Månadsarkiv: april 2009

Lönerörelsen är igång


Under våren 2010 går de flesta avtalen inom industrin och i de flesta övriga branscher på den privata arbetsmarknaden ut. Under 2009 kommer därför styrkorna att börja mobiliseras och motiveras för den kommande lönekampen. En sak kan dock sägas redan nu. Det är att fackföreningarna kommer att vara på defensiven. Det troliga är ju att Sverige fortfarande kommer att befinna sig i en lågkonjunktur nästa år. Det är naturligtvis lättare för fackföreningar att vara offensiva i en högkonjunktur.

Idag genomförde arbetsgivarna (Svenskt Näringsliv) ett seminarium om en förändrad lönepolitik. De vill se mer av lokala och individuella löneförhandlingar. Det goda syftet ska då vara att skapa säkrare arbetstillfällen. På seminariet hänvisas till exempel i fyra europeiska länder.

Det är klart att arbetsgivarna vill ha en mer decentraliserad lönebildning. Det tillhör ju den klassiska motsättningen mellan löntagarna och ”arbetsköparna”. Tekniföretagen kommer säkert att vilja ha öppningsklausuler och annat godis för arbetsgivarna.

Det blir ett viktigt år för den fackliga rörelsen. Vi ska både uppbåda de fackliga medlemmarna inför en kommande och hård avtalsrörelse (med ganska litet utrymme för löneökningar och andra förbättringar). Samtidigt ska vi verka för ett regeringsskifte.

2009 ser ut att bli ett spännande år!

Annons

Kejsarens nya kläder


En italiensk konstnär har lyckats skapa en del uppmärksamhet över en bild föreställande Silvio Berlusconi tillsammans med sin jämställdhetsminister. Bilden är tydligen en kommentar till den mäktige mannens upplyftande av en tidigare utvikningsflicka till minister.

En rolig bild är det i alla fall.

Swingin’ Eskilstuna


Eskilstuna har bland många människor ett rykte som en våldets stad. En stad/kommun där sociala problem och våld regerar. Ibland får staden epitetet ”Sveriges Chicago”.

I dagens Folket kan man läsa en betydligt positivare artikel om min lilla stad. Enligt tidningen är Eskilstuna populärt i swingerkretsar. Här kan man umgås otvunget tillsammans med likasinnade.

I Eskilstuna kan man tillämpa devisen ”make love – not war”. Nu ser jag fram emot att få se reklamen ”swingin’ in Eskilstuna” när man närmar sig stans infarter.

Wanja och opinionen


LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin intervjuades i svensk radio idag. En  viktig punkt i diskussionen var förstås händelserna kring AMF Pension och hur det (eventuellt) påverkat socialdemokraternas fall i opinionen. Wanja menar att man inte ska överdriva den påverkan som AMF-händelserna haft.

Jag delar den uppfattningen. Socialdemokraternas opinionsfall hade pågått ett bra tag innan dessa beramade händelser. Däremot påverkar händelserna så klart både LO och socialdemokraterna på kort sikt.

Viktigare orsaker till att (S haft det svårt opinionsmässigt är att svensk media bedriver en betydligt mer kritisk granskning av oppositionens politik än av den sittande regeringens. Vilket i sig är ganska fantastiskt i denna pågående lågkonjunktur. Jämför även med den helt okritiska granskning som skedde av de borgerliga partiernas samarbete inför det senaste riksdagsvalet.

Andra orsaker till socialdemokraternas problem är förstås samarbetet med (MP) och (VP). Framför allt många fackligt aktiva och fackliga medlemmar har svårt att smälta samarbetet med Miljöpartiet. En viktig del av detta har MP:s ställningstagande vad gäller det undantag i lagen om anställningsskydd som man bidragit till att införa. Det finns också en misstänksamhet bland fackligt aktiva inom ”energitung” industri när det gäller energipolitiken. Traditionellt har man lättare att fördra Vänsterpartiet eftersom de har en facklig tradition – och i många fall goda fackliga företrädare (om man ej inte alltid gillar VP:s politik).

En annan orsak till den otydlighet många känner i socialdemokraternas oppositionspolitik är den omprövning av sin politik som pågår. Partiet startade rådslagsarbeten inom flera politikomrråden. Det är först i höst i samband med partikongressen som detta arbete kan avslutas.

Min förhoppning är att socialdemokraternas alternativ blir betydligt tydligare efter kongressen och att vi kan se ett trendskifte i opinionen.

Svenska folkets morgongåva


Den borgerliga regeringen har beslutat att återlämna Haga slott till hovet. Tydligen överlät hovet dispositionsrätten till regeringen för en 40 år sen eller så. Sedan dess har byggnaden använts som gästresidens och liknande högtidliga evenemang.

Byggnaden förvaltas idag av Statens Fastighetsverk och regeringen har betalat en hyra om 2,2 miljoner kronor om året. Huruvida hovet övertar hyreskostnaden eller ej framgår inte av artikeln i DN. Det kanske blir svenska folkets gåva till de unga tu?

Vad man än tycker om detta så är det ju en ståtlig gåva.

Löss på regeringskroppen


Det är inte alltid som man blir uppskattad efter förtjänst. Detta är väl säkert ett faktum som den borgerliga regeringen fått känna av då och då. Efter valsegern sattte de fart på sitt valprogram som var utformat för en tid med god ekonomisk konjunktur bara för att hamna i efterkrigstidens kanske allvarligaste lågkonjuktur med snabbt ökande arbetslöshet. Snacka om otacksamt!

Inte tackas de heller när man beordrar statliga företag och AP-fonder att ej okritiskt tillstyrka bonusar eller belöningssystem. Det kallas för bonuspanik och att regeringen bör sopa framför sin egen dörr. Regeringen får höra att man borde hålla huvudet kallt i dessa tider. Peter Wallenberg hymlar minsann inte. Han frågar sig om inte regeringen har en del löss på sin egen kropp eftersom även statliga bolag minsann beviljat bonusar.

Tänk vad skönt det var i Maudans trädgård när svensk media okritiskt svalde allt de kom med. Men nu, men nu …

Otack är världens lön!

Amerikanska fascister


… med fortsättning ”Den kristna högern på frammarsch” är en bok skriven av Chris Hedges. Boken är en lägesbild av USA i slutet av 00-talet (innan Obama valdes till president) och handlar om den konservativa, framför allt, evangeliska kristna rörelsen i USA.

Författaren har själv en bakgrund i den evangeliska, men mer progressiva delen av, rörelsen. Boken är klart kritisk till de mål och metoder som dagens konservativa kristna rörelse har. Boken är även klart kritisk till det amerikanska samhället och dess tillkortakommanden. Han ser de sociala problemen i USA som en grogrund av anhängare till den kristna högern i USA.

Den kristna högern har lyckats bygga stora egna mediakoncerner som drar in mycket pengar till sina ägare och framträdande personer. De har också lyckats skapa goda kontakter med de framträdande politiska makthavarna.

Minskat förtroende för kungahuset


Följande rapporterar Sveriges Radio idag:

Orsaken vill den ansvarige forskaren, professor Lennart Nilsson, inte spekulera i.”

Detta känns ju lite som dagens glada nyhet – om än kortfattad beskriven. Man kanske inte vill störa kärlekslyckan i kungahuset?

Det lyser en framtid


… är titeln på band 5 i Metalls förbundshistorik. Boken kom ut 2008 och har stått i min bokhylla ett tag. Boken handlar om Metalls historia åren 1957 – 1981. Det är en spännande del i den fackliga historien. Det handlar om tiden när (kanske) det fackliga inflytandet stod på sin topp. Det var en tid präglad av Saltsjöbadsandan och den nära anslutningen till det socialdemokratiska partiet.

Jag har tidigare läst de två första banden i historiken. Den stora skillnaden mellan denna bok och de tidiga böckerna är hur boken är upplagd. I de två tidiga böckerna följs historien år för år. I denna bok följer man historien tematiskt. Måste säga att detta är mer intressant.

Boken berör omvandlingen som skedde inom industrin. Detta var en dramatisk tid när Sverige gick från en av världens största skeppsbyggnadsländer till att varvsindustrin i stort utraderades på några år. Under denna tid skedde även en snabb teknikutveckling inom den elektroniska industrin som för Facit innebar slutet och för Ericsson framgångar. Under denna tid växte den svenska fordonsindustrin snabbt till det den är idag.

I boken beskrivs Metalls utveckling till ökat fackligt fokus på arbetsmiljö och arbetsorganisatoriska frågor. Frågor som ligger utöver det fackliga kärnområdet löner.

LO och ABF genomför kunskapslyft


LO och ABF kommer att genomföra en studiesatsning för arbetslösa medlemmar. Det är en fantastisk idé och en otrolig möjlighet för arbetarrörelsen att genomföra ett kunskapslyft för fackliga medlemmar som behöver hjälp.

Nu kan vi se till att skapa ett bra exempel och ordna bra aktiviteter för arbetslösa fackliga medlemmar.

%d bloggare gillar detta: