Månadsarkiv: augusti 2010

Borlänges 25 bryggerier – en bebryggelsehistoria


… är en lokalhistorisk skrift skriven av Bo Hansson. Boken handlar om de bryggerier som funnits i och omkring Borlänge tätort. Det är en intressant redogörelse om de öl-, svagdricksbryggande och läskedrycksfabriker som existerat i den framväxande orten. De flesta bryggerierna har varit små och existerat under ett fåtal år. Det sista bryggeriet avvecklade verksamhet under det tidiga 70-talet. Så har det sett ut på många platser. Utvecklingen ledde till att det som minst fanns 13 skattepliktiga och 7 skattefria bryggerier i Sverige.

Nu har det dock vänt. Sverige är del i en internationell utveckling där allt fler mikrobryggerier startar verksamhet.

Bo har hittat många uppgifter i bevarade tidningsannonser, andra lokalhistoriska verk och genom samtal med människor som arbetat inom näringen. Det är ett fullgott verk som speglar en del av vår historia. Det har varit spännande läsning.

Annons

Idag hade jag helst inte velat träffa mig själv


… av Herta Müller är en berättelse om en kvinnas färd med spårvagn på väg till ett förhör. Under resan får vi berättelsen om hennes liv. Hon lever i ett land där myndigheterna kan kalla till förhör för misstänkta förbrytelser. I detta fallet är hon anklagad för att ha försökt smuggla ut lappar till andra länder. Anklagelsen har sin grund i en händelse hon själv utfört men som byggts på av andra.

Hon lever ihop med en man som blivit alkoholiserad. Boken blir berättelsen om hennes liv. Boken pendlar mellan dåtid och nutid. Vi får möte hennes familj och andra människor som spelat en roll i hennes liv. Boken ger en bild av att leva i ett land som saknar demokrati och respekt för människors egna vilja.

Ett kungsoffer


Jörgen Danielsson avgår som socialdemokratisk gruppledare och ordförande i landstingsstyrelsen. Mediatrycket gjorde att han inte orkade längre. Det är tråkigt det som skett. Ingen kan ta ifrån honom att Jörgen har lett en framgångsrik politik som inneburit att man åter har kontroll på landstingets ekonomi. Han kommer att göra viktiga insatser för socialdemokraterna i framtiden.

Jörgen har också meddelat att han kommer att återbetala de pengar han felaktigt fått ut. Lotta Finstorp svävar dock mer på målet. I Folket den 27 augusti meddelade hon att:

Om utredningen visar att jag fått för mycket för att jag handlat med uppsåt, då är det självklart att jag betalar tillbaka.

Jag har förstått att det finns mycken osämja mellan individer och partier i landstinget. Fokus har från en del personer legat på att försöka skandalisera de andra. Media har tacksamt kunnat ta del av detta. Det är lättare att skildra sådan splittring än att skriva om de utmaningar som framtidens sjukvård står inför.

Man kan undra varför media funnit det mödan värt att skildra denna fråga nu. Det är ju faktiskt sant att politikerna redan startat en process för få ordning på arvodesbestämmelserna.

Ett kungsoffer har skett. Jörgen Danielsson har tagit ansvar för sina handlingar. Kommer Lotta Finstorp att göra detsamma?

Piskan viner


Arbetsförmedlingen har tagit fram statistik som visar hur det gått för de hittills 14.401 personer som skickats ut ur sjukförsäkringen. Knappt 2 % av dessa har hamnat i reguljär anställning. Den borgerliga regeringens politik har endast inneburit att väldigt många människor har skickats ut i otrygghet. Bilden nedan visar hur det gått.

Det är dags för en bättre politik för att hjälpa långtidssjuka! Sverige behöver en ny regering.

SD:s rapport får icke godkänt


… av kriminologen Jerzy Sarnecki. Det är bra att han sätter saker och ting till rätta. SD:s syfte är förstås att driva sin tes och då är man beredd att skruva på sanningen så att den passar. Det är inte särskilt hederligt. Men något annat var väl heller inte att vänta?

Ingen våldtäktsvåg


Sverigedemokraterna (SD) påstår att Sverige drabbats av en våldtäktsvåg och att första och andra generationen invandrade svenskar är överrepresenterade som dömda. Svenska Dagbladet har prövat SD:s påståenden. Vad man funnit är att SD inte har fog för sina påståenden. Partiet har valt att förenkla denna fråga för att vinna röster i det kommande valet.

Det är viktigt att det förs en saklig debatt i denna fråga. SD har valt att överdriva fakta för att kunna påstå att invandrare är skuld till allt ont som sker i Sverige. Det är sorgligt! Det säger mer om det partiet än om övriga.

IF Metall siktar framåt


IF Metall har fastställt prioriterade verksamhetsmål för 2011 i följande punkter:

  • Vår organisation – Starka tillsammans
  • Organisera flera
  • Bemanningsföretag
  • Avtalsrörelsen 2012
  • Kongress

IF Metall står inför stora utmaningar de kommande åren. Lågkonjunkturen har inneburit att väldigt många medlemmar har förlorat sina arbeten. Detta innebär att förbundet förlorat förtroendevalda och pådrivande medlemmar på arbetsplatserna. Det har också inneburit förlust av intäkter eftersom de arbetslösa har lägre inkomst än de som har arbete. Medlemmar kommer också att försvinna från vårt förbundsområde då konjunkturen tar fart igen. Många arbetstillfällen har försvunnit från industrin. Utmaningen för IF Metall är att bibehålla en slagkraftig organisation som förmår fånga upp medlemmarnas intresse genom sin närhet till arbetsplatserna.

IF Metall, som många fackförbund, ser en minskande organisationsgrad. Allt fler väljer bort det fackliga medlemskapet. Det är lätt att säga att den höga avgiften till a-kassan är skuld till detta. Men det är förstås inte så enkelt. Det handlar i hög grad om förändrade värderingar inom befolkningen. Vi har inte lyckats motivera och förklara vår roll. Vi måste verka för att fler väljer ett fackligt medlemskap (och dessutom blir aktiva). En viktig utmaning blir att finna arbetsformer och metoder för att öka organisationsgraden inom bemanningsbranschen. Många ogillar denna bransch (och avtal) men den är här för att stanna. Vi måste därför arbeta fackligt för att skapa rimliga arbetsförhållanden. Det går inte utan fackliga medlemmar och förtroendevalda i bemanningsföretagen.

Avtalsrörelsen startar kommande sommar och höst. Först ut kommer Unionen (som tecknade 18-månadersavtal) att vara, sedan kommer IF Metall vars avtal löper på 22 månader. Utmaningen är dubbelriktad. Kan vi finna samverkansformer med tjänstemannaförbunden? Vad kommer att ske med IndustriavtaletTeknikföretagen lämnat det? Jag är övertygad om att det behövs övergripande förhandlingsverktyg för att bibehålla en konkurrenskraftig svensk industri. Då måste även industrins företrädare inom Teknikföretagen ta sitt ansvar.

Nästa års förbundskongress har ett stort antal frågor att bita. Det är förmodligen den viktigaste i förbundets (hittills) korta historia. Då lägger vi grunden för framtiden. Det börjar bli dags att formulera motioner!

För övrigt är det dags att byta regering!

Helsjukt


Den, så kallade, ”valfläskkollen” i DN har prövat sanningshalten i ett av de påståenden som LO presenterar i sin kampanj mot regeringspolitiken. LO säger att 44.000 människor riskerar att förlora sin ersättning från sjukförsäkringen och tvingas söka jobb de inte kan få. DN har testat påståendena och tvingas medge att LO har ”nästan” rätt.

Bra att LO har på fötterna!

I samband med att jag läste artikeln i DN träffade jag en facklig medlem. Han ville träffa mig eftersom han fått ett brev från Försäkringskassan och ville veta vad det handlar om. Jag läste brevet vari det framgick att hans period med sjukersättning snart tar slut. Han ska över till arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen så småningom.

Jag har träffat denna medlem under några år och hjälpt honom med det jag kan. Han har skadats i sitt arbete. Han har kraftig värk och starkt nedsatt rörlighet. Vi pratade om vad detta skulle kunna innebära för honom. Medlemmen var dock tämligen uppgiven. Han har träffat ”tusentals” läkare, som han uttryckte det. Detta är en person som har arbetat och försökt göra rätt för sig. Nu behandlas han som skit och ett omyndigt barn. Ingenstans får han den hjälp han behöver. Risken är stor att han aldrig kommer att få något arbete igen. Han är tillräckligt medelålders och för sjuk/skadad för att ingen arbetsgivare kommer att ta i honom med en tång.

Jag blev bara så förbaskat arg att se hur vårt sjukförsäkringssystem inte ser till människan utan bara till sina regler. Systemet har blivit omänskligt och bestraffande. Detta har skett under hela 2000-talet eftersom debatten mer handlat om fusk och överutnyttjande än om hur effektiv rehabilitering kan ske. Jag litar till att en rödgrön regering kan sätta fokus på verklig rehabilitering – till gagnet och inte bara namnet. Någon ”rehabkedja” exixterar inte.

De fattiga i Łódź


… är en fantastisk men samtidigt hemsk bok skriven av författaren Steve Sem-Sandberg.

Boken handlar om det judiska getto som Nazi-Tyskland upprättade i den polska staden Łódź. Gettot beboddes av upp till ca 250.000 människor som flest. Berättelsen följer flera människor som bodde i gettot. Huvudperson är Mordechai Chaim Rumkowski som av tyskarna utsågs till judeäldste. Hans roll i judeutrotningen och hans bevekelsegrunder för att samarbeta med tyskarna är en del i berättelsen. Det var en person med stort självhävdelse- och maktbehov. Han utnyttjade barn som han placerat i barnhem och andra omkring sig.

Boken följer dock flera personer och hur de tar sig fram i gettot. Det handlar om hur en del människor lyckas flyta ovanpå, att skaffa sig en förmögenhet p.g.a. förhållandena i lägret. Människors utsatthet innebär möjligheter för andra. Rumkowski försöker få gettot att överleva genom att skapa fabriker som ska leverera för tyskarna nödvändiga produkter.

Boken följer gettot från dess tillblivelse till dess det slutgiltigt avvecklades (dvs de kvarvarande sändes till Birkenau) i slutet av augusti 1944. De allra flesta judarna i gettot mördades till slut.

Det är en fantastisk bok som verkligen måste läsas.

Boken ger en hemsk bild av hur människor kan bete sig gentemot sina egna. Människor tvekar inte att utsätta andra för ondska för att själv få fördelar (och leva ett tag till).

Fler faktoider


… av Peter Olausson är en sådan där lagom intellektuellt utmanande bok på morgonen. Man behöver inte så mycket stimulans – bara så mycket att livsandarna och kroppen vaknar till liv. Peter har tidigare skrivit en bok ”Faktoider” som jag kort kommenterat.

En faktoid är en ”för sant hållen osanning, halvsanning och/eller missuppfattning. Det är uppenbart att världen är full av sådana. Det finns också människor som viger stora delar av sina liv till att avslöja dem. En intressant faktoid handlar om den ”obefläckade avlelsen” som inte alls handlar om Jesu tillkomst (som nog de flesta tror) utan jungfru Marias tillkomst.

Boken är full av intressanta utredningar och avslöjanden. Det är inte stor litteratur men det är avkopplande läsning vid korta lediga stunder.

%d bloggare gillar detta: