Kategoriarkiv: Socialdemokrati

Med ögon öppna inför framtiden


På språng

Igår presenterade Socialdemokraterna sitt valmanifest ”Kära framtid”. Valmanifestet innehåller reformvilja som motsvarar satsningar på 40 miljarder kronor. De huvudsakliga satsningarna på framtiden handlar i grunden om två nära sammanhängande frågor – skolan och arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna har under ett par år satsat stor möda på att profilera sig inom utbildningspolitiken. Det handlar både om att partiet vill återta initiativet i en fråga som länge var en viktig profilfråga. Utbildningspolitiken var fundamental för att kunna höja hela den svenska befolkningen till bättre villkor och fler livsmöjligheter. Sedan handlar det förstås också om att den borgerliga utbildningspolitiken till stora delar synes ha misslyckats.

Det finns många signaler om att i dagens svenska skola visar det sig vara viktigare från vilka miljöer man kommer ifrån. Ungdomar som kommer från fattiga och studieovana miljöer har det svårare. Det är också dessa ungdomar som sedan får det allra svårast på den arbetsmarknad som växer fram. Därför blir det så viktigt att tidigt fånga upp de ungdomar/elever som hamnar efter. Onekligen är det betydelsefullt att ha mindre klasser i de tidiga årskurserna för att lättare kunna fånga upp och hjälpa dem som riskerar att hamna efter.

Jag tycker också att det är viktigt att göra gymnasieskolan obligatorisk. Man får tycka vad man vill om det men i det yrkesliv som vi ser idag krävs det att man har gymnasiekompetens. De borgerliga partierna accepterar att en del ungdomar inte klarar av att få fullständiga betyg. Det kan aldrig vara något som Socialdemokraterna nöjer sig med. Det finns förstås finns stora svårigheter med förslaget om obligatorisk gymnasieskola. Det kommer att finnas elever som av olika skäl har det svårare än andra. Men man får inte som de borgerliga partierna ge upp. Det gäller att ha en positiv syn på människors förmågor och vilja att utvecklas.

Den borgerliga regeringen har valt att fokusera på att skapa en större låglönemarknad med arbeten som kräver låg formell kompetens. Det är deras svar på att skapa arbetstillfällen för ungdomar som valt bort att skaffa sig fullständiga betyg. Metoden att rabattera de sociala avgifterna och att halvera restaurangsmomsen har varit väldigt dyr utan att därför skapa särskilt många arbetstillfällen. Metoden att subventionera vissa branscher riskerar ju endast att flytta arbetstillfällen från andra mindre lyckligt lottade.

Om än det inte finns särskilt många nyheter i valmanifestet så är det dock bra att få förslagen samlade i ett sammanhållet dokument.

Nu återstår endast att vinna det kommande valet och att höja den socialdemokratiska röstandelen.

Länkar: dn.se, Aftonbladet debatt, dn.se, dagens arena, dagens arena, Aftonbladet ledare, di.se, dagens arena, dn.se, dagens arena, di.se, SvD. Ekot, Aftonbladet ledare, Ekot, Ekot, dn.se, di.se, dn.se, di.se, di.se, Ekot. SVT, dn.se, Ekot, SvD, Arbetet, ka.se, Arbetet, Arbetet

Fler som skrivit: Martin Moberg, Johan Westerholm, Peter Johansson, Peter Johansson, Kjell Rautio, Charlie Levin, Kjell Rautio

Margot är tillbaka!


Margot Wallström

Igår blev det på riktigt offentligt att Margot Wallström kommer tillbaka i svensk politik. Det har väl legat i luften att Margot åter skulle få en plats i svensk politik. Det kändes redan i samband med valet till EU-parlamentet. Det är väl uppenbart att den nuvarande socialdemokratiska partiledningen har vunnit hennes förtroende.

Margot var, tillsammans med Anna Lindh, en populär socialdemokratisk politiker. Hennes ”otur” var väl att hon var samtida med Göran Persson. Det var ganska uppenbart att de två inte gick ihop särskilt väl. Margot valde att i stället göra en internationell politisk karriär. Hon har sedan dess varit högst tveksam till att ta sig en position i den svenska politiken om än önskad av många.

Margot är välkommen åter i den socialdemokratiska sfären. Det är många som både minns henne som uppskattar Margot som person. Samtidigt är hon okänd för den yngre generationen. Men Margot är en viktig länk till den tid då socialdemokratin var det statsbärande partiet och nästan självklar som regeringsbildare. Hon har erfarenhet av regeringsarbete sedan sin tid i regering och EU-kommission. Det är minsann en viktig erfarenhet att utnyttja för ett parti som i åtta år stått i kylan utanför Rosenbad utan att kunna komma in i värmen.

Många ser dessutom Margot som en utmärkt kandidat som nästa utrikesminister. Och, varför inte … ?

Länkar: dn.se, SvD, Aftonbladet ledare, dagens arena, Ekot, SvD, Ekot, di.se, dn.se, Ekot, Arbetet, Arbetet

Fler som skrivit: Martin Moberg, Johan Westerholm, Helle Klein

LO önskar se en annan regering


En blivande statsminister?

I fredags skrev Aftonbladet att LO kommer att kraftsamla och arbeta för att de borgerliga partierna förlorar det kommande riksdagsvalet. Tidningen har tydligen fått ta del av interna dokument som översiktligt beskriver vilka insatser man kommer att bedriva.

Det vore väl en överdrift att påstå att tidningens nyhet kom som en särskilt stor överraskning. Vad man än tycker om det så står ju LO och Socialdemokraterna nära varandra. LO:s vice ordförande Tobias Baudin säger till tidningen att …

Valet nästa höst är ett ödesval för oss. Vi inom LO är självkritiska om hur vi ­arbetat i tidigare val­rörelser. Vi har sagt att vi ska gå ut på arbetsplatserna och prata med våra medlemmar, men det har vi inte gjort tillräckligt mycket.

LO har tagit intryck av hur norska LO har arbetat med de politiska frågorna. Man frågar sina medlemmar vilka frågor som är viktiga. Svaren viktas och jämförs med de olika politiska partiernas ståndpunkter. På så sätt kan man både påverka partierna och argumentera inför de fackliga medlemmarna.

Länkar: Aftonbladet, di.se

Om regering(S)bildande


Är ej regeringsbildare

Svenska Dagbladet gjorde igår en stor affär av en rundringning de gjort till de olika LO-distriktens ordföranden. De fann att en majoritet önskar att Socialdemokraterna tar med Vänsterpartiet i regeringen i det fall valresultatet leder till en borgerlig valförlust.

Jag vet inte vad tidningen önskar uppnå med denna inte särskilt upprörande nyhet. Det är knappast en hemlighet att det bland fackligt aktiva inom LO finns en skepsis gentemot Miljöpartiet. Bakgrunden till det finns i arbetsmarknadspolitiska initiativ som de varit med om att genomföra tillsammans med de borgerliga partierna.

Det är heller ingen nyhet att många fackligt aktiva ser att Vänsterpartiet i fackliga frågor står närmare LO-förbunden än vad Miljöpartiet gör.

Men låt oss nu vara tydliga. LO har inget särskilt inflytande över regeringsbildandet. Det är faktiskt en fråga som de politiska partierna i Sveriges Riksdag förfogar över. Det är klart att fackliga och andra organisationer kan ha synpunkter på hur en regering borde se ut. Det är en del i den svenska demokratin och yttrandefriheten.

Det är däremot tydligt att det socialdemokratiska partiet har lärt sig något av valrörelsen 2010. Det är uppenbart att många väljare är beredda att rösta på Socialdemokraterna och/eller Miljöpartiet. Det finns dock en tydlig skepsis mot att se Vänsterpartiet som ett tredje ben i ett röd-grönt samarbete.

De borgerliga partierna försöker utnyttja denna insikt till att sprida tveksamhet om framtida regeringsduglighet. Nu handlar det ju mer om att försöka dölja de egna problemen. Det är ju långt ifrån säkert att Centerpartiet och Kristdemokraterna får tillräckligt antal röster för att komma in i Riksdagen.

Socialdemokraterna gör rätt i att driva en egen valrörelse. Det finns ingen anledning i att falla ned i den fälla som de borgerliga partierna försöker driva.

Länkar: SvD, Ekot, SvD, SvD, di.se, SVT, SvD, SvD

Fler som skrivit: Peter Johansson, Peter Högberg

(S) vinner förtroende


20131006-031302.jpg
Dagens Nyheter visar att Socialdemokraterna, enligt en undersökning som Ipso har genomfört, har störst förtroende på flera viktiga strategiska politikområden. Ett av dessa gäller förtroendet för vem som bedriver den bästa arbetsmarknadspolitiken. Detta är ju symboliskt viktigt eftersom det traditionellt har varit en viktig fråga både för partiet som för väljarna.

Moderaterna har störst förtroende endast när det gäller Sveriges ekonomi. Å andra sidan är utslaget mycket tydligt och signifikant. Folkpartiet har tappat tolkningsföreträdet och förtroendet när det gäller skolpolitiken. Socialdemokraterna har övertagit den rollen.

Detta innebär förstås inte att Socialdemokraterna kan räkna med att en valseger redan är vunnen. Det gäller ju att fortsätta att bedriva en tydlig oppositionspolitik och presentera tydliga och konkreta alternativ till den borgerliga regeringens politik.

Det är ju bekymmersamt att Moderaterna behållit förtroendet när det gäller Sveriges ekonomi. Det är ju annars ett sådant område som Socialdemokraterna har abonnerat på. Här finns kanske förklaringen till att Socialdemokraterna och Magdalena Andersson navigerar försiktigt på minerad mark. Magdalenas och Anders Borgs debatter blir ofta till en tävling i att visa störst ansvar kring rikets ekonomi. Finansministern har vid dessa tillfällen ett tydligt övertag i form av visat exempel.

Socialdemokraterna har att visa att regeringen genom sin skattepolitik underminerar den svenska ekonomin. Den pedagogiska svårigheten blir ju att samtidigt säga att man inte avser att riva upp genomförda skattesänkningar.

Länkar: dn.se, dn.se, di.se, SVT, di.se, di.se, Expressen, SvD, di.se, SVT, dn.se, di.se

Fler som skrivit: Martin Moberg, Johan Westerholm, Martin Moberg, Heléne Björklund

(S) vill bebygga Sverige


20130929-132338.jpg
I en debattartikel presenterar Magdalena Andersson och Veronica Palm de socialdemokratiska förslagen om att få igång byggandet i Sverige. De konstaterar i sitt inlägg att byggandet av bostäder inte på långa vägar hänger med befolkningsutvecklingen. Särskilt tydligt är detta i de städer/kommuner där befolkningar ökar snabbast. De pekar vidare på de stora problem som nyblivna studenter har att få tillgång till en bostad på sin studieort.

De föreslår ett antal åtgärder för att komma till rätta med det bristande byggandet:
– Mål för ökad nyproduktion,
– Skapa en nationell byggpakt,
– Byggbonus för studentbostäder och små hyreslägenheter,
– En effektiv och modern plan- och bygglag,
– Renoveringar av miljonprogramsområden,
– Energieffektivisering av bostäder, samt
– Extratjänster för upprustning av bostadsområden.

Situationen är akut på flera viktiga studieorter. Studenter vill självklart studera på den ort där de funnit en utbildning som passar inriktingen på deras framtida liv. Men om situationen är sådan att man inte kan finna en bostad på den orten hamnar man i ett läge där man väljer en annan utbildningsort eller helt avstår från att utbilda sig.

Det socialdemokratiska initiativet innebär att staten måste ta på sig ledartröjan och bli en aktivare aktör på detta område. Den borgerliga regeringen har valt att lita till att ”marknaden” ska lösa situationen. Men dess aktörer har ju inget egenintresse av att ”utrota” bostadsbristen.

Det finns väl ingen garanti för att en socialdemokratisk bostadspolitik löser alla problem med bristande byggande. Men här signaleras i alla fall en vilja att samhället tar på sig ett större ansvar för att få igång bostadsbyggandet överallt där behoven finns.

Det räcker gott för mig!

Länkar: SvD, di.se, dn.se, SvD

Fler som skrivit: Roger Jönsson, Martin Moberg

Botemedel för sjukförsäkringen?


Socialdemokraterna aviserar en ekonomisk satsning om cirka tre miljarder på sjukförsäkringen. I paketet ingår att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort,  att ersättningen höjs och att arbetsgivarnas ansvar för den andra sjuklöneveckan slopas. Tomas Eneroth (S) säger till SVT att …

Det kommer att leda till att vi kan vända utvecklingen, att färre behöver skaffa privata försäkringar för att få ett skydd, att företagare vågar anställa människor med tidigare sjukdomshistorik, och att vi äntligen kan börja sätta igång med aktiva insatser i stället för att sortera ut folk som är sjuka.

Det är väl gott och väl att man tar bort de där absoluta tidsgänserna i rehabtrappan. Tidsgränserna är enbart enögda och bidrar knappast till en rimlig rehabiliteringsprocess. Det är rimligt att sjukpeningen värdesäkras och att taket höjs så att fler verkligen får en ersättning som motsvarar den teoretiska.

Det är säkert rimligt att ta bort arbetsgivarnas ansvar för den andra sjuklöneveckan. Det jag dock saknar är skarpare skrivningar om satsningar på verklig rehabilitering. Jag menar att som motprestation för att avskaffa den andra sjuklönevecka en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring borde införas.

Det är självklart kontraproduktivt att personer hamnar i en långvarig sjukperiod nästan utan möjlighet att komma ut ur den. Den kanske viktigaste orsaken till att människor fastnar i långvarit sjukfrånvaro handlar om att de inte får det stöd och de rehabiliteringsåtgärder som de behöver.

Jag väntar på att Socidaldemokraterna ska lägga de förslag som krävs för att åstadkomma rimliga rehabiliteringsåtgärder för de som behöver det.

Länkar: SVT, da.se

Sverige måste göra mer på klimatområdet


I veckan kommer FN:s klimatpanel IPCC till Stockholm. De kommer att diskutera den första delen av panelens femte klimatrapport. Denna del kommer, vad jag förstår, att innehålla en diskussion om vilken påverkan på världshavens klimatförändringarna har och hur snabbt havsnivån kommer att stiga. I utkastet till till den rapport som ska diskuteras bedömer man att havsnivån kommer att vara mellan 25 centimeter och nästan en meter högre år 2100. Men det är en bedömning som kritiseras från en del håll.

Klimatförändringarna kommer att vara, måste vara det, en fråga som vi måste ta på största allvar.

I en artikel i Dagens Nyheter intervjuas Magdalena Andrsson. Hon säger att Sverige måste göra mer på klimatområdet. Socialdemokraterna kommer i sin kommande budgetmotion att presentera ett förslag som man kallar ”miljömålsmiljarden”. Initiativet innebär att man satsar 250 miljoner kronor per år under fyra år. Pengarna ska satsas på lokala miljöåtgärder som bidrar till att klara de fjorton miljömål som Sverige inte når upp till i dag.

Socialdemokraterna måste verkligen arbeta med hur de betraktas av andra när det gäller denna fråga. Som Magdalena Andersson säger i artikeln …

Klimat- och miljöfrågorna är en av vår tids största utmaningar. Det är en av de stora moraliska frågorna för min generations politiker.

Länkar: dn.se, SvD, SvD, dn.se

Fler som skrivit: Ola Möller, Badlands Hyena

Om att göra egenintresset nödvändigt


Daniel Suhonen

Daniel Suhonen, Katalys, beskriver i ett inlägg syftet bakom den borgerliga regeringens skattesänkningspolitik. Han beskriver Fredriks Reinfelds nya moderater som högerreformister i motsats till Bo Lundgrens högerrevolutionära. Han säger att …

Där välfärdsstaten modell 1.0 med generella reformer gjorde solidaritet möjlig, handlar den borgerliga reformismen om att göra egenintresset nödvändigt för medborgarna. Sänker man skatten ger det mer i plånboken åt alla som är friska och har ett jobb. Men sänkta skatter minskar resurserna och kvaliteten i välfärden. Glappet mellan löntagarnas egna goda resurser och de skrala i den allmänna välfärden sätter vissa bestämda handlingsmönster i svang.

Katalys har låtit Novus fråga ett antal personer om deras syn på skatter och välfärd. Daniel menar att allt fler människor hellre ser satsningar på välfärden än på ytterligare skattesänkningar. Han menar därför att oppositionen borde ha ett drömläge i debatten.

Daniel menar att den socialdemokratiska ståndpunkten att kritisera, men sedan acceptera, ett femte jobbskatteavdrag gör att människor inte vet var partiet står egentligen. Daniel menar att (S) inte skulle ha något att förlora på att driva frågan om att riva upp det femte jobbskatteavdraget för att i stället satsa medlen ”på skolan och sjukvården”.

Jag kan dela kritiken att partiet är något defensiv i synen på skatterna. Det kan vara rätt att undvika framtida höjningar av inkomstskatterna för ”vanligt folk”. Men Socialdemokraterna har långsiktigt andra ambitioner än Moderaterna när det gäller skola och övrig offentligt finansierad välfärd. Detta måste ju finansieras på något sätt. På sikt måste man börja diskutera sådant med väljarna. Det handlar ju om vilket typ av samhälle vi vill ha.

Då måste, som Daniel säger i debattinlägget, de politiska alternativen bli tydligare.

Länkar: DN Debatt, Aftonbladet ledare, etc.se, dagens arena, SVT

Fler som skrivit: Martin Moberg

Stefan Löfven i Vasaparken


Socialdemokratins största motståndare är hopplösheten!

Under söndagen talade socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven i Vasaparken i Stockholm. Jag var inte på plats utan såg talet i efterhand via SVT:s försorg. Det både syns och känns att Stefan drivs framåt av gott självförtroende och en ärligt känd vilja att tillsätta en annan regering efter det val som sker nästa höst.

Talets första del ägnades åt att diskutera händelserna i Syrien och Egypten. Han markerade socialdemokraternas uppfattning att den syriske ledaren Bashar al-Assad (diktator, förtryckare, mördare) måste avgå.

Den resterande delen av talet ägnades den svenska politiken och de prioriteringar som det socialdemokratiska partiet har. Det handlar om skolan och om arbetslösheten. Partiet kommer att motsätta sig genomförandet av ett femte jobbskatteavdrag. Stefan Löfven står fast vid löftet att inkomstskatten inte kommer att höjas om en (S)-märkt regering kan tillträda nästa höst. Däremot vill han att effekten av avdragen ska minskas över en viss inkomstnivå.

I övrigt lämnade Stefan två tydliga besked i talet. Socialdemokraterna kommer att verka i pensionsgruppen för att PPM-systemet ska avvecklas. Vidare vill partiet införa ett system för att minska överetableringen av friskolor samt att Skolinspektionen ska få större möjligheter att granska skolföretagens ekonomi.

Talet präglades av att politik innebär möjligheter och att verkligheten går att förändra till det bättre. Han sade i talet att Socialdemokraternas största motståndare inte är Moderaterna, ej heller Centerpartiet – det är hopplösheten som är vår största motståndare.

Talets avslutning handlar just om detta (se det nedan). Det gäller för partiet att mobilisera människors vilja och förhoppningar till förändring. Det gäller att visa dem att partiet vill förbättring och förändring.

Länkar: Aftonbladet ledare, Ekot, SvD, dn.se, SVT, dn.se, Ekot, SvD, SVT, Ekot, Aftonbladet debatt, SvD, Aftonbladet debatt, SvD, di.se, dn.se, SvD, SvD

Fler som skrivit: Johan Westerholm, Roger Jönsson, Ola Möller, Roger Jönsson, Ulf Bjereld, Peter Högberg

%d bloggare gillar detta: