Månadsarkiv: december 2009

Maktens arrogans


De erkända a-kassornas verksamhet är en till största delen lagstyrd verksamhet. På vilket sätt de arbetslösas ersättning ska räknas ut, vilket underlag som behövs etc. Allt detta bestäms som konsekvens av beslut i Sveriges Riksdag. Riksdagen har beslutat att inrätta en statlig myndighet – Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Denna myndighet granskar alla a-kassors handläggning av beslut och tolkar lagens bestämmelser. A-kassorna fattar myndighetsbeslut och är därför skyldiga att följa lagstiftarens intentioner och fattade beslut. Det finns litet utrymme för egna tolkningar av lagen.

Efter årsskiftet kommer ett stort antal människor som tidigare varit sjukskrivna att omvandlas till arbetslösa. De ska kunna erhålla ersättning i form av ersättning från a-kassa eller aktivitetsstöd. I samband med detta har riksdagen under december månad fattat beslut om vissa förändringar i lagstiftningen.

Efter årskiftet ska A-kassorna besluta om utförsäkrade har rätt till ersättning. Men ännu har handläggarna inte fått direktiv om hur besluten ska tas. Regeringens nya förordningstext kommer inte att bli offentlig förrän den 30 december.

Eftersom a-kassorna är skyldiga att följa lagen finns en uppenbar risk för långa handläggningstider. Många personer riskerar att stå utan ersättning. Statssekreterare Eva Uddén Sonnegård tycker inte att en helg är för kort tid utan säger att allt gått enligt planerna. Hon ser inte att det skulle finnas någon risk för långa handläggningstider utan menar att det är upp till a-kassorna att planera den biten.

Jag blir upprörd av en sådan maktens arrogans och okänslighet. Det verkar nästan avsiktligt att göra på detta sätt. Regeringen överlåter på a-kassorna att förklara lagstiftarnas åtgärder. Några andra än regeringen får ta smällen.

Årets lantis – enligt Land


Tidningen Land har enligt Svenska Dagbladet utsett Daniel Westling till årets hetaste lantis. Motiveringen är följande:

”Victoria sa JA och Daniel Westling fick kronprinsessan och hela hertigdömet Västergötland. Men framförallt gjorde han orten Ockelbo kungligt känd på världskartan”, skriver Land i sin motivering, och fortsätter:

”Tala om att sätta Ockelbo på världskartan för lång tid framåt och indirekt dra in sköna turistmiljoner till hembygden.”

Jösses – ibland behöver man inte göra mycket för att vinna erkänsla! Tänk att det räcker med att säga JA för att bli betraktad som en lantis.

Dags att säga NEJ till monarki!

Pajkastning


I dagens Folket skriver Peder Wachtmeister och Helena Rivière ett svar på en insändare jag skrivit.

I min insändare publicerad i tidningen Folket kritiserar jag regeringens handläggning av förändringarna i sjukförsäkringen. Ett flertal remissinstanser förde fram farhågor kring konsekvenserna av de förändringar regeringen ville genomföra. Det var först sedan media uppmärksammat frågan i elfte timmen som riksdagens borgerliga majoritet började backa och föreslog ett antal justeringar. Det är positivt att riksdagen agerade – men det krävdes en hård motvind i media innan något skedde. Det var regeringens oförmåga att ta till sig synpunkter i remissvaren jag kritiserade i min insändare – inget annat!

Peder och Helena väljer att inte på något sätt bemöta det jag anför. De väljer i stället att formulera sitt inlägg på grundval av en tro. Deras inlägg inleds med: Oavsett vad Allians för Sverige gör, måste vi av princip motsätta oss detta” tycks vara LO-föreningen Eskilstuna-Strängnäs Göran Johanssons uppfattning”.

De bygger sin argumentation på sin gissning om mina syften och bevekelsegrunder. Det är knappast en hederlig debatteknik och främjar inte en god debatt.

Flexibilisering av arbetslivet


Jag läste idag i nyhetsbladet FoR (Forskning Resultat) som ges ut av ”Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap” (FAS). I nyhetsbladet berättas om en sociologisk studie som genomförts. 1.700 personer besvarade en postenkät som hade gått ut till 2.500 slumpvis utvalda anställda personer. Enkäten handlade om arbetsintensitet och flexibilitet.

Resultaten av studien visar på en paradox (studiens ordval) när det gäller förändringarna inom arbetslivet.

Ett modeuttryck bland många företrädare inom arbetslivet är ”flexibilitet”. Samtidigt vet jag av egen erfarenhet att många företag arbetar med ”lean production” och på att minska personalkostnader (downsizing). Studien visar tydligen att genom att skära ner på antalet anställda och att slimma verksamheten så leder detta till ökade prestationskrav på de anställda. Denna utveckling visar att högre prestationskrav snarare leder till ”inflexibilitet” och instabilitet för de anställda.

Det verkar som om den enda part som uppnått ökad flexibilitet är arbetsgivarna. Då med betydelsen ökad flexibilitet att hantera anställda. Från min synvinkel är detta en inte alldeles otrolig utveckling. De senaste åren har man kunnat se att allt fler arbetsgivare inför löpande band (eller liknande metoder). Arbetet blir allt mer styrt och innehållslöst på många arbetsplatser. Av det språkbruk som arbetsgivarnas representanter använder är detta den utveckling de önskar.

De fackliga organisationernas utmaning ligger i att finna verktyg för att motverka denna negativa utveckling på arbetsplatserna. Det får inte bli som så att anställda reduceras till att bli en själlös produktionsresurs bland andra.

Konsekvenser av lagstiftning


Jag träffade en medlem under förmiddagen idag. Han har blivit arbetslös eftersom det företag han var anställd av försattes i konkurs. Han har oförskyllt blivit arbetslös pga av lågkonjunkturen inom industrin. Han ville träffa mig eftersom han fått ett beslut från a-kassan han inte tyckte om. Tyvärr var det beslutet inte helt oväntat för min del. Orsaken är följande.

Medlemmen tillhör de många som, utöver sitt ordinarie arbete, har arbetat som tidningsutdelare på morgnarna. Detta arbete har han haft i närmare 20 år. Han hade hoppats att inkomsten från detta arbete skulle vara ett välkommet tillskott till ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen. Det problem han fått är att sidoinkomsten är för hög. Enligt gällande lagstiftning får man endast behålla en sidoinkomst om den understiger ca 1.900 kr/vecka. I detta fall har han en inkomst som uppgår till ca 3.000 kr.

Detta får till konsekvens att eftersom sidoinkomsten är för hög och att han söker heltidsarbete så får han endast stämpla 75 dagar och att han får 2,5 dagar ersättning per vecka. Medlemmen var upprörd pga av detta. Han känner sig straffad pga att han hållit sig med en extra inkomst. Han har hela sitt arbetsliv varit angelägen om att ha ett arbete och inte ligga samhället till last. Han har varit medlem i a-kassan många år och undrar nu vad dessa år är värda.

Jag känner med medlemmen. Jag hjälpte till att författa en omprövning av a-kassans beslut. Jag har dock inga större förhoppningar om att beslutet ska ändras. Jag känner ju till vad lagen säger.

Regeringens syfte med att begränsa fyllnadsstämpling till endast 75 dagar är ju att fler ska få heltidsarbete. Man sätter press på de arbetslösa att skaffa sig heltidsarbeten. Problemet är ju bara det att arbetsgivarna inte har någon motsvarande press på sig att erbjuda heltidsanställningar. Det är ju snarare tvärtom som så att de vill kunna utnyttja sina anställdas arbetstid så flexibelt som möjligt. Inom stora delar av servicebranscher existerar ju nästan inte heltider. Framför allt ungdomar erbjuds anställningar på få garanterade timmar per vecka.

Det jag ser nu är att många personer säger upp sig från deltidsanställningar därför att det privatekonomiskt blir lönsamt att stämpla på heltid i 300 (450) dagar i stället för endast 75 dagar.

Jag som trodde att regeringen ville att människor hellre skulle ha inkomster av förvärvsarbete än bidrag.

God Jul


Jag tillönskar alla som följer denna blogg en trevlig och avkopplande Jul!

Lön för bärplockare


Migrationsverket föreslår nu att utländska bärplockare som kommer till Sverige måste ha en arbetsgivare som betalar minst kollektivavtalsenliga löner. I annat fall får man inget arbetstillstånd.

Det är bra att Migrationsverket nu ändrar sin praxis när det gäller denna grupp. Det är ovärdigt Sverige det vi kunnat läsa. Människor från fattiga länder lockas hit på falska (eller åtminstone grundlösa) premisser. De skuldsätter sig för att förhoppningsvis kunna återbetala lånet och ha ett ordentligt överskott.

De enda som tjänat på detta är de bemanningsföretag som de svenska bärföretagen anlitat och de svenska företagen själva. Förhoppningsvis ska det nu kunna bli ordning och reda i denna bransch.

Det är förstås möjligt att svenska bär kan bli något dyrare. Jag äter dock hellre svenska bär som saknar bismaken av utnyttjade fattiga människor!

Moderat snömos


I tidningen Folket den 19 december kan man läsa ett inlägg av de moderata riksdagsledamöterna Peder Wachtmeister, Helena Rivière och Gunnar Axén. Under rubriken ”Nya sjukreglerna – så funkar de” försöker de förvandla en taktisk reträtt när det gäller sjukförsäkringsreglerna till något positivt. De försöker ge sken av att de företräder ett medkännande och lyssnande parti och att man med glatt sinne gått opinionen till mötes. Sanningen är ju snarare den att om Moderaterna varit ett sådan parti hade ju inte det behövt gå så långt med lagförändringar som det ju faktiskt gjorde. I de remissvar som skickades in varnade flera organisationer för de förändringar som regeringen ville införa. Så här skrev LO i sitt svar:

”LO anser att det är oacceptabelt att ha bestämda tidsgränser för när arbetsförmågan ska prövas i förhållande till ordinarie arbetsgivare respektive till arbetsmarknaden i stort. Alla sjukpenningärenden ska enligt grundläggande förvaltningsrättsliga principer prövas individuellt med beaktande av förhållandena i det enskilda fallet.”

Försäkringskassan efterlyste i sitt yttrande förtydliganden för tillämpningen av särskilda skäl för att skjuta upp prövningen gentemot hela arbetsmarknaden vid 180 dagar.

Det vore intressant att få svar från moderata företrädarna varför det dröjde så länge innan man reagerade på alla varningar.

Isländska samtal


… är en liten bok skriven av författaren Håkan Boström. Boken är ett resultat av hans intresse för isländsk litteratur och dess författare. Håkan har gjort ett flertal resor till Island. Han har träffat författare och med dem samtalat om deras författarskap och drivkrafter.

Det är en trevlig bok som, för min del, innebar nya insikter om isländska författare.

SAABlar!


Hörde idag att GM beslutat att lägga ned SAAB. Det ska ske på ansvarsfullt sätt. Företaget ska inte försättas i konkurs, räkningar ska betalas etc. Syftet är förstås att säkerställa att ingen till reapris ska överta kunskap och produktionsresurser.

Det är förstås en sorgens dag i Trollhättan. Många personer/familjer kommer att drabbas av detta.

Vår nådige näringslivsminister Maud kommer att träffa företag och fackliga företrädare på måndag. Jag hoppas att hon har med sig nåt konkret budskap om stöd. Jag tror inte folk vill höra nåt klämtjäckt mediaanpassad besked.

De arbetande på SAAB behöver inte höra nåt så illa övertänkt och respektlöst som: De kan väl börja tillverka vindmöllor.

%d bloggare gillar detta: