Månadsarkiv: september 2009

Höstsemester


Det kommer att bli lugnt på denna plats. Jag försvinner iväg i två veckor till varmare trakter. Hotellet har inget trådläst nätverk vilket innebär att jag näppeligen kommer att göra några längre inlägg förräns jag är åter i höstsverige.

Ha det bra!

Oktoberfest


Befinner mig denna tidiga höstkväll på Oktoberfest på Eskilstuna Ölkultur. Det är stök och umpaumpa och en myckenhet av kvalitetsöl.

En bra början på hösten!

Oljud i Ankeborg


Någon av de svensktalande kommersiella TV-kanalerna visar tydligen nån slags dokusåpa om några svenska kvinnor som gift sig rikt i Hollywood. Det har ju varit svårt att undvika de svarta med stora bokstäver tryckta rubrikerna i den svenska pressen.

Framför allt har de handlat om Anna Anka. Hon anser visst som sin åsikt att män inte ska vara hemma med barn och att det är naturligt att män ska bestämma i politiska och andra sammanhang. Vidare anser hon tydligen att man inte kan bli rik i Sverige.

Hon hyser gammaldags, borgerliga värderingar. Det må ju vara hänt och inget man behöver uppröra sig särskilt över. Det fantastiska är ju snarare att en obskyr dokusåpa i en TV-kanal som inte tillhör de med mest tittare kan få ett sådant genomslag.

Det är ett fattigdomsbevis för den svenska seriösa journalistiken. Men, tyvärr, detta exempel lär väl återkomma. Nonsensdebatter i stället för frågor om vår framtid och vilket samhälle vi vill leva i är framtiden.

… opium för folket …?

Annons

Bort med skiten


Apoteksbolaget kommer att bli av med sitt monopol har den borgerliga majoriteten beslutat. Allt ska göras för att förmå privata aktörer att ta över apoteksbutiker i attraktiva lägen. I Eskilstuna ska sju av åtta butiker lämnas över till privata aktörer.

För att ytterligare försvaga Apotekets situation har regeringen beslutat om ägardirektiv för Apoteksbolaget. Dessa direktiv har styrelsen motarbetat vilket nu leder till att densamma avsätts.

Den borgerliga regeringen genomför detta enbart av ideologiska skäl. Allt som är privat är bättre – även om det blir dyrare för medborgarna. Även om man förskingrar de tillgångar som vi gemensamt byggt upp.

Jag kan tänka mig tongångarna bland de ledande borgerliga företrädarna när man bestämde sig för att avveckla Apoteket som det ser ut idag.

– Bort med skiten!

Yrkesår för unga inom industrin


IF Metall har föreslagit Teknikarbetsgivarna att man ska teckna ett särskilt avtal om ett yrkesår för att unga ska få utbildning på industriarbetsplatserna. Detta är ett led i att förbättra möjligheterna för unga att få arbete inom industrin. Syftet är inte att avtala om sänkta ungdomslöner för ordinarie arbete.

Handlar det däremot om att ha en annan (och lägre) lön under en utbildningsstuation kan det vara rimligt att lönen sätts på en annan nivå än den ordinarie. Det allra viktigaste är att långsiktigt säkra välutbildade arbetstagare till den svenska industrin och underlätta för ungdomar att få arbete.

IF Metall tar nu ett konstruktivt initiativ för att till stånd en diskussion med arbetsgivarna. Facket tar med detta ansvar för att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Jag hoppas att arbetsgivarna är lika intresserade av att föra en konstruktiv dialog i denna fråga.

Svenskarna vill behålla LAS


SvT:s Rapport har låtit SIFO undersöka vad svenskarna tycker om Lagen om anställningsskydd. Det visar sig i undersökningen att endast 32 % av de tillfrågade vill förändra lagen. 43 % anser att lagen fungerar bra som den är. 25 % valde att inte ta ställning.

Det är tämligen uppenbart att de flesta svenskar anser att lagen som den ser ut idag fungerar ganska väl. Lagens huvudregel är ju att de som arbetat längst på en arbetsplats också ska vara sist att sägas upp. Däremot finns det en hel del myter kring lagen. En sådan är att det är näst intill omöjligt att göra undantag från turordningsreglerna. Min erfarenhet är att det väldigt ofta görs sakliga undantag pga kompetensskäl.

Ett av de borgerliga partierna driver dock som en huvudfråga att man vill avskaffa lagen som den ser ut idag för de minska företagen och man vill försämra anställningsskyddet för de unga. De driver med emfas att detta ska göra det enklare att behålla unga anställda och att det ska bli lättare som ung att få ett jobb. Att detta ska ske på bekostnad av andra sägs ju inte rakt ut av centerpartisterna. Dock används, i detta fall, Centerpartiet som en nyttig idiot för att skicka ut denna testballong till allmänheten. Moderaterna kan luta sig tillbaka och vara statsmannamässig och pejla reaktionen bland väljarkåren.

Försvaret om LAS måste ske hela tiden. Därför får vi inte heller vara rädda att diskutera justeringar av lagstiftningen vid behov.

Från barbarer till änglar


… är en bok skriven av den amerikanske arkeologen Peter S. Wells. Ansatsen med boken är att ge en ljusare bild av perioden 400 – 800 e.Kr. Peter menar att mycket positivt hände under denna period. Internationell handel skedde under hela denna period, nya konstnärliga och arkitektoniska uttryck utvecklades.

Peter beskriver, för perioden, intressanta platser i det norra Europa. Bland annat lyfter han fram Helgö i Mälaren som en plats där hantverk utvecklades och bedrevs i stor skala.

Boken är populärhistorisk och lätt att ta till sig. Är man intresserad av historia är detta en intressant och spännande bok (och dessutom endast 180 sidor lång).

Ölkultur


Skriver mitt första inlägg genom telefonen.

Jag sitter med goda vänner och trevliga människor på Eskilstuna Ölkultur. Vi diskuterar högt och lågt. Den utmärkta tidningen Dagens Arbete har skrivit om hur arbetsgivare kan kringgå Lagen om anställningsskydd. Vi diskuterar att regeringens skattesänkningar minsann framför allt gynnar de med högst inkomst.

Det är en trevlig kväll på ett trevligt ställe!

Regeringens löneagenda


Den sansade och nyanserade aftontidningen Expressen presenterar idag en skrämmande nyhet. Det har nämligen visat sig att konungarikets Sverige välsignade regering har en hemlig agenda vad gäller lönerna. Regeringens strävan är att de lägsta lönerna ska sänkas.

Men förstås – har man ögon att se med framgår ju denna målsättning ganska tydligt:

  • Dyrare avgift till a-kassan,
  • lägre ersättning vid arbetslöshet,
  • snabbare utförsäkring ur a-kassan,
  • högst avgift för de med högst risk för arbetslöshet,
  • subventioner till de välbärgade för, så kallade, hushållsnära tjänster,
  • skattesänkningar som, framför allt, gynnar de med högst lön.

Nån som är förvånad?

Kan det vara så djävligt att regeringen vill skapa en stor kader med ”working poor” som lydigt tar de sämsta jobben och som ger tusan i att rösta i allmänna val?

Eleonore av Akvitanien


… är en bok skriven av Johan August Lybeck.

Boken handlar om en kvinnlig makthavare i slutet av 1100-talet. Hon var gift med två män och drottning över först Frankrike och sedan England. Hon var mor till Rickard Lejonhjärta och prins John (kända från Robin Hood-myterna). Hon styrde dessutom sitt hertigdöme Akvitanien.

Boken handlar om Eleonore och den tid hon verkade i. Detta var en tid då den trubadurer sjöng och författade melodier om hövisk kärlek och ridderlighet (och ibland praktiserade mindre hövisk kärlek). Detta var en tid då makten över länder och landsdelar låg hos många mäktiga självmedvetna män, då allianser ingicks och  bröts, då hertigar och andra lämnade vasalleder till kungar.

Eleonore lyckades skapa sig personlig makt både över Akvitanien som England då  hennes andre man avled.

Det är en bok fylld av fakta och texter från tiden. Det är en ganska íntressant bok om europeisk politik under 1100-talets andra hälft.

%d bloggare gillar detta: