Månadsarkiv: april 2009

Sjunkande sjuktal


Försäkringskassan meddelar stolt att sjuktalen nu är de lägsta sedan tidigt 80-tal. I Försäkringskassans kommentarer till detta glada budskap anges bland annat det ökade fokus som denna fråga fått bland lagstiftare och samhälle. Vad detta ökade fokus betyder i praktiken utvecklas inte.

Otvetydigt har frågan om den höga sjukfrånvaron fått större fokus under de senaste åren. Det har inneburit allt hårdare krav på de sjukskrivna. Det ställs hårdare krav på läkarnas medicinska utlåtanden. Försäkringskassans tillämpling av dagens (och tidigare) regelverk har stramats åt. Allt fler människor får sjukpenningen indragen (eller får den ifrågasatt mycket snabbare).

Detta, möjligtvis ihop med den ökande arbetslösheten,  har säkert påverkat dagens siffror. Budskapet har gått fram! Det är inte en rättighet att erhålla sjukpenning.

Problemet är bara att det är väldigt många människor som drabbas av den hårdare tillämpningen av regelverket. Människor som får kraftigt sänkta inkomster och som hamnar mellan olika stolar och inte får någon hjälp alls. Jag möter hela tiden människor som anses tillräckligt friska att ta något annat arbete och därför inte har rätt till sjukpenning. Argumentet att det arbete de kan ta inte exixterar i verkligheten är inte ett adekvat argument i lagstiftarnas öron.

Att ej lyssna till annan


I dagens media rapporteras från FN-konferensen om rasism om den skandal  som skedde den första dagen. Irans president blev den förste talaren under konferensen. I sitt tal uttryckte han som sin åsikt att Israel är en rasistisk stat som bedriver en rasistisk politik på Gaza. Under detta tal valde flera delegater (bland dem Sveriges representant) att lämna lokalen. De återvände först sedan den iranske presidenten lämnat talarstolen.

De flesta officiella ståndpunkter från svenskt håll verkar anse detta som fullt hedervärt att lämna lokalen under talet. Jag är inte lika övertygad om det rätta i att lämna lokalen när en annan person uttrycker sina åsikter. Demokratin förutsätter faktiskt att man lyssnar till varandra. Dagen kan ju faktiskt komma då vi vill säga vad vi tycker till den andra sidan. Då vill vi väl att de sitter kvar och lyssnar till våra synpunkter?

Bättre vore att sitta kvar och sedan uttrycka vår kritik över det vi inte tycker om. Nu kan vi knappast kräva respekt för vår rätt att uttrycka oss kritiskt. Det är ju bara att lämna lokalen. Vi har ju nu själva satt ett tydligt prejudikat.

Fler vill byta valuta


Enligt en undersökning som SIFO gjort för en av de större aftontidningarna vill fler personer (47 %) nu byta till euro än de som vill behålla kronan (45 %). I artikeln spekuleras om att kronfallet under vintern bidragit till detta (samt att människor blivit mer vana vid att hantera valutan vid utlandsresor).

Det är säkert sant att kronfallet bidragit till att fler människor kan se det positiva till att ha en större valuta. Huruvida detta är en bestående trend återstår väl att se.

För min del skulle jag inte ha något emot att Sverige skulle ansluta sig till eurosamarbetet. På lång sikt tror jag det är av vikt med en euroanslutning. Men det är också viktigt att en stor andel av den svenska befolkningen delar den uppfattningen. Riktigt där är vi inte än.

Littorin om arbetslösheten


Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin har intervjuats i svensk radio idag (lördag).

I intervjun konstateras tydligen att arbetslösheten ökar snabbare i Sverige än i flera av våra grann- och konkurrentländer. Orsakerna är flera. Som att Sverige är ett land med en hög andel exportberonde industri. En annan orsak är, enligt Littorin, bestämmelserna i lagen om anställningsskydd. De svenska reglerna gör det enklare, billigare och snabbare att minska på personalen. Det han säger är motsatsen till vad Svenskt Näringsliv (med personlig bulldog Maud) brukar hävda.

Jag är böjd att hålla med Sven Otto. Den svenska lagstiftningen fungerar väl och är bra anpassad till både de fackliga som företagens intressen. Lagstiftningen har inom flera branscher kompletterats med olika typer av omställningsavtal för att hjälpa dem som blir av med arbetet. Problemet är snarare, som jag ser det, de försämrade bestämmelserna i a-kassan och regeringens bristande ambitioner när det gäller arbetsmarknadspolitiken.

Det är idag, jämfört med under 90-talskrisen, mycket mer dramatiskt att bli av med arbetet. Det flesta som sägs upp hamnar på en ekonomisk nvå betydligt under 80 % av den tidigare lönen. Vanligare är att man hamnar kring 60 – 70 %. Vidare blir man utstämplad mycket snabbare idag. Dessutom hamnar man hos en arbetsförmedling vars uppdrag snarare är att jaga de arbetslösa än att hjälpa dem till arbete. Väldigt få kan räkna med att erbjudas kompetenshöjande utbildning.

Regeringens beramade höjning av anslagen till arbetsmarknadsåtgärder handlar mer om en anpassning till en kraftigt ökad arbetslöshet. Där finns få ansatser till progressiv strävan. Det mesta är enbart passivt kontantstöd.

Här finns en tydlig skillnad mellan socialdemokratisk politik och borgerlig. Under 90-talet kom det så kallade Kunskapslyftet. En kraftfull satsning på att höja kompetensnivån i Sverige. Förmodligen bland de stoltaste inslagen av socialdemokratisk politik i modern tid. Det är sånt vi behöver, Sven Otto!

En fallen gloria


Tidningen Folket skriver idag om den före detta  vänsperpartisten, sedermera partilöse och idag moderata landstingspolitikern Ann Berglund. Hon blev känd när hon, tillsammans med en annan dåvarande partivän, bytte sida och bildade en majoritet i landstinget tillsammans med de borgerliga partierna. Hon gjorde det motivet – och talade högstämt om det – för att förhindra höjda arvoden.

Idag har glorian fallit till marken i hennes egoistiska strävan att klara sin försörjning.

Fredri Pettersson kompletterar denna bild högst betydligt på sin blogg!

Okunnigt gnäll


Sven-Olov Degerman gnäller i en insändare i tidningen Folket över Stefan Löfvén och IF Metall. Vad han inte vill/verkar förstå är att IF Metalls avtal kom till för att få ordning och reda på industrins arbetsplatser. IF Metall har tagit ansvar för att hjälpa företag att övervintra denna extrema lågkonjunktur. Så synd att inte regeringen tar samma ansvar.

USCH! – … men åkäjjrå


SACO-förbundet ”Sveriges Ingenjörer” accepterar  nu att deras medlemmar kan teckna individuella avtal om sänkning av sina arbetstider (med motsvarande sänkning av inkomsten). Formellt kan Sveriges Ingenjörer därmed centralt hävda att man inte gillar det avtal som IF Metall har tecknat. Men man kommer inte att göra något för att förhindra sina medlemmar att individuellt göra sådana överenskommelser.

Unionen var också kritiskt mot det ramavtal om permittering och utbildning som IF Metall tecknat. Så vitt jag vet vidhåller man den inställningen. Erfarenhetsmässigt vet jag ju dock att man inte förhindrar sina medlemmar att göra individuella överenskommelser om att sänka sina arbetstider.

Det är OK att vara kritiska mot det avtal som IF Metall tecknat. Dock känns det som något hycklande att hävda sin kritiska inställning mot sådana avtal men tillåta sina medlemmar att själva göra överenskommelser i denna fråga. IF Metall tog ansvar och ordnade ett centralt ramverk – de andra pratar och hukar och litar till det regelverk som IF Metall fastställt. Samtidigt lämnar man sina medlemmar i sticket.

Små små steg


Saudiarabiens justitieminister meddelar att den saudiska regeringen överväger att reglera barnäktenskapen. Man avser att sätta stopp för godtycket då småflickor gifts bort. Man ämnar alltså inte förbjuda denna praxis. En variant på de små stegens politik?

Dålig ölkultur


Sitter framför ”dumburken” och ser på en reklamfinansierad TV-kanal. Den mesta reklamen passerar förbi ganska obemärkt – men ibland …

Helt plötsligt drabbas jag ett otroligt fånigt reklaminslag.

Storyn var väl att ett ungt framgångsrikt par i storstad visar upp sin våning för sina vänner. Den unga kvinnan guidar sina vänner genom bostaden och när de anländer till den stora klädgarderoben brister de ut i hysteriska skrik av lycka.

Men plötsligt hör man manliga hysteriska lyckovrål från någon annanstans i bostaden. Kameran glider över till ett rum fullt av dålig öl men med lyckliga män.

En fånig reklam full med klassiska könsklyschor. Problemet är väl att många människor kommer att anse denna reklam som rolig och underhållande. Tråkigt att vi inte kommit längre.

Europaparlamentet


En undersökning som EU-kommissionen låtit göra tyder på att valdeltagandet i det kommande valet till Europaparlamentet kan bli rekordlågt i alla medlemsländer. För Sveriges del prognosticerar man för ett valdeltagande om 49 % (vilket i så fall skulle vara rekord). Svenska undersökningsinstistut tror att det hamnar mellan 33 – 39 %. Vidare anges att den sämsta kunskapen om Europaparlamentet finns i Sverige.

Det är tråkigt att så få människor deltar i detta viktiga val. Anledningen är förstås att människor inte känner att man kan påverka den politiska EU-nivån. Vidare är det inte konstigt att kunskapen om Europaparlamentet är så pass dålig som den är. Det är få svenska media som har en seriös och relevant bevakning av EU-frågorna.

IF Metall försöker dra sitt strå till denna kunskapsstack genom att ha information på hemsidan. Det är viktigt att vi så många som möjligt försöker sprida relevant information och kunskap om Europaparlamentets betydelse och varför man ska rösta även i detta val.

%d bloggare gillar detta: