Månadsarkiv: januari 2009

Avlövad arbetsförmedling


Arbetsförmedlingen (af) i Sörmland ska börja erbjuda 2000 nyanmälda arbetslösa en personlig coach. Denna tjänst ska af handla in från företag som arbetar med detta. Arbetsförmedlingen ska alltså inte utföra detta arbete på egen hand.

Det betyder att af själva inte har kompetensen (kanske heller inte tiden) att utföra detta arbete. Nu skyller jag inte på af för denna brist. Arbetsförmedlingens uppdrag och ambitionsnivå beslutas av staten (Sveriges Riksdag). Den sittande borgerliga regeringens ambitioner med af sträcker sig inte särskilt långt. af:s viktigaste uppdrag är att kontrollera att de arbetslösa söker arbete och att sätta långtidsarbetslösa i någon slags (mer eller mindre) meningsfull sysselsättning.

af har begränsat med medel för arbetsmarknadsutbildningar och för att stärka de arbetslösas kompetens. De har heller inte tid att förmedla arbeten (vilket namnet på myndigheten ändå antyder).

Syftet verkar glasklart. af ska på sikt avvecklas som myndighet (möjligen att den blir kvar i sin ”polisiära” roll). Förmedla arbeten och stärka arbetssökandes kompetens och förmåga att söka arbeten ska överföras i privat regi.

Är det så vi vill ha det?

Människovärdet åter


Landstinget Sörmland har idag beslutat att sjukvården inte får neka papperslösa vård. Det är bra! Jörgen Danielsson anser att det är en medborgerlig rättighet. Jag håller med.

Frysta styrelsearvoden


Läser på DN:s hemsida att trenden i börsnoterade bolag är att (åtminstone) inte höja arvodena i bolagsstyrelserna. Det känns ju bra att man inte är helt omedvetna om krisen som pågår runt om dem. Tidigare har man ju inte lidit av sådana skrupler.

Det verkar också som att bonusprogrammen blir mer återhållssamma i dessa tider. Tyvärr verkar det som om en del sådana program har bidragit till företags kriser.

Sent ska syndarna vakna!

Surt sa räven!


I morse (måndag den 26/1) slog jag på min dator med förhoppningen att kunna införskaffa ett stycke biljett till en konsert med Bruce Springsteen. Kl. 10.00 skulle biljetterna släppas – jag var på rätt plats på nätet. Allt man såg var att biljetterna redan var slutsålda. Sedan läste jag att biljettsläppet försenats nästan en timme och att man sedan släppte ytterligare biljetter. Allt detta var jag lyckligen ovetande om.

Surt sa räven!

Avgift till a-kassan


IF Metalls föreståndare för a-kassan räknar med att den rörliga avgiften till a-kassan kommer att höjas om arbetslösheten stiger. Det kan innebära att avgiften slår i taket 300 kr. Det skulle i så fall vara en höjning med 175 kr/månad.

Avgiften till de olika a-kassorna grundar sig på vilken arbetslöshet som råder inom de olika kassorna. Ju högre arbetslöshet desto högre avgift. Systemet bygger på idéen att fackföreningarna ska disciplineras och inte kräva för höga löneökningar eftersom detta skulle innebära högre arbetslöshet. Alldeles säkert finns det en sådan koppling inom den konkurrensutsatta sektorn. Därför har IF Metall tillsammans med fackliga organisationer och arbetsgivare inom industrin tecknat det så kallade Industriavtalet.

Dagens höga arbetslöshet inom industrin har dock global verkan. Det svenska lönenivån kan knappast skyllas för den kris som drabbat fordonsindustrin.

Regeringen verkar inte ha något intresse av att förändra dagens system. De styrs av nyliberala dogmer och förhoppningar. Detta kommer att innebära att IF Metalls medlemmar straffas för att de arbetar inom den konkurrensutsatta sektorn. Inte bara att de har en större risk att drabbas av arbetslöshet. De ska dessutom betala en högre avgift till a-kassan för denna tveksamma förmån.

Sämre arbetsvillkor


… för arbetslösa i så kallade ”ny-startjobb”. Regeringen vill att små arbetsgivare ska kunna anställa arbetslösa till sämre anställningsvillkor. Från den 1 februari kommer arbetsförmedlingen endast att behöva försäkra sig om att lönen ligger i nivå med kollektivavtal. Däremot behöver arbetsförmedlingen inte bry sig om att det finns försäkringar på arbetsplatsen.

Detta innebär att arbetslösa som får jobb riskerar att få arbeta under sämre villkor än vad som gäller för de flesta löntagare. Regeringen utnyttjar den djupa krisen på arbetsmarknaden för att urholka gällande kollektivavtal där arbetsgivare och fackliga organisationer är överens om villkoren. Detta kan innebära att oseriösa arbetsgivare får en konkurrensfördel jämfört med företag som vill göra rätt för sig.

Regeringens sanna ansikte börjar visa sig. Med sådana vänner av kollektivavtal behövs inga fiender.

Permitteringar i stället för uppsägningar


I en artikel på tidningen Folkets hemsida intervjuas verkstadsklubbens ordförande Berth Thulin om läget. Det verkar som om det inte är omöjligt att det kan bli fler uppsägningar om inte läget förbättras. Anläggningen i Eskilstuna har redan efter förhandlingar dragit ned på personalen (ca 30 %). De flesta lämnar sina anställningar med början i slutet av mars.

En annan sak Berth diskuterade var skillnaderna mellan Sverige och andra länder (bland dem Belgien och Frankrike) där Volvo har produktionsanläggningar. I dessa länder får man statsstöd för att kunna permittera personal i stället för att säga upp de anställda. Stödet innebär att företagen och staten delar på kostnaden för permitteringarna. Fördelarna med detta är att de anställda har kvar sina anställningar (om än med en lägre ersättning än lön). En annan fördel för företagen är att man kan ha kvar kompetent personal och enklare och snabbare kan växla upp produktionstakten. Detta innebär förstås en ”konkurrensfördel” inom Volvo den dag man beslutar om produktionsökningar.

I ett sådant läge kan de svenska anläggningarna få det svårare eftersom det tar längre tid att växla upp produktionstakten. Det är ju inte säkert att de personer som en gång sades upp finns tillgängliga för att anställas.

Det fanns tidigare i Sverige genom avtal mellan LO och (dåvarande) SAF en fond. Tack vare denna fond kunde företag permittera anställda och få en viss del i ersättning för lönekostnaden. Avtalet sades upp SAF (i början av 90-talet tror jag).

Tänk om den fonden hade funnits kvar idag!

Val av statschef


Igår svor USA:s nye statschef presidenteden. Detta föregicks av en intensiv valkampanj vilken gav USA dess förste ”svarte” president.

Sverige är dock inte så lyckligt lottad. Vi har inte möjlighet att i demokratiska val utse vår statschef. Detta har Republikanska föreningen påtalat i en annons i dagens ”pappersupplaga” av DN.

Jag längtar efter dagen då jag kan gå till en mig nära liggande vallokal för att få rösta på den kandidat jag vill se som statschef!

Överklassen förnekar sig inte


Den moderate ledamoten i Sveriges riksdag, Walburga Habsburg Douglas, har fått en insändare publicerad i Eskilstuna-Kuriren.

Hon frågar sig om facket klarar konkurrensen med regeringens skattesänkningar. Hon gissar att jobbskatteavdraget ger mer pengar till löntagarna detta år än vad facken kan förhandla fram i löneökningar.

Det är möjligt att hon har rätt 2009. Hon kanske inte har märkt att arbetsmarknaden gått in i en kraftig lågkonjuktur. Hon kanske till och med menar att facken ska kasta allt samhällsansvar överbord och till varje pris få fram löneökningar som kan matcha regeringens förslag till skattesänkningar.

Hon kanske heller inte har förstått att vi är på väg mot ett kraftigt underskott i statens budget. Hon kanske menar att regeringen varje år ska sänka skatterna för att konkurrera med de fackliga organisationernas strävanden.

Damen resonerar väl förstås efter bästa förstånd och egna erfarenheter. Det är väl ingen som tror att överklassen har den bästa uppfattningen om verkligheten?

Nytt krispaket


Läste att DN fått upplysning om att regeringen (Mauderaten Olofsson och Leif Borg) kommer att presentera ett nytt krispaket i morgon torsdag. Ska bli intressant att höra vad de kommer med.

%d bloggare gillar detta: