Månadsarkiv: februari 2012

Efterlyses – Arbetslinjen


På SvD:s debattsida efterlyser idag ett antal socialdemokratiska företrädare med Ylva Johansson i spetsen ”Arbetslinjen”. De säger i anledning av den höga arbetslösheten bland ungdomar att …

I EU-perspektivet blir det svenska misslyckandet uppenbart. Jobbskatteavdrag och sänkt krogmoms har i bästa fall haft en mycket begränsad effekt. Strategin mot ungdomsarbetslösheten behöver därför läggas om.

De föreslår tre konkreta åtgärder för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten:

  • För det första måste arbetsmarknadspolitiken bli mer aktiv. Som exempel föreslås att ta bort det 100 dagar långa aktivitetsförbudet för ungdomar på Arbetsförmedlingen.
  • För det andra måste regeringen satsa mer på utbildning och höjda kunskapsnivåer.
  • För det tredje måste regeringen ändra inställning till EU:s socialfond.

Jag misstänker att det borgerliga svaret på dessa förslag kommer att vara antingen direkt avvisande eller ett av fullständigt ointresse.

Maktelitens inkomster växer snabbare än industriarbetarnas löner


LO presenterade idag sin årliga rapport där man granskar maktelitens inkomster i jämförelse med en industriarbetares. I år heter rapporten ”Makteliten – kommer tillbaka” tydligen med gott fog. Tydligen har maktelitens inkomster under en kort svacka i samband med finanskrisen nu återhämtat sig och växer snabbare än industriarbetarnas. I genomsnitt har en medlem av makteliten inkomster motsvarande 17 gånger vad en industriarbetare har. På dagens DN Debatt säger Wanja Lundby-Wedin (LO:s ordförande), Jeanette Bergström (LO-ekonom) och Torbjörn Hållö (LO-ekonom) att …

År 2010 var den genomsnittliga sammanräknade inkomsten före skatt i makteliten över fem miljoner kronor per person, att jämföra med en genomsnittlig industriarbetarlön på cirka 300.000 kronor. Maktelitens inkomst motsvarade i snitt lönen för 17 industriarbetare. Skillnaden har ökat jämfört med år 2009 då makteliten i genomsnitt hade en inkomst motsvarande ungefär 16 industriarbetarlöner.

LO har delat upp den maktelit man granskat i tre olika grupper:

  • Den ekonomiska eliten som består av chefspositioner inom det privata näringslivet. De har en genomsnittlig inkomst som motsvarar 46 industriarbetarlöner.
  • Den demokratiska eliten som består av folk- och förtroendevalda inom politiken, fackföreningsrörelsen, folkrörelserna och intresseorganisationer. Deras inkomster har sjunkit något jämfört med tidigare år och motsvarar sex industriarbetarlöner.
  • Den byråkratiska eliten som består av höga chefer inom bland annat offentligt bolag, inom medier samt ekonomer. Deras genomsnittliga inkomst motsvarar ungefär åtta industriarbetarlöner vilken är en mindre ökning.

Det är förstås bra att LO ägnar sig åt sådan granskning. Det är knappast särskilt uppskattat bland alla i de granskade makteliterna. Näringslivets högsta företrädare brukar ju hävda att det inte finns någon koppling mellan den anställdas löner och de högsta cheferna. Samma personer som gärna och villigt beviljar sig själva och sina kompisar guldavtal plägar prata grötmyndigt om hur viktigt det är att de anställda visar ansvar för löneutvecklingen.

Jag har inte det minsta emot att LO sätter strålkastarna på dessa personer!

Länkar: DN Debatt, lo.se, DN Debatt, LO-tidningen, d.a., ka.se, Kollega, SvD, Rapport, dn.se, di.se, di.se, di.se, Jusek-tidningen

Andra som skrivit: Kjell Rautio, Peter Andersson, Martin Moberg, Olas tankar, Thomas Böhlmark

Industribloggare: Camilla Wedin, Leine Johansson, Eli Abadji

Automatiserat jobbsökande


Dagens Nyheter och LO-tidningen skriver idag om den kreative jobbsökaren Carl Emilsson. Han tillhör den växande skaran av arbetslösa som inte lyckats kvalificera sig till att få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Han blev dessutom nekad att få försörjningsstöd eftersom man tydligen ansåg att han sökt för få arbeten. Detta ledde till att han skapat ett eget program som laddar ned Arbetsförmedlingens samtliga lediga jobb till en egen databas. Sedan skickar programmet automatiskt en arbetsansökan till samtliga dessa lediga arbeten. En 300-400 jobbansökningar spottas iväg automatiskt per timme. Det kommer därför att ta några dagar innan ansökningarna kommit iväg till de 62.000 lediga arbeten han nu söker.

Detta kreativa initiativ kommer säkert att belönas med ett arbete så småningom – särskilt som han uppmärksammats i riksmedia.

Samtidigt som denna handling kan ses som en kreativ persons nålstick mot ett par okänsliga myndigheters krav på arbetssökande säger den också något om dagens verklighet. För att, i de få lyckliga fallen då man uppfyllt arbetslöshetsförsäkringens medlems- och arbetsvillkor, vara berättigad till att erhålla ersättning måste man vara aktivt arbetssökande. Det är tydligt att även de kommunala socialkontoren tillämpar liknande regler. Frågan är bara hur man definierar det att vara aktivt arbetssökande. Den enklaste lösningen är att avkräva de arbetslösa att söka så många arbeten som möjligt. Man ”tvingar” på så sätt arbetslösa att söka arbeten som man på förhand kan se att de saknar relevant kompetens för. Detta leder till att arbetsgivare översvämmas av ledighetsansökningar. Detta gör att man ytterligare höjer kraven på en tjänst för att förhoppningsvis filtrera bort fler ansökningar.

Carl Emilssons påhitt säger något mycket tydligt om dagens arbetslöshetsförsäkring. Han har dragit kravet om att vara aktivt arbetssökande till sin yttersta spets!

Andra som skrivit: Mats Essemyr

Rika luras mer


Idag hittade jag följande lilla artikel i vlt och som spridits av TT:

Forskare vid två anrika universitet i USA och Kanada konstaterar i en rapport att folk från välbeställd överklass har en tendens att oftare bryta mot trafikregler, stjäla godis från barn och ljuga för att få finansiella fördelar än de som tillhör lägre klasser. Studien som sammanställts av psykologer vid University of Berkeley och University of Toronto bygger experiment där människors beteenden granskats.

Vid ett försök fick personerna kasta tärning och sedan berätta vad de fått för att kunna vinna 50 dollar. De som sade sig vara rika ljög oftare än andra.

”Även om 50 dollar inte betydde så mycket för dem, så lurades de som uppgav sig komma från en rik miljö tre gånger så mycket jämfört med de andra”, säger rapportens huvudförfattare Paul Piff på Berkeley-universitetet.

Även vid försöket med att ge godis till barn, stal de rika mer av godsakerna när möjlighet gavs innan godiset överlämnades till barnen. ”Jag var mycket förvånad”, säger Piff.

(TT-AFP)

Är Skatteverket informerade?

Falska egenföretagare


Transport och Biltrafikens Arbetsgivareförbund har i ett gemensamt brev till regeringen beskrivet att de uppskattar att det finns omkring 1.000 så kallade falska egenföretagare, det vill säga personer med F-skattesedel som borde vara anställda, bara inom åkeribranschen. Radioprogrammet Kaliber har sänt ett program om samma fenomen. Kaliber konstaterar att trenden med att ensamföretagare får ta över jobb som tidigare gjorts av anställda, har blivit tydligare de senaste åren och att det sprider sig till nya branscher. Detta underlättas av att den borgerliga regeringen 2009 ändrade lagen så att det numera räcker med en uppdragsgivare för att bli ensamföretagare.

Detta har föranlett socialdemokraterna att skriva en riksdagsmotion i ärendet. Motionen såg ganska snart ut att få stöd från en riksdagsmajoritet. Detta verkar ha gjort att de borgerliga partiernas ledamöter i Riksdagens skatteutskott idag valde att stödja motionen. Leif Jakobsson, ny gruppledare för Socialdemokraterna i skattesutskottet, säger …

Vi har inget emot F-skattsedeln. Folk som vill ska kunna bli företagare. Det är något helt annat när arbetsgivare säger upp folk och samtidigt säger åt dem att de får jobba kvar, om de bara skaffar F-skattsedel.

Granskningen ska göras utifrån ett arbetstagar- och skatteperspektiv samt att frågan om antalet uppdragsgivare ska också finnas med. Det ska bli intressant att se vad denna granskning leder till i slutändan. Jag misstänker att de borgerliga partierna kommer att vrida och vända på sig för att förhala en förändring av den idag gällande lagstiftningen.

Länkar: LO-tidningen, dn.se, di.se

Industribloggare: Kaj Raving, Patrik Renfors, Leine Johansson, Eli Abadji, Kaj Raving

Sverige kan bli det första landet i världen som avskaffar monarkin under fredliga former


Jesper Högström säger i en artikel i Expressen Kultur under ett samtal med Peter Althin (Republikanska föreningens ordförande) att Sverige kan bli det första land i världen som avskaffar monarkin under fredliga former. Peter håller med och säger …

Ja, och det skulle verkligen vara bra för vårt rykte i världen. Vi skulle ses som ett socialt föregångsland igen, det skulle ge oss en otrolig credit.

Jag kan verkligen inte göra annat än att hålla med!

Sjuka människor kommer i kläm


Tomas Eneroth (S), Gunvor G Ericsson (MP) och Wiwi-Anne Johansson (VP) kräver i dag på SvD Brännpunkt svar från socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M). Den borgerliga regeringen, genom socialförsäkringsministern, har vid två tillfällen inte efterkommit Riksdagens beslut. Så sent som härom veckan meddelade Ulf att han minsann inte tänkte uppfylla riksdagsmajoritetens vilja. Detta ledde till att man diskuterade att yrka på misstroendeförklaring mot den ansvarige ministern. Dagen därpå bad  han om ursäkt för sitt ordval och lovade att regeringen skulle återkomma med en svarsskrivelse till Riksdagen senast den 1 mars. Vad svaret blir återstår att se, men de tre debattörerna säger i slutet av sitt inlägg att …

Vårt besked är lika enkelt som tydligt: Det kan finnas anledning att utreda flera vägar att få en bättre arbetsmarknadsprövning – gärna tillsammans med arbetsmarknadens parter och inom ramen för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Men dröj inte med att verkställa riksdagens beslut!

Den utslagning som de nuvarande reglerna leder till är inte acceptabel. Vi förutsätter att regeringen återkommer till riksdagen med besked om hur riksdagsbeslutet ska fullföljas.

Det ska bli intressant att läsa om Ulfs svar när det kommer. Jag tror dock inte för ett ögonblick att regeringen är särskilt intresserade av att genomföra den förändring som riksdagsmajoriteten har krävt. Om svaret från regeringen inte leder framåt bör de röd-gröna partierna gå vidare med en misstroendeförklaring.

De jobbar inte tillräckligt mycket


I söndagens Agenda svarade Hr. statsminister Fredrik Reinfeldt på en hel del frågor. På frågan om varför så många unga inte kvalificerar sig till arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen menade han att …

De jobbar inte tillräckligt mycket och tillräckligt länge för att komma in i a-kassan och det beror på att a-kassan är tänkt att vara en omställningsförsäkring som bygger på att man måste kvalificera sig. Och det gör framför allt många ungdomar inte.

Det är tydligt att statsministern önskar att arbetslöshetsförsäkringen ska vara en så exklusiv omställningsförsäkring som möjligt. Med den arbetsmarknad som växer fram – och som den borgerliga regeringens politik understödjer – kommer det att bli allt svårare för ungdomar utan tillräcklig skolunderbyggnad att kvalificera sig för ersättning från a-kassorna. Jag kan inte förstå det på annat sätt än att regeringen vill ha en stor grupp människor i samhället utslagna från en normal arbetsmarknad.

Arbetslöshetsförsäkringen, tillsammans med övriga socialförsäkringssystem genererar idag ett allt för stort överskott till statskassan. Beloppen är så stora att de finansierar den borgerliga regeringens övriga politik. Det är klart att den borgerliga regeringen inte vill göra den minsta förändring av regelverket i den kassako som arbetslöshetsförsäkringen har blivit.

Länkar: SvD, dn.se

Andra som skrivit: Alliansfritt Sverige, Olas tankar, Martin Moberg, Tokmoderaten, Thomas Böhlmark, Charlie Levin, Leine Johansson

Industribloggare: Carola Andersson, Patrik Renfors, Camilla Wedin

Sponsring i stället för apanage


Jag noterar med viss häpenhet hur en TT-artikel sprider sig som en löpeld genom det svenska tidningslandskapet. Artikeln låter berätta om intresset från diverse producenter av artiklar/produkter för barn och barnfamiljer att skicka presenter till Haga. Man hoppas på att kunna förknippas med den kungliga småbarnsfamiljen. Niklas Olovzon, varumärkesexpert på kommunikationsbyrån S & B, säger …

Om man lyckas få en barnvagn eller ett klädesplagg på bild så är det värt jättemycket pengar. De har redan blivit överösta med presenter, säger Olovzon som konstaterar att kungafamiljen ligger på nivån över superstjärnor i företagens ögon.

Kanske har vi här en möjlighet för staten att spara lite på apanaget?

Länkar: E-K, SvD, dn.se, nt.se, gp.se, hd.se, corren.se, vk.se, ttela.se, smp.se, allehanda.se, expressen

Rätten till ledighet för fackliga studier


Det finns en lag som reglerar en anställds möjlighet att få ledighet från arbetet för att studera. Den reglerar rätten att få ledighet för att få delta i utbildningar – långa eller korta, på högskola, komvux eller hos annan anordnare. Lagen reglerar även möjligheten för fackliga medlemmar att delta i av en fackförening anordnad utbildning. De fackliga organisationerna genomför en mångfald av utbildningar för att öka de fackliga medlemmarnas kunskaper om förhållanden i arbetslivet och på arbetsplatsen. Genom dessa utbildningar ökar kunskapen och förståelsen för det svenska kollektivavtalssystemet – grunden får vår arbetsmarknad.

Lagen reglerar under vilka förutsättningar som ledighet skall ges. Grunden är hela tiden att företagets verksamhet ska kunna fortgå. Lagen säger att arbetsgivare kan skjuta på ledigheten från det ögonblick som ledighetsansökan formellt inlämnas. Vill man skjuta på ledigheten längre fram i tiden än de tidsgränser som lagen har ska arbetsgivaren meddela den fackliga organisationen detta. Förhandling kan då ske kring företagets ståndpunkt. Förhoppningsvis kan då parterna finna en klok lösning på fackets behov av att utbilda medlemmar och företagets behov av att produktionen löper på.

Den borgerliga regeringen har vid flera tillfällen aviserat att man avser att komma med förändringar kring denna lag. Vid två tillfällen, hitintills, har regeringen aldrig lagt en proposition till Riksdagen. Lagförslaget har fått sådan kritik som föranlett regeringen att fortsätta arbeta med hur förändringarna ska se ut. Det aviseras nu att regeringen senast den 20 mars kommer att lägga sitt förslag till Riksdagen. I förslaget kommer, vad det verkar, de flesta av de för de fackliga organisationerna förgripliga förslagen att vara borta. Dock avser man att föreslå att arbetsgivare som inte vill bevilja ledighet för studier inte ska behöva meddela den fackliga organisationen – enbart den sökande personen.

Regeringen vill lägga hela ansvaret på den enskilde arbetstagaren. Detta i en tid då fler och fler företag har anställda med otrygga visstidsanställningar. Det finns en risk att den enskilde arbetstagaren i det läget väljer att inte kontakta sin fackliga organisation för att få hjälp med att få ledigt. Det verkar som så att det regeringen vill är att ta bort fackets möjlighet att företräda sina medlemmar. Det skulle skulle förstås leda till att färre fackliga medlemmar deltar i en facklig utbildning. Carin Wallenthin, chef för IF Metalls facklig-politiska enhet, säger

Det innebär en maktförskjutning från facket till arbetsgivaren. Om facket inte får information försämras möjligheten att företräda medlemmen. I dag när så många medlemmar har otrygga jobb vågar man inte ensam protestera mot arbetsgivaren. Man måste få en chans att ha facket i ryggen.

Det är tydligt att det gäller att fortsätta argumentera för en annan tingens ordning och verka för att den borgerliga regeringens förslag inte får en majoritet av Riksdagen bakom sig. Ett sätt är att ansluta sig till Facobookgruppen ”Rör inte min studieledighetslag!”. Andra sätt är att skicka meddelanden till berörda företrädare i Riksdagen.

Länkar: LO-tidningen, LO-tidningen, IF MetallIF MetallIF Metall

%d bloggare gillar detta: