Månadsarkiv: april 2011

Ulf Kristersson tycker att det var rätt


Det är tydligt att regeringen inte kommer att förändra dagens sjukförsäkringsregler annat än i mycket begränsad omfattning. Ulf Kristersson har varit tydlig med det länge. I en intervju säger han, med bakgrund att två tredjedelar av de som utförsäkrades från sjukförsäkringen är tillbaka att:

Men glöm inte bort att 35 procent tvärtom kommer närmare arbetsmarknaden. Det är människor som tidigare bara blev kvar i passiv sjukskivning trots att det fanns en viss förmåga att arbeta.

Det kan han faktiskt inte veta. Även i det gamla systemet började antalet sjukskrivna att minska. Vad som gjorde att sjuktalen ökade var att de långa sjukskrivningarna ökade. Det, i sin tur, berodde på att rehabiliteringssystemet havererade. Ingenting annat.

Andra som skrivit om detta: Martin Moberg

Minskat förtroende för kungahuset


Dagens Nyheter har idag en bra artikel om det svenska kungahuset (finns även på dn.se). Artikeln handlar om den förändrade synen på det svenska kungahuset och hur fokus förskjuts. Tidigare handlade bevakningen mer om kungens, få men dock, formella plikter medan bevakningen idag handlar mer om familjen och personerna. Artikeln hänvisar även till SOM-institutets resultat som visar en långsiktigt minskande förtroendetrend för kungahuset. Antalet förespråkare för republik har också ökat (dock fortfarande endast 17 %).

Det borde ändå ge oss republikförespråkare råg i ryggen att fortsätta påverka den svenska utvecklingen.

Länkar: dn.se, dn.se, Rapport, E-K, dn.se, SvD

GS-facket kritisk till FAS3


GS-facket har genomfört en enkät bland sina arbetslösa medlemmar som deltar i FAS3. Det är 114 personer som fått enkäten, drygt hälften har tydligen svarat. Den låga svarsfrekvensen innebär väl en ganska låg vetenskaplig trovärdighet kring de sammanvägda svaren. De ger dock en en tydlig bild av vad de som svarat menar om denna åtgärd. Enligt de inkomna svaren:

Elva procent av deltagarna är mycket nöjda med fas 3. 58 procent är på det hela taget missnöjda och 29 procent är mycket missnöjda.

GS ordförande Per-Olof Sjöö menar att:

Det är dags att gå från inlåsning till aktiv arbetsmarknadspolitik. Utbildning är den bästa investeringen både för staten och individen. I en tid när många företag har svårt att rekrytera utbildad arbetskraft samtidigt som har vi har hög arbetslöshet borde regeringen göra om och göra rätt.

Länkar: LO-tidningen, d.a., d.a.

Andra som skrivit: Martin Moberg, Löntagarbloggen

Aktuellt från Industribloggare: Kaj Raving

RUT+ROT=Polis


Martin Klepke skriver en bra krönika i LO-tidningen. 2011 kommer avdragen för rut och rot kosta lika mycket som hela poliskåren kostar staten. Martin har läst en utredning från arbetarrörelsens tanke­smedja som Martin Lindblom gjort av vad rut och rot egentligen kostar. Det konstateras att:

Den explosionsartade fördyringen har skett i den övre bidragsskalan, främst på rot-området, där par i egnahem kan rusta sitt hus och få 100 000 kronor av kostnaderna betalade av andra skattebetalare.

Rapporten konstaterar att 2011 kommer husavdragen att kosta närmare 20 miljarder kronor. Det är mer än vad all garantipension kostar och nästan lika mycket som barnbidragen. Martin Klepke föreslår retoriskt att:

Genom att avskaffa bidragen till de rika kan vi redan i morgon dag fördubbla barnbidragen eller garantipensionen, eller anställa dubbelt så många poliser.

En medlares kritik av Anders Borg


Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth har en viktig roll på den svenska arbetsmarknaden. Institutets roll är att se till att parterna (fack och arbetsgivare) enas för att få till stånd avtal och arbetsfred.

Den svenska lönebildningen bygger på att parterna själva löser sin uppgift utan inblandning från politiskt håll. Finansminister Anders Borg har dock svårt för den rollen. Han tvekar inte att sprida sin uppfattning om hur lönebildningen borde ske och vilket resultat han vill ha. Detta har kanske fått Claes Stråth att något härskna till. Under ett seminarium idag meddelade Claes sin uppfattning, på ett diplomatiskt väl inlindat sätt, om finansministern:

Säger man att det är parternas ansvar borde man också vara restriktiv med att uttala synpunkter.

Finns inget mer att säga.

Länk: sn.se

En förfärande utveckling


Det är ingen nyhet att den borgerliga regeringen infört andra och striktare bestämmelser i sjukförsäkringen. De som läst mina inlägg tidigare är måhända heller inte överraskade över att jag är något kritisk till dagens lagstiftning. Idag fick jag ytterligare vatten på min kvarn. Det visar sig nämligen att 20 % (i genomsnitt) av de personer som får försörjningsstöd från kommunerna är sjuka men saknar inkomst.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har genomfört en undersökning i anledning av de förändrade sjukskrivningsreglerna. Utredningen visar två reslutat:

  1. Var tionde utförsäkrad person har sökt och fått socialbidrag, men kommunernas kostnader har dock inte ökat nämnvärt.
  2.  En stor grupp människor är sjuka, med läkarintyg, och får sedan länge socialbidrag eftersom de saknar inkomster. Det är de så kallade nollplacerade och de visar sig stå för närmare 20 procent av socialbidragskostnaderna. Om den siffran gäller för hela landet motsvarar det utgifter på två miljarder.

Tomas Ahlin, chef för försörjningsenheten i Borlänge, säger:

De nollplacerade är fruktansvärt många. De har aldrig kommit in i systemet. Vår känsla är att de blir fler och fler och det är förfärande.

Månntro staten är beredd att kompensera kommunerna för de konsekvenser som riksdagens beslut fått.

Länkar: SvD, dn.se, Rapport, Ekot

Andra som skrivit: Leines Blogg, Alliansfritt Sverige, Olas tankar, Björn Andersson

Aktuellt från Industribloggare: Leine om skitmiljö, Fredrik om jubel i busken

Musikskola för alla


Det rapporteras idag att Håkan Juholt filar på ett reformpaket som ska locka medelklassen genom satsningar på välfärden. Han vill bland annat att kommunerna …

… tar ett första stort steg mot att göra kommunala musikskolan till en möjlighet för alla ungdomar, inte bara för dem som kan betala.

Håkan tror på att satsningar på den gemensamma välfärden, inklusive kulturen, kommer att tilltala även den välbeställda medelklassen i storstäderna.

Jag har stor sympati för hans tankar. Jag är övertygad om att det är bra att satsa på att ge många möjlighet att utveckla sina talanger, bland annat genom musikskola. Det jag är fundersam över är hur staten på rätt ska ge ett sådant stöd till kommunerna. Risken är ju att ett sådant nytt stöd i praktiken innebär ett större bidrag till kommuner som inte prioriterat en sådan verksamhet jämfört med sådana som gjort det.

Länkar: dn.se, Rapport, di.se

Andra som skrivit: Johan Westerholm

Aktuellt från Industribloggare: Eli Abadji

Grus i maskineriet


I morgon stundar det omtalade bröllopet mellan prins William och Kate Middleton. Tydligen verkar de ha valt en ganska olämplig dag för denna tillställning. E24 skriver nämligen följande intressanta ekonomiska upplysning idag:

Brittisk ekonomi växer, men väldigt försiktigt. BNP-siffran blev måttliga 0,5 procent. De som hade hoppats på att bröllopsyran skulle få fart på tillväxten får vänta tills OS i London nästa sommar i stället – bedömare räknar med att den lediga dagen i samband med bröllopet kostar 60 miljarder kronor eller 1,5 procent av detta kvartals tillväxt.

Minsann – det är inte enbart fördelar med att bära en monarki.

Jag vet inte vad som påverkat den tidigare sångaren från mina ungdomsår – The Smiths – Morrisey. Men han är tydligen ingen stor främjare av kungahuset. Enligt bloggaren Perez Hilton säger han:

Jag tror inte att folk lyssnar på den så kallade kungafamiljen längre och jag tror inte att England behöver dem. Jag tycker, helt ärligt, att de är bidragstiggare och ingenting annat.

Som avslutning delar jag Kulturbloggens förhoppning att SVT inte kommer att sända några åtta timmar från det kungliga bröllopet.

Länk: di.se

Vändning under galgen


På något sätt måste man ändå gilla Moderaterna. De försöker nu framstå som de främsta företrädarna för öppenhet och frivillighet. De försöker genom sin vändning om partistödet samtidigt slå mot socialdemokraterna och LO genom ett antal ganska oförskämda krav. Dagens Arena skriver att:

Sofia Arkelsten kallar vändningen för ”ett steg för ökad öppenhet”, men skriver samtidigt att en gemensam överenskommelse mellan riksdagspartierna inte ska innefatta ett regelverk för att reglera partibidragsfinansiering. Det andra problemet är att den moderata svängningen drar en ridå över en renodlad transparens, eftersom uttalande endast gäller privata bidragsgivare.

Min tolkning är att Moderaterna egentligen inte vill ha någon förändring. Nu försöker de dölja sin taktiska reträtt genom ett antal villkor formulerade i en högeligen konspiratorisk och anklagande ton. Carin Jämtin meddelar dock att Socialdemokraterna kommer att fortsätta driva krav på lagstiftning i denna fråga, och hon fortsätter:

I en demokrati är det viktigt att alla folkrörelser har sin legitima rätt att bestämma sig för att stödja ett parti, ett block eller en rörelse. Det var ok att Villaägarna körde en kampanj mot det rödgröna fastighetsskatteförslaget i valrörelsen, som måste ha kostat mycket pengar, och att deras anställda var ute och delade flygblad.

Länkar: DN Debatt, Ekot, SvD, di.se, Rapport, dn.se, di.se, Ekot, dn.se, SvD

Andra som skrivit: Alliansfritt Sverige, (S)ebastians tankar, Alliansfritt Sverige, Peter Andersson, Johan Westerholm

Aktuellt från Industribloggare: Leine – den studiefientliga regeringen, Sebastian – räntans slavar, Kaj – lösningen för SAAB, Kaj – de var sjuka, Leine – sten i glashus, Patrik – kultur och fritid

De sjuka kommer tillbaka till sjukförsäkringen


LO-tidningen skriver idag om den undersökning om vad som händer med de som lämnat sjukförsäkringen som lämnats idag. Det verkar vara tydligt att ju längre man varit borta från sjukförsäkringen desto troligare är det att man kommer tillbaka. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har gemensamt granskat vad som hänt med de två grupper som utförsäkrats (vid årsskiftet 2009/2010 och 3 kvartalet 2010) från sjukförsäkringen (ca 28.000 individer).

Resultaten är entydiga. 65 % av den första gruppen har åter sjukpenning eller sjukersättning respektive 59 % för den andra gruppen. Andreas Månsson Vogel, analytiker vid Försäkringskassan, säger att:

Det är samma mönster vi sett i tidigare uppföljningar.

Antalet som kommer tillbaka till försäkringen överstiger de prognoser som Försäkringskassan gjorde inför förändringarna. Man trodde att 38 % skulle komma tillbaka. Man ska kanske inte förvånas över dessa höga tal. Det är ju alldeles uppenbart att regeringens politik för rehabilitering har misslyckats. De skönhetsjusteringar som regeringen skissar på kommer ju knappast att påverka detta i någon högre grad.

PS

Det verkar som om IF Metall håller på att nyansera sin syn om påskuppropet (solrosuppropet). Veli-Pekka Säikkälä säger idag till d.a. att:

Den fråga som Påskuppropet driver är en god sak. Klart vi ställer oss bakom det, men det är en annan sak om vi ska lägga vårt varumärke bakom uppropet.

DS

Aktuellt från Industribloggare: Camilla om 1 maj, Lisa om att kliva upp ur soffan

%d bloggare gillar detta: