Månadsarkiv: februari 2009

Ölkultur tar nya tag


Föreningen Eskilstuna Ölkultur har efter dagens årsmöte gått in i ett nytt skede. Årsmötet godkände nya stadgar och det avtal som slutits med bolaget (Eskilstuna Ölkultur AB). Avtalet syftar till en tydligare uppdelning av befogenheter och ansvar mellan bolag och förening.

Med avtalet, nya stadgar och en höjd medlemsavgift finns förutsättningar att tillsammans med bolaget utveckla verksamheten i puben.

Så ska det (kanske) låta


”Så ska det låta” är ju ett helt OK fredagsnöje – både lättsmält och ibland bra sång. I kvällens program var ju han ”Markoolio” en av de deltagande artisterna.

Säga vad man vill om honom, men nog tusan har han skapat sig en sångkarriär genom att inte kunna sjunga (eller rappa) särskilt bra. Men han lyckas ju genom att inte bry sig om detta faktum. Han kör på och låtsas som ingenting – förmodligen en nyttig lärdom för många av oss.

Inte för att jag kommer att köpa några av hans skivor. Men nåt slags fenomen är han ju – eller så är skivköparna bara ovanligt förlåtande.

Lycka till på jobbet, Baylan!


Ibrahim Baylan har blivit vald till ny partisekreterare för socialdemokraterna. Jag vill önska honom lycka till på det nya jobbet. Ibrahim har många utmaningar att arbeta med.

Det går inte att bortse ifrån att socialdemokraterna förlorade kampen om arbetsmarknadspolitiken och att det ledde till att vi också förlorade valet 2006. Det har också gått ett par år för partiet att formulera vår nya politik. Alternativet till den borgerliga politiken har inte varit solklart hittills. Förhoppningsvis kommer det att klarna nu. Vi går mot en partikongress där den framtida politiken förhoppningsvis kommer att formuleras.

Lycka till Ibrahim!

Högre löner till Volvos koncernledning


Volvokoncernens ersättningskommitté föreslår bolagsstämman att höja taket för koncernledningens rörliga del lönen från 50 till 60 % som andel av den fasta lönen.

Svenskt Näringsliv har i andra sammanhang propagerat för att man ska kunna sänka de anställdas löner i lågkonjunktur för att (kortsiktigt) rädda företag.

Kan man nu tänka sig att Urban Bäckström kommer ridande på sin vita springare och åthutar Volvo? Eller kommer han att sitta still i sadeln?

Vad tror du??

Lätt och billigt med uppsägningar


Ibland är det trevligt att ta del av artiklar på Svenska Dagbladets hemsida. Idag kan man läsa en artikel om hur billigt (och lätt) det är att säga upp personal i Sverige. Detta går ju helt i motsatt ton än den bild som Svenskt Näringsliv vill förmedla. Hos dem är det snarare gnäll och tandagnisslan om hur förbaskat besvärligt det är att diskutera med de fackliga organisationerna.

Det är otvetydigt inte särskilt svårt att säga upp personal pga arbetsbrist. Det är till och med som så att det är arbetsgivaren som avgör om det är arbetsbrist. Det enda ”besvärliga” för arbetsgivarna är att de måste förhandla med facket. Problemet ur facklig synvinkel är att det börjar bli svårare att försvara systemet inför medlemmarna.

Vi har försvarat det svenska systemet så länge det fanns en politisk insikt om betydelsen av en riktig arbetsmarknadspolitik där ordentliga medel satsades på utbildning av de personer som blev av med jobbet. Denna regering har en annan agenda. Kraven från fackliga medlemmar blir därför fler om att det båste bli dyrare att säga upp i Sverige.

Min inriktning har hittills varit att försvara de svenska bestämmelserna. Om det är allt för dyrt att säga upp personal kan ju det också minska intresset från företag att etablera sig i Sverige och att man blir uppfinningsrikare i att kringgå systemen.

I huvudsak har vi ett bra regelverk i Sverige. Men våra omställningsstöd behöver utvecklas ordentligt. De som blir arbetslösa måste kunna känna en ekonomisk trygghet som arbetslös och hjälp till att utveckla sin kompetens (och anställningsbarhet).

Årets nyhet


Så har den då kommit – årets största nyhet. Aftonpressen och rikets alla ”damtidningar” kommer att gå i spinn. Insmickrande och tårdrypande reportage kommer att skrivas i all oändlighet.

Knugen har idag offentligtgjort förlovningen mellan äldsta dottern och hennes käraste. Det är klart att jag är glad för deras skull. De är ju trots allt bara människor med samma behov som de flesta av oss. Nu är det ju bara som så att ena parten är av kungligt blod och den andra av vanligt blod (vad det nu är). Journalister kommer att skriva långa artiklar om hur kvinnan av ädelt blod träffade en man av folket. Det kommer att kännas lite grann som om en hästägare skulle låta sitt prisvinnande, snabbspringande sto skulle bli påsatt av ett trebent ök.

Detta som i vanliga fall är något privat och inom familjen kommer att förvandlas till ett statsärende. Det kommer att bli helt omöjligt att smita från denna uppmärksamhet.

Inga fler heltidstjänster


I en artikel på DN:s hemsida rapporteras att förändringarna i a-kassereglerna om att begränsa fyllnadsstämpling till högst 75 dagar inte har gett resultat. Tanken med förändringen var att tvinga arbetsgivarna att erbjuda fler heltidstjänster. Detta verkar alltså ha misslyckats. Det är inte första gången det blivit så. I det gamla systemet infördes också en begränsningsregel vilken innebar att fyllnadsstämpling begränsades till maximalt 300 dagar (detta var på den tiden man kunde ha flera a-kasseperioder efter varandra).

Det enda dessa regler fått till följd är att fler människor har blivit arbetslösa på heltid. Huruvida samhället har tjänat eller förlorat på detta återstår väl att räkna på. Men det är knappast att förvåna sig över att personer väljer att bli heltidsarbetslösa. Här har säkert människor räknat på den privatekonomiska konsekvensen.

Hur man får arbetsgivarna att erbjuda fler heltidstjänster är ju en annan fråga. Inom kommun och landsting kan man förmodligen genom politiska beslut och fackliga ansträngningar få fram heltidstjänster. Svårare blir det förmodligen inom den privata servicesektorn. Så länge arbetslösheten är hög bland, framför allt, ungdomar kommer arbetsgivarna knappast känna en press på att ordna fram fler heltider.

SAAB försatt i rekonstruktion


SAAB har nu till Vänersborgs tingsrätt lämnat in en begäran om rekonstruktion. Rekonstruktion innebär att ett företag får en viss tid på sig att rekonstruera sin verksamhet och ekonomi. Den måste ske enligt vissa steg som anges i lagen, och ledas av en rekonstruktör som utses av tingsrätten. För att detta ska lyckas kommer det förmodligen att krävas att fordringsägarna går med att på att skriva ned sina fordringar på SAAB. Beroende av hur ekonomiskt starka dessa fordringsägare är kan det bli ett val mellan pest och kolera. Alternativet kan ju bli att SAAB försätts i konkurs med än större risk att förlora pengar.

SAAB och dess anställda står förmodlingen inför ett riktigt ekonomiskt stålbad. Företaget måste ju långsiktigt kunna bli ett lönsamt företag på egen hand. Vad jag förstått av vad som gått att läsa om SAAB under hösten och fram till nu är att det är få år som SAAB gått med vinst. Det kommer säkert att krävas ytterligare personalminskningar och en översyn av fordons- och motortyper. Att utveckla en bilmodell kräver ofantligt mycket pengar.

Regeringen har varit mycket tydlig i att staten inte kommer att bli ägare eller på liknande aktivt sätt stödja företaget. Därför måste det till smärtsamma omställningar av företaget för att privat kapital ska vara intresserat av att gå in. Risken är att det krävs en konkurs för att rensa rent bland skulderna för att en ny ägare ska vilja gå in.

Det stundar hårda tider för SAAB:s personal, Trollhättan och alla andra som är beroende av fordonstillverkningen i närområdet!

Guantánamofånge får asyl i Sverige


Migrationsdomstolen har beslutat att ge Adel Abdul Hakim permanent uppehållstillstånd i Sverige. Han har suttit oskyldigt anklagad för att vara terrorist. Han får nu chansen att skapa sig ett liv i Sverige.

Vad skönt att rättvisa ändå kan skapas! Nu återstår väl att få erkänsla från USA för att ha suttit i en rättsvidrig institution?

Det är dax för en ny regering!


Arbetslösa går miste om upp till en halv miljard kronor för att regeringen struntar i att söka EU-stöd. Det hävdar chefen för Västsveriges kontor i Bryssel, Kjell Peterson.

Om detta är sant så är det banne mig för djävligt. I en situation där massor av människor redan är arbetslösa eller på väg mot arbetslöshet finns inte plats för heliga principer. Pengarna från EU:s globaliseringsfond kan användas för utbildning, att starta eget eller andra positiva projekt för att hjälpa arbetslösa.

Det är dags för en ny regering!

%d bloggare gillar detta: