Månadsarkiv: september 2010

Låginkomsttagare lämnar a-kassorna


Den ärade politiska redaktören på Eskilstuna-Kuriren Alex Voronov undrade på sin Twitter, igår fredag, hur Mona Sahlin kan påstå att folk inte har råd med avgiften till a-kassan. Jag vet inte vilken planet han bor på dagligdags. Men faktum är att uppåt en 500.000 personer har beslutat sig för att man inte har råd att betala avgiften. I mitt arbete pratar jag ständigt med personer som inte längre anser sig ha råd att betala avgiften.

Jag begär inte att Alex ska hysa någon större tilltro till mig. Då passar det ju väl att Dagens Nyheter i fredagstidningen hade en artikel kring detta ämne. Rubriken är ”Unga väljer bort dyrare a-kassan”

Docent Anders Kjellberg, Lunds Universitet, har i en rapport visat att ungdomar och låginkomsttagare i högre grad än andra valt bort a-kassan. Av de 350.000 personer som försvann från a-kassorna under åren 2006-2007 hade fler än hälften en månadsinkomst under 20.000 kr.

Organisationsgraden för a-kassorna inom hotell- och restaurangbranschen, handeln, städbranschen och transportbranschen tillhör de där organisationsgraden minskat som mest. De har också det gemensamt att lönenivåerna inom dessa sektorer år låga.

Med andra ord – Mona Sahlin hade goda skäl att påstå att folk inte har råd med avgiften till a-kassan.

Skam går på torra land


Kristdemokraterna i det sörmländska landstinget har valt ett ganska högt tonläge i anledning av den, så kallade, arvodesröran. Man hoppas att väljarna ska ha glömt bort att man själva satt vid makten för bara en kort stund sedan.

Ehuru själv icke särskilt religiös har jag förstått att det finns ett talesätt som lyder ungefär som följer. ”Den som är fri från synd kastar första stenen.” Det är ganska beklämmande att ett parti som själv nyligen suttit vid köttgrytorna försöker vinna fördel av det skedda. De har själva varit en del av den kultur de nu kritiserar. För att inte tala om ansvaret för det ekonomiska moras som landstinget befann sig i när man var den ansvarige för sjuk- och hälsovården.

Vet hut – sjufalt hut!

Alliansfritt Sverige, PeO Wågström och Ann-Sofie Wågström har skrivit i detta ärende.

En bättre ordning för byggbranschen


LO-tidningen rapporterar att byggföretaget PEAB och fackföreningen Byggnads gjort ett gemensamt utspel på SvD Debatt. Parterna är överens om att det behövs en bättre ordning i framtiden. De kräver:

  • ökad tillsyn på byggarbetsplatserna.
  • att kollektivavtalsliknande villkor ska krävas vid offentliga upphandlingar.
  • ändrade skatteregler så att utländska byggjobbare som är här under sex månader också ska betala skatt i Sverige.
  • att utländska företag ska tvingas att ha en representant i Sverige.

Starkt jobbat av PEAB att tillsammans med sin fackliga motpart komma med dessa krav. Sverige behöver en bättre ordning på arbetsmarknaden. Företagen ska kunna konkurrera på rättvisa villkor.

Vi behöver inte SD:s arbetsmarknadspolitik


Så här i valtider fylls brevlådan i hemmet ibland av budskap man helst inte vill ha. Jag vet redan hur jag kommer att rösta och känner därför inget större behov av andra partiers budskap. De kommer inte att påverka mig till något annat val. Däremot kan det vara intressant att läsa hur man formulerar sig. Idag kunde plocka upp Folkpartiets valsedlar och SverigeDemokraternas dito. Jag slängde valsedlarna direkt i pappersåtervinningen. Av nyfikenhet öppnade jag dock SD:s tunna broschyr.

Partiets budskap är formulerat på ett underförstått rasistiskt sätt. Allt ont går att bota bara man minskar invandringen. Särskilt intressant var att läsa Erik Almqvists kommentar:

Trösklarna till arbetsmarknaden är alltför höga för den som är ung eller har hamnat i utanförskap. Samtidigt konkurreras svenska löntagare ut av billig importerad arbetskraft och diskrimineras till förmån för nyanlända invandrare.

En av lösningarna man framför är att ”svenska jobb går till svenska medborgare”. Det låter ju tjusigt allt detta. Ska man därför tolka lösningen på arbetslösheten så att lönerna ska sänkas för alla (utom för invandrare förstås). Ska svenskar tvingas ta alla de lågbetalda jobb som idag domineras av invandrare och människor med utländsk bakgrund. Dessa jobb som vi svenskar förmodligen är ganska glada att slippa. Ska man förbjuda invandrare att ta alla skitjobb som svenskar inte vill ha?

Detta parti fiskar i grumligt vatten. Sverige kommer att behöva all arbetskraft oavsett varifrån de kommer. Det är sådant som bidrar till att göra Sverige rikt. Jag kommer inte att rösta på dem och jag kommer uppmana alla jag känner att göra detsamma.

Redan då var räven jägare


… är en bok författad av Herta Müller, 2009 års Nobilpristagare i litteratur.

Boken handlar om livet i en diktatur. Det är en berättelse om maktmissbruk och övergrepp. Ett liv i en värld där nästan vem som helst kan drabbas. Huvudperson är Adina, lärare. Hon upptäcker en dag att hennes lägenhet får besök av en för henne okänd person. Det visar sig dock efter ett tag vara en person ur säkerhetstjänsten. Denne person har dessutom gripit och förhört två vänner till Adina. De har framfört en melodi med dubbeltydligt budskap, måhända kritisk till diktatorn. Mannen har dessutom blivit älskare till Adinas bästa vän.

Boken är en skildring av staden Adina lever i, av hennes vänner och omgivning. Det är en i hög grad mörk skildring. Människor, hög som låg, utnyttjar de maktpositioner de fått. Boken skildrar den sista tiden av diktatorn Nicolae Ceauşescus tid vid makten och när han störtas.

Disciplinering av de anställda


Den borgerliga alliansen har meddelat att man vill stärka arbetsgivarparten vid en tvist om uppsägning. Man vill att arbetsgivaren ska slippa betala lön till den/de anställda om det blir tvist om uppsägning. Man menar att de vill hjälpa arbetsgivaren. Otvetydigt innebär det att att arbetsgivarens ställning stärks i denna situation. Arbetsgivaren kan hårdare driva vilka undantag man vill ha i en turordningslista. Den fackliga parten hamnar i en prekär situation om man överväger att tvista. De fackliga medlemmarna hamnar i ett läge där de snabbt får försämrad ekonomi.

Det enda som detta förslag innebär är ökad rättsosäkerhet för de anställda. Det långsiktiga målet för de borgerliga partierna är förstås att arbetsgivarna ensidigt ska få välja vilka man vill säga upp. Det nu aktuella förslaget är ett steg i denna utveckling.

Sveriges löntagare förtjänar en ny regering!

%d bloggare gillar detta: