Lagstiftning mot bemanningsföretag


Enligt en kort artikel i DN har Vänsterpartiets kongress emot partistyrelsens förslag beslutat att förbjuda bemanningsföretag. Vidare önskar man mer lagstiftning kring allmän visstidsanställning och mer begränsning av timanställningar. Jag antar att min kollega bland Industribloggarna, Kaj Raving, är glad över detta beslut.

Om än jag hyser en viss förståelse kring bakgrunden till att frågan kommit upp delar jag inte Vänsterpartiets nya ståndpunkt i frågan. Bemanningsbranschen är ett växande fenomen, inte bara i Sverige. Branschen fyller en nisch på ett bättre sätt än korta anställningar gör. Med aktiva fackliga organisationer på arbetsplatsen och avtal som reglerar under vilka villkor som bemanningsföretagen ska användas borde det missbruk som finns kunna minskas. Det är bättre att kunna få en fast anställning i ett bemanningsföretag än att tvingas till många korta anställningar.

Bemanningsbranschen omfattas av, det kanske, starkaste kollektivavtalet än i något annat land. Parterna inom Bemanningsavtalets område har nått en rimlig kompromiss. Arbetsgivarna kan verka inom hela LO:s verksamhetsområde. De fackliga organisationerna har fått i genom att inhyrda inte arbetar till ett lägre löneläge än övriga på arbetsplatsen. Det som de fackliga organisationerna behöver bli bättre på är att tillämpa avtalet på ett likadant sätt och att sprida kunskapen om avtalet bland förtroendevalda och medlemmar.

Annons

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 6 januari, 2012, i Fackliga frågor, Politiska funderingar och märkt . Bokmärk permalänken. 27 kommentarer.

 1. Tänk lite på oss som behöver stå ut att arbeta som daglönare också. Det är inte så kul att leva med den otryggheten, att inte veta om man ska arbeta nästa dag eller inte. Dessutom används bemanningsföretag för att komma undan LAS och andra regler. Det är inte sällsynt att den fasta personalen sparkas och ersätts med inhyrda (ofta samma personer som tidigare var fast anställda). Obegripligt att facket accepterar ett sådant otyg som bara syftar till att försvaga arbetarklassens positioner gentemot kapitalet.

 2. Jag tycker inte heller att det är en bra idé att förbjuda bemanningsföretag. Men samtidigt är det bra att frågan lyfts seriöst av något politiskt parti. Då måste även S utreda och ta ställning i frågan.

  Kollektivavtal eller ej så vet jag av egen erfarenhet att varken kollektivavtal eller LAS fungerar särskilt bra när det finns bemanningsföretag inblandade. I praktiken fungerar det så att den anställde vars uppdrag man blivit av med får sluta. Trots att det är emot LAS. Detta eftersom man hänvisar till att den personens kompetens passade för ”just det uppdraget”, trots att man på företaget kan ha många med likvärdig kompetens (men de andra upplåsta på olika uppdrag. så det faller på sin egen orimlighet att flytta dessa). Det funkar bevisligen att göra så trots att vi har LAS.

  Bättre hade varit om man gjorde bemanningsföretag olönsamma genom ändring av arbetsmarknadslagstiftningen. För faktum är att de i många fall tjänar pengar på att parasitera på LAS. Vill vi ha företag vars affärsidé är att kunna gå runt lagen? De tar helt enkelt betalt för att de lättare kan sparka folk. Rent principiellt tycker jag att anställningen skall vara ett avtal mellan arbetsgivaren som har ansvar för arbetsplatsen och den anställde. Man skall inte blanda in tredje part som har sämre koll och möjlighet att ta ansvar för arbetstagarens situation.

  En möjlighet skulle vara att införa en ny anställningsform som alternativ till den gamla som styrs av LAS. Denna skulle i så fall föra med sig betydligt högre arbetsgivaravgifter. Dessa avgifter skulle sen kunna användas till en omställningsförsäkring i form av ekonomisk ersättning och utbildning för arbetstagaren om denne blir arbetslös. Arbetsgivaravgiften för denna anställningsform bör i så fall läggas på en sådan nivå att det blir billigare än de flesta bemanningsbolag men betydligt dyrare än för att anställa enligt LAS. Efter ett par år skulle sen en sådan anställning kunna konverteras till en vanlig fast anställning som lyder under LAS.

 3. ”Det är bättre att kunna få en fast anställning i ett bemanningsföretag än att tvingas till många korta anställningar”

  Nej absolut inte! När du har en kort anställning på ett företag som du jobbar på så finns det någon form av anställning skydd där. Om du är inhyrd som bemannings anställd så finns det inget anställnings skydd kopplat till det företaget du jobbar på utan bara till det bemanningsföretaget som hyr ut dig.

 4. Att Bemanningsföretagen tecknat kollektivavtal som är bättre än i de flesta andra länder är ju helt ointressant när situationen är åt h-lvete i de flesta andra länder. Jag har själv jobbat åt bemanningsföretag och jag skulle föredra ett samhälle där jag åtminstone slapp bli inringd en timme för arbetspasset börjar varje morgon. Bemanningsföretagen har aldrig legat i arbetarnas intresse, det är en service åt företagen. Att IF Metall-företrädare ställer sig på kapitalets sida är minst sagt nedslående.

 5. Bemanningsbranschen sysselsätter idag ca 118 000 personer, verksamheten är strikt reglerad genom kollektivavtal och möjliggör anställning för tusentals personer som annars hade gått arbetslösa. Och facket har vetorätt för att förhindra oseriösa företag eller villkor enligt 39§ MBL.

  Så vem av er som förespråkar förbud ringer hem till de tiotusentals personer som blir av med sina i lag och kollektivavtal reglerade arbeten. Vem av er ringer hem och förklarar för dessa personers barn att imorgon blir din mamma och pappa arbetslös pga att jag vill genomdriva en kommunistiskt baserad princip. Vem av er som förespråkar förbud är beredd att betala de kostnader som blir förenade med ett förbud, såsom ökade kostnader för a-kassan, minskade skatteintäkter till staten, kommuner och landsting som hade kunnat användas för att bygga välfärden. Vem av er tar ansvar? Men frågorna är nog rätt meningslösa. Ni på den yttersta vänsterflanken har ju i alla tider genomdrivit förslag som ni sedan låter andra betala. Det är ju enkelt och bra, eller hur?!

  • Om man förbjöd bemanningsföretag skulle de flesta av dessa få riktiga jobb istället, med bättre lön och bättre arbetsvillkor. Behovet av dessa arbetsinsatser försvinner ju inte för att bemanningsföretagen försvinner. Företagen som nu väljer att hyra in arbetskraft får då helt enkelt anställa folk på riktigt.

   Ringer DU hem till alla de som förlorat sina jobb för att deras arbetsgivare beslutat ersätta dem med inhyrd arbetskraft till lägre löner och förklarar varför pappa förlorat jobbet?

   Utan bemanningsföretag får fler riktiga jobb med bra lön, vilket ger ökade skatteintäkter.

 6. Själv tillhör jag pionjärerna av anställda inom bemanningsföretag. Det ligger så långt bak i tiden så att begreppet ”bemanningsföretag” inte ens var uppfunnet. Det var det bästa jobb jag någonsin haft, alltid nya utmaningar och nya erfarenheter. Om inte vi hade funnits, hade kunderna, som vanligen var ensamföretagare, troligen inte haft några anställda alls.

  Nu kunde de hålla sig med så mycket avlönad arbetskraft, som deras företag kunde klara rent ekonomiskt. Jag mötte företagare, som aldrig någonsin haft semester, men nu kunde kosta på sig det. Jag hade således ensam ansvaret för ett företag under två veckor, under företagarens första semester i livet. Han var helnöjd när han kom tillbaka.

  Alla tvister på arbetsplatserna, sådant som förekommer på arbetsplatser, tog bemanningsföretagets kompetenta chefer hand om. Jag har också arbetat som direktanställd hos småföretagare, och det har verkligen varit blandade upplevelser, från mönsterarbetsgivare till rena motstatsen, sådana som gnäller om allting.

  Tack vare bemanningsföretaget, kunde företagare som inte duger som arbetsgivare, ändå ha avlönad arbetskraft. Det är kanske det allra bästa. Man kan ju vara en bra företagare, med en bra affärsidé, men en oduglig arbetsgivare. En klar fördel var ju att vi hade EN arbetsgivare som facklig motpart, och kunde bilda en fackklubb.

  Jag arbetade heltid, och ett fast schema, men det var också mycket övertid vid sjukdomsfall och liknande. Då kunde jag åka ut till en arbetsplats, som jag inte ens visste fanns, och måste se direkt vad som måste göras. Det kunde vara rent kaos, när en företagare hade åkt iväg akut med ambulans till sjukhuset. De flesta som ryckte in akut på det sättet var emellertid själva företagare, som var undersysselsatta i sina egna företag. Självfallet vill de inte ha något fast schema, utan ville bli inringda vid behov av extra folk.

  Tack vare rationaliseringarna minskar behovet av arbetskraft. Vi får alltfler arbetsplatser med bara en eller ett fåtal anställda. Det blir allt svårare att bedriva facklig verksamhet. Och det finns många småföretag, med expansionsmöjligheter, men med en företagare som inte vågar anställa någon. Lösningen heter bemanningsföretag.

  Jag skulle vilja se en speciell typ av bemanningsföretag, som är särskilt inriktade på småföretag. Man kan vara en bra affärsman och en duktig företagare, men usel chef. Ska vi säga nej till nya arbetsplatser, när vi har så hög arbetslöshet? Låt småföretagare, som vet med sig om att de är dåliga chefer, lämpa över chefsansvaret på ett bemanningsföretag! Det är väl bättre än att försämrar arbetsrätten, så att de vågar anställa? Det är inte bra när anställda på samma arbetsplats, och med samma yrke, har olika arbetsgivare.

  Bemanningsföretagen är en ganska ny utmaning för fackföreningsrörelsen. Alla nya utmaningar medför problem som måste lösas. Bemanningsföretagen har medfört både för- och nackdelar. Risken är framför allt att man missbrukar bemanningsföretaget till att splittra den fackliga sammanhållningen på arbetsplatser med både egen och inhyrd personal.

  Men vad jag talar om är småföretag med idag ingen, eller bara en eller ett fåtal anställda. Det bästa för dem, vore att hyra in alla avlönad arbetskraft från ett bemanningsföretag.

  Bemannings(branch)avtalet är ett bra avtal. Det löser åtminstone en del av de problem som tidigare har funnits. Heltid med garanterad lön är normala anställningsformen, enligt detta avtal.

  Men tyvärr är det så att inget företag kan ha fler anställda än man har jobb till. Och jag påstår inte att bemanningsbranchen passar alla anställda. Ville man ha samma arbetstider varje dag, samma resväg till jobbet och samma arbetsuppgifter varje dag – då ska man inte jobba i bemanningsföretag!

 7. @coopcoor: Det du skriver låter ju jättebra. Frågan är varför det trots att det låter så bra inte funkar i praktiken?

  Förövrigt är det rent skitsnack att 118 000 personer verksamma inom bemanningsbranschen skulle bli arbetslösa om bemanningsbranschen försvann. Du förbiser en viktig faktor här, bemanningsbranschen skapar inte arbete.

  Bemanningsbranschen förmedlar i bästa fall arbete, i sämsta fall parasiterar den på LAS osv. Hur som helst, de 118 000 personerna skulle inte bli utan jobb om bemanningsbranschen försvann. De skulle möjligtvis behöva byta anställningsform till något som antigen är tryggt på riktigt (ingen som gör undantag från LAS så fort just de blir övertaliga) eller något som är otryggt men ärligt med otryggheten.

  Det är ju tydligt att bemanningsföretagen fyller en funktion iom att de löser ett problem för arbetsgivarna. Men det är inte givet att lösningen på det problemet måste vara just ”bemanningsföretag”. Ni som kramar bemanningsföretagens rätt att fortsätta utnyttja folk och parasitera på LAS bör begrunda detta. Det finns andra sätt. Om man vill/kan/vågar tänka nytt.

 8. Thomas Larsson

  Kopplingen mot LAS blir ganska otydlig i ovanstående inlägg. Om du är tillsvidare anställd på ett bemanningsföretag, så omfattas du av LAS på samma sätt som om du vore direktanställd på exempelvis Volvo, eller liknande företag. När det råder arbetsbrist på ett bemanningsföretag så är det precis som på vilket företag som helst, en fråga om turordningsreglerna enligt LAS, dvs att huvudregeln (sist in först ut) även gäller på bemanningsföretag. Om bolaget vill förhandla om en avtalsturlista (kompetensundantag), så är det ju upp till oss som förhandlar på dessa bolag, om vi väljer att skriva under en sådan eller ej. Om man inte kommer överens med bolaget om en avtalsturlista, så gäller samma sak på dessa företag som på övriga företag, nämligen att man avslutar förhandlingen i oenighet, vilket gör det möjligt för oss att driva frågan vidare för brott mot turordningen om företaget väljer att inte följa turordningsreglerna i LAS. Det vi som fackliga företrädare borde lägga vårt krut på, är att organisera så många som möjligt (alla) som jobbar inom bemanningsbranchen, så att vi kan lägga starkare tryck i avtalsförhandlingarna, för att ytterligare stärka vilkoren i kollektivavtalet.

  • Har du jobbat på bemanningsföretag vet du att det inte funkar riktigt så. De kommer runt det där om de vill. Visst kan det finnas ett och annat undantag. Men i konkurrens med de som sköter sig mindre bra får dessa en konkurrensnackdel. Men visst facket får gärna lägga krut på att organisera de som jobbar inom bemanningsbranschen. Ingen skulle bli gladare än jag om de tvingades att följa turordningslistorna. Men jag tror inte man kommer att lyckas. Dels pga. bemanningsföretagen i allmänhet fackovänliga inställning men också för att de fyller en funktion iom den flexibilitet det för med sig att kunna bli av med folk snabbt. Den flexibiliteten för tyvärr med sig att man måste kunna bryta mot turordningen.

  • Thomas Larsson

   Chris B: Nej, jag har inte varit anställd på något bemanningsföretag, men jag förhandlar på avtalsområdet för IF Metalls räkning, och jag kan försäkra dig om att dessa företag inte särbehandlas på något sätt när det gäller turordningsförfarandet.

   Det stora problemet är organisationsgraden på avtalsområdet, som ligger på ca 30%, sett över LO-kollektivet. Våran största utmaning i framtiden är således att se till att organisera dom anställda inom bemanningsbranchen, så att de fackliga organisationerna kan agera mot bolag som inte gör rätt för sig.

  • Ja, men Thomas då önskar jag dig lycka till med att göra de bemanningsanställda fackligt organiserade. Jag menar det verkligen. Men jag tror att det kommer bli mycket mycket svårt.

   En annan fråga av mer moralisk karaktär är huruvida vi skall acceptera att det för somliga arbetare är tre parter inblandade i deras anställning, arbetaren, arbetsgivaren och bemanningsföretaget. Där bemanningsföretaget förstås skall ha sin beskärda del av frukten av arbetet?

 9. susanna svensson

  Bemanningsföretag kanske inte ska förbjudas helt men de behöver verkligen regleras för nu fuskas det nått enormt och benaningsföretagen används för att urholka las. Bör endast tillåtas under tillfälliga orderuppgångar och kortare vikariat. En Maxtidsgräns på 3 månader borde gälla för bemanning sedan skall arbetsgivaren vara tvingad att ta ställning till om det ska bli en fast tjänst, tidsbegränsad anställning eller ej.

 10. Mikael Eriksson

  Så länge ditt fack tofflar för bemanningsbranchen och underlåter att följa upp huruvida de följer avtalen (vilket de inte gör) så kommer det fortsätta att vara:
  -Lägre löner för bemanningsanställda
  -Sämre arbetssituation för bemanningsanställda
  -Fler fasta jobb som ersätts av bemanningsjobb
  – Anslutningsgraden kommer att fortsätta minska
  etc etc

  Dessutom så underminerar du och LO-ledningen fackets ställning. Som bemanningsanställd utan anställningstrygghet så har man lite eller ingen nytta av facket. Mao ingen anledning att ta av sin sänkta lön till medlemsavgiften. Det var ju facken som godkände sänkningen…

  • Göran Johansson

   Som bemanningsanställd ska man inte tjäna mindre än övriga på arbetsplatsen. Läs vad det står i avtalet (länkad i mitt inlägg). Jag vill hävda att IF Metall driver de fall vi får kännedom om. Men det bygger på att de fackliga medlemmarna kontaktar oss.

   Men jag är inte godtrogen, det är klart att det förekommer missbruk och felanvändning av avtalet. Det behövs bättre kännedom om vad avtalet säger och att folk vill bråka.

  • Göran Johansson

   … facket har med andra ord inte godkänt någon lönesänkning för inhyrda. Varje sådant fall vi får kännedom driver vi. IF Metalls avdelning i Göteborg har fått ut flera miljoner till medlemmar som felavlönats.

  • Angående Görans kommentar: Visst kan det vara så att det funkar bättre inom IF Metal än på andra ställen. Min erfarenhet och insyn är mest från tjänstemannasidan. Dock tycker jag att det finns ett generellt problem och det är det man bör lösa. Inte hålla på med lokala lappa och laga justeringar (dock kan det vara kortsiktigt motiverat). Det blir bara otydligt och krångligt.

 11. Har jobbat i 15 år som underhållstekniker och hade innan uppsägningarna för två månader sedan arbetat upp mig till en helt ok lön på 28900:-
  Nu ringer bemanningsföretagen och drar i mig, precis som en sån irriterande telefonförsäljare och 90% av de jobb man ser på platsbanken är via bemanning.
  Bara ett bemanningsföretag har gett mig en lönesiffra på 23000, andra säger bara att det är löner enligt avtal.
  I en intervju fick jag veta att jag skulle laga okända maskiner på ett okänt företag i en okänd del av kommunen för en okänd summa pengar, men som var helt enligt avtal, ”Låter det intressant” frågade den unga kvinnliga rekryteraren som tyckte det var en bra väg in i arbetslivet via dom.
  Vad svarar man på det liksom. Ska jag börja om från -10 eller?

  Känns ju verkligen att dom har hotet för avstägning från a-kassan på sin sida, säger man nej så ryker man. För det enda som är säkert är att deras löner slår ju a-kassan iaf =)

  Rätta mig om jag har fel men sa dom inte på det där viktiga mötet 2009 att det med bemanningsföretag skulle användas med största försiktighet när dom gjorde nån avtalsdeal.
  Ser mer ut som dom dragit fram som en ångvält och tagit över marknaden helt.

 12. Jag jobbar för bemanningsföretag, inhyrd av Green Cargo. Ett statligt ägt logistikföretag med 90% bemanning. Vill bara säga att ni som talar varmt för b-företagen UPPENBARLIGEN ALDRIG HAR JOBBAT GENOM ETT. Fina ord och avtal betyder INGENTING, inte ett ruttet lingon, om det inte finns sammanhållning, solidaritet, rörelse, självkänsla, facklig basverksamhet osv ”på golvet”. Och det är bemanningsföretagens affärsidé att bryta ner var och en av dessa kategorier. De kan när som helst skicka hem dig, gå fram och trakassera, trycka ner dig i skorna på inga grunder alls. Management by fear. Visstidarnas kontrakt löpte ut till nyår. 40 kollegor, vissa mina vänner, bara försvann puts väck. Nu har de börjat ta in nya igen, bara ett par gamla fick förlängt… Två provanställda bara försvann från en dag till en annan. Själv rings jag in från dag till dag. Varje vecka, varje lönespec är en överraskning. Hur mycket krav tror du man vågar ställa på sin arbetsköpare i den situationen? Kundföretaget behöver bara peka på någon så säger bemanningsföretaget ”arbetsbrist” och du är försvunnen.

  Dock är förbud en naiv fråga att driva, då det aldrig kommer att gå igenom. Däremot har lagar om ”solidaransvar” har framgångsrikt införts i Norge http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20111013-8

  • Tyvärr är det nog så det är inom många branscher. Saken är ju den att även företagen borde förlora på det eftersom de inte får chansen att bygga upp någon bestående lojalitet eller något förtroende i relationen till sina arbetare. Alla jobbar för stunden för att överleva dagen med siktet inställt på att om möjligt skaffa sig ett bättre jobb. Man vill bara bort, inte bygga något bra på plats. Företagens kortsiktigt egoistiska strategi tvingar även arbetaren att bli kortsiktig och egoistiskt. Trist.

 13. Kan bara kort kommentera att det främst är bemanningsanställda Vänsterpartister som drivit motionen, så tror inte det är så svårt att ringa hem till dessa och förklara tankarna…

  Det finns ett RIMLIGT behov av bemanningsföretag, just för mindre företag som vill ha tillfällig bemanning under semester eller annat och vill ha in kompetent personal snabbt och enkelt. PROBLEMET är ju att arbetsgivarna konsekvent missbrukar varenda rättighet de får! Direkt börjar de överanvända dessa och i flera fall har de också används på ett sätt som i det närmaste kan liknas vid strejkbrytare, att de ”rensar” upp på arbetsplats genom att säga upp fastanställd personal och hyr in folk som inte har några rättigheter gentemot den arbetsplats de är på.

  Jag har jobbat på Manpower. Hade en kompetent och duktig chef, men vad hjälpte det när hon inte hade något inflytande över min arbetsmiljö? Den arbetsledare jag hade i vardagen var ju en KUND till oss, så han skulle ju jag bara bocka och säga ja, amen till. Efter ett år på samma företag så blev jag deprimerad och gjorde ett par övertramp (otrevligt bemötande mot kund i telefon) – bam! så skickades jag hem med en hägrande garantilön (typ 75% har jag för mig). Nu blev jag sjukskriven i stället pga depression, men ändå.

  Efter sjukskrivning fick jag ett kortare vikariat på ett lokalkontor på ett statligt verk som receptionist. Kanonjobb. De puckade cheferna där hade inte planerat för vem som skulle ersätta receptionisten när hon gick i pension. Hon gick i folkpension, på dagen när hon fyllde 65- det kunde man kanske ha förutsätt? Hursomhelst så gjorde Manpower en tabbe- de skickade fakturan för mitt arbete till fel kontor. De skickade det till mitt lokalkontor, och skrev namnet på den ansvarige UNDER verkets namn. I mina arbetsuppgifter ingick att öppna och diarieföra ALL post där inte namnet stod ÖVER verkets namn. På så sätt fick jag reda på ungefär vad de tar betalt för en uthyrning. De tog lite mer än DUBBELT så mycket betalt som jag fick, MEDRÄKNAT sociala avgifter och sånt. Alltså är det ingen billig lösning för företaget, men de slipper ju ansvar och besvärliga fastanställda som kan bilda fackklubb och konstigheter…

  • Just därför att det tar dubbelt så mycket betalt som du fick tror jag att det skulle finnas utrymme för en lösning likt den jag föreslår ovan. Där flexibilitet byts mot omställningsförsäkring och utbildning för arbetstagaren istället för vinster för bemanningsföretaget (se Chris B | 6 januari, 2012 kl. 17:53 ). Det skulle inte göra alla bemanningsföretag övertaliga och det är inte heller meningen. Det kommer alltid finnas kortsiktiga behov för projekt på någon eller några månader där man behöver t.ex. expertkunskap. Då skall man ta in en expertkonsult inte skaffa den kompetensen själv. Men de oseriösa parasiterna skulle få det svårt.

 14. Dessa förbannade slavföretag måste förbjudas nu!

 15. susanna svensson

  Det är 3 viktiga punkter som måste till för att vi ska få en ordentlig och välfungerande arbetsmarknad igen.
  1. förbud mot alla typer av praktikåtgärder för arbetslösa som inte har en tydlig koppling som del av en utbildning och då framför allt fas3 som dessutom har ett regelsystem som är rent förnedrande.
  2. Förbud mot anställningar som endast är baserade på provisionslön. Det skulle genast få bort alla oseriösa aktörer inom försäljningabranschen.
  3. Betydligt starkare reglering av bemanningsbranschen. Bemanningsföretag bör endast vara tillåtna vid tillfälliga orderuppgångar och kortare vikarierat på förslagsvis max 3 månader

  • Håller i stort med dig även om jag tror att den tredje punkten blir svår att få till på ett bra sätt. Det går alltid att hitta nya hål. Delvis funkar bemanningsbranschen dåligt nu för att man låter bemanningsföretagen komma runt LAS. Man kräver helt enkelt inte sin rätt. Det är väldigt svårt att reglera om det är så. Dessutom kräver reglering kontroll och kontroll är dyrt. Jag ser hellre förslag i stil med det jag föreslog ovan, vilket ger både arbetstagaren och arbetsgivaren något positivt samt gör utnyttjande av bemanningsföretag olönsamt i de flesta fall.

 1. Ping: Radikal kongress i bemanningsfrågan | Unionen Opinion

 2. Ping: Jobba mindre och mer – hur går det ihop?

%d bloggare gillar detta: