Riksdelen


… skriven av Nils Erik Villstrand är band nummer två (av fyra) i serien ”Finlands svenska historia”. Boken skildrar tiden 1560 – 1812 då Sverige markerade att man inte avsåg att försöka återerövra Finland.

Boken förutsätter att man redan besitter goda kunskaper i den svenska och finska historien. Boken resonerar kring huruvida Finland var en ockuperad och därmed missgynnad del av det svenska imperiet. Slutsatsen landar att så inte var fallet. Finland sågs i huvudsak som en lika naturlig del av Sverige som Götaland, Svealand och Norrland.

Författaren resonerar även kring andra förhållanden såsom huruvida det finska språket var missgynnat jämfört med det svenska. Svenskan var myndighetsspråk och det fanns en tydlig tendens att ”överheten” lärde sig svenska som en förutsättning att kunna göra karriär. Men allt eftersom blev det allt viktigare att kunna tala finska. I allt högre grad kunde man rekrytera myndighetspersoner inom den finska riksdelen.

Boken skriver en hel del kring kriget 1808 – 1809 då Ryssland erövrade Finland. Beredskapen för att detta skulle ske var stor i Finland. Det var bara en fråga om när detta skulle ske. Man kan i någon mån kritisera den svenska krigföringen, men det hade ändå bara kunnat skjuta upp det oundvikliga.

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 19 september, 2010, i Litteratur jag läst. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Riksdelen.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: