Månadsarkiv: september 2011

Så har den allvarsamma ”leken” börjat


Idag bytte parterna inom industrin avtalskrav med varandra. Detta innebär den ceremoniella inledningen av kollektivavtalsförhandlingarna. Nu startar kampen mellan parterna på allvar om att vinna medlemmars och opinioners flyktiga förtroende. Man kan förutse att förhandlingarna kommer att bli besvärliga denna gång. Det gäller därför att ge de fackliga medlemmarna löpande information under förhandlingarnas gång. Om än Industriavtalets syfte är att kunna teckna avtal under ordnade former innebär det inte att det inte kan bli konflikt för att hävda särskilt betydelsefulla avtalskrav.

Facken inom industrin har, utöver lönekrav om 3,7 %, följande gemensamma avtalskrav gentemot Teknikföretagen:

  • – Alla anställda ska utöver direkt verksamhetsinriktad utbildning ha rätt till viss utbildning/kompetensutveckling. Avsättning, som tas av löneutrymmet ovan, ska göras med 0,x procent. Utrymmet kommer att preciseras senare.
  • – Parterna inom industrin ska verka för att omställningsavtalet även omfattar personer som sagts upp på grund av ohälsa och visstidsanställda.
  • – Förbättringar av arbetsmiljö och rehabilitering.
  • – Rätten till föräldralön ska ökas med en månad.
  • – När beräkning av anställningstid krävs för viss förmån, exempelvis föräldralön, ska dessa räknas från sammanlagd anställningstid och oberoende av anställningsform.

Arbetsgivarna anser, förstås, de fackliga organisationernas krav som orimliga, orealistiska etc. De får anse vad de vill – men nu har lönekampen startat. Vi står inför en lång och intressant avtalshöst!

Länkar: d.a., LO-tidningen, LO-tidningen, LO-tidningen, d.a., d.a., d.a., LO-tidningen, LO-tidningen, TCO-tidningen, Ekot

Andra som skrivit: Niklas Hjert, Jon Tillegård, Löntagarbloggen, Camilla Wedin

Industribloggare:

Statligt subventionerade prishöjningar


Media rapporterar idag om att ROT ”har skapat ett nytt problem”. Snickarmästare Jan Pettersson, ordförande i Stockholms Hantverksförening, säger till DN att:

Roten har varit väldans bra för oss. Även ute i landet där man tidigare haft problem med sysselsättningen går timpriset upp. Det gör det när efterfrågan är stor, det handlar om tillgång och efterfrågan. I Stockholm är uppfattningen att efterfrågan ökat högst väsentligt och man kan få vänta länge på en hantverkare.

Enligt tidningen har timdebiteringen gått upp med 20 % sedan införandet av denna skatterabatt. Rabatten har med andra ord inneburit en möjlighet för denna bransch att höja vinstmarginalerna. Någon som är förvånad?

Är det någon som tror att sänkt restaurangmoms kommer att sänka priserna annat än möjligen marginellt?

Länkar: dn.se, di.se, dn.se, dn.se

Politisk byteshandel


TT meddelar att Miljöpartiet inte kommer att ha kravet om sänkt restaurangmoms i sin budgetmotion. Men …:

Däremot är partiet inte berett att gå tillsammans med övriga oppositionspartier för att aktivt stoppa momssänkningen.

Partiet har ju tidigare deklarerat att man kommer att stödja den borgerliga regeringens förslag till sänkt restaurangmoms. Partiet har ju varit förespråkare av en sådan reform. Detta agerande synes ju därför rätt märkligt. Men det handlar väl om krasst politiskt godisbyte. Då gäller det ju att rensa i den miljöpartistiska godispåsen för att få regeringen att ta emot något annat godis från MP.

Länkar: Rapport, di.se, dn.se

Industribloggare: Patrik vill mota rasismen i dörren

Sverige har blivit varmare


… åtminstone för dem som har en årsinkomst motsvarande 100.000 dollar eller mer. KPMG har jämfört skatten i 96 länder rapporterar DN.

”Det faktiska uttaget av inkomstskatt och egenavgifter för personer på denna inkomstnivå beräknas till 34,6 procent under 2011.” Detta innebär att Sverige hamnar på 25:e plats. För de stackare som har en årslön motsvarande 300.000 dollar är det dock kallare – de får betala en skatt motsvarande 49,6 procent.

En icke fungerande borgerlig arbetsmarknadspolitik


När problemen hopar sig är det lätt att ta till desperata metoder och kanske är Folkpartiets beslut att följa i Centerpartiets fotspår och föreslå att unga ska få löner som är ”tydligt lägre än genomsnittslönerna” sprunget just ur desperation över att borgerlig arbetsmarknadspolitik inte fungerar i praktiken.

Idag svarar IF Metalls förbundsordförande Stefan Löfvén och IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä på de ärade representanterna för näringslivets propå om allt mer sänkta ungdomslöner. IF Metalls förslag för att hjälpa ungdomar till arbete innebär en ökad satsning på utbildning. IF Metall har bidragit till detta genom att skriva ett yrkesintroduktionsavtal med arbetsgivarna. Det är ett betydligt modernare och mer progressivt sätt att arbeta.

Det verkar som om Svenskt Näringsliv hellre backar in i framtiden!

Länkar: SVT Debatt, SVT Debatt

Andra som skrivit: LO-bloggen, Martin Moberg

Industribloggare: Kaj Raving

Hwad vilja Socialdemokraterna med a-kassan?


Socialdemokraterna arbetar med sitt förslag till budgetmotion. Av vad jag läst i media innebär den en ”storstadssatsning” innebärande att man prioriterar satsningar på järnväg och annan spårbunden trafik. Man har tidigare meddelat att man ämnar använda 30 miljarder (vilket KI anser vara det tillgängliga reformutrymmet). Tydligen finns det motsättningar inom partiledningen kring förslagen.

Enligt Rapport vill Håkan Juholt avstå från krav på höjda ersättningar i arbetslöshetsförsäkringen. Däremot är han beredd på att föreslå sänkta avgifter (om än ej i den omfattning som partiet tidigare stått för). Jag känner inte anledningen till den högsta partiledningens ställningstagande i denna fråga. Det kan handla om ett taktiskt övervägande om att man inte klarar att klara hela förändringarna i det tillgängliga budgetutrymmet. Men det kan förstås handla om att man vill omvärdera tidigare politik och åsikter.

Ska Socialdemokraterna kunna vinna kommande val krävs fortfarande att en majoritet av LO-gruppernas arbetarröster går till partiet. Här finns starka förväntningar på en reformerad och bättre a-kassa som inte straffar de som arbetar i branscher med en högre risk för arbetslöshet. A-kassans styrka har varit att den var solidariskt finansierad och att den sett till de arbetslösas försörjningsförmåga under tiden mellan arbeten. Man kan acceptera att förändringar måste ske i etapper för att klara finansieringen av många angelägna satsningar. Däremot vore en total omvärdering av systemet svår att svälja.

Dagens arbetslöshetsförsäkring är utformad för att skapa förutsättningar för en större låglönemarknad. Den innebär en pessimistisk syn på möjligheten av att verka för tillväxt av annat än enkla och hårt styrda arbeten. Det vore sorgligt om (S) skulle fastna i denna syn i jakten på storstädernas övre medelklass.

Det behövs klarspråk hur partiet vill förändra dagens arbetslöshetsförsäkring.

Länkar: Rapport, dn.se

Andra som skrivit: Lena Sommestad, Martin Moberg, Johan Westerholm, Peter Andersson, Tokmoderaten

Industribloggare: Eli hyllar veckans lyssnare, Camilla skriver om Cirkus CUF, Leine undrar vem som föder journalister

Arbetsgivar-politisk samverkan


En annan säregenhet i den svenska modellen är att lönerna fastställs i kollektivavtal efter förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Centerpartiets och Folkpartiets politiska intentioner är inte bara en ogenomtänkt klåfingrighet härvidlag – utan också ett uttryck för en problematisk och sällan diskuterad arbetsgivar-politisk samverkan.

Det vore kort sagt klädsamt om även den arbetsgivar-politiska samverkan lades under luppen.

Dagens Arena talar klarspråk i en kommentar till Folkpartiets utspel häromdagen!

Arbetsgivarna gillar lägre löner


Idag har ett antal företrädare för arbetsgivarnas organisationer ett intressant inlägg hos Aftonbladet. De utvecklar där det goda med låga ingångslöner för ungdomar och andra som arbetar med ”enkla arbeten”. De vänder sig ensidigt emot LO:s satsningar på, vad de kallar, ”så kallade låglönesatsning”. De säger vidare:

Eftersom fler kvinnor finns inom branscher med enklare jobb marknadsförs satsningarna som ”jämställdhetspotter”, trots att de inte gör skillnad på kvinnor och män.

De vill helt enkelt att arbetsmarknaden för ”enkla arbeten” med låga ingångslöner där ungdomar (men även äldre – som jag förstår det) ska bli större. På så sätt ska ”utanförskapet” försvinna som genom ett trollslag. Herrarna säger i sitt inlägg att:

Men jobb är alltid är bättre än utanförskap. Har man lämnat gymnasiet utan examen och en utbildning som efterfrågas är det bättre med ett jobb än att sysslolös driva runt på virtuella eller verkliga torg.

Med andra ord inser de det grundläggande problemet. Många ungdomar lämnar skolan med ofullständiga betyg. Deras lösning är att kunna använda dem som outsinlig källa till billig arbetskraft som utan knot utför vadhelst som arbetsgivaren önskar. De vill inte se en skola som allt fler lämnar med fullständiga betyg och vilja att utvecklas. De har inget intresse av att verka för ett samhälle där så många som möjligt ges chansen att leva ett gott liv.

En allt större låglönemarknad med en allt ökad andel okvalificerade arbeten kommer att medföra att allt fler fastnar där. Inte det motsatta som de brukar hävda. Herrarna brukar ju även hävda att forskningen stödjer tesen att låga löner (hur nu det definieras) innebär fler arbetstillfällen. Så enkel är ju inte verkligheten, vilket utvecklas av Roger Mörtvik och av Anders Zettergren.

Det enda herrar arbetsgivarrepresentanter gör är att hävda sitt intresse av att verka för lägre löneutveckling. Några sanningsvittnen är de inte!

Länkar: Aftonbladet, SVT Debatt, Lag & Avtal, d.a.

Andra som skrivit: Roger Mörtvik, Anders Zettergren, Martin Moberg

En julklapp till krogägarna


Sverige kommer inte att vara det första land som sänker ”krogmomsen” med det förmenta syftet att skapa fler och nya arbetstillfällen. I Frankrike sänktes den 1 juli 2009 restaurangmomsen från 19,6 till 5,5 procent. De franska arbetsgivarna lovade att sänka sina priser och att förbättra arbetsvillkoren för cirka 800.000 löntagare inom hotell- och restaurang. En hel massa nya jobb skulle skapas under det första året. Arbetsgivarna själva hävdar att man presterat utöver vad man lovat. Det är inte alla som delar denna positiva syn.

Den franska motsvarigheten till Riksrevisionsverket konstaterar att momssänkningen bara fått blygsamma sysselsättningseffekter. De uppskattar att det handlar om cirka 13.000 nya jobb. Det anses för lite i förhållande till kostnaden för skattesänkningen. Priserna har heller inte sänkts på det sätt som man lovat.

Ange Romiti, i facket CGT:s federation för hotell- och restauranganställda säger:

Men i det här fallet handlar det om en ren politisk gåva till krogägarna. Om man verkligen hade velat att den skulle få önskvärt resultat, hade man gett yrkesinspektionen större resurser.

Det är väl bara Centerpartiet som tror att Sverige kommer att vara undantaget som (inte) bekräftar regeln?

Ubåtsjägaren


Media rapporterar att H.M. knugen oförhappandes hamnade mitt i den ubåtsjakt som härförleden skedde i trakten av Göteborg. Det känns tryggt att vår statschef och marint erfarne Carl XVI Gustav fick möjlighet att bistå våra försvarsstyrkor. Kungen har ju stor erfarenhet av storviltsjakt och det tålamod som krävs för att nå framgång i jakten. Han förfogar väl dessutom över en ansenlig privat arsenal som kan komplettera marinens utrustning.

Länkar: dn.se, di.se, SvD

%d bloggare gillar detta: