Månadsarkiv: januari 2015

Jan Björklund tänker inte avgå!


Under gårdagen meddelade Kristdemokraternas ordförande, Göran Hägglund, att han kommer att lämna sitt förtroendeuppdrag. Politiska analytiker sade sig inte vara så förvånade över detta besked. Beskedet kom ändå något från en klarblå himmel. Det fanns inget av offentlig och öppen intern kritik från KD som förebådade en partiordförandes avgångsbesked.

Nu står det partiet ändå inför en process där partiordförande ska väljas.

Jag – avgå? Knappast!

Beskedet innebar samtidigt att visst fokus riktades mot ett annat parti med problematisk opinionssituation – Folkpartiet. Frågor ställdes när Jan Björklund kommer att kasta in handduken. Det officiella beskedet var förstås att Jan inte hyser några som helst planer på att avgå. Jan meddelade att …

Nej, jag är helt beredd att ta ansvar och leda Folkpartiet och den politiska förnyelsen för att ta revansch 2018. Jag känner att jag har ett starkt stöd i partiet, även om det kanske inte är från alla. Till sist är det landsmötet som avgör.

Och det är klart – beskedet kunde knappast vara något annat. Jans svar kommer att vara detsamma ända fram till den dag det officiella beskedet kommer att han lämnar sitt uppdrag. När beskedet kommer är ju öppet. Men det är klart att den dagen kommer. Min gissning är att Jan Björklund inte kommer att vara ordförande för sitt parti vid valet 2018.

Men …  det är klart – jag har ingen spåkula. Oavsett vilket så närmar sig dagen då Jan Björklund meddelar sitt avgångsbesked. Folkpartiet har ju en tradition av att ganska osentimentalt byta ordföranden vid behov.

Länkar: SvD, Aftonbladet ledare, politism, Resumé, SvD, Aftonbladet ledare, SvD, Ekot, di.se, SVT, SVT, SVT, di.se, Ekot, dagens arena, dagens arena, Aftonbladet ledare

Fler som skrivit: Helle Klein

Annons

Att smeka medhårs en diktatur


Låt oss tala klarspråk.

Saudiarabien är en diktatur!! Det är ett land som styrs av en enväldig kung som inte behöver ta hänsyn till några folkvalda representanter.

Det är samtidigt ett land som fortfaranden hyser bland planetens viktigaste oljereserver och är ett ofantligt rikt land. Det är ett land som västvärlden av högst pragmatiska skäl valt att hålla sig väl med. Landet förfogar över stora oljereserver och en hel massa dollars. Dessutom är landet någon slags allierad i en annars osäker och volatil del av världen.

Saudiarabien är ett land som aktivt använder sin förmögenhet för att skapa och försvara sin plats i världen. Deras oljereserver innebär att de kan styra över oljepriset, de investerar sina inkomster världen över och tillhör en klotets största avnämare av militär utrustning.

Sverige säljer en hel del militär material till detta odemokratiska land. Fredrik Reinfeldt kunde inte ta ordet ”diktatur” kombinerat med Saudiarabien. Det kunde heller inte rikets sittande statsminister göra.

Saudiarabien har genom sin olja och rikedom blivit ”un-touchable”. Det är fruktansvärt, det är för djävligt” Men det är så det ser ut.

Självklart borde Sverige inte ha något som helst att göra med detta land. Det är en fruktansvärd diktatur!

Det finns därför många anledningar för Sverige att göra sig fritt från beroende av olja!

Länkar: SvD, dn.se, dagens arena, Ekot, politism, SVT, di.se

Lågpresterande elever som får betyg presterar sämre


I en forskningsgenomgång som Skolforskningsinstitutet tagit fram, och som en av rikets större morgontidningar läst, konstateras, bland annat, att …

Lågpresterande elever som får betyg presterar sämre. Men även studenter på universitetsnivå påverkas positivt av färre betyg som kommer senare under utbildningen, än många betyg som kommer tidigare.

Det som kallas för formativ bedömning, tydlig återkoppling och information om vad som kan förbättras i skolarbetet, påverkar däremot prestationen tydligt positivt. Vidare konstateras att negativ återkoppling påverkar skolresultatet negativt.

Forskarna menar vidare att det är svårt att jämföra olika länders kultur, traditioner och olika sätt att organisera skolsystemet. Det gör att betyg, eller liknande system, kan fungera olika bra eller dåligt i olika länder.

Genom de slutsatser de kommit fram till i forskningssammanställningen varnar de pollitikerna för att det är oklokt att gå för snabbt fram. Christian Lundahl säger att …

… i nuläget gå ner i åldrarna med betyg, när det finns så tydliga varningssignaler i forskningen – framför allt med hänsyn till dem som har det svårast i skolan, tycker vi inte är att följa idén att skolan ska vila på vetenskaplig grund.

Tidigare utbildningsministern Jan Björklund låter sig dock inte imponeras. Han har väl heller aldrig låtit sig hindras av obekväma sanningar eller utsagor från forskning.Trots allt mer uppenbara brister och försämrade resultat i den svenska skolan så vet han minsann hur det ska vara och bli.

Det är intressant att en sådan person fortfarande får breda ut sig som han gör i svensk skolpolitik.

Länkar: SvD, SvD, dn.se, SVT, SVT, di.se, Ekot, politism, dagens arena, dagens arena, SVT, Ekot, SvD, SVT, Ekot

Fler som skrivit: Skiftet, Nina Andersson Brynja

Jojo i arbetsmarknadspolitiken


Regeringen har sent omsider lagt fram en proposition tvingad därtill av den de borgerliga partiernas budgetmotion som riksdagens majoritet antog i december. Regeringen föreslår en förändrad rabatt av de sociala avgifterna för att anställa ungdomar. Det i grunden borgerliga förslaget var en hörnpelare i den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik. Det är en politik som kostat statskassan stora medel till liten nytta.

Utvärderingar som genomförts av denna politik visar att den knappast har skapat några nya arbetstillfällen. Genom att åtgärden omfattar samtliga i åldersgruppen så blir åtgärden alldeles för trubbig och hjälper knappast de som har störst behov av ett extra stöd. Det är de ungdomar som saknar fullständiga betyg från gymnasieskolan som har högst arbetslöshet och som därmed har svårast att hitta anställning. De hjälps inte långsiktigt av rabatten. De enda vinnarna är de företag som ändå anställer unga människor. Dessa företag har fått en vacker gåva av staten i form av högre vinstmedel.

Decemberöverenskommelsen innebär att regeringen får större möjligheter att genomföra sina förslag. För det innevarande budgetåret är regeringen bunden till de ramar och begränsningar som den borgerliga budgetmotionen ger. Men vi vet att regeringen kommer att lägga ett förslag om att fasa bort rabatten på de sociala avgifterna. Det innebär med all säkerhet att regeringens lagda förslag kommer att leva en kort stund. Magdalena Andersson hoppas därför att …

… de borgerliga partierna också kommer att agera på ett sånt sätt att man inte gör det onödigt krångligt för företagarna i Sverige.

Men det är knappast troligt att de borgerliga partierna skulle rösta emot det aktuella förslaget. Därför kommer arbetsgivarna att få en kort stund med denna rabatt.

Rabatten ska ersättas med åtgärder som ska åtgärda de orsaker som gör att vissa ungdomar har svårare än andra att ta sig in på arbetsmarknaden. Exakt hur dessa kommer att se ut kommer väl att utkristallisera sig. De kommer säkert inte att se ut som de förslag som framgår av valprogram och utspel innan det senaste valet. Det gäller ju att anpassa förslagen till den verklighet och parlamentariska läge som gäller.

Men det är alldeles rätt att fasa bort arbetsgivarnas rabatt. Det är bättre med åtgärder som är mer träffsäkra och riktar sig till de grupper som har de största problemen.

Länkar: Ekot, di.se, SvD, di.se, SVT

Fler som skrivit: Skiftet

Grekisk åtstramningspolitik


Valvinnare

Det grekiska folket har i demokratiska val röstat fram partiet Syriza som det största. De kommer nu att ta över regeringsansvaret för det hårt prövade landet. Partiet vill omförhandla villkoren för den krispolitik som ålagts dem av ECB och euro-länder.

Grekland ålades kraftiga ekonomiska åtstramningar i samband med att landet var nära statsbankrutt och inte skulle kunna betala räntorna på sina lån. I någon mån är det en kris som landet åsamkat sig själv. Det har funnits en osund politisk kultur bland de tidigare största partierna som bidragit till orsaka landets ekonomiska problem.

Samtidigt kan inte de mäktigare euroländerna bortse från eget ansvar. De var bland de första som bröt mot de begränsningar som länderna ålagt sig själva för att bidra till skapa förtroende för euron. Banker i de större euroländerna lånade friskt och villigt till Grekland i samband med dess inträde i den gemensamma valutan. De bidrog starkt till att skapa den ekonomiska bubbla som uppstod.

Greklands statsskuld har skenat i samband med att man ville rädda de banker i Tyskland och Frankrike som så villigt lånade ut pengar. Den politik som landet ålagts för att få låna mer pengar har i stort sett enbart handlat om besparingar och utförsäljningar. Politiken har bidragit till att öka arbetslöshet, ekonomiskt armod och ökade sociala spänningar.  Magdalena Andersson har mycket rätt när hon säger att …

Även om man genomför tuffa besparingsprogram är det viktigt att man också kan genomföra några framtidsinvesteringar så att man kan sprida någon form av hopp, till exempel som när vi genomförde budgetsaneringen. Då genomförde vi ett stort sparpaket men byggde också ut högskolan och gjorde ett kunskapslyft. Men kraven på de sydeuropeiska länderna har bara varit att spara, framför allt på sociala utgifter.

Det går inte att enbart svälta ett folk till ökad rikedom. Det behövs även offensiva och långsiktiga satsningar för att utveckla ett land.

Låt oss nu vara glada åt att ett parti med en i grunden positiv syn på politikens möjligheter vunnit detta val. Tänk om det grekiska folket att gå ett högerextremt håll.

Länkar: SvD, Ekot, SvD, di.se, dn.se, SvD, di.se, SvD, di.se, Aftonbladet ledare, Ekot, SVT, etc.se, europa-portalen, Aftonbladet kultur

Vänstern spelar högt


Regeringen har skickat sitt förslag om förändrad föräldraförsäkring på remiss. Förslaget innebär att respektive förälder är garanterad tre månaders föräldraledighet som inte går att lämna över till den andre föräldern (ibland kallad ”pappamånad”). Folkpartiet har tydligen i denna fråga valt att spräcka alliansenmuren i det fall förslaget till riksdagen ser ut som det gör nu.

Eftersom denna fråga inte är en renodlad budgetfråga omfattas den inte av decemberöverenskommelsen. Det innebär att regeringen måste söka att få en majoritet av riksdagens ledamöter för att lagändringen ska kunna gå i genom. Häri ligger väl förklaringen till att Vänsterpartiet väljer att meddela att regeringen inte automatiskt kan få partiets stöd. Vänsterpartiets gruppledare (i riksdagen) Hans Linde säger att …

Regeringen har inte förhandlat eller kontaktat oss om den här propositionen. Vi kommer inte att ge vårt passiva stöd till en regeringsproposition om vi inte har varit med och förhandlat om den. Jag förutsätter att Vänsterpartiet i så fall kommer att gå fram med en egen motion med krav på en helt individualiserad föräldraförsäkring, för det är det som krävs om vi ska komma till rätta med de stora skillnaderna i inkomst, lön och pension mellan män och kvinnor.

Vänstern vill ha en helt jämställd föräldraförsäkring där förädrarna tar ut hälften var av ledigheten. Därför säger man sig inte vara beredd att utan förhandling med regeringen acceptera ett annat förslag. Vänstern faller litet tillbaka i plakatpolitik i denna fråga. Samtidigt vet de förstås att utan deras medverkan kommer inte regeringen att kunna genomföra det den önskar.

Samtidigt lär ändå Vänsterpartiet manövrera försiktigt. Det är inte troligt att Folkpartiet kommer att acceptera ett mer långtgående förslag än det som nu är på tapeten. Skulle då (V) välja att bidra till att fälla regeringens förslag riskerar de att bli måltavla för och anses skyldiga till att ett förslag som är inriktat på att långsiktigt förbättra jämlikheten avslås.

Långsiktigt måste målet vara att föräldrarna tar ut sin lagenliga rätt till ledighet mer jämställt. Men ibland är det inte möjligt att gå hela vägen i ett steg. Politik handlar ibland om att godta kompromisser som leder åt det önskade målet.

Jag utgår ifrån att Vänsterpartiet till slut kommer att acceptera förslaget. Regeringen får väl godta litet krumbuktande och kanske ge (V) nåt annat godis för att få till en parlamentarisk majoritet för tre garanterade föräldraledighetsmånader.

Länkar: Ekot, Ekot, SVT, SVT, di.se, SvD

Lööfskt larmande


Enligt en prognos från Finansdepartementet återhämtar sig samhällsekonomin långsammare än förväntat. Departementet förväntar sig att de offentliga finanserna kommer att gå med underskott (med nu gällande utgångsvärden) under innevarande mandatperiod. Detta föranleder finansminister Magdalena Andersson att meddela att en del av regeringens ursprungliga mål kan ta längre tid att uppnå. Magdalena säger att …

Vi har fortfarande en återhämtning när det gäller tillväxt och arbetslöshet, men långsammare än i tidigare prognoser.

Regeringen kommer i anledning av denna prognos enbart föreslå reformer som är fullständigt finansierade.

Flera av de kommentarer jag läst utgår från att departementets bedömningar delvis är till för att minska förväntningarna från Miljöpartiet och, framför allt, Vänsterpartiet. Och, det är klart, att det kan finnas något i det. Genom decemberöverenskommelsen med de borgerliga partierna finns det ändå en del begränsningar i vad regeringen kan föreslå riksdagen. Därför måste ju regeringen tillsammans med Vänsterpartiet verkligen diskutera vad som är möjligt att inom ramen för överenskommelsen genomföra.

Det är mycket troligt att rabatten på de sociala avgifterna avvecklas för att finansiera andra och förhoppningsvis bättre fungerande åtgärder för att minska ungdomars arbetslöshet. Den borgerliga metoden har både varit väldigt dyr för statskassan som trubbig.

I sedvanligt Lööfskt aggressiv och konfrontativ stil sablar Centerpartiets ordförande ned regeringens politik. Annie Lööf meddelar att det inte finns några som helst möjligheter att finna kompromisser om inte de utgår från hennes egna förslag. Hon säger att …

Det är anmärkningsvärt att Magdalena Andersson målar upp en betydligt sämre prognos för arbetsmarknaden de kommande åren. Det här är enbart för att regeringen har förstått att den har tomt i verktygslådan och det kommer att vara ofantligt svårt för den att nå sina målsättningar.

Problemet när det gäller Annies resonemang är ju att det är den borgerliga arbetsmarknadspolitiken som fortfarande gäller. Det är väl endast de borgerliga partiernas ledningar som tror på den politik de genomfört. De som granskat effekterna av deras politik finner inga som helst bevis för att den skapat särskilt många nya arbetstillfällen. Den kan, möjligtvis, ha inneburit att vissa branscher har gynnats samtidigt som andra missgynnats av deras förslag.

Annies höga tonläge handlar mer om att överskyla egna misslyckanden parat med en insikt om det parlamentariska läget. Förutom när det gäller rena budgetfrågor så har ju den sittande regeringen stora svårigheter att skapa majoritet för egna förslag så långe som de borgerliga partierna håller samman sin allians. Hon vet ju att regeringen inte kommer att vända sig till SD för ett aktivt samarbete. Därför kan ju de borgerliga partierna, med passivt stöd av SD, hela tiden säga nej, nej, nej till allt som kommer från regeringen.

Det går därför inte att jämföra denna mandatperiod med den föregående. Det är ju alldeles uppenbart att Annie Lööf har lättare att acceptera stöd från SD eftersom deras politik ligger närmare dem.

Länkar: dn.se, SVT, SvD, SvD, SVT, di.se, Ekot, politism, di.se, SVT, di.se, di.se, Ekot, SvD, di.se, SvD, Arbetet

Fler som skrivit: Lars Jagrén

Den svenska regeringen är feministisk


Stefan Löfven och Åsa Regnér har skrivit under en debattartikel vari de beskriver att den svenska regeringen är en feministisk sådan. De skriver att den nya regeringen redan har gjort ett antal insatser för att säkerställa en jämställd regering och jämställdhet bland de politiskt anställda. Stefan och Åsa beklagar också att de feministiska förslag som fanns i budgetproposition, med stöd av SD, röstades ned av de borgerliga partierna. Regeringen avser därför att återkomma med ett antal feministiska förslag.

De skriver att de vill göra föräldraförsäkringen mer jämställd genom att införa en tredje månad i försäkringen som reserveras åt den andra föräldern. De avser vidare att gå vidare med att bygga upp världens första jämställda statsförvaltning. Budskapet är att feminism inte bara ska bli till vackra slagord där det inte blir någon verkstad av det vackert uttalade. Därför ska …

Feminism ska genomsyra hela regeringens politik, i alla prioriteringar och beslut. Därför tar vi initiativ till en styrgrupp inom regeringskansliet för att ge alla statsråd verktyg i hur jämställdhetsfokus ska avspeglas i regeringens samlade arbete. Vi påbörjar även arbetet med jämställdhetsbudgetering.

Samtidigt kan ju inte regeringen ensam göra Sverige till ett feministiskt, eller mer jämställt, land. Regeringen kan förstås genom sitt exempel, genom att lägga förslag och genom att införa riktlinjer och bestämmelser för myndigheter styra verkligheten åt det önskade hållet.

Ska Sverige nå det mål som regeringen har satt gäller det att medborgarna omfattar och förstår syftet. Delvis är detta frågor som är ideologiskt laddade. Det är ju uppenbart att det finns partier på den högra mer konservativa sidan på det politiska spektrat som inte delar den syn på feminism som regeringen har. Men det finns förstås inom alla partier och rörelser de med en annan syn på jämställdhet/feminism.

Därför handlar arbetet mycket om att påverka människors inställning och värderingar. I många fall kommer det heller inte vara möjligt att påverka människors syn på sin omgivning.

Länkar: dn.se, politism, dagens arena, SvD, SVT, Aftonbladet ledare, dn.se, dn.se, dagens arena

Om att reformera Arbetsförmedlingen


I slutet av sin mandatperiod tillsatte den borgerliga regeringen en utredning för översyn av Arbetsförmedlingen. Den nyvalda regeringen valde att för sin del att lägga ned denna utredning. Det är faktiskt inget särskilt märkvärdigt med det. Det är ju ganska självklart att en sittande regering vill bedriva en politik som ligger i linje med de mål dessa satt upp. Den utredning som den borgerliga regeringen tillsatte arbetade ju utefter de riktlinjer som den satt upp.

Den nu sittande regeringen ser ju också stora behov av att förändra Arbetsförmedlingens uppdrag och sätt att arbeta. Inte minst till bakgrund av den experimentlusta som de tidigare borgerliga partierna under ledning av moderaterna bedrivit under åtta år.

Under en ganska lång tid har denna myndighets uppdrag allt mer blivit mindre av att förmedla arbeten. Allt mer har uppdraget blivit att kritiskt granska att de arbetslösa gör vad de ska. Framför allt blev denna utveckling tydlig efter att den borgerliga regeringen tillträdde efter valet 2006.

Arbetsförmedlingens uppdrag blev allt mer att övervaka arbetslösas jobbsökande aktiviteter, sådant som arbetsmarknadsutbildningar prioriterades ned till förmån för ett allt mer omfattande kontantstöd till arbetsgivare. Vidare beslutades att det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för till Sverige nyankomna flyktingar. Den borgerliga regeringen beslutade om att Arbetsförmedlingen, med närmast katastrofalt resultat, skulle upphandla diverse tjänster från externa aktörer.

Så det är klart att det finns ett behov av att fundera över vad vi ska ha Arbetsförmedlingen till. De borgerliga partierna har valt att verka för att riksdagen ska ge till känna att regeringen ska återuppta utredningsarbetet i enlighet med de riktlinjer som den tidigare regeringen beslutat om. Det verkar som om SD avser att stödja ett sådant initiativ. Det innebär ju att regeringen står inför att förlora en omröstning av viktig ideologisk betydelse för regeringspartierna.

Här finns bakgrunden till att regeringspartierna verkar vara öppna för att diskutera de borgerliga partiernas förslag. Frågan är om det finns utrymme för att revidera utredningens uppdrag på ett sådant sätt som regeringen kan finna aptitligt.

Å andra sidan är det väl bara att låta utredningen presentera sina förslag. Det finns ju inget som säger att regeringen måste formulera en proposition på grundval av vad utredningen kommer fram till. Det vore väl inte första gången en utrednings tankar slängs i närmsta soplåda?

Länkar: SvD, SvD, SVT, SvD, SvD, di.se

Fler som skrivit: Skiftet

Betygsfrågan tillmäts en alldeles för stor vikt


De borgerliga partierna har med stöd av SD genomdrivit i riksdagen att betyg skall införas från och med fjärde klass. Den sittande regeringen har knappast omfattat detta beslut med särskilt stor entusiasm. Regeringen menar att det inte finns något vetenskapligt stöd för att införa betyg från så tidig ålder.

Den politiska debatten har eldats på av den diskussion som skett på rikets viktigaste debattsida. Det började med att företrädare för Kungliga Vetenskapsakademiens arbetsgrupp Framtidens skola hävdade att det inte finns vetenskapligt stöd för att betyg från fjärde klass skulle bidra till att förbättra den svenska skolan. Gruppen kommenterade en promemoria som professor Martin Ingvar skrivit för den tidigare borgerliga regeringen.

Det som debatten visar verkar vara att frågan om betyg synes ha fått allt för stort utrymme i den politiska debatten. Det finns andra och viktigare frågor att diskutera när det gäller att utveckla den svenska skolpolitiken. Martin skriver i en kommentar att …

Betygsfrågan tillmäts generellt en alldeles för stor vikt. Skolan måste reformeras på många fler områden för att vi ska få de goda kunskapsresultat som samhället önskar och en skola som inte bidrar till social ojämlikhet.

Denna osäkerhet huruvida betyg är något gott eller mindre gott i ambitionen av att få en bättre svensk skola ger ju utrymme för debattörer att fånga upp de argument som passar. Egentligen borde det ju vara ganska enkelt för politikerna att kunna nedprioritera frågan om betyg från fjärde klass. Det viktiga handlar om hur man fångar upp de elever som hamnar efter i skolarbetet. I debatten verkar de vara överens om att …

… så kallad formativ bedömning, där läraren använder bedömningsinformation för att anpassa undervisningen för att möta elevernas behov. Forskningen har visat att formativ bedömning har mycket god effekt på elevernas lärande till skillnad från betyg.

Jag skulle önska att en blocköverskridande överenskommelse skulle kunna ske om utbildningspolitiken. Men det är uppenbart att frågan om betyg har blivit en tydlig stötesten för att komma framåt. Det verkar tydligt att de borgerliga partierna inte kommer att vika sig i frågan om betyg. Vad jag förstår innebär deras förslag att en utvärdering först skall genomföras om betyg från sjätte klass. Måhända att det här finns en öppning för kompromiss?

Är det möjligt för regeringen att bjuda till litet i denna fråga för att komma fram i andra?

Länkar: dn.sedn.sedn.sedn.se, SVT, SVT, SvD, di.se, SvD, SvD, SvD

Fler som skrivit: Ulf Bjereld

%d bloggare gillar detta: