Månadsarkiv: maj 2014

Valspurtens betydelse


Flera tidningar har i artiklar diskuterat betydelsen av att lyckas hålla uppe opinionssiffrorna i valrörelsens slutspurt. Man visar på att framför allt Socialdemokraterna har tenderat att tappa ganska mycket under de sista veckorna fram till valdagen. Med tanke på att partiet har satt som mål att nå 35 % röstandel i valet finns det ju en del att tänka på.

SCB:s senaste väljarundersökning ger förmodligen en ganska bra bild av det aktuella läget. Den visar på att (S) har nått nivån som motsvarar målet. Skulle (S) följa den trend man gjort tidigare valår skulle man nå ett valresultat strax över 30 %.

Uppenbart är att många potentiella (S)-väljare valde att stanna hemma i valet till europaparlamentet. De som ändå valde att rösta gjorde det genom att markera att miljö- och jämställdhetsfrågor som varande viktiga för många.

Nu gäller det att verkligen övertyga väljarna om det nödvändiga i att gå till valurnorna om man vill få till en förändring av politiken. Men det kan behövas ytterligare några tydliga besked från socialdemokraterna för att tydliggöra viktiga skillnader gentemot borgerligheten. Det är litet för mycket trängsel i den politiska mittfåran. Som Göran Eriksson frågar sig, är …

… det dags att överge försiktigheten och plocka fram de ideologiska boxhandskarna?

Länkar: dn.se, SvD, Fokus, di.se, dn.se, SvD, Ekot

Fler som skrivit: Jimmy Jansson, Johan Westerholm, Martin Moberg,

Annons

Så döljs en snippa


Olämplig bild?

Läser att man i Nyköping beslutat sig för att dölja den något omtalade väggmålning som konstnären Carolina Falkholt målat på en skola i Nyköping. Jag följde debatten litet svalt i samband med att ”skandalen” briserade för en tid sedan. Jag hade dock väldigt svårt att engagera mig i den. Det kändes mest som ett väl ängsligt agerande av de lokala företrädarna i Nyköping.

Bilden är vare sig särskilt explicit eller upprörande jämfört med andra bilder av kvinnor och kvinnokroppar som annars svämmar över oss i det offentliga rummet. Det finns ju, dessutom, gått om accepterade konstnärliga uttryck med nakna mans- som kvinnokroppar på muséer och på offentliga platser i våra städer.

Kommundirektören i Nyköping, Eric Carlgren, är nöjd över denna kompromiss då konstverket både finns kvar och samtidigt dold för elevernas blickar. Men det är förstås litet grann som konstnären säger

Alla elever vet ju ändå vad det är för målning som finns där under.

Beslutsfattarna i Nyköping hoppas väl att det kollektiva minnet inom några år ska glömma bort vad som finns bakom den justerade väggen. Man går den enkla vägen hellre än att ta en debatt om den kvinnosyn vi lever med idag där kvinnors kroppar exploateras i all sköns sammanhang i det offentliga rummet.

Vi tolererar nästan vilka avbildningar av kvinnor som helst i reklam och på muséer. Men ett konstverk ämnat att ifrågasätta och ställa frågor, placerad i en skolmiljö, där går minsann gränsen!

Kommer, månntro, Nyköpings kommun att förändra sexualupplysning och -utbildning på sådant sätt att allt för explicita bilder och upplysning ska plockas bort?

God konst?

God konst?

God konst?

Länkar: ekuriren, sn.se, Östnytt, dn.se, SvD

Om misslyckad borgerlig politik


Igår beslutade en majoritet av riksdagens ledamöter att avslå regeringens förslag om en mindre förändring i regeringens arbetsmarknadspolitik. Idag har arbetsgivare som anställer ungdomar en rabatt på de sociala avgifterna. Det är en reform som kostar statskassan omkring 14 miljarder kronor. Reformen har prövats av verkligheten och av forskare och funnits som tämligen misslyckad. Det har tillkommit väldigt få nya arbetstillfällen.

Den borgerliga regeringen ville genomföra en justering av dessa regler. Förändringen skulle kosta statskassan ytterligare ett par hundra miljoner kronor om året. Nyttan med dessa förändringar är det förmodligen endast regeringen som förstår. Därför är det som Tomas Eneroth (S) sade, …

Sverige behöver inte mer av detsamma efter åtta år av misslyckad borgerlig politik. Det biter inte, vi måste pröva något annat.

Länkar: SvD, SvD, SVT, SvD, Arbetet

Jämställda löner inom tio år?


LO har presenterat en rapport som visar att vi kan uppnå jämställda löner på endast tio år. Villkoret är att en extra procentenhet om året ges till alla arbetarkvinnor och två procentenheter extra om året till tjänstemannakvinnor.

En procent extra till kvinnodominerade branscher låter ju inte som särskilt mycket eller omöjligt att uppnå. Därför kan man ju som Arbetets artikel retoriskt fråga sig …

Den avgörande frågan är därför hur stark viljan till jämställda löner är hos fack och arbetsgivare, och om enighet kan skapas kring en fungerande metod.

Det kommer ju knappast att vara så enkelt att utjämna löneskillnaderna mellan kvinnligt dominerade respektive manligt dominerade branscher. Förmodligen är svårigheten att nå målet störst bland LO-förbundens branscher.

Kvinnor dominerar idag tre förbund inom LO – Kommunal, Handels och HRF. Det är branscher som både har lägre genomsnittliga löner och som har en högre andel av korta anställningar och deltider än manligt dominerade branscher. Arbetsgivarna håller på alla sätt emot större reformer av detta system.

Men det finns förstås olika syn bland de fackliga organisationerna hur jämställda löner ska uppnås och hur man ska värdera olika typer av arbeten. Det finns ju en diskussion om alla arbetsuppgifter verkligen ska värderas lika och om hur rimliga löneskillnader mellan olika arbeten ska se ut.

Det pågår diskussioner mellan LO-förbunden hur de kommande avtalskraven ska utformas. Hur lätt dessa diskussioner kan leda fram till resultat påverkas ju av bedömningarna av det tillgängliga löneökningsutrymmet. Med en fortsatt besvärlig konjunktur inom industrin kommer ju utrymmet att höja löner att begränsas. Därmed blir det också svårare för industrins förbund att avstå ett sådant löneökningsutrymme till kvinnligt dominerade branscher som krävs för att snabbare nå fram till verkligt jämställda löner.

Länkar: Arbetet, dagens arena

Fler som skrivit: Claes-Mikael Jonsson

Spiken i allianskistan?


Igår presenterade SCB sin valundersökning. Den blev knappast någon munter läsning för de borgerliga partiernas partisekreterare. Socialdemokraterna är ensamma nästan större än de fyra borgerliga partierna tillsammans. Skulle man, dessutom, undanta Kristdemokraterna (som ligger under riksdagsspärren) ser ju bilden än sämre ut för den samlade alliansen.

Tre av fyra regeringspartier har en vikande trend jämfört med siffrorna från november 2013. Centerpartiet är undantaget bland de fyra och kan glädjas åt en mindre uppgång. Om (C) kan hålla den nivån kan det i sin tur underlätta för allmänborgerliga väljare att stödrösta på (KD) i förhoppningen att (C) kan klara sig på egen hand.

Det är förstås glädjande att se den socialdemokratiska uppgången jämfört med höstens siffror. Men jag skulle ju gärna se att partiet fick än mer luft framöver. Det borde finnas utrymme att öka något ytterligare. Men då gäller det att fundera över det resultat som valet till Europaparlamentet visade. (S) behöver bli tydligare i frågor som engagerar många människor. Det gäller de om miljöfrågorna, vinster i välfärden och jämställdhet.

Om än bilden som SCB visar är ljus för de röd-gröna partierna gäller det att inte ta saker för givet. Det är fortfarande långt fram till valet i september.

Men onekligen ser det bra ut just nu!

Länkar: dn.se, ekuriren, di.se, dagens arena, dn.se, SvD, di.se, di.se, Ekot, Ekot, dagens arena, dagens arena, SvD, SvD, SvD, SVT, dagens arena, Ekot, di.se, dagens arena, Ekot, di.se, Ekot, dn.se

Fler som skrivit: Johan Westerholm, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Martin Moberg, Peter Högberg, Peter Johansson, Alliansfritt Sverige

Det moderna arbetslivets daglönare


Fackförbundet Handels har presenterat en rapport varur det framgår att ett stort antal av deras medlemmar både har otrygga anställningar som arbetar deltider.

Framförallt är det förbundets kvinnliga medlemmar som drabbas av dessa anställningar.

I rapporten konstateras även att fler män har otrygga och korta anställningar inom förbundets verksamhetsområden. Susanna Gideonsson, Handels förste vice ordförande, konstaterar att …

Konsekvensen blir att allt fler lever liv där det är omöjligt att planera för framtiden, att de blir ett slags moderna daglönare där varje dag är en jakt på fler timmar – ett missat sms från arbetsgivaren betyder förlorad inkomst. Och arbetstagaren får inte bara en osäker ekonomisk tillvaro utan också arbetsuppgifter som kräver mindre, något som bidrar till att skapa ett A- och B-lag på arbetsmarknaden.

Det framgår tydligt av rapporten att anställda med upprepat korta anställningar uppfattar sin position som otryggare än de som har fasta anställningar. Denna känsla påverkar förstås hur man uppfattar sin position på arbetsmarknaden. Som otrygg blir man mer benägen att acceptera sämre villkor i, den ibland fåfänga, förhoppningen att få ett fast arbete.

Det märks tydligt att den ökande flexibiliteten inom arbetslivet framför allt skett på de anställdas bekostnad. Det är de anställda som ska vara flexibla på arbetsgivarnas villkor och initiativ. Frontlinjen i denna utveckling går huvudsakligen inom de kvinnligt dominerade servicebranscherna. Men utvecklingen sprider sig till allt fler områden.

Det behövs därför en tydligare facklig samsyn på detta område för att vända den utveckling som sker.

Länkar: dagens arena, handels.se

Valet till Europaparlamentet – eftertankens kranka blekhet


20140526-123256-45176425.jpg
Så här dagen efter valet till Europaparlamentet är huvudet fullt av tankar och besvikelser. Jag är förstås besviken över det resultat som socialdemokraterna uppnådde. Jag hade ju hoppats på betydligt bättre resultat än det som blev. Samtidigt förstår jag att det mål som partistyrelsen satt upp var mer realistiskt än mina egna förhoppningar.

Det är ju uppenbart att många av socialdemokraternas sympatisörer väljer bort att rösta i valet till Europaparlamentet. Därför borde resultatet i de kommande valen i september innebära betydligt högre röstandel än vad detta val antyder.

Den största besvikelsen, om än inte helt överraskad, är det resultat som sverigedemokrater och likasinnade partier i övriga EU-länder uppnått. Jag är väl heller inte helt överraskad över Miljöpartiets uppenbara framgång i valet. De har all anledning att vara glada och nöjda över det arbete de lagt ned i sin valrörelse.

Mer överraskad är jag trots allt över Feministiskt Initiativs snabba uppgång. Nu är det ju inte första gången något sådant händer i valet till Europaparlamentet. Det verkar som om väljarna passar på att ge tydliga budskap till de partier man i ”vanliga” fall väljer att ge sin röst.

Knappt hälften av väljarna har gått till valurnorna i detta val. Det är synd med tanke på den betydelse som europaparlamentet har i EU:s beslutsfattande.

För Moderaterna måste valet vara en rejäl besvikelse när det gäller utfallet. Jag vet ju inte vilka förväntningar partiet hade inför valrörelsen. Officiellt är man ju glad över att samtliga allianspartier fick behålla sina mandat i parlamentet. Men trots det – väljarna har ordentligt åthutat Moderaterna i detta val. De känner sig därför säkert ordentligt nedtryckta i skorna.

Kristdemokraterna och Centern ska nog heller inte känna sig allt för säkra inför det kommande valet. Moderaternas låga siffror beror säkert i hög grad på att allmänborgerliga väljare sänt Moderaterna ett tydligt budskap.

Socialdemokraterna har också fått ett tydligt budskap i och med Feministiskt Initiativs framgång. Socialdemokraterna (och Vänsterpartiet) har för sent insett frågans betydelse och har inte lyckats fånga upp de frågor som (F!) driver. Det borde innebära en del funderande på partikansliet.

Länkar: Europaportalen, Politism, Ekot, Ekot, Expo, vlt, SvD, SvD, SvD, Östnytt, Ekot, Aftonbladet ledare, SvD, SvD, vlt, SvD, Ekot, SvD, dn.se, Ekot, di.se, SvD, dagens arena, Aftonbladet ledare, SvD, dn.se, SvD, SvD, di.se, di.se, dn.se, dn.se, dn.se, Ekot, SvD, dn.se, Ekot, dagens arena

Fler som skrivit: Martin Moberg, Peter Johansson, Peter Johansson, Peter Högberg, Johan Westerholm, Heléne Björklund

Om en tyst attack på arbetsmiljön


Gustaf Solli

Idag skriver Arvid Solli och Stefan Löfven ett viktigt debattinlägg. Arvid Solli berättar om vad som hände hans son Gustaf för 935 dagar sedan. Gustaf, arbetade tillsammans med några arbetskamrater vid en kalkugn på SSAB:s område i Luleå. De fick i uppdrag att spruta vatten in i en varm kalkugn. Genom detta förfarande inträffade en allvarlig olycka där en av kamraterna gick bort och där Gustaf drabbades av allvarliga brännskador.

Boken ”Döden på jobbet” berättar om bakgrunden till olyckan och vad som (inte) hänt sedan. Boken ger en skakande bild av det arbetsliv som växt fram i Sverige. Den berättar om hur underentreprenörer och bemanningsföretag blivit viktigare på den svenska arbetsmarknaden. Det har, bland annat, lett till att arbetsmiljöarbetet har urholkats. Sammanblandningen av olika typer av företag på samma arbetsplats gör att ingen tar ansvar för arbetsmiljön bland inhyrd arbetskraft.

Debattartikeln berättar även om att staten har trätt tillbaka som viktig part i arbetsmiljöarbetet. Bland det första som den borgerliga regering som tillträdde efter 2006 års val gjorde var att minska på Arbetsmiljöverkets resurser och att lägga ned Arbetsmiljöinstitutet. Antalet arbetsmiljöinspektörer minskade över en natt med 25 % och en världsledande organisation inom forskningen om arbetslivet försvann. Stefan skriver att …

Sedan högern tog över har mer än var fjärde arbetsmiljöinspektör försvunnit. Och högerns allra första åtgärd när de kom till makten var att lägga ned arbetslivsinstitutet. I EU driver de på för att undanta alla företag med mindre än 250 anställda från EU:s arbetsmiljöregler. Det skulle innebära att 99,4 procent av alla svenska företag kommer undantas.

Det som är minst lika allvarligt är vad som Arvid berättar: Trots att det har gått 935 dagar sedan olyckan inträffade har ansvaret ännu inte prövats rättsligt. Det är uppenbart att de rättsvårdande myndigheterna inte prioriterar utredningen av allvarliga olyckor på arbetsplatserna. Det saknas både kunskap och resurser bland åklagarmyndigheter och polis.

Politik handlar om att prioritera. Den borgerliga regeringen har inte ansett att arbetsmiljön vara något att särskilt uppmärksamma. Man använder hellre de statliga medlen till annat. Därför är det sant det som Stefan avslutar sitt debattinlägg med:

Arvid och Gustaf har väntat i 935 dagar på att någon ska hållas ansvarig för det som har hänt. I morgon kan du gå till vallokalen och rösta för trygghet, ordning och reda på arbetsmarknaden. För Gustaf, och för alla andra som jobbar i EU och Sverige.

I morgon går jag till valurnan och lägger min röst på socialdemokraterna!

Fler som skrivit: Peter Johansson, Peter Johansson, Martin Moberg, Roger Jönsson

Arbetsförmedlingen ligger i botten


Enligt en undersökning om förtroendet för svenska myndigheter som Sifo genomfört hamnar Arbetsförmedlingen (Af) i botten. Af är den myndighet, tillsammans med bland annat Försäkringskassan, som får lägst/sämst förtroende bland de tillfrågade.

Det går ju alltid att diskutera om varför utvecklingen är sådan för denna statliga myndighet. Jag tror att det till stor del handlar om det uppdrag som riksdagens majoritet har gett Arbetsförmedlingen. Regeringen har med stöd av riksdagens majoritet genomfört stora förändringar av Af:s uppdrag och prioriteringar.

Af:s viktigaste uppgift idag synes i första hand vara att disciplinera de arbetslösa. Arbetsförmedlingens handläggare ska granska att de arbetslösa gör vad som ålagts dem. I de fall man bedömer att de arbetslösa inte har skött sig ska de anmälas till arbetslöshetskassan (i de fall de erhåller ersättning från dem) eller på annat sätt bestraffas med de medel man har.

Vidare har statsmakten genom detaljstyrning definierat Af:s uppdrag och viktigaste sysslor. De enskilda handläggarna har i många fall så många klienter att ta hand om att det inte finns någon som helst möjlighet att utföra sitt arbete på ett bra sätt.

Jag kan fortsätta att rabbla upp sådan kritik. Det är den sittande statsledningen som har det långsiktiga ansvaret för hur Af har utvecklats. Därmed har den även ansvar för hur människor kommit att bedöma Arbetsförmedlingen.

Länkar: SvD, dn.se, di.se, SVT, Arbetet, da.se

En större andel lämnar arbetslivet i förtid


En rapport som ges ut av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar att en ökande andel av personer med låga inkomster och med hög sjukskrivning lämnar arbetslivet i förtid genom förtida pension. Forskarna ser ett samband mellan denna utveckling och de hårdare reglerna i sjukförsäkringen. Det har med tiden blivit allt svårare för människor med mycket sjukskrivning att få sjukersättning (tidigare sjukpension). Marcela Cohen Birman, projektledare och en av rapportförfattarna, säger att …

Det är en positiv utveckling att en större andel förvärvsarbetar, men utvecklingen mot att en större andel också lämnar arbetslivet i förtid är problematisk, särskilt för låginkomsttagare, som riskerar få låga inkomster under resten av livet, vilket i förlängningen även kan påverka legitimiteten för socialförsäkringssystemet.

Det är med andra ord de som redan löper störst risk för utslagning från arbetsmarknaden som betalar priset för arbetslinjen. Det finns en tydlig utveckling till en tudelad arbetsmarknad. Framför allt bland LO-förbundens medlemsgrupper finns många personer som har svårt att klara sig fram till en rimlig pensionsnivå.

Det kommer att behövas långsiktiga satsningar på ett arbetsliv som gör att fler kan gå igenom det med bättre hälsa. Det behövs reformer som verkligen tillförsäkrar långtidssjuka rehabiliterande åtgärder.

Idag ser jag inte att sjukföräskringen fungerar på det sättet.

Länkar: Arbetet, SvD, SVT

Fler som skrivit: Martin Moberg, Martin Moberg, Roger Jönsson

%d bloggare gillar detta: