Kategoriarkiv: EU

Om att kalla saker vid sitt rätta namn


 

2010 bidrog Socialdemokraterna till en motion i Riksdagen vari det krävdes att erkänna händelserna 1915 i Turkiet som ”folkmord”. Den dåvarande borgerliga regeringen valde att inte effektuera beslutet. Inför valet 2014 var det socialdemokratiska beskedet att man skulle respektera riksdagens beslut. Som regeringsparti är beskedet från Stefan Löfven att …

Utrikesdepartementet har startat en översyn av hur vi ska beteckna den här typen av massövergrepp.

Det är ju ett klart mer defensivt besked från regeringen. De politiska effekterna av att kalla folkmordet på armenier vid sitt rätta namn ska utredas. Det är lätt att förstå att människor idag är besvikna över regeringens inställning som den manifesteras.

Regeringen är säkert något bränd efter kritiken efter Saudiarabiens reaktion tidigare i år. Därför väljer man att navigera mer försiktigt denna gång. Samtidigt har socialdemokraterna en gång valt linje i denna fråga.

Det som skedde i Turkiet för 100 år sedan kan inte kallas för något annat än det var – ett folkmord. Omkring en miljon människor miste sina liv på kort.

Jag utgår ifrån att regeringen till slut kommer att respektera det beslut som riksdagen fattade 2010.

Länkar: SvD, Aftonbladet debattSvDSvD, Aftonbladet ledareSvDEkotSvDEkot, Dagens arenaSvDEkotvlt

Annons

Grekisk åtstramningspolitik


Valvinnare

Det grekiska folket har i demokratiska val röstat fram partiet Syriza som det största. De kommer nu att ta över regeringsansvaret för det hårt prövade landet. Partiet vill omförhandla villkoren för den krispolitik som ålagts dem av ECB och euro-länder.

Grekland ålades kraftiga ekonomiska åtstramningar i samband med att landet var nära statsbankrutt och inte skulle kunna betala räntorna på sina lån. I någon mån är det en kris som landet åsamkat sig själv. Det har funnits en osund politisk kultur bland de tidigare största partierna som bidragit till orsaka landets ekonomiska problem.

Samtidigt kan inte de mäktigare euroländerna bortse från eget ansvar. De var bland de första som bröt mot de begränsningar som länderna ålagt sig själva för att bidra till skapa förtroende för euron. Banker i de större euroländerna lånade friskt och villigt till Grekland i samband med dess inträde i den gemensamma valutan. De bidrog starkt till att skapa den ekonomiska bubbla som uppstod.

Greklands statsskuld har skenat i samband med att man ville rädda de banker i Tyskland och Frankrike som så villigt lånade ut pengar. Den politik som landet ålagts för att få låna mer pengar har i stort sett enbart handlat om besparingar och utförsäljningar. Politiken har bidragit till att öka arbetslöshet, ekonomiskt armod och ökade sociala spänningar.  Magdalena Andersson har mycket rätt när hon säger att …

Även om man genomför tuffa besparingsprogram är det viktigt att man också kan genomföra några framtidsinvesteringar så att man kan sprida någon form av hopp, till exempel som när vi genomförde budgetsaneringen. Då genomförde vi ett stort sparpaket men byggde också ut högskolan och gjorde ett kunskapslyft. Men kraven på de sydeuropeiska länderna har bara varit att spara, framför allt på sociala utgifter.

Det går inte att enbart svälta ett folk till ökad rikedom. Det behövs även offensiva och långsiktiga satsningar för att utveckla ett land.

Låt oss nu vara glada åt att ett parti med en i grunden positiv syn på politikens möjligheter vunnit detta val. Tänk om det grekiska folket att gå ett högerextremt håll.

Länkar: SvD, Ekot, SvD, di.se, dn.se, SvD, di.se, SvD, di.se, Aftonbladet ledare, Ekot, SVT, etc.se, europa-portalen, Aftonbladet kultur

Erkännande av Palestina – en politisk intention


Igår informerade utrikesminister Margot Wallström, på direkt uppmaning av EU:s avgående utrikeschef Catherine Ashton, om Sveriges avsikt att erkänna Palestina som en självständig stat. Enligt Margot verkar det finnas ett stort intresse från andra medlemsländer kring den svenska ståndpunkten. Hon sade att …

Ja, informellt så är det flera som kommer fram och säger att det här är viktigt. De välkomnar det och de har berättat om diskussionen som finns i deras respektive länder. Så jag tror att det på så vis också stimulerat till en viktig debatt.

Det har verkligen blåst upp till ett mindre blåsväder kring tillkännagivandet i regeringsförklaringen om att Sverige avser att godkänna Palestina. Det känns verkligen som om den politiska oppositionen något har överreagerat i denna fråga. Det finns ju inget formellt regeringsbeslut i frågan. Så vitt jag förstår saken kommer regeringen att formellt informera utrikesnämnden när väl ett sådant beslut finns.

För övrigt anser jag att Sverige gör rätt i att formellt godkänna staten Palestina.

Länkar: SvD, Ekot, SvD, di.se, SVT, europaportalen

Andra som skrivit: Lars G Linder


IMG_0093.JPGI ett debattinlägg avlossar Anna Maria Corazza Bildt en formidabel bredsida mot den röd-gröna EU-politiken. Av hennes inlägg förstår vi att det stundar en tid med ett kraftlöst och ofokuserat Sverige inom EU. Hon skriver, bland annat, att …

Jag är orolig att en ny regerings förändrade inställning till EU-samarbetet hotar tillväxt och jobb i Sverige samt urholkar vår självständighet genom minskad självbestämmelse i viktiga frågor som sköts bättre i Sverige.

Hon ondgör sig över att de röd-gröna motsatt utstationeringsdirektivet och att de röd-gröna partierna vill reglera vissa sociala rättigheter på EU-nivå. Det är sådant som, menar hon, sköts bättre på nationsnivå. Av hennes inlägg förstår vi att hon gärna ser att arbetskraften inom konkurrerar med varandra genom att erbjuda sina tjänster till allt lägre/sämre (välj själv) sociala villkor.

Nu har ju EU genomfört för hela unionen gemensamma bestämmelser på ett flertal olika områden. Det finns bestämmelser för arbetstider, jämställdhet, rätt till att ta del av sociala rättigheter etc.

Jag kan inte begära att Anna Maria Corazza Bildt ska tycka om det politik som de röd-gröna eventuellt kan komma att stå för i EU-politiken. Men hennes inlägg skjuter väl brett och känns inte helt relevant. Jag kan väl inte begära att Anna Maria ska tycka om att hennes parti har förlorat två val i rad.

I valet till Europaparlamentet blev ju Moderaterna endast det tredje största partiet i det svenska valet. Det borde ju därför vara uppenbart för henne att svenskarna vill se mer av rödgrön politik inom EU och mindre av den borgerliga politik hon representerat.

Om fler kvinnor i EU-kommissionen


20140716-234332-85412687.jpg

Jämställt?

I ett debattinlägg krävde igår Socialdemokraterna, genom Stefan Löfven och Marie Granlund, att Fredrik Reinfeldt skulle driva kravet att minst 40 % av ledamöterna i EU-kommissionen ska vara kvinnor. Marie Granlund ställde sedan kravet formellt i riksdagens EU-nämnd (då Fredrik Reinfeldt medverkade via videolänk).

Statsministern, som var på plats i Bryssel, visade ingen större entusiasm inför det (S)-märkta kravet. Han framförde, bland annat, att detta faktiskt är en nationell fråga. Det är ju de enskilda länderna som nominerar kommissionär. Han menade vidare att det redan är svårt att finna lämpliga kandidater. Det underlättar inte heller då landet först kan nominera kandidat då man vet vilken roll denne ska ha.

Det är klart att Fredrik har rätt i detta. Det är förstås lätt att i Sverige göra detta till inrikespolitik och glömma verkligheten. Samtidigt kan man ju heller inte riktigt resonera som statsministern gjorde. Det är klart att Sverige som nation kan driva på i frågan. Frågan diskuteras ju faktiskt i det Europeiska rådet (som består av ländernas regeringschefer). Slutligen kan ju parlamentet driva på.

Men det är förstås ett rimligt krav att EU-kommissionens ledamöter på sikt ska vara jämställt. I den frågan kan Sverige som nation driva på utvecklingen.

Länkar: Aftonbladet debatt, europaportalen, europaportalen, europaportalen, SvD

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige

Om regeringens prioritering


SVT rapporterar att stora delar av det av EU avsatta stödet till regioner med hög ungdomsarbetslöshet brinner inne. Sverige skulle annars vara berättigat till ett stöd om 1,1 miljarder kronor.

Av vissa budgettekniska skäl väljer regeringen att endast betala ut knappt 25 miljoner kronor för 2014 och något mindre nästa år. Arbetsmarknadsministern medger att orsaken delvis är att finna i att budgettaket annars skulle ha överskridits.

Frågan är då vilka ytterligare skäl som kan finnas för regeringen att inte utnyttja EU-medlen. Regeringen burkar ju annars predika arbetslinjens lov i nästan alla sammanhang.

Länkar: SVT, Aftonbladet ledare

Fler som skrivit: Ylva Johansson, Alliansfritt Sverige

Regeringen har svarat EU-kommissionen


Visstiderna blir fler

… och svaret blev att Sverige minsann inte har några som helst problem med att arbetsgivare kan stapla visstider ovanpå varandra. Regeringen anser att Sverige lever upp till EU:s krav som det formulerats i visstidsdirektivet. Vidare anser man att det behövs en bättre bild av hur det ser ut i verkligheten. Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson säger till TT att …

För att skapa större klarhet i hur tidsbegränsade anställningar används, har jag gett SCB i uppdrag att göra en kartläggning. Och det är det som är det nya i det här svaret.

Det är högst uppenbart att den borgerliga regeringen fortsätter med att förhala denna fråga. Man anser det för gott att arbetsgivare ska kunna anställa på korta anställningar nästan hur länge som helst.

Om regeringen varit genuint intresserad av att utreda frågan hade ju detta skett för länge sedan.

Länkar: SvD, Publikt, Arbetet, Arbetet

Tidsbegränsade anställningar problem för individen


TCO:s chefsjurist Samuel Engblom publicerades igår med ett debattinlägg på DN Debatt. Han lyfter där fram frågan om att allt fler personer på den svenska arbetsmarknaden har otryggare anställningsformer. Såväl antalet korta anställningar som deltiderna har blivit fler på den svenska arbetsmarknaden.

Arbetsgivarna har fått större möjligheter till att stapla korta anställningar ovanpå varandra. Det innebär att allt fler människor går allt längre tid innan en fast anställning erbjuds.

Det är bakgrunden till att TCO har anmält svenska staten till EU-kommissionen för att bryta emot EU:s visstidsdirektiv. EU har efter utredning bedömt att Sverige bryter emot den gemensamma lagstiftningen och överväger därför att stämma Sverige inför EU-domstolen. Kommissionen har meddelat att den svenska regeringen att den …

…  senast den 22 juni ”vidta de åtgärder som är nödvändiga” för att leva upp till EU-rättens krav.

Det är knappast troligt att regeringen kommer att vidta några som helst åtgärder i anledning av TCO:s anmälan. Regeringen är ju av den övertygelsen (tron?) att det inte finns några som helst problem med den svenska lagstiftningen.

Regeringen kommer hellre att köra sin politik ända in i väggen än att vidta några som helst förändringar av svensk lagstiftning.

Länkar: DN DebattDN Debatt, dagens arena

Fler som skrivit: Samuel Engblom

Valet till Europaparlamentet – eftertankens kranka blekhet


20140526-123256-45176425.jpg
Så här dagen efter valet till Europaparlamentet är huvudet fullt av tankar och besvikelser. Jag är förstås besviken över det resultat som socialdemokraterna uppnådde. Jag hade ju hoppats på betydligt bättre resultat än det som blev. Samtidigt förstår jag att det mål som partistyrelsen satt upp var mer realistiskt än mina egna förhoppningar.

Det är ju uppenbart att många av socialdemokraternas sympatisörer väljer bort att rösta i valet till Europaparlamentet. Därför borde resultatet i de kommande valen i september innebära betydligt högre röstandel än vad detta val antyder.

Den största besvikelsen, om än inte helt överraskad, är det resultat som sverigedemokrater och likasinnade partier i övriga EU-länder uppnått. Jag är väl heller inte helt överraskad över Miljöpartiets uppenbara framgång i valet. De har all anledning att vara glada och nöjda över det arbete de lagt ned i sin valrörelse.

Mer överraskad är jag trots allt över Feministiskt Initiativs snabba uppgång. Nu är det ju inte första gången något sådant händer i valet till Europaparlamentet. Det verkar som om väljarna passar på att ge tydliga budskap till de partier man i ”vanliga” fall väljer att ge sin röst.

Knappt hälften av väljarna har gått till valurnorna i detta val. Det är synd med tanke på den betydelse som europaparlamentet har i EU:s beslutsfattande.

För Moderaterna måste valet vara en rejäl besvikelse när det gäller utfallet. Jag vet ju inte vilka förväntningar partiet hade inför valrörelsen. Officiellt är man ju glad över att samtliga allianspartier fick behålla sina mandat i parlamentet. Men trots det – väljarna har ordentligt åthutat Moderaterna i detta val. De känner sig därför säkert ordentligt nedtryckta i skorna.

Kristdemokraterna och Centern ska nog heller inte känna sig allt för säkra inför det kommande valet. Moderaternas låga siffror beror säkert i hög grad på att allmänborgerliga väljare sänt Moderaterna ett tydligt budskap.

Socialdemokraterna har också fått ett tydligt budskap i och med Feministiskt Initiativs framgång. Socialdemokraterna (och Vänsterpartiet) har för sent insett frågans betydelse och har inte lyckats fånga upp de frågor som (F!) driver. Det borde innebära en del funderande på partikansliet.

Länkar: Europaportalen, Politism, Ekot, Ekot, Expo, vlt, SvD, SvD, SvD, Östnytt, Ekot, Aftonbladet ledare, SvD, SvD, vlt, SvD, Ekot, SvD, dn.se, Ekot, di.se, SvD, dagens arena, Aftonbladet ledare, SvD, dn.se, SvD, SvD, di.se, di.se, dn.se, dn.se, dn.se, Ekot, SvD, dn.se, Ekot, dagens arena

Fler som skrivit: Martin Moberg, Peter Johansson, Peter Johansson, Peter Högberg, Johan Westerholm, Heléne Björklund

Om nazismens näring


Rainer Höss och Patrik Wikström

Rainer Höss och Gabriel Wikström publicerades igår med ett angeläget budskap. De skriver om hur nazister/fascister åter demonstrerar på gator och torg, de finns åter i beslutande församlingar. Denna framväxt har sin näring i ungdomars höga arbetslöshet och i att ländernas trygghetssystem trasats sönder.

Men de säger också hur viktigt det är att rösta i det kommande valet till Europaparlamentet. Det handlar om en möjlighet att välja ett annat Europa. Rainer och Gabriel skriver …

Vill vi ha ett som ser alla människor, eller ett som tillåter att länder och människor lämnas efter? Vill vi ha ett som gör något åt hopplöshetens orsaker eller ett som ignorerar dem?

De har bestämt sig för att göra något positivt för att vända den utveckling de och andra ser. De har därför valt att skapa kampanjen ”Never Forget. To Vote”.

På söndag kommer jag att gå till närmaste valurna och rösta för en mer progressiv utveckling för Europa!

Gör det du också!!

%d bloggare gillar detta: