Regeringens skatteförslag


Igår meddelade regeringen att man är överens om att föreslå höjd inkomstskatt för de personer som har en inkomst om 50.000 kr/månad och uppåt. Vidare kommer man att föreslå sänkt skatt för pensionärer om motsvarande 120 kr/månad. I paketet ingår en del andra förändringar av vissa punktskatter och en avtrappning av rabatten på de sociala avgifterna. Paketet innebär en inkomstförstärkning till staten om cirka 19 miljarder kronor.

Innan valet varslade Konjunkturinstitutet (med flera) om att kommande regeringar kommer att ha begränsade reformmöjligheter. Det är därför fullt rimligt att regeringen diskuterar hur man kan värdesäkra statens inkomster. Jag skulle föredragit att regeringen tagit initiativ till att diskutera andra inkomstmöjligheter för staten.

De som tidigare läst denna blogg vet att jag inte är främmande för att införa en fastighetsskatt. Enligt ett stort antal etablerade ekonomer är detta en sund och säker inkomst för staten. Den är att föredra framför höjda inkomstskatter. Jag kan mycket väl tänka mig att avskaffa, den så kallade, värnskatten som ett rimligt byte att införa fastighetsskatt i kombination med sänkta ränteavdrag.

Jag inser att mina tankar knappast är realistiska i dagsläget. Men som den optimist jag är (ibland) hoppas jag att diskussionen om en fastighetsskatt så småningom kan starta över den politiska blocklinjen.

Länkar: Ekot, di.se, SVT, SvD, dn.se, dagens arena, di.se, di.se

Annons

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 7 oktober, 2014, i Politiska funderingar och märkt , , . Bokmärk permalänken. 20 kommentarer.

 1. Lars Flemström

  En fastighetsskatt av det gamla slaget är inte alls en ”sund och säker” inkomstkälla för staten. Den är osund dels därför att den drabbar fattiga fastighetsägare hårdare än rika fastighetsägare och dels därför att den skulle höja den s.k. skattekvoten (d.v.s. ”skattetrycket”) så att Sverige återigen hamnar i topp. För att kompensera så att Sverige inte hamnar i topp måste inkomstskatten sänkas, vilket minskar progressiviteten i skattesystemet, vilket skulle gynna höginkomsttagare mer än låginkomsttagare. Att akademiskt utbildade ekonomer talar för detta beror på att nationalekonomi inte är någon exakt vetenskap, utan professorerna kan vrida slutsatserna så att den grupp höginkomsttagare, som de själva tillhör, tjänar på deras förslag.

  Någon säker inkomstkälla är fastighetsskatten inte heller. Det är visserligen sant att fastigheter inte kan flytta utomlands, men det kan det spekulationskapital, som har investerats i fastigheter, göra. Och då sjunker ju statens intäkter av fastighetsskatten. Det var nödvändigt att avskaffa fastighetsskatten i den gamla formen, men det som kom i stället var inte heller bra. Ett i diskussionen bortsett faktum är att den borgerliga regeringen delvis kompenserade bortfallet av fastighetsskatten genom att höja realisationsvinskatten vid fastighetsförsälningar. Detta kallar lobby-organisationen Villaägerna ”flyttskatt” vilket är helt oriktigt. Det blir ju ingen realisationsvinst alls, om man säljer fastigheten till samma eller lägre pris än man köpte den för.

  Ett radikalt förslag vore att helt avskffa fastighetsskatten för en boyta under 50 kvm och endast beskatta överstigande boyta. Man ska inte betala skatt enbart för att bo. Det finns ju inge särskild skatt på kläder utöver momsen på klädinköpet. Gör det inte omöjligt för någon att äga huset han bor i. Skatten på boende ska inte heller öka, för att man har byggt en ny väg, så att fastigheterna i ett tidigare otillängligt område ökar i marknadsvärde. Vi borde i stället flytta tyntdpunkten i skattesystemet till skatter som kan tas ut progressivt mot inkomsten.

 2. Som jag nämt tidigare är det känt att skatt från de tre F-en är effektiva skatteinkomster för staten
  Fattiga, Föda och Fastigheter.

  Dock skapade högerregering en politik där Fastigheter med stora Värden skulle få lindring i skatten.
  Ja en oerhörd lindring kort sagt.
  Istället så gav man sig på fattiga och av det slog man sönder arbetslösas a-kassa och gav sig dessutom på sjuka vilka man ”knyckte” pengar av genom att EX: utförsäkra dessa när en viss tidsgräns nåtts.
  Även Födan har fortsatt stiga detta mer än inflationen , vilket även det drabbar fattiga.
  Ändå talas det om att vi haft deflation.

  Som jag uppfattat det så höjer man inte skatten för de med inkomster över 50 000 kr/mån
  Utan! De får inte del av skattereduktionen som jobbskatteavdrag i andra sammanhang
  kallas på samma sätt. Efter 123000 kr försvinner jobbskatteavdraget helt är tanken.

  Jag tycker det är helt rätt att de över 50 000 kr/ mån inte ska få del av jobbskatteavdraget.

  Lägg märke till att de med inkomster under 26500 kr/ mån inte får del av ROT och RUT-avdraget
  på samma sätt som de över 26500 kr.

  Då är det väl inte mer än rätt att de över 50 000 fråntas jobbskatteavdrag.

 3. Pensionärer som jobbar skall betala skattesänkningen för pensionärer som inte jobbar. Vilken Kalle Ankaregering vi har. Undrar hur många månader detta skall få hålla på.

 4. Övriga västvärlden har inte sänkt utan snarast ökat beskattningen av fasta skattesatser som fastigheter under de senaste 30 åren. Det är självklart så att övriga västvärlden gör rätt och Sverige fel vad gäller denna beskattning.

  Med snart 100 miljarder i budgetunderskott för 2014 behöver en förändrad och ganska drastiskt höjd fastighetsskatt samt successivt avskaffade ränteavdrag inte kompenseras på något sätt. Staten behöver dessa pengar för att få en budget i balans innan nästa finanskris.

  • Jonny Disenfeldt

   Och du är väl konsekvent och vill att skatt på arbeter ska ner rejält, ner i nivå med övriga västvärlden…

 5. Anders Nilsson

  44% av BNP är ett skattetryck som räcker i nästan alla andra jämförbara länder.
  Varför inte i Sverige? Vad är det vi använder >100 mdr till som i andra länder
  kan satsas på t ex infrastruktur, utbildning och sjukvård?

  • Ränteavdrag, fastighetsbeskattning under OECD-genomsnitt samt ROT och RUT är några av förklaringarna.

  • Skattetryck är ett politiskt laddat ord.
   Man skulle lika gärna kunna skriva skattekvot eller använda ord som ”andel skatt”. Men sen 80-talet har ekonomer alltmer använt ordet ”tryck” som del i en politisk kursändring

   Skattetryck är enkelt förklarat summan av alla skatter i ett land dividerat med landets BNP.
   Men vad är då BNP.
   Ja det är värdet av alla varor och tjänster som produceras i landet.

   Skattetryck använder främst borgarna för att vilseleda folket.
   I många länder beskattas t.ex. inte olika former av bidrag
   därmed hålls skattekvoten nere jämfört med Sverige där
   skatten på ex. sjuka, arbetslösa är högre på lika inkomst.

   Av detta kan man därmed hålla uppe skattekvoten för att därigenom
   vilseleda folket till att verka för lägre löneskatter som främst gynnar de med
   högre inkomster.
   Vi känner mycket väl till hur Alliansen lagt bördorna på svaga grupper.
   för att vilseleda och upprätthålla ett högt skattetryck.

   Så dras en slipsten när man på ett smart sätt vill ”lura” folket.

   Skulle ex det högern kallar bidrag inte beskattas skulle skattekvoten sjunka
   med ca: 5-6 % d.v.s till 38-39% enbart av den grejen.

   Kort sagt detta med skattetryck är ytterst knepigt och egentligen finns ingen seriös jämförelse mellan länder gällande skattetryck. Att enbart räkna skatter dividerat med länders BNP blir definitivt inte rätt sätt beräkna.

   Det som är ett faktum är att Alliansen minskat skatteinkomsterna till vårt gemensamma
   med nära 150 miljarder per år .
   Av det sker en konsekvens. Konsekvensen har vi bl.a sett i utförsäkrade sjuka,

 6. Jonny Disenfeldt

  Anonym : Fel, skatteinkomsterna har ÖKAT under alliansen.

  • Anonym numera.

   I förhållande till vad??Utan den uppgiften
   är det som att påstå att det flödat mer vatten till badkaret.
   Men ingen ser att proppen är urdragen.

   .

 7. Jonny Disenfeldt

  ”Anonym” : Skatteintäkterna har ökat jämfört med t.ex 2006 även med hänsyn till inflation etc. Att skattesatser på arbete sänkts innebär INTE att de totala skatteintäkterna minskat.

  Det satsas mer än någonsin på skola, vård och omsorg,

 8. Jonny Disenfeldt

  Bloggägare : Varför är mina inlägg alltid ”inväntande granskning” ?

 9. Jonny Disenfeldt

  Bloggägare GJ : Intressant, du buntar alltså ihop mig med ”Anonyme Bert”. Den senare har skrivit vedervärdiga saker om politiker framförallt inom alliansen men även om vissa inom S.

  Vad har jag skrivit som föranleder denna speciella hantering ?

 10. Anonym numera.

  Helt suveränt att bloggägare granskar inlägg.
  Är för mig definitivt inget bekymmer.

  Men kollar man Disenfelts blogg så förstår man
  bekymret
  http://disenfeldt.blogspot.se/

 11. Anonym numera.

  Skatteintäckter används idag inte på samma sätt som med tidigare skatteintäckter.

  En del av de pengar vi betalar in till kommun och landsting går alltså inte längre till skolbarn, sjuka eller äldre, utan hamnar istället i kassakistan hos privata idkare.

  Vinstkraven hos de privata går ut över personalen. d.v.s färre personal. som istället
  kanske blir arbetslösa som blir en kostnad för vårt gemensamma.

  Som vi vet har arbetslösheten ökat sedan 2006 procentuellt. Detta trots att Högern talar om att 300000 fler är sysselsatta. Men då glömmer man omtala befolkningsökningen
  som också ska ha mat, kläder, bostad, vilket i sig ger jobb.-
  Sedan kan sysselsättningen per person öka genom fler halvtidsjobb eller timjobb.

  De vinster de privata gör flyttas dessutom i vissa fall utomlands vilket gör att Sverige därmed missar skatteinkomster.

  Med detta sätt kan BNP därmed ses öka.
  Samtidigt som mer skatter inkommer.
  Men problemet är att skatter används inte som tidigare.
  Dessutom minskar skattekvoten. Vilket är ett tecken på att nån får betala priset för sänkta skatter.

  Dessutom inkommer tillfälliga skatteinkomster när utförsäljningar av vårt gemensamma sker.
  Man kan inte som Disenfeldt skriver påstå det satsas mer på skola vård omsorg.
  När statsbidragen fryst vilket i realiteten betyder minskade pengar till
  densamma.
  Detta trots att ökade kostnader skett i löner, och materiel.

  Så det är hur lätt som helst säga att mer vatten inkommer till badkaret om man aldrig vill kolla
  om proppen läcker eller om den är utdragen.

  Kort sagt det är så många faktorer som påverkar numera när den öppna Marknaden inte nöjer sig med skapa företag utanför den Offentliga sektorn , Utan har upptäckt att i den Gemensamma sektorn finns mycket pengar att hämta gärna utan att bidra.till densamma.

  Däri ligger hela problemet.
  Kort sagt det som nu ska utredas är en viktig sak.
  ska vinster i välfärden få härja utan kontroll och hur påverkar det hela folket.

 12. Jonny Disenfeldt

  Bloggägare GJ – Att mina åsikter i enskilda politiska frågor och presentation av fakta ”triggar” en politisk extremist (Anonyme Bert) som jublat åt att allianspolitiker avlidit och som uttryckt sig vedervärdigt om politiker (inklusive vissa S-politiker) är inte svar på min fråga.

  Vad har jag skrivit som föranleder denna speciella hantering ?

 13. Jonny Disenfeldt

  Bloggägare GJ,

  Fortfarande inget svar. Menar du att det är fel att jag reagerar när någon uppenbart ljuger i ett inlägg och då invänder mot det ?

  Jag har inget i sig emot att du granskar vad människor skriver på din blogg, tvärtom är det att rekommendera eftersom du har ett personligt ansvar, jag hoppas att du håller din blogg ren från de övertramp som nämnde ”Anonyme Bert” ofta hänger sig åt när det gäller att uttrycka sitt hat mot enskilda politiker och människor.

  Han har under flera år spridit sitt hat mot olika politiker och personer på olika politiska bloggar och har tyvärr tillåtits göra så även på flera S-bloggares sidor.

  Man måste lära sig att skilja på sak och person, facta och fiction.

%d bloggare gillar detta: