Det är ju inte särskilt mycket nytt i det som presenteras. Politiken för att fler ska börja arbeta är en fråga om drivkrafter. Som om det endast vore ett eget val huruvida man vill arbeta eller att vara sjuk eller arbetslös. Därav förstår man att arbetande ska ha lägre skatter än pensionärer och sjuka/arbetslösa.

Till det kommer att man ska ta ansvar för ekonomin. Jag blev mest förvånad att den nya frasen ”krona för krona” inte uttalades. Men det är tydligt att i stort sett alla partier tävlar om att vara mest ekonomiskt ansvarsfulla. Man är det till den grad att inga partier vågar föreslå budgetar som innehåller det minsta av expansiva åtgärder som kortsiktigt måhända belastar budgeten men långsiktigt är bra för ekonomin.

Han gör en poäng av att genomföra satsningar på den svenska skolan. Det handlar dock endast om förslag vilka man av taktiska skäl tvingas att lägga. Orsaken är att neutralisera socialdemokraternas skolpolitik genom att lägga sig väldigt när dem. När det gäller arbetsmarknadspolitiken handlar den väldigt litet om att utbilda och stärka ”arbetskraften”.

Det verkar som om han helst hoppas på att väljarna i sista sekunden, ståendes i vallokalen, trots allt ska välja att rösta på något av allianspartierna. Det enda han försöker sälja är mer av det gamla – trots att politiken inte synes ha lyckats. Arbetslösheten har ökat under den borgerliga regeringens tid vid makten. Det är verkligheten!

Länkar: SvD, SvD, politism, SvD, di.se, Ekot

Fler som skrivit: Monica Green, Martin Moberg

Kampen om förtroendet


Dagens Nyheter rapporterar om att Stefan Löfven har kommit ikapp statsministern när det gäller kampen om förtroendet för sin person. Enligt en undersökning av DN/Ipsos har Stefan Löfven förtroende från 45 % av väljarna. Fredrik Reinfeldt har 46 %. Skillnaden är att Stefans siffror är stigande medans Fredriks är nedåtgående. Till det kommer att även Åsa Romson (MP) och Jonas Sjöstedt (V) hyser ökat förtroende av väljarna. DN skriver vidare att …

Stefan Löfven nu en positiv förtroendebalans, något han är ensam om i denna mätning. Det betyder att andelen som har förtroende för honom överstiger andelen som inte har det (där emellan finns de som i mätningen varken angett det ena eller det andra). För Fredrik Reinfeldt däremot har balanssiffran nu blivit negativ.

Dessa siffror tillsammans med opinionssiffror visar på fara å färde för de borgerliga partierna. Men det är klart att det är alldeles för tidigt att förklara att valet är vunnet. Det är långt kvar till valdagen i september. Men den kommande debatten om vårbudgeten är väl den borgerliga regeringens sista möjlighet att vända trenden. SCB:s kommande undersökning senare i vår lär komma att bli väldigt intressant att invänta.

Länkar: dn.se, SVT, di.se, SvD, di.se

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige, Martin Moberg

Om huru en nervös regering gått på villovägar


Attans!

Igår morse publicerade Sydsvenska Dagbladet en intervju med finansministern. I den försvarar han det goda med att sänka studiebidraget.

Igår kväll presenterade Fredrik Reinfeldt ytterligare en omsvängning i den borgerliga politiken. Det kommer inte att bli någon sänkning av studiebidragen till studenterna. Genom att höja alkohol-, tobaks- och fordonsskatter något ytterligare räknar man hem att ej sänka bidraget.

Moderata partiarbetare och företrädare kunde något ansträngt meddela att Moderaterna nu minsann lyssnat till studenternas berättigade oro. Mot det kan man ju invända att det var ett fatalt misstag och tondövt att överhuvudtaget presentera ett sådant förslag. Det är trots allt bara ett par veckor sedan som partiet med emfas försvarade och argumenterade för det rimliga i att sänka studiebidragen. Det ligger rätt så mycket i journalisten Mats Knutssons analys av den moderata omvändelsen.

Det här visar hur nervös man är på regeringssidan inför det opinionsläge som finns. Man vågar inte ta konflikten helt enkelt. Man vill absolut inte ha den här konflikten med Socialdemokraterna i en mycket enkel och tydlig fråga som dessutom berör väldigt många människor.

Den borgerliga regeringen(?) i form av statsministern har valt att så fort som möjligt begrava förslaget och hoppas på en väljarnas välsignade glömska.

Samtidigt krackelerar bilden av regeringen som den i verkligheten närvarande och lyssnande politiska kraften. Allt som återstår är nervös anpassning och spridande av snömos.

Länkar: SVT, SVT, sydsvenskan, dn.se, di.se, SvD, vlt, Ekot, SvD

Fler som skrivit: Roger Jönsson, Johan Westerholm, Monica Green

Är regeringsfrågan alliansens främsta trumfkort?


Så här e’re!

I en intervju med Dagens Industri säger rikets statsminister att socialdemokraterna mörkar i frågan om en kommande röd-grön regering. Fredrik Reinfeldt säger att Stefan Löfven är helt beroende av Vänsterpartiets röster för att kunna bilda en regering. Fredrik säger att …

Att ge sken av att S kan styra Sverige tillsammans med enbart Miljöpartiet är att vilseleda svenska folket.

Han menar att regeringsfrågan är alliansens främsta trumfkort i den kommande valrörelsen. Fredrik säger vidare att det har blivit ett helt nytt politiskt landskap sedan senast som (S) satt vid regeringsmakten, inte minst genom att (SD) kommit in i Riksdagen. Det sist nämnda ligger det ju faktiskt en del i.

Det är tydligt att Moderaterna kommer att ställa bilden av ett förment fast regeringssamarbete av alliansk modell mot en splittrad röd-grön röra. Problemet för alliansen är ju att två partier står inför att avpolletteras från Riksdagen.

Stefan Löfven har angett att han önskar kunna bilda regering med Miljöpartiet. Utöver det håller han alla dörrar öppna. Det är verkligen inget konstigt med ett sådant besked. Det är ju snarare regel än undantag i demokratiska länder att regeringar formas efter att väljarna lagt sina röster.

Det jag undrar över är vad ett allianspartiernas gemensamma valprogram är värt i det fall ett eller flera av dem inte beviljas inträde i Riksdagen. Det är nog en fråga vi aldrig kommer att få svar på innan valdagen.

Reinfeldts Sverige


Igår hade LO:s film och bild om hur alliansregeringens politik har påverkat Sverige premiär. Filmen kombinerar en presentation av statistik och fakta med mötet med tre personer. Det är en välproducerad film som på ett pedagogiskt sätt argumenterar för LO:s syn på den politik som förts.

Länkar: Resumé, dagens arena, di.se, Arbetet, da.se, Arbetet, ka.se

Fler som skrivit: Martin Moberg, Peter Högberg, Calle Fridén

Moderaterna greppar halmstrån


Moderaterna har hamnat i uppförsbacke. Det är tydligt att Socialdemokraterna får större förtroende i flera viktiga politiska frågor och närmar sig Moderaterna i andra. Till det kommer att Fredrik Reinfeldt inte längre regerar i ensamt majestät i förtroendeligan. Även om det kan komma enskilda undersökningar som visar något annat så är den långsiktiga trenden att Moderaterna tappar.

De borgerliga partiernas tydligaste svar på denna utveckling är att påstå att Stefan Löfven saknar erfarenhet av att styra en regering och att han saknar realistiskt regeringsalternativ. Regeringspartierna kommer att gödsla valrörelsen med påpekanden om vilken politik som Socialdemokraterna vill föra. Är det (V):s eller är det (MP):s …

Problemet för regeringspartierna är ju att detta vapen lika gärna kan vändas tillbaka på dem. Ett stort antal väljarundersökningar under lång tid har ju visat att två av partierna kanske ramlar ur Riksdagen. Alliansen som politiskt alternativ är inte lika självklar längre.

I en krönika i tidningen Fokus skriver Claes Lönegård om hur Moderaterna kommer att greppa varje halmstrå som dyker upp. Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, citeras …

Det krävs någon typ av händelse eller någon typ av strategiskt nygrepp som riktar fokus från regeringens tillkortakommanden till oppositionens. Så att regeringen får gå i opposition mot oppositionen.

Vi kommer säkert att få se en delvis ganska smutsig valrörelse. Med tanke på att många av de politiska förslagen ligger nära de politiska motståndarnas blir kampen att slåss om förtroendet. I den kampen blir det den personliga hedern man slår emot.

Länkar: Fokus, Aftonbladet ledare, dagens arena, Aftonbladet ledare, Expressen, di.se, SVT, SvD

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige, Jimmy Jansson

Stefan Löfven stärker sin ställning


Opinionsinstitutet Ipsos har för DN:s räkning mätt väljarnas förtroende för Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven på fem områden. Fortfarande har Fredrik högst förtroende inom tre av de områden som man granskat. Tydligt är att Stefans förtroende från opinionen trendmässigt ökar.

Denna rapport innebär förstås inte att en valseger för Socialdemokraterna är klar. Men utvecklingen är förstås bekymmerssam för de borgerliga partierna. Förtroendet för enskilda personer blir allt viktigare. David Ahlin, opinionschef på Ipsos, säger …

Det rådande opinionsläget gör det svårare för Fredrik Reinfeldt att hävda att alliansen är det enda trovärdiga regeringsalternativet. Med svagt samlat stöd för alliansen och två partier under riksdagsspärren kan Stefan Löfven skicka frågan i retur till statsministern.

Jag misstänker att denna utveckling kommer att trigga de borgerliga partiernas företrädare att hårdare ifrågasätta personen Stefan Löfven.

Länkar: dn.se, SVT, di.se, SvD, SVT

%d bloggare gillar detta: