Månadsarkiv: mars 2011

Unionen spikar kraven


Unionen börjar tydligen så sakteliga komma i mål med att formulera sina avtalskrav i höstens förhandlingar. Man vill att lägstalönerna ska höjas lika mycket som avtalets nivåhöjning. I kraven ingår förstås reallöneökningar. Förbundet kräver vidare ett utvecklande arbetsliv med möjlighet till kompetensutveckling. Man vill att avtalen ska säkra rätten till lönesamtal och löneutveckling.

Nästa steg blir väl att börja samordna avtalskraven med Facken inom industrin för att säkerställa ett större tryck på arbetsgivarnas organisationer.

Ytterligare länk: dn.se

Annons

Sura miner


Håkan Juholt och Tommy Waidelich är idag publicerade på DN Debatt. I inlägget skissas den socialdemokratiska ekonomiska politiken fram. Det är ju knappast ett färdigt program att gå till val på. Man är dock tydlig på att jobben går först. Det är ett försök att både lugna valmanskåren genom att ej utlova höjt skattetryck men även att visa på alternativ till den misslyckade borgerliga arbetsmarknadspolitiken. I artikeln säger herrarna att …

Sverige har i dag hög tillväxt. Men det råder fortfarande massarbetslöshet. 400.000 svenskar, omkring åtta procent av arbetskraften, är arbetslösa. Paradoxalt nog växer arbetskraftsbristen samtidigt som så många går arbetslösa. Det är ett resultat av att de arbetslösa saknar tillräckliga kvalifikationer för att ta de nya jobben.

I artikeln framhåller man fem punkter för att skapa fler arbetstillfällen:

  1. Investera i Sveriges konkurrenskraft.
  2. Stärk kvaliteten i utbildningssystemet.
  3. Nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet.
  4. Bryt utanförskapet.
  5. Gör det mer lönsamt att arbeta.

De avslutar debattartikeln med …

I dag presenterar vi några första viktiga steg för att fler ska kunna komma i arbete. Tuffa prioriteringar kommer att krävas. Vi kommer att återkomma med fler förslag för fler i arbete. En del i detta är den skatteöversyn som vi nu sjösätter, där syftet är att främja företagande och jobb. Vårt budskap är tydligt: Jobben går först!

Det känns inte som några omvälvande förslag som läggs. Det handlar mer om att markera alternativ till den borgerliga regeringens ickepolitik. Trots detta möts artikelförfattarna av ganska sura miner från borgerliga debattörer. Fast, å andra sidan, nåt annat var väl knappast att vänta. Det är  ju till och positivt. Det visar ju på att det åter igen finns alternativ i politiken.

Länkar: DN Debatt, SvD, SvD, Ekot, Rapport, dn.se, dn.se, dn.se, Rapport

Andra som skrivit: Johan Westerholm, Johan Westerholm, Peter Andersson

Stefan Löfvén slåss för högre löner


IF Metalls förbundsordförande Stefan Löfvén har besökt IF Metall Mälardalen. Under dagen besöktes Outokumppu Stainless i Torshälla och Teknikcollege på Wijkmanska gymnasiet i Västerås. Dagen avslutades med ett tal på avdelningens årsmöte i Västerås. Vid besöket i Torshälla blev det förstås samtal om IF Metalls avtalskrav inför de kommande avtalsförhandlingarna. Stefan sade bland annat att:

Det är dags att gå på offensiven och den viktigaste frågan framöver blir att slåss för ökade löner, det finns ett utrymme för det.

Svensk industri har återhämtat sig väl efter finanskrisen. Det visar, inte minst, att ersättningar och arvoden till företagsledningarna kommer att höjas på många företag. En kommande utmaning handlar om betydelsen av att satsa på kompetensutbildning av de anställda i företagen. I Danmark har metallarbetare rätt till två veckors utbildning per år. IF Metall konstaterar att i Sverige får den genomsnittlige industriarbetaren endast två dagars kompetensutveckling per år (kvinnor endast 1,5 dagar). Stefan Löfvén menar att:

En annan viktig fråga vi riktar in oss på är att företagen ska erbjuda bättre kompetensutbildning för sina medarbetare. I dag består den endast av två dagar per år i genomsnitt, alldeles för lite.

Det kan bli en spännande avtalsrörelse i höst. Det finns minsann ett antal viktiga framtidsfrågor att få lösta inom industrin.

Länkar: Folket, Eskilstuna-Kuriren

Industribloggare: Marios Blogg, Leines Blogg, Leines Blogg, Carola Andersson

Starka tillsammans


IF Metalls ordförande Stefan Löfvén besökte idag årsmötet för IF Metall Mälardalen. Hans tal höll sig kring de frågor som kommer att behandlas av den kommande förbundskongressen i juni. Kongressen kommer att delas upp i tre block:

– Vårt samhälle och solidariteten.
Tydlig ideologi.
Förbundet ska ha en tydlig ideologisk hållning. Vi ser framväxten av ett delat samhälle. Det är dags att prata mer ideologi. Hur vill vi att det ska vara på arbetsmarknaden.
Industri – Tjänstesektor.
Många tror att industrisamhället är borta och att vi ska leva bara på tjänster. Välfärd kräver att vi producerar saker. Vi skapar inte välfärd genom att tvätta skjortor åt varandra. Det finns inget motsatsförhållande mellan industri- och tjänstesektorn. Stora delar av tjänstesektorn är beroende av industrin.
Trygghet i omställning.
Det är ju på det sättet att arbeten ibland försvinner inom den konkurrensutsatta sektorn. Då är det viktigt att detta kan ske under ordnade former. Människor ska känna trygghet i en sådan process. Idag är väldigt få av förbundets medlemmar som får 80 % från a-kassan, det är snarare 50-60 %.
Kunskapslyft.
Det behövs ett kunskapslyft i Sverige. Vi kan inte tävla med låglöneländerna om de enkla jobben. Vi kan tävla med hög kompetens, Då behövs det ständig utbildning och utveckling av arbetskraften. Vi har massarbetslöshet men samtidigt hittar inte företagen arbetskraftig.

– Vår arbetsplatser och utvecklingen av hållbara arbetsplatser.
Industrin lönenormerande.
Vi har haft en period där lönebildningen inte fungerat. Men sedan Industriavtalet tecknades har löntagarna i genomsnitt fått en reallöneutveckling om två %.
Kompetensutveckling.
Vi måste få till stånd kompetensutveckling i arbetet. Genomsnittet för kompetensutveckling i industrin för arbetarna är två dagar, för kvinnor en och halv. Förbundet diskuterar med motparten om former för kompetensutveckling.
Arbetsmiljö och rehabilitering.
Människor som drabbas av arbetsskada måste få ordentlig rehabilitering för att kunna komma tillbaka i arbete.
Utvecklingsarbete på fler arbetsplatser.
Förbundet arbetar fram tankar kring det ”Hållbara arbetet”. Det bygger på organisationsutveckling och utveckling av lönesystem som stödjer en utveckling. Samtidigt ska detta anpassas till den utveckling som sker i dagens arbetsliv. Människor måste kunna känna att de kan utvecklas i sitt arbete. Vi måste bli mer aktiva på detta område och på arbetsplatserna. De unga tjejer och killar som utbildar sig på TeknikCollege vill ha intressanta arbeten där de kan utvecklas och lära sig mer.

– Vår organisation och starkt medlemskap.
Organisera, utbilda, förhandla
Allt fler väljer idag bort det fackliga medlemskapet. Blir vi för få riskerar vi att förlora avtalens legitimitet. Vi måste organisera – alla ska vara med i facket. Sedan ska vi utbilda oss för att stärka vår förhandlingsförmåga.
Jämställdhet
Det är skilland mellan kvinnor och män. Det råder inte jämställdhet på våra arbetsplatser. Detta är en fråga vi måste ta på riktigt allvar. Det gäller även inom förbundet. Fler kvinnor måste få uppdrag inom vår organisation.
Organisationsgrad bemanningsanställda
Vi har betydligt lägre organisationsgrad inom bemanningsbranschen. Idag är endast ca 40 % organiserade. De är våra kompisar och måste få bli medlemmar.
24-timmarsfacket och ökat mervärde
Det behövs en diskussion om hur vi blir mer tillgängliga för alla medlemmar, även sådana som arbetar skift. Förbundet vill diskutera fler saker som kan ge ett ökat mervärde för det fackliga medlemskapet. En sådan fråga borde rehabilitering vara. En annan fråga som förbundet prövar är att skapa en kompetensbank där, t. ex. arbetslösa kan få hjälp att få ett arbete inom industrin.
Fler som har politiska uppdrag
IF Metall vill kunna påverka samhället. Då måste vi vara där! Om inte IF-Metallarna tar plats i politiken kommer andra att göra det.

Det mullrar i läkarkåren


108 läkare står bakom ett inlägg på SvD:s Brännpunkt idag. Det är ett engagerat och tydligt skrivet inlägg om den lagstiftning som idag styr sjukförsäkringen. De menar att felet ligger i en lag som (enligt deras ord):

  •  …som förutsätter att tillfrisknande även efter mycket svåra och långvariga sjukdomar sker efter tidtabell.
  • …vars hävdande att all arbetsförmåga ska tillvaratas bygger på en fiktiv arbetsmarknad.

De kräver slutligen att …

… att statsmakterna omedelbart slutar att skada de långvarigt sjuka genom en omänsklig lag. Utförsäkringarna måste stoppas nu. Skrota förslaget att ta bort vårdpersonalen från den särskilda arbetsförmågebedömningen. Utred snarast om en mänskligare lag, och sätt snarast in nödvändiga resurser för att nå en verklig rehabilitering för dem som drabbats av sjukdom.

Månntro att socialförsäkringsminister Ulf Kristersson är beredd att lyssna!

Länkar: SvD, Rapport, dn.se, Ekot, Rapport

Andra som skrivit: Peter Andersson, Alliansfritt Sverige, Kaj Raving

Dåliga förhandlare


Finansminister Anders Borg pratade klarspråk vid en konferens med Sveriges Kommuner och Landsting idag. Han meddelade att:

Ni har varit för dåliga förhandlare!

Anders menade att studier från Konjunkturinstitutet antyder att fler jobb skulle skapas om ingångslönerna var lägre i kommunerna. På en fråga om Anders anser att lägstalönerna ska få höjas svarar han:

Det är en fråga som parterna ska svara på men det tycks som att man på kommunalområdet haft avtal som inte fungerat väl i förhållande till sysselsättningen. Då bör man se över det.

Det är kanske onödigt att meddela att fackförbundet Kommunal inte riktigt delar finansministerns uppfattning  i denna fråga. Kommunals ordförande Annelie Nordström säger att:

Jag blir upprörd i djupet av mitt hjärta.

Jag delar Kommunals upprördhet över Anders Borgs inspel. Anders Borgs uttalande kan inte tolkas på något annat sätt än som en inblandning i parternas uppgift att förhandla fram löner. Det visar mer på borgerliga företrädares tro att allt ont på arbetsmarknaden skapas av höga ingångslöner och trygghet i anställning. Snarare borde det vara som så att de kommunala arbetsgivarna har en del att göra för att bli attraktivare arbetsgivare.

Det handlar om att kunna erbjuda rimliga arbetstider och arbetsförhållanden. Och det handlar förstås om att kunna erbjuda bra löner. Kommunal visar i en aktuell rapport att allt färre ungdomar söker till vård- och omsorgsutbildningarna på gymnasiet.

Antalet som utexamineras från utbildningen har också minskat i takt med det minskande intresset. Knappt 3 500 personer slutförde sin utbildning läsåret 2009/2010. Jämfört med början av 1990-talet var det nästan bara en tredjedel.

Socialdemokraternas ekonomiske talesman Tommy Waidelich verkar måttligt imponerad av finansministerns taleförmåga:

Det var väl inte det mest begåvade som Borg har sagt.

Det verkar som om ministerns tro om låga ingångslöners undergörande verkan på jobbtillväxt studsar mot hälleberget i denna fråga. Ungdomar väljer andra utbildningar där de tror att de kan tjäna bättre och få ett intressantare arbete efter examen.

Länkar: di.se, dn.se, Rapport, SvD

Andra som skrivit: Johan Westerholm, Alliansfritt Sverige, Högbergs tankar

Industribloggare: Leines Blogg

Malmömodellen – ett alternativ till FAS3


Jag har tidigare i en bloggpost den 31 januari skrivit om Malmö kommun och det alternativ till FAS3 man funderat över att införa. LO-tidningen rapporterar nu att att man börjar närma sig en modell för sitt alternativ. Man tänker sig en modell där man ingår i FAS3 under ett år och sedan går vidare till en anställning i två år med avtalsenlig lön. Kommunalrådet Andreas Schönström säger att:

Jag vägrar att administrera högerns politik. Arbetsförmedlingen har varit på oss i ett par års tid om fas 3-placeringar, men vi vill inte administrera den sortens vuxenförvaring.

De kommunala tjänstemännen har räknat på denna modell och kommit fram till att det kostar Malmö kommun åtta miljoner om året att anställda 100 personer i två år. Kalkylen bygger på att staten ska bidra med mellan 60 och 65 procent av kostnaderna genom olika anställningsstöd.

Det är bra att kommunen försöker hitta en modell som innebär större möjligheter för långtidsarbetslösa att komma vidare till ordinarie arbete. Det ska bli spännande att följa Malmö kommun.

Industribloggare: Carola Andersson, Leines Blogg

En makaber lärdom


Ibland hittar man ny kunskap när man minst väntar sig det. Som intresserad av pensionsfrågor och som en del i mitt arbete har jag predikat till medlemmar och andra att låga avgifter är det viktigaste när man ska välja pensionsförvaltare. Med högre avgift från en pensionsförvaltare urholkas pensionen för individen. Det är en sanning som fortfarande gäller och är betydelsefull att bevaka. Det jag inte visste är att pensionsbolagen kan hitta pengar på andra sätt. LO-tidningen inleder en artikel på följande sätt:

Pensionsbolagens antaganden om hur länge du kommer att leva gör att du kan missa tiotusentals kronor i pension. Livslängden är frågan som parterna glömde då de upphandlade avtalspensionen.

Avtalspension betalas normalt ut livsvarigt från det att man går i pension. Hur stor utbetalning man får varje månad beror då på hur många år och månader som övriga pensionssparare beräknas leva i genomsnitt. Ju högre levnadsålder i genomsnitt desto lägre pension. De olika pensionsbolagen gör helt olika antaganden om återstående livstid. Häri kan ligga stora pengar för pensionsbolagen.

Nyhetsbrevet Pensioner och förmåner, som först avslöjade de olika livslängdsantagandena, pekar på att de bolag som är vinstutdelande generellt antar en längre livslängd än de ömsesidiga bolagen (där eventuella överskott går tillbaka till spararna). De vinstutdelande bolagen tycks helt enkelt lägga på några år i sina livslängdsantaganden, för att fler kunder ska hinna dö innan de fått ut sina pensioner. De dödas pengar blir vinst för ägarna.

Man kan verkligen prata om ”den enes död – den andres bröd”. Här finns en fråga för de avtalsslutande parterna att diskutera inför nästa upphandling av avtalspensionen.

Länkar: dn.se

Guldavtal för några … 2.0


På Ålö maskiner är upprördheten stor bland de anställda. Under en period skrevs ett krisavtal på företaget, de anställda gick ned i arbetstid och sänkte därmed sina inkomster. Under samma period höjdes VD:s inkomst med 48 %, de anställdas inkomst sjönk med 17 %. Nu säger IF Metallklubbens ordförande, Nils Göthe att:

Jag är arg. Kan knappt prata om det.

På GE Healthcare i Umeå är irritationen stor efter Dagens Arbete avslöjande. Vd:n Bo Lönnström ökade sin lön med 24 procent under 2009. IF Metalls klubbordförande, Martin Berglund, säger …

Vi gick med på att skjuta upp lönerevisionen till januari 2010 för att hjälpa företaget. Det här känns patetiskt.

Snart drar avtalsrörelsen igång igen. Månntro att berörda företagsledningar är beredda att ge uppskattning åt de anställdas ansvarstagande och uppoffringar?

Industribloggare: Leines Blogg

Oroade företagare


Jag har tidigare skrivit om att det är färre elever som söker till gymnasiets yrkesprogram. I lördagens upplaga av (papperstidningen) Dagens Nyheter kunde jag läsa om att företagare är oroade av detta. Bengt Bengtsson, tf regionchef på Företagarne i Stockholms län, säger att:

Det är inte bara negativt för utbildningssystemet utan även en katastrof för alla hantverksföretagare.

Bengt kräver nu att regeringen ser över behörighetsreglerna till högskolan så att yrkeseleverna inte stängs ute. Han menar vidare att många företag redan har svårt att att få tag på utbildad personal. Detta gör det svårare för företag att växa.

Caj Louma, ansvarig för arbetsmarknads- och utbildningsfrågor inom Transportgruppen (Svenskt Näringsliv), menar att yrkesgymnasierna måste möte yrkeseleverna och erbjuda dem grundläggande behörigheter från början i utbildningen.

Kan man hoppas att dessa företrädare för det privata näringslivet tar en ordentlig diskussion med utbildningsminister Jan Björklund om detta. Jag vet ju att det förekommer en ganska tillbakablickande och nostalgisk syn på gamla tiders yrkesskolor bland näringslivsföreträdare. Nu verkar det som om man chockat konstaterat att dagens ungdomar verkar vilja ha något annat än det som företagarna och Hr. Björklund trodde att de ville ha.

Industribloggare: Marios Blogg, Leines Blogg

%d bloggare gillar detta: