Månadsarkiv: september 2010

Mediachocken


Det kan ibland vara roande att se hur media sätter rubriker på artiklar. Idag kan man se att TT har satt märket. Flera tidningar rapporterar nämligen att IF Metall ”chocksänker” avgiften till a-kassan. Det måste vara ett ganska kreativt arbete att fundera över rubriker. Måste dock medge att detta sätt att rubriksätta känns väl innovativ. Däremot har ju man rätt i någon mån. Sanningen bakom att avgiften kan sänkas borde vara chockartad för många människor.

Riksdagen har i all sin vishet(?) bestämt att avgiften till a-kassorna ska vara olika höga. Medlemmar i a-kassor med en hög arbetslöshet ska betala högre avgifter än de som har lyckan att vara medlem i en a-kassa med låg arbetslöshet. Teorin bakom detta handlar ju om att bestraffa de som driver fram för höga löner och därmed får en högre arbetslöshet. De har sig själva att skylla för sin höga avgift.

Det som hänt för IF Metalls a-kassa är att det har blivit färre personer som idag får ersättning från a-kassan. Därmed kan ”arbetslöshetsavgiften” sänkas. Att färre medlemmar i IF Metalls a-kassa erhåller ersättning beror delvis på den minskande arbetslösheten men även på att ett stort antal medlemmar blivit utstämplade.

Idag är cirka 42.000 ”IF Metallare” arbetslösa, men det är endast 19.000 av dem som erhåller ersättning från a-kassan. De övriga är utstämplade och lever på andra ersättningar.

Så slår den a-kassa som den borgerliga regeringen infört!

Finland 1944


… är en bok skriven av professorn vid Helsingfors universitet Henrik Meinander. Boken har undertiteln ”Krig, samhälle, känslolandskap. Boken är uppdelad i tolv kapitel som följer årets månader.

Boken är tänkt att spegla stämningarna och händelserna detta viktiga år i Finlands historia. Nu, i krigets slutskede, lyckades man manövrera sig ut ur kriget och rädda sin självständighet. Det är en berättelse där vi får följa flera av historiens huvudpersoner och vilka överväganden man tog.

För mig som inte känner Finlands historia särskilt väl var detta en bra bok. Den visar på ett översiktligt sätt de viktigaste händelserna. Fördelen med boken är ju att den är skriven med historiens facit. Författaren försöker resonera kring de överväganden som politiker och militära befattningshavare var tvungna att ställa sig då. Det är ju annars lätt att döma dåtidens beslut med dagens kunskaper vilket ju inte alltid är särskilt rättvist.

Jag kan rekommendera boken att läsas av fler. Det är en gedigen populärhistorisk bok.

Hur tänker de nu


De (förmodligen) borgerligt anfrätta debattörerna Fredrik Segerfeldt och Anders Edwardsson uppmanar i SvD (var annars) Socialdemokraterna och Miljöpartiet att sluta föra politik i fyra år. Partierna uppmanas att se till …

… att en riksdagsledamot från vartdera partiet under de kommande fyra åren konsekvent kommer att avstå från att delta i kammarens voteringar.

De önskar nämligen att Sverige får en stabil och långsiktig politik. Och det, förstår man, kan bara de fyra borgerliga partierna leverera.

Denna önskan från de två debattörerna är ju både oförskämd och naiv. De skulle ju lika gärna kunna begära att den borgerliga regeringen avstår från att lägga varjehanda förslag som man kan misstänka att SD skulle kunna stödja.

Onekligen står regeringen inför en utmaning. Men vi har faktiskt en politisk tradition där man kan göra blocköverskridande överenskommelser. Det handlar om förhandlingar där man får ge och ta.

Den omänskliga sjukförsäkringen


Försäkringskassan ändrar inte sitt beslut gällande Annica Holmquist. Enligt flera läkarutlåtanden saknar hon  helt arbetsförmåga. Försäkringskassan anser dock att man fattat ett korrekt beslut i detta fall. Det är möjligt att man tillämpar lagen på det sätt som lagstiftarna (dvs den borgerliga riksdagsmajoriteten) avsett.

Jag hoppas att dottern tar strid för att hjälpa sin mor. Vi andra får driva opinion mot den omänskliga sjukförsäkring vi begåvats med.

Den spännande framtiden är vår


Så här dagen efter mår man ju inte lysande precis. Jag hade en mental förberedelse på att valet inte riktigt skulle gå vår väg. Men det gick dock värre än jag befarat.

Jag sitter nu tillsammans med kamraterna i styrelsen för IF Metall Mälardalen och stämningen är inte på topp. Dock är vår räddning att vi är samlade för att planera för nästa års verksamhet. Vi är flera som ett tag känt  att vi behöver prioritera det grundläggande fackliga arbetet. Vi måste prioritera att klubbarna i avdelningen blir starkare och mer självgående. I de tider som kommer är det av högsta vikt att vi får fler fackligt förtroendevalda som blir mer självgående och aktiva.

Så måste också läxan bli för det socialdemokratiska partiet och förbunden inom LO. Vi måste gå tillbaka till grunderna. Vi måste vara en röst för rättvisa och solidaritet. Jag vet att många säkert kommer att kräva våra ledares avgång som om det vore deras fel att vi förlorade valet. Så enkelt är det ju inte. Vi har förlorat debatten om synen på vårt samhälle. Politiken handlar allt mer om hur JAG som individ kan tjäna på olika alternativ. Valet handlar mindre om hur vi kan skapa ett solidariskt samhälle där vi hjälper varandra att bli starka. Tidningarna har under valrörelsen producerat mängder av tabeller på hur man kan tjäna på olika alternativ. Det kortsiktiga är det som vinner terräng.

Den fackliga utmaningen handlar åter om att skapa den kollektiva styrkan för att motverka avarter på arbetsmarknaden. Det är tydligt att organisationsgraden sjunker inom alla sektorer och framför allt inom tjänstesektorn. Ungdomar hamnar i en fälla där de accepterar att arbeta på korta påhugg till låga löner i förhoppningen att kunna få ett arbete. Man är beredd att svälja mycket obehag och kan/vill inte ta kamp för att få sin rätt. Det är endast fackföreningar som förmår att fånga och verka för ungdomarnas intresse som vi kan vända den utveckling vi ser.

Vi måste ta kamp för de högsta mänskliga värdena – solidaritet och förmågan att se till sin nästa!

Riksdelen


… skriven av Nils Erik Villstrand är band nummer två (av fyra) i serien ”Finlands svenska historia”. Boken skildrar tiden 1560 – 1812 då Sverige markerade att man inte avsåg att försöka återerövra Finland.

Boken förutsätter att man redan besitter goda kunskaper i den svenska och finska historien. Boken resonerar kring huruvida Finland var en ockuperad och därmed missgynnad del av det svenska imperiet. Slutsatsen landar att så inte var fallet. Finland sågs i huvudsak som en lika naturlig del av Sverige som Götaland, Svealand och Norrland.

Författaren resonerar även kring andra förhållanden såsom huruvida det finska språket var missgynnat jämfört med det svenska. Svenskan var myndighetsspråk och det fanns en tydlig tendens att ”överheten” lärde sig svenska som en förutsättning att kunna göra karriär. Men allt eftersom blev det allt viktigare att kunna tala finska. I allt högre grad kunde man rekrytera myndighetspersoner inom den finska riksdelen.

Boken skriver en hel del kring kriget 1808 – 1809 då Ryssland erövrade Finland. Beredskapen för att detta skulle ske var stor i Finland. Det var bara en fråga om när detta skulle ske. Man kan i någon mån kritisera den svenska krigföringen, men det hade ändå bara kunnat skjuta upp det oundvikliga.

SD:s smutsiga byk


DN rapporterar att en av SD:s kandidater till kommunpolitiken i Trollhättan menar att invandrare har en ”aggressiv gen”. Ett sådant påstående är förstås rent nys. Men det visar ändå vad det finns för aktivister bakom partiets välpolerade yta.

SD är ett rasistiskt parti!

OK att ”bjuda” kungafamiljen


Fredrik Reinfeldt kommer inte att verka för att göra det olagligt att bjuda/muta kungafamiljen. Det kommer knappast regeringsalternativet att göra heller. Det är, med andra ord, helt OK för de rika och betalningsvilliga att skaffa sig fördelar genom att ”bjuda” de kungliga på vissa tjänster.

Det är beklämmande!

Sverige slits sönder


I dagens SvD finns en bra debattartikel undertecknade av ett antal svenska artister. I artikeln beskrivs dagens Sverige i enkla men sanna teser. De sammanfattar tydligt utvecklingen i vårt land. Detta val är oerhört betydelsefullt för den riktning Sverige ska ta. De menar att ”Sverige håller på att slitas sönder”.

Kristdemokraternas falska kärleksbudskap


Kristdemokraterna försöker vara ”de vanliga människornas” parti och hycklar god vilja. Men som visas i ett par inlägg är deras syn på sjuka människor hård. De har tillsammans med sina borgerliga kamrater tvingat ut människor från sjukförsäkringen och jagar arbetslösa genom lägre ersättningar.

Läs här och här.

%d bloggare gillar detta: